Informatie over PDF-portfolio's

Een PDF-portfolio bevat meerdere bestanden die zijn samengevoegd in een geïntegreerde PDF-eenheid. De bestanden in een PDF-portfolio kunnen van diverse bestandstypen zijn en zijn gemaakt in verschillende toepassingen. Een PDF-portfolio kan bijvoorbeeld bestaan uit tekstdocumenten, e-mailberichten, werkbladen, CAD-tekeningen en PowerPoint-presentaties. De oorspronkelijke bestanden behouden hun individuele eigenschappen maar ze maken toch deel uit van één PDF-portfoliobestand. U kunt elk deelbestand in het PDF-portfolio onafhankelijk van de andere deelbestanden openen, lezen, bewerken en opmaken.

Opmerking:

Gebruikers van Adobe Standard en Adobe Reader® kunnen geen PDF-portfolio's maken of de opmaak, kleuren, kopteksten en dergelijke bewerken.

Afhankelijk van de omstandigheden bieden PDF-portfolio's verschillende voordelen ten opzichte van het samenvoegen van meerdere bestanden in één PDF-bestand:

Indelingen en thema's (Acrobat Pro)

U kunt uw PDF-portfolio aanpassen met unieke indelingen en visuele thema's. Kleurenpaletten en achtergronden maken een document visueel aantrekkelijker.

Toevoegen en verwijderen

Eenvoudig documenten toevoegen of verwijderen zonder alle pagina's in het oorspronkelijke bestand te zoeken en te selecteren.

Voorbeeld bekijken

Snel een voorbeeld van deelbestanden bekijken zonder deze te openen in de toepassing waarin ze zijn gemaakt.

Bewerken

Afzonderlijke bestanden in de PDF-portfolio bewerken zonder dat dit van invloed is op de andere bestanden. U kunt bijvoorbeeld de pagina's opnieuw nummeren in een document zonder de paginanummering van andere documenten in het PDF-portfolio te wijzigen. U kunt in een PDF-portfolio ook niet-PDF-bestanden bewerken in de oorspronkelijke toepassing. De aangebrachte wijzigingen worden opgeslagen naar het bestand in de PDF-portfolio.

Verspreiden

Een PDF-portfolio delen met anderen en zeker weten dat iedereen alle deeldocumenten ontvangt. Een PDF-portfolio op een website publiceren zodat anderen dit kunnen bekijken.

Sorteren

Deelbestanden sorteren op categorieën die u kunt toevoegen, verwijderen, verbergen en aanpassen. U hoeft alleen maar op een kolomnaam te klikken om de lijst te sorteren.

Opnieuw ordenen

Bestanden slepen om de volgorde te wijzigen. U kunt de nieuwe volgorde instellen als de eerste sorteervolgorde. Dit is de volgorde waarin bestanden worden weergegeven als de PDF-portfolio wordt geopend.

Afdrukken

Alle PDF's in een PDF-portfolio of geselecteerde deel-PDF's afdrukken.

Zoeken

Een of meer deelbestanden in een PDF-portfolio doorzoeken. U kunt zelfs zoeken in niet-PDF-deelbestanden.

Andere indelingen opnemen

Niet-PDF-bestanden toevoegen aan een bestaand PDF-portfolio zonder deze te converteren naar PDF.

Onafhankelijk van bronbestanden

De bronbestanden van een PDF-portfolio, zelfs bestaande PDF's die u aan de PDF-portfolio toevoegt, worden niet gewijzigd wanneer u een PDF-portfolio maakt. Wijzigingen die u in deelbestanden in een PDF-portfolio aanbrengt, hebben geen effect op de oorspronkelijke bestanden waarvan u de PDF-portfolio hebt gemaakt. U kunt een PDF-portfolio naar een willekeurige locatie op uw computer of netwerk verplaatsen zonder dat u het risico loopt dat u de daartoe behorende deeldocumenten verliest of dat de koppeling tussen de documenten verloren gaat.

Hergebruik

Hetzelfde bestand opnemen in meerdere PDF-portfolio's.

Aanvullende bronnen

Zie de volgende bronnen voor video's over PDF-portfolio's:

Overzicht van het venster van een PDF-portfolio

Venster PDF-portfolio in Acrobat Pro

U maakt en bewerkt in Acrobat Pro PDF-portfolio's, en werkt met deelbestanden met behulp van diverse elementen, zoals deelvensters, werkbalken en vensters.

Venster PDF-portfolio in Acrobat Pro
PDF-portfolio in de indeling Doorklikken van Acrobat Pro

A. De werkbalk voor PDF-portfolio's B. Kaart die het deelbestand aangeeft C. Deelbestanden en mappen in de mininavigator D. Indelingsvenster voor het aanpassen van de weergave 
 • De werkbalk PDF-portfolio bevindt zich direct onder het menu. Hier vindt u weergaveopties voor PDF-portfolio's, een zoekfunctie en knoppen voor algemene taken zoals afdrukken en opslaan.

 • Kaarten geven elk deelbestand in de PDF-portfolio aan. Klik op het pictogram Infoweergave tonen op de kaart om de informatie over het bestand op de achterkant van de kaart te bekijken.

 • De mininavigator is de rij kaarten onder in het venster PDF-portfolio in de indeling Doorklikken, Lineair en Golf. De kaarten worden standaard in alfabetische volgorde weergegeven.

 • In de deelvensters Indeling en Details vindt u opties voor het aanpassen van het PDF-portfolio, het bekijken van de bestandsgegevens in een oogopslag en het delen van het PDF-portfolio met anderen. In de weergave Details kunt u ook de sorteervolgorde wijzigen en een bestand openen in de bijbehorende toepassing (als deze op uw computer is geïnstalleerd).

 • In Indeling (voorbeeldmodus) wordt de PDF-portfolio in een van de verschillende weergaven getoond, afhankelijk van het ontwerp, het bestandstype of de door de auteur opgegeven indeling. Als het venster Indeling aan de rechterzijde open is, klikt u op de knop Voorbeeld op de werkbalk om te schakelen van de modus Bewerken naar de modus Voorbeeld. Zie voor meer informatie over de verschillende voorbeeldtypen Voorbeeldmodi.

 • In de modus Bestanden worden de bestandsgegevens in een lijst weergegeven. U kunt ook op de naam van een kolom klikken om te sorteren in oplopende of aflopende volgorde. Klik op de knop Indeling om terug te gaan naar de oorspronkelijke weergave.

  Een PDF-portfolio is toegankelijk als het wordt geopend in de modus Bestanden. Deze modus geeft een betere leeservaring voor mensen met een handicap, zoals een motorische beperking, blindheid of slechtziendheid. Als u alle PDF-portfolio's in de modus Bestanden wilt openen, gaat u naar het dialoogvenster Voorkeuren door Bewerken > Voorkeuren te kiezen (Windows). Alleen in Acrobat Pro kiest u Acrobat > Voorkeuren (Mac OS). Onder Categorieën selecteert u Toegang. Schakel vervolgens het selectievakje Portfolio's weergeven in bestandenmodus in.

 • In de modus Bewerken wordt het venster Indeling geopend. Hierin kunt u de weergave van de PDF-portfolio aanpassen en inhoud toevoegen of verwijderen. Daarnaast kunt u bestandsgegevens wijzigen, de volgorde van bestanden aanpassen, bestanden converteren naar PDF, de bestandsgrootte reduceren en kolommen tonen, verbergen en sorteren. Als het deelvenster Indeling open is, klikt u op de knop Voorbeeld op de werkbalk om te schakelen van de modus Bewerken naar de modus Voorbeeld.

Venster PDF-portfolio in Acrobat Standard

U bekijkt in Acrobat Standard een voorbeeld van een PDF-portfolio, en werkt met deelbestanden met behulp van diverse elementen, zoals werkbalken en vensters.

Venster PDF-portfolio in Acrobat Standard
PDF-portfolio in de indeling doorklikken van Acrobat Standard

A. De werkbalk voor PDF-portfolio's B. Kaart die deelbestand aangeeft C. Deelbestanden en mappen in mininavigator D. De werkbalk bevat knoppen voor het schakelen tussen modi 
 • De werkbalk PDF-portfolio bevindt zich direct onder het menu. Hier vindt u weergaveopties voor PDF-portfolio's, een zoekfunctie en knoppen voor algemene taken zoals afdrukken en opslaan.

 • Kaarten geven elk deelbestand in de PDF-portfolio aan. Klik op het pictogram Infoweergave tonen op de kaart om de informatie over het bestand op de achterkant van de kaart te bekijken.

 • De mininavigator is de rij kaarten onder in het venster PDF-portfolio in de indeling Doorklikken, Lineair en Golf. De kaarten worden standaard in alfabetische volgorde weergegeven.

 • In Indeling (voorbeeldmodus) wordt de PDF-portfolio in een van de verschillende weergaven getoond, afhankelijk van het ontwerp, het bestandstype of de door de auteur opgegeven indeling. Zie voor meer informatie over de verschillende voorbeeldtypen Voorbeeldmodi.

 • In de modus Bestanden worden de bestandsgegevens in een lijst weergegeven. U kunt ook op de naam van een kolom klikken om te sorteren in oplopende of aflopende volgorde. Klik op de knop Indeling om terug te gaan naar de oorspronkelijke weergave.

  Een PDF-portfolio is toegankelijk als het wordt geopend in de modus Bestanden. Deze modus geeft een betere leeservaring voor mensen met een handicap, zoals een motorische beperking, blindheid of slechtziendheid. Als u alle PDF-portfolio's in de modus Bestanden wilt openen, gaat u naar het dialoogvenster Voorkeuren door Bewerken > Voorkeuren te kiezen (Windows). Alleen in Acrobat Pro kiest u Acrobat > Voorkeuren (Mac OS). Onder Categorieën selecteert u Toegang. Schakel vervolgens het selectievakje Portfolio's weergeven in bestandenmodus in.

 • In de modus Bewerken kunt u bestandsgegevens wijzigen, de volgorde van bestanden aanpassen, bestanden converteren naar PDF, de bestandsgrootte reduceren en kolommen tonen, verbergen en sorteren. Voor het openen van de modus Bewerken klikt u op de knop Bewerken.

Bladeren door deelbestanden

Afhankelijk van de indeling kunt u op verschillende manieren bladeren door deelbestanden. Sommige indelingen zijn voorzien van een mininavigator, schuifbalk of de knoppen Volgende  en Vorige .

Voorbeeldmodi

U kunt op verschillende manieren een voorbeeld bekijken van de deelbestanden. In de modus Voorbeeld kunt u een voorbeeld van afbeeldingen en pagina's bekijken, video- en SWF-bestanden afspelen en informatie over een bestand weergeven. U kunt een bestand uitnemen (verplaatsen) naar uw computer. U kunt een bestand ook openen in de oorspronkelijke toepassing (als deze is geïnstalleerd op uw computer). Klik op de knop Indeling om terug te gaan naar de oorspronkelijke weergave.

Een PDF-portfolio bekijken in verschillende voorbeeldmodi
Een PDF-portfolio bekijken in verschillende voorbeeldmodi

A. Voorbeeld in mininavigator B. Voorbeeld van kaart C. Volledig voorbeeld D. Voorbeeld van platform 

Voorbeeld in mininavigator

De mininavigator is de rij kaarten onder in het venster PDF-portfolio. De kaarten (deelbestanden) worden standaard in alfabetische volgorde weergegeven. U verbergt  of toont  de mininavigator, door onder de kaart op de dubbele pijl te klikken. In de modus Voorbeeld wordt de mininavigator alleen weergegeven in de indeling Doorklikken. In de modus Bewerken wordt de mininavigator weergegeven in de indeling Golf en Lineair.

Voorbeeld van kaart

Een visuele weergave van elk deelbestand (inhoudselement) dat is toegevoegd aan een PDF-portfolio. Zo mogelijk wordt er een miniatuurafbeelding weergegeven op de kaart. Metagegevens, of gegevens over het bestand, zijn beschikbaar op de achterkant van de miniatuurafbeelding. Klik op het pictogram Informatie  op de kaart om de bestandsgegevens te bekijken. Klik op de knop Sluiten om terug te gaan naar de miniatuurafbeelding. Op een kaart wordt ook aangegeven of een bestand is geopend in een andere toepassing of wordt bewerkt.

Volledig voorbeeld

Een grotere visuele weergave van het bestand, waarbij andere inhoud zichtbaar is achter het voorbeeld. Deze bestandstypen worden in het Volledige voorbeeld geopend als u op de kaart dubbelklikt: onbeveiligde PDF's, Word-documenten en afbeeldingen. FLV-bestanden worden in het Volledige voorbeeld geopend als u in de mininavigator op de kaart dubbelklikt. Als u de aanwijzer op de onderzijde van het bestand in Volledig voorbeeld plaatst, verschijnt er een halftransparante werkbalk met knoppen voor interactie met het bestand. U keert terug naar de oorspronkelijke weergave door te klikken op de sluitknop rechts boven in het voorbeeld.

Voorbeeld van platform

Een voorbeeld op volledige grootte in het venster PDF-portfolio. Het navigatievenster verschijnt zodat u paginaminiaturen, bladwijzers, handtekeningen en lagen kunt gebruiken. Deze bestandstypen worden geopend in het voorbeeld Platform als u op de kaart dubbelklikt: SWF-bestanden en HTML-bestanden. Wilt u andere bestandstypen in het voorbeeld Platform openen, zoals e-mail-portfolio's, antwoordbestanden bij formulieren en beveiligde PDF's, dan kiest u Beeld > Portfolio > Voorbeeldbestand. Als u het voorbeeld Platform wilt sluiten, klikt u op de sluitknop links boven in het scherm of drukt u op Esc.

Schakelen tussen de modus Voorbeeld en Bewerken

U schakelt in Acrobat Pro tussen de modus Voorbeeld en Bewerken met een schakelknop op de werkbalk van het PDF-portfolio.

Klik in Acrobat Standard met de rechtermuisknop in het venster met de PDF-portfolio en kies Voorbeeld van portfolio bekijken of Portfolio bewerken.

Indelingen (Acrobat Pro)

Met indelingen kunt u verschillende soorten inhoud op een vergelijkbare manier presenteren in een PDF-portfolio. Als u een PDF-portfolio maakt, kunt u kiezen uit verschillende indelingen. Indien beschikbaar kunt u ook een aangepaste indeling van een ontwikkelaar of ontwerper importeren en gebruiken.

Opmerking:

Als uw portfolio uit meer dan 15 deelbestanden bestaat, kunt u het beste kiezen voor de indeling Doorklikken of Lineair. De indelingen Raster, Vrije vorm en Golf hebben meer tijd nodig om geladen te worden, omdat ze eerst alle miniaturen genereren voordat de eerste kaart wordt weergegeven.

Acrobat beschikt over de volgende indelingen:

Doorklikken

Met deze indeling kunt u langs een reeks bestanden klikken. U kunt de bestanden in een andere volgorde plaatsen, lineair langs de bestanden bladeren of bestanden zoeken met de mininavigator onder aan het venster.

Vrije vorm

Deze indeling ordent bestanden door miniaturen over het scherm te verspreiden. U kunt de bestanden in een andere volgorde plaatsen en anders configureren.

Raster

Hiermee ordent u de bestanden volgens een regelmatig raster waarin veel bestanden kunnen worden ondergebracht.

Lineair

De bestanden zijn in een lineair pad geplaatst, zodat de gebruiker in een vaste volgorde langs de bestanden wordt geleid. Links van de kaart staat een beschrijvende tekst.

Golf

De bestanden zijn in een draaiend pad geplaatst, dat van het scherm af draait.

In Acrobat 9 gemaakte PDF-portfolio's (Acrobat Pro)

PDF-portfolio's die zijn gemaakt in Acrobat 9, kunnen worden geopend in Acrobat XI en Reader XI. De lay-outs, de kleurenschema's en andere PDF-portfolio-elementen verschillen echter aanzienlijk tussen Acrobat 9 en Acrobat XI. Wanneer u een PDF-portfolio van Acrobat 9 in Acrobat XI opent, verschijnt het Acrobat 9-ontwerp zoals verwacht. U mag kleine bewerkingen uitvoeren, zoals bestanden toevoegen of verwijderen en bestandsnamen of beschrijvingen bewerken. U kunt deze wijzigingen opslaan in de indeling van Acrobat 9. Voor uitgebreidere bewerkingen kunt u de PDF-portfolio omzetten naar Acrobat XI, als u Acrobat XI Pro gebruikt. De opmaak en kleuren worden geconverteerd naar de opmaak Doorklikken met het visuele thema Helder. Welkomstpagina's, kopteksten en kleurenpaletten worden verwijderd. U kunt in Acrobat XI kopteksten opnieuw maken, maar welkomstpagina's worden niet ondersteund.

 1. Open een PDF-portfolio die is gemaakt in Acrobat 9.

  De PDF-portfolio wordt geopend in de modus Voorbeeld.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik om bestandsnamen te bewerken in de weergave Indeling op de bestandsnaam en begin met typen. U kunt de beschrijvingen niet bewerken.

  • U voegt bestanden toe door ze in de weergave Indeling te slepen.

  • U verwijdert bestanden door ze in de weergave Indeling te selecteren en op de Del-toets te drukken.

  • Als u de wijzigingen in Acrobat 9-indeling wilt opslaan, kiest u Bestand > Portfolio opslaan.

Overige functies die zijn ingeschakeld in PDF-portfolio's

Deze opdrachten zijn beschikbaar voor deelbestanden in PDF-portfolio's:

Bestandsgrootte verkleinen

Hiermee verkleint u de bestandsgrootte van deel-PDF's. Zie voor meer informatie Bestanden verkleinen door opslaan.

Portfolio beveiligen met wachtwoord

Hiermee voegt u documentbeveiliging toe aan een PDF-portfolio of deel-PDF's in een PDF-portfolio. U voegt beveiliging toe aan deel-PDF's door Bestand > Eigenschappen portfolio te kiezen en het tabblad Beveiliging te selecteren. Zie voor meer informatie Documenten beveiligen met wachtwoorden. Met het voorblad (Beeld > Portfolio > Voorblad) kunt u beveiliging toevoegen aan het hele PDF-portfolio. U kunt het voorblad bijvoorbeeld gebruiken om het bovenste bestand in de PDF-portfolio te ondertekenen of een wachtwoord toe te voegen dat moet worden ingevoerd om de PDF-portfolio te openen. Functies die u op het voorblad instelt, zijn geldig voor alle bestanden die deel uitmaken van de PDF-portfolio.

Opmerking:

Andere beveiligingsfuncties, zoals beveiliging met certificaten, zijn ook beschikbaar voor PDF-portfolio's en deelbestanden. Zie voor meer informatie Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's.

Converteren naar PDF (Acrobat Pro)

Hiermee converteert u multimediabestanden naar PDF Zie voor meer informatie Multimediabestanden converteren in een PDF-portfolio.

Afdrukken

Hiermee drukt u geselecteerde documenten af. Zie voor meer informatie PDF's in een PDF-portfolio afdrukken.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid