Opmerking:

Dit document bevat instructies voor Acrobat XI. Als u Acrobat DC gebruikt, raadpleegt u de Help van Acrobat DC.

Webformulieren

PDF-formulieren kunnen nuttig zijn voor het verzenden en verzamelen van informatie via het web. Dat gebeurt met behulp van verschillende knophandelingen waarmee functies worden uitgevoerd die lijken op bepaalde HTML-scriptmacro's. U moet over een CGI-toepassing (Common Gateway Interface) op de webserver beschikken om de gegevens te verzamelen en naar een database door te sturen. U kunt elke bestaande CGI-toepassing gebruiken waarmee gegevens uit formulieren (in HTML-, FDF- of XML-indeling) worden verzameld.

Voordat u uw formulieren gereedmaakt voor het web, zorgt u ervoor dat de namen van de formuliervelden overeenkomen met de namen die zijn ingesteld in de CGI-toepassing.

Opmerking:

CGI-scripts moeten buiten Acrobat worden gemaakt en het maken ervan valt niet onder het product Adobe Acrobat.

Verzendfunctionaliteit toevoegen

Gebruik de handeling Een formulier verzenden en geef een URL op om formuliergegevens naar een e-mailadres of een webserver te verzenden. U kunt de verzendknop ook gebruiken om andere bestanden terug te sturen naar een server of database. Zo kunt u gescande afbeeldingen of bestanden aan een formulier koppelen. De bestanden worden met de overige formuliergegevens verzonden wanneer u klikt op de knop Verzenden.

Opmerking:

Als het PDF-formulier een verzendknop bevat waarmee gegevens via e-mail worden verzonden, kunt u het formulier gemakkelijk naar andere gebruikers verspreiden via de werkstroom Verspreiden.

 1. Selecteer Gereedschappen > Formulieren > Bewerken en selecteer vervolgens Knop in de lijst Nieuw veld toevoegen en maak een knop.
 2. Dubbelklik op de knop om het dialoogvenster Eigenschappen van knop te openen.
 3. Klik op het tabblad Handelingen en kies Muisknop loslaten in het menu Trigger selecteren.
 4. Kies Een formulier verzenden in het menu Handeling selecteren en klik op Toevoegen.
 5. Typ in het dialoogvenster Formulierselecties verzenden een waarde bij Geef een URL op voor deze koppeling:
  • Als u de formuliergegevens naar een webserver wilt verzenden, geeft u de doel-URL op.

  • Als u de formuliergegevens naar een e-mailadres wilt verzenden, typt u mailto:, gevolgd door het e-mailadres. Typ bijvoorbeeld: mailto:niemand@adobe.com.

 6. Wijzig desgewenst de overige beschikbare opties en klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.
 7. Wijzig desgewenst de overige instellingen op de andere tabbladen van het dialoogvenster Eigenschappen van knop en klik op Sluiten.

Opties voor het verzenden van formulierselecties

FDF

Hiermee vindt export naar een FDF-bestand plaats. U kunt een of meer van de beschikbare opties selecteren: Veldgegevens, Opmerkingen en Incrementele wijzigingen in het PDF-bestand. De optie Incrementele wijzigingen in het PDF-bestand is handig voor het exporteren van een digitale handtekening op een manier die een server gemakkelijk kan lezen en reconstrueren.

Opmerking:

 Als de server gegevens naar de gebruiker terugstuurt in FDF- of XFDF-indeling, moet de URL van de server eindigen op het achtervoegsel #FDF, bijvoorbeeld http://mijnserver/cgi-bin/mijnscript#FDF.

HTML

Hiermee vindt export naar een HTML-bestand plaats.

XFDF

Hiermee vindt export naar een XML-bestand plaats. U kunt opgeven of u de gegevens van de formuliervelden wilt exporteren, de opmerkingen of beide.

PDF: het volledige document

Hiermee wordt het volledige PDF-bestand van het formulier geëxporteerd. Er wordt een groter bestand gemaakt dan met de optie FDF, maar digitale handtekeningen blijven behouden.

Opmerking:

 Als de gebruikers het PDF-formulier invullen met Adobe Reader, moet u bij de optie Exportindeling de waarde FDF of XFDF kiezen.

Alle velden

Hiermee worden alle formuliervelden geëxporteerd, zelfs formuliervelden zonder waarden.

Alleen deze

Hiermee worden alleen de formuliervelden geëxporteerd die u opgeeft. Klik hiervoor op Velden selecteren, geef de gewenste velden op en selecteer of u lege velden wilt opnemen.

Datums converteren naar standaardindeling

Hiermee worden alle formulierdatums in één notatie geëxporteerd, ongeacht hoe de datums in het formulier zijn ingevoerd.

De knop Formulier opnieuw instellen toevoegen

Met de knop Formulier opnieuw instellen worden alle gegevens gewist die een gebruiker al in het formulier heeft ingevoerd. Dit lijkt op de functie Gereedschappen > Formulieren > Overige taken > Formulier wissen, die beschikbaar is wanneer u Acrobat-formulieren maakt en bewerkt. U kunt deze knop echter zo instellen dat alleen bepaalde velden worden gewist.

 1. Selecteer Gereedschappen > Formulieren > Bewerken en selecteer vervolgens het gereedschap Knop in de lijst Nieuw veld toevoegen en maak een knop.
 2. Dubbelklik op de knop om het dialoogvenster Eigenschappen van knop te openen.
 3. Klik op het tabblad Handelingen en kies Muisknop loslaten in het menu Trigger selecteren.
 4. Kies Een formulier opnieuw instellen in het menu Handeling selecteren en klik op Toevoegen.
 5. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Een formulier opnieuw instellen en klik op OK:
  • Klik op afzonderlijke selectievakjes om de velden te selecteren of deselecteren die door de knop opnieuw moeten worden ingesteld.

  • Selecteer Alles.

  De lijst op het tabblad Handelingen bevat nu Een formulier opnieuw instellen onder de handeling De Muisknop loslaten.

Desgewenst kunt u andere tabbladen in het dialoogvenster Eigenschappen van knop openen en andere typen eigenschappen op de knop toepassen.

De knop Gegevens importeren toevoegen

Met de handeling Formuliergegevens importeren stelt u gebruikers in staat om veelvoorkomende formuliervelden, zoals naam en e-mailadres, in te vullen met gegevens die uit een ander formulier zijn geïmporteerd. Gebruikers kunnen met de knop Gegevens importeren ook veelvoorkomende formuliervelden vullen met hun eigen profielgegevens. Alleen formuliervelden die overeenkomen, worden bijgewerkt. Velden die niet overeenkomen, worden genegeerd. Voordat u de handeling Formuliergegevens importeren maakt, stelt u een formulier in met veelvoorkomende formuliervelden waaruit u de gegevens wilt exporteren.

Opmerking:

Met de handeling Formuliergegevens importeren wordt gezocht naar het gegevensbestand waaruit gegevens moeten worden geïmporteerd. In Windows wordt op andere locaties gezocht dan in Mac OS. Zo wordt in Windows gezocht in de map Acrobat of Adobe Reader, de huidige map, de systeemmap, de map Windows, de map Mijn documenten\Adobe\Acrobat en de mappen die zijn opgenomen in de PATH-instructie. In Mac OS wordt met Formuliergegevens importeren gezocht in de map Acrobat of Adobe Reader en in de map met systeemvoorkeuren.

 1. Selecteer Gereedschappen > Formulieren > Bewerken en selecteer vervolgens Knop in de lijst Nieuw veld toevoegen en maak een knop.
 2. Dubbelklik op de knop om het dialoogvenster Eigenschappen van knop te openen.
 3. Klik op het tabblad Handelingen en kies Muisknop loslaten in het menu Trigger selecteren.
 4. Kies Formuliergegevens importeren in het menu Handeling selecteren en klik op Toevoegen.
 5. Zoek en selecteer een FDF-bestand en klik op Openen.
 6. Klik op een ander tabblad in het dialoogvenster Eigenschappen van knop om door te gaan met het definiëren van eigenschappen voor de knop of klik op Sluiten.

CGI-exportwaarden

Een exportwaarde is de informatie die naar een CGI-toepassing wordt verzonden om een door de gebruiker geselecteerd formulierveld aan te duiden. U hoeft alleen een exportwaarde te selecteren als de twee volgende beweringen opgaan:

 • De gegevens worden elektronisch in een database verzameld via een bedrijfsintranet of het web.

 • De gegevens verschillen van het item dat wordt aangeduid door het formulierveld, of het formulierveld is een keuzerondje.

  Houd rekening met de volgende richtlijnen als u exportwaarden definieert:

 • Gebruik de standaardexportwaarde (Ja) om aan te geven dat een selectievakje of keuzerondje is geselecteerd.

 • Voer voor vervolgkeuzelijsten of keuzelijsten alleen een exportwaarde in als u wilt dat de waarde afwijkt van het weergegeven item, bijvoorbeeld om deze te laten overeenkomen met de naam van een formulierveld in een database. Het geselecteerde item in de vervolgkeuzelijst of de keuzelijst wordt als de exportwaarde gebruikt, tenzij er in het dialoogvenster Eigenschappen expliciet een andere exportwaarde is ingevoerd.

 • Van gerelateerde keuzerondjes moeten de formulierveldnamen exact overeenkomen, maar mogen de exportwaarden verschillen. Zo zorgt u ervoor dat tussen de keuzerondjes wordt geschakeld en dat de juiste waarden worden verzameld in de database.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid