Wanneer u een formulier verspreidt, maakt Acrobat automatisch een PDF-portfolio waarin de gegevens worden verzameld die de gebruikers hebben verzonden. Dit bestand wordt standaard opgeslagen in dezelfde map als het oorspronkelijke formulier en krijgt de naam bestandsnaam_reacties. U kunt dit bestand gebruiken om teruggestuurde formulieren te compileren.

Adobe recommends

Adobe recommends
<a href="https://tv.adobe.com/watch/acrobat-x/managing-form-data/">Videozelfstudie: Formuliergegevens beheren</a>
Timothy Plumer, Jr.

Gebruikersgegevens verzamelen

 1. Nadat een gebruiker een formulier heeft verzonden, opent u het verzonden formulier.
 2. Selecteer een van de volgende opties in het dialoogvenster Ingevuld formulier toevoegen aan reactiebestand:

  Toevoegen aan bestaand reactiebestand

  Hiermee worden de gegevens gecompileerd in het reactiebestand dat u hebt gemaakt toen u het formulier hebt verzonden met de wizard Formulier verspreiden. (Klik zo nodig op Bladeren en zoek het reactiebestand.)

  Nieuw reactiebestand maken

  Hiermee wordt een nieuw reactiebestand gemaakt met de naam en locatie die u opgeeft.

Het reactiebestand wordt geopend als u op OK klikt. Alle teruggezonden formulieren die u toevoegt aan het reactiebestand, worden weergegeven als deelbestand van een PDF-portfolio.

Formuliergegevens compileren

 1. Kies in Acrobat Gereedschappen > Formulieren > Meer formulieropties > Teruggestuurde formulieren compileren.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Gegevens compileren om een PDF-reactiebestand te selecteren:
  • Klik op Bladeren en zoek en selecteer het reactiebestand.

  • Typ het pad naar het reactiebestand.

 3. Klik op Bestand toevoegen en ga naar het teruggestuurde formulier.
 4. Herhaal de vorige stap zo vaak als nodig om alle teruggestuurde formulieren toe te voegen.

Nadat u op OK klikt, worden de gegevens uit de geselecteerde formulieren toegevoegd aan het reactiebestand. Elk teruggestuurd formulier wordt weergegeven als deelbestand van een PDF-portfolio.

Gebruikersgegevens toevoegen aan een bestaand reactiebestand

 1. Open het reactiebestand in Acrobat.
 2. Klik op Toevoegen in het navigatievenster aan de linkerkant.
 3. Klik in het dialoogvenster Teruggestuurde formulieren toevoegen op Bestand toevoegen. Zoek en selecteer de teruggestuurde formulieren en klik op Openen.
 4. Herhaal de vorige stap om teruggestuurde formulieren in andere mappen toe te voegen. Klik op OK als u klaar bent.

Elk toegevoegd PDF-formulier wordt weergegeven als deelbestand van de PDF-portfolio.

Gebruikersgegevens exporteren uit een reactiebestand

Gebruik deze procedure om alle elementen in de PDF-portfolio van een reactiebestand op te slaan in een spreadsheet of XML-bestand.

 1. Open in Acrobat het reactiebestand en selecteer de gegevens die u wilt exporteren.
 2. Klik op Exporteren in het navigatievenster aan de linkerkant.
 3. Geef in het dialoogvenster Map selecteren voor het opslaan van een bestand een naam, locatie en bestandsindeling (CSV of XML) op voor de formuliergegevens en klik op Opslaan.

Formuliergegevensbestanden beheren

U kunt de antwoorden in een PDF-formulier verplaatsen vanuit en naar andere bestandsindelingen en hierbij alle gegevens gehouden en toch veel minder ruimte gebruiken dan met een volledige PDF.

Formuliergegevens importeren

In bepaalde omstandigheden sturen personen ingevulde formulieren terug als pure gegevensbestanden in plaats van als PDF-bestanden. Dit zijn geen PDF-bestanden, maar bestanden met een andere bestandsindeling, zoals FDF of XML. U kunt de teruggestuurde gegevens bekijken in de context van een PDF door het oorspronkelijke bestand te openen en de informatie in het gegevensbestand te importeren.

 1. Open het PDF-formulier waarin u gegevens wilt importeren in Acrobat.
 2. Kies Gereedschappen > Formulieren > Formulier wissen.

  Opmerking:

  Wanneer u gegevens vanuit een ander bestand importeert in een PDF-formulier, vervangen de geïmporteerde gegevens eventuele andere informatie die in de afzonderlijke velden van het formulier stond. Als het geïmporteerde bestand echter een of meer lege formuliervelden bevat, worden de oorspronkelijke gegevens niet gewist.

 3. Kies Gereedschappen > Formulieren > Meer formulieropties > Formuliergegevens beheren > Gegevens importeren.
 4. Selecteer in het dialoogvenster Selecteer het bestand met de formuliergegevens een indeling in de lijst Bestandstype die overeenkomt met het gegevensbestand dat u wilt importeren. Zoek en selecteer het gewenste bestand en klik op Openen.

  Opmerking:

  Bepaalde bestandsindelingen zijn alleen beschikbaar voor bepaalde soorten PDF-formulieren. Dit hangt af van de toepassing waarmee het formulier is gemaakt, bijvoorbeeld Acrobat of Designer ES2. Gegevens die u importeert vanuit een tekstbestand (.txt), moeten worden opgemaakt in door tabs gescheiden rijen die kolommen vormen.

Bestandsgegevens exporteren

U kunt de informatie in een ingevuld PDF-formulier opslaan als een gegevensbestand met een andere bestandsindeling. Later kunt u de gegevens hergebruiken om het formulier nogmaals in te vullen of om een ander formulier met dezelfde velden en veldnamen in te vullen.

 1. Open het ingevulde formulierbestand in Acrobat.
 2. Kies Gereedschappen > Formulieren > Meer formulieropties > Formuliergegevens beheren > Gegevens exporteren.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Formuliergegevens exporteren als de bestandsindeling waarmee u de formuliergegevens wilt opslaan (FDF, XFDF, XML of TXT). Selecteer vervolgens een locatie, typ een bestandsnaam en klik op Opslaan.

  Opmerking:

  Sommige bestandsindelingen zijn alleen beschikbaar voor bepaalde typen PDF-formulieren. Dit wordt bepaald door de manier waarop het formulier is gemaakt.

Geëxporteerde gegevensbestanden samenvoegen in een spreadsheet

Als u gegevens uit formulieren wilt compileren die nog niet zijn opgenomen in een gegevensset, voert u de volgende handelingen uit.

 1. Kies Gereedschappen > Formulieren > Meer formulieropties > Formuliergegevens beheren > Gegevensbestanden samenvoegen in spreadsheet.
 2. Klik in het dialoogvenster Gegevens exporteren uit meerdere formulieren op Bestanden toevoegen.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Selecteer het bestand met de formuliergegevens een bestandsindeling in het menu Bestandstype (Acrobat-formuliergegevensbestanden of Alle bestanden). Zoek de formulierbestanden die u wilt samenvoegen in de spreadsheet, selecteer deze en klik op Openen.
 4. Herhaal de vorige stap zo vaak als nodig om formuliergegevensbestanden op andere locaties toe te voegen.
 5. Klik op Exporteren. Selecteer vervolgens een map, typ een bestandsnaam voor de spreadsheet en klik op Opslaan.
 6. Klik in het dialoogvenster Exportvoortgang op Bestand nu bekijken om het spreadsheetbestand te openen of op Dialoogvenster sluiten om terug te gaan naar Acrobat.

Opmerking:

Als teruggestuurde formulieren in een reactiebestand zijn opgeslagen, kunt u de informatie het beste naar een spreadsheet exporteren met de knop Gegevens exporteren in het linkernavigatievenster voor de PDF-portfolio van het reactiebestand.

Formulierbeheer

U gebruikt Beheer om de formulieren te beheren die u hebt verspreid of ontvangen. Met Formulierbeheer kunt u de locatie van het reactiebestand bekijken en bewerken, bijhouden welke ontvangers hebben gereageerd, meer ontvangers toevoegen, een e-mail sturen naar alle ontvangers en de reacties voor een formulier bekijken.

Formulieren bijhouden

 1. Kies in Acrobat Bewerken > Formulieropties > Bijhouden of Weergeven > Beheer.

 2. Breid in het linkernavigatievenster Formulieren uit.

 3. Selecteer een formulier en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Reacties weergeven als u alle reacties voor een formulier wilt bekijken.

  • Als u de locatie van het reactiebestand wilt wijzigen, klikt u bij Locatie voor reactiebestand op Bestandslocatie bewerken.

  • Klik op Oorspronkelijk formulier openen als u het oorspronkelijke formulier wilt bekijken.

  • Klik op Ontvangers toevoegen als u het formulier naar meerdere ontvangers wilt verzenden.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid