Opmerking:

Dit document bevat instructies voor Acrobat XI. Als u Acrobat DC gebruikt, raadpleegt u de Help van Acrobat DC.

Pagina's in een PDF openen

Het is afhankelijk van de PDF die u opent of u eerst meerdere pagina's moet doorbladeren, verschillende gedeelten van de pagina moet bekijken of de zoomfactor moet wijzigen. U kunt op allerlei manieren in een PDF navigeren, maar de volgende methoden worden het meest gebruikt:

Opmerking:

Als deze items niet zichtbaar zijn, kiest u Beeld > Tonen/verbergen > Werkbalkitems > Werkbalken opnieuw instellen.

Volgende en Vorige

U vindt de knoppen Volgende pagina en Vorige pagina op de werkbalk Paginanavigatie. U kunt ook een paginanummer in het tekstvak naast deze twee knoppen typen en op Enter drukken. U gaat dan rechtstreeks naar de gewenste pagina.

Schuifbalken

Als op het scherm niet het volledige document wordt weergegeven, ziet u rechts en onder in het documentvenster een verticale en een horizontale schuifbalk. Klik op de schuifbalkpijlen of sleep om naar andere pagina's of andere gedeelten van de huidige pagina te gaan.

Werkbalk Selecteren en zoomen

Deze werkbalk bevat knoppen en besturingselementen waarmee u de zoomfactor van de pagina kunt wijzigen.

Paginaminiaturen

Met de knop Paginaminiaturen aan de linkerkant van het werkgebied opent u het venster Paginaminiaturen in het navigatiegebied. Hierin wordt van elke pagina een miniatuur weergegeven. Klik op een paginaminiatuur om de desbetreffende pagina in het documentvenster te openen.

Bladeren door een document

Er zijn veel methoden om door de pagina's van een PDF te bladeren. Meestal zult u de knoppen op de werkbalk Paginanavigatie gebruiken, maar u kunt ook met de pijltoetsen, schuifbalken en andere functies door een PDF met meerdere pagina's bladeren.

De werkbalk Paginanavigatie wordt standaard geopend. De standaardwerkbalk bevat de meest gebruikte gereedschappen, zoals Volgende pagina weergeven , Vorige pagina weergeven  en Paginanummer. De werkbalk Paginanavigatie kan net als andere werkbalken worden verborgen en opnieuw worden geopend via Beeld > Werkbalken. Als u aanvullende gereedschappen op de werkbalk Paginanavigatie wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op de werkbalk. Kies vervolgens het gewenste gereedschap of kies Alle gereedschappen tonen. U kunt ook op Meer gereedschappen klikken en in het dialoogvenster gereedschappen in- of uitschakelen.

Bladeren door een PDF

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Klik op de knop Vorige pagina  of Volgende pagina  op de werkbalk.

  • Kies Beeld > Paginanavigatie > [locatie].

  • Kies Beeld > Paginanavigatie > Pagina, typ het paginanummer in het dialoogvenster Ga naar pagina en klik op OK.

  • Druk op de toetsen Page Up en Page Down op het toetsenbord.

Naar een specifieke pagina gaan

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Sleep vanuit de paginaweergave Eén pagina of Twee pagina's de verticale schuifbalk totdat in het kleine kader de gewenste pagina wordt weergegeven.

  • Vervang op de werkbalk Paginanavigatie het nummer van de huidige door dat van de gewenste pagina en druk op Enter.

  Opmerking:

  als de paginanummers van het document afwijken van de werkelijke paginapositie in het PDF-bestand, wordt de paginapositie in het bestand tussen haakjes achter het toegewezen paginanummer op de werkbalk Paginanavigatie weergegeven. Als u bijvoorbeeld nummering toevoegt voor een bestand van 18 pagina's dat begint op pagina 223, wordt het nummer 223 (1 van 18) getoond als de eerste pagina actief is. U kunt de logische paginanummers uitschakelen via Voorkeuren Paginaweergave. Zie Pagina's opnieuw nummeren en Voorkeuren voor het weergeven van PDF's.

Naar pagina's met bladwijzers gaan

Bladwijzers vormen samen een inhoudsopgave en geven meestal de hoofdstukken en secties in een document aan. Bladwijzers worden weergegeven in het navigatiegebied.

Venster Bladwijzers.
Venster Bladwijzers.

A. De knop Bladwijzers B. Klik hierop om het optiemenu voor bladwijzers weer te geven. C. Uitgevouwen bladwijzer 
 1. Klik op de knop Bladwijzers of kies Beeld > Tonen/verbergen > Navigatievensters > Bladwijzers.
 2. Als u naar een onderwerp wilt gaan, klikt u op de bijbehorende bladwijzer. Vouw zo nodig de inhoud van de bladwijzer uit of samen.

  Opmerking:

  het is afhankelijk van de wijze waarop de bladwijzer is gedefinieerd wat er gebeurt als u erop klikt. Mogelijk gaat u niet naar de desbetreffende locatie maar wordt er een andere actie uitgevoerd.

  Als de lijst met bladwijzers verdwijnt wanneer u op een bladwijzer klikt, kunt u deze opnieuw weergeven door op de knop Bladwijzers te klikken. Als u wilt dat de knop Bladwijzers verdwijnt nadat u op een bladwijzer hebt geklikt, selecteert u Na gebruik verbergen in het optiemenu.

Met paginaminiaturen naar specifieke pagina's gaan

Paginaminiaturen zijn verkleinde weergaven van documentpagina's. Met de miniaturen in het venster Paginaminiaturen kunt u naar andere pagina's gaan en bepalen wat u op een pagina ziet. Het rode vak in de paginaminiatuur geeft het gebied van de pagina aan dat momenteel wordt weergegeven in het documentvenster. U kunt de zoomfactor wijzigen door de grootte van dit vak aan te passen.

 1. Klik op de knop Paginaminiaturen of kies Beeld > Tonen/verbergen > Navigatievensters > Paginaminiaturen om het venster Paginaminiaturen weer te geven.
 2. Als u naar een andere pagina wilt gaan, klikt u op de miniatuur van die pagina.

Automatisch schuiven door een document

Wanneer u automatisch door een PDF schuift, wordt de informatie in het document geleidelijk in verticale richting over het scherm verplaatst. Als u het proces onderbreekt door met de schuifbalken omhoog of omlaag te schuiven naar een andere pagina of positie, wordt het automatisch schuiven vanaf die positie hervat. Aan het einde van de PDF wordt het automatische schuiven beëindigd. Wilt u het document nogmaals op deze manier zien, dan kiest u de optie opnieuw.

 1. Kies Beeld > Paginaweergave > Automatisch schuiven.
 2. Druk op Esc als u met schuiven wilt stoppen.

Weergavepad nalopen

Door het weergavepad na te lopen kunt u nagaan welke PDF-pagina's u eerder hebt bekeken. Er is een verschil tussen de vorige en volgende pagina en de vorige en volgende weergave. Bij pagina's verwijzen vorige en volgende naar de aansluitende pagina's vóór en na de huidige pagina. Bij weergaven verwijzen vorige en volgende naar de weergavegeschiedenis. Als u bijvoorbeeld naar een locatie verderop of eerder in een document gaat, worden deze stappen vastgelegd in de weergavegeschiedenis. Daarin worden de pagina's die u hebt bekeken in de omgekeerde volgorde weergegeven.

 1. Kies Beeld > Paginanavigatie > Vorige weergave.
 2. Als u vervolgens een ander deel van uw pad wilt bekijken, voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Herhaal stap 1.

  • Kies Beeld > Paginanavigatie > Volgende weergave.

  Opmerking:

  U kunt de knop Vorige weergave en Volgende weergave beschikbaar maken in het werkbalkgebied door met de rechtermuisknop te klikken op de werkbalk Paginanavigatie en deze knoppen te kiezen in het contextmenu. U kunt ook Alle gereedschappen tonen kiezen.

Via koppelingen kunt u naar andere locaties in hetzelfde document, in andere PDF-documenten of naar websites gaan. Door op een koppeling te klikken kunt u ook bestandsbijlagen openen en 3D-inhoud, films en geluidsfragmenten afspelen. Voor het afspelen van mediaclips moet u over de juiste hardware en software beschikken.

De maker van het PDF-document bepaalt hoe de koppelingen in de PDF eruitzien.

Opmerking:

Tenzij een koppeling is gemaakt in Acrobat met het gereedschap Koppeling, werkt een koppeling alleen correct als u in Voorkeuren Algemeen de optie Webkoppelingen van URL's maken hebt ingeschakeld.

 1. Selecteer het gereedschap Selectie.
 2. Plaats de muisaanwijzer op het gekoppelde gebied op de pagina en wacht tot de aanwijzer in een wijzend handje verandert. Als de koppeling een verwijzing is naar het web, wordt in het handje een plusteken (+) of een w weergegeven. Klik vervolgens op de koppeling.

PDF's met bestandsbijlagen

Als u een PDF opent met een of meer bijgevoegde bestanden, wordt het venster Bijlagen automatisch geopend met een lijst van de bijgevoegde bestanden. U kunt deze bestanden bekijken, bewerken en opslaan, voor zover dat is toegestaan door de auteurs van het document.

Als u de PDF naar een nieuwe locatie verplaatst, worden ook de bijlagen verplaatst.

Artikelthreads

In PDF's zijn artikelen optionele elektronische threads die de auteur van een PDF kan definiëren. Met behulp van artikelen worden lezers door de PDF-inhoud geleid, waarbij pagina's of paginagebieden die niet tot het artikel behoren, worden overgeslagen. U kunt dit vergelijken met de wijze waarop u door een krant of tijdschrift bladert, waarbij u één specifiek verhaal volgt en de rest negeert. Tijdens het lezen van een artikel wordt er in- en uitgezoomd, zodat het scherm steeds gevuld wordt door het huidige gedeelte van het artikel.

Een artikelthread openen en er doorheen navigeren

 1. Klik op het gereedschap Handje op de werkbalk Algemene gereedschappen.
 2. Kies Beeld > Tonen/verbergen > Navigatievensters > Artikelen om het venster Artikelen te openen.

  Opmerking:

  U kunt het venster Artikelen niet openen als u de PDF in een webbrowser bekijkt. U moet de PDF openen in Acrobat.

 3. Dubbelklik op het pictogram Artikel om naar het begin van het desbetreffende artikel te gaan. Het pictogram verandert in de aanwijzer Artikel volgen .

  Opmerking:

  als het venster Artikelen leeg is, heeft de auteur voor deze PDF geen artikelthreads gedefinieerd.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit als de artikelthread geopend is:
  • Druk op Enter of klik in het artikel om venster voor venster door het artikel te bladeren.

  • Klik terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt of druk op Shift-Enter om achterwaarts met één venster per keer door het artikel te schuiven.

  • Als u naar het begin van het artikel wilt gaan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u in het artikel klikt.

 5. Klik nogmaals in het artikel als u het einde hebt bereikt.

  De vorige paginaweergave wordt hersteld en de muisaanwijzer verandert en neemt de vorm voor het einde van het artikel aan .

Een thread afsluiten voor het einde van het artikel

 1. Zorg ervoor dat het gereedschap Handje is geselecteerd.
 2. Houd Shift+Ctrl ingedrukt terwijl u op de pagina klikt.

De vorige paginaweergave wordt hersteld.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid