Opmerking:

Dit document bevat instructies voor Acrobat XI. Als u Acrobat DC gebruikt, raadpleegt u de Help van Acrobat DC.

Een papieren document naar PDF scannen

U kunt vanuit Acrobat met een scanner rechtstreeks van papieren documenten PDF-bestanden maken. Onder Windows ondersteunt Acrobat TWAIN-scannerstuurprogramma's en Windows Image Acquisition (WIA)-stuurprogramma's. Voor Mac OS ondersteunt Acrobat TWAIN en Image Capture (ICA).

In Windows kunt u Kleurmodus automatisch detecteren kiezen en Acrobat het inhoudtype van het papieren document laten bepalen, of op basis van uw oordeel een andere voorinstelling kiezen (Zwart-witdocument, Grijswaardedocument, Kleurenafbeelding en Kleurendocument). U kunt de voorinstellingen configureren of de optie Aangepaste scan kiezen om te scannen met de instellingen van uw keuze.

Opmerking:

Scannen met voorinstellingen is alleen beschikbaar voor scannerstuurprogramma's die de modus Eigen interface van scanner verbergen ondersteunen. De voorinstellingen voor scannen zijn niet beschikbaar in Mac OS.

Als er in Windows een WIA-stuurprogramma is geïnstalleerd voor uw scanner, kunt u een PDF maken met de knop Scannen op uw scanner. Druk op de knop Scan en kies vervolgens in Windows Adobe Acrobat in de lijst met geregistreerde toepassingen. Selecteer vervolgens in het dialoogvenster Scannen via Acrobat een scanner en een documentvoorinstelling of Aangepaste scan.

Scan een papieren document naar PDF in de modus Automatische kleurendetectie (Windows)

 1. Kies Bestand > Maken > PDF van scanner > Kleurmodus automatisch detecteren.

 2. Als de vraag verschijnt of u meer pagina's wilt scannen, selecteert u Meer pagina's scannen, Achterkanten scannen of Scannen voltooid. Klik vervolgens op OK.

Een papieren document naar PDF scannen met een voorinstelling (Windows)

 1. Kies Bestand > Maken > PDF van scanner > [documentvoorinstelling].

 2. Als de vraag verschijnt of u meer pagina's wilt scannen, selecteert u Meer pagina's scannen, Achterkanten scannen of Scannen voltooid. Klik vervolgens op OK.

Een papieren document naar PDF scannen zonder voorinstellingen

 1. Ga in Acrobat op een van de volgende manieren te werk:
  • (Windows) Kies Bestand > Maken > PDF van scanner > Aangepaste scan.
  • (Mac OS) Kies Bestand > Maken > PDF van scanner.
 2. Selecteer zo nodig scanopties in het dialoogvenster Scannen en klik op Scannen.

  Opmerking:

  Als u aangeeft dat u de eigen gebruikersinterface van de scanner wilt gebruiken in plaats van de Acrobat-interface, worden andere vensters of dialoogvensters weergegeven. Raadpleeg de documentatie van de scanner voor informatie over de beschikbare opties. In Mac OS wordt de gebruikersinterface van de scanner altijd weergegeven.

 3. Als de vraag verschijnt of u meer pagina's wilt scannen, selecteert u Meer pagina's scannen, Achterkanten scannen of Scannen voltooid. Klik vervolgens op OK.

Een gescande PDF optimaliseren

 1. Open een PDF die van een gescand document is gemaakt.
 2. Kies Gereedschappen > Documentverwerking > Gescande PDF optimaliseren.

 3. Selecteer de gewenste opties in het dialoogvenster Gescande PDF optimaliseren en klik op OK.

Voorinstellingen voor scannen configureren (Windows)

 1. Kies Bestand > Maken > PDF van scanner > Voorinstellingen configureren.

 2. Selecteer een voorinstelling in het dialoogvenster Voorinstellingen configureren: Kleurmodus automatisch detecteren, Zwart-witdocument, Grijswaardedocument, Kleurendocument of Kleurenafbeelding.

 3. Breng de gewenste wijzigingen in de instellingen aan.
 4. Klik op Opslaan om de voorinstelling op te slaan en klik vervolgens op Sluiten.

Scanopties

Scanner

Selecteer een geïnstalleerde scanner. De scansoftware van de fabrikant moet op de computer zijn geïnstalleerd. (Alleen Windows) Klik op de knop Opties om de scanneropties op te geven.

Voorinstellingen

Selecteer een voorinstelling die u wilt wijzigen.

Zijden

Geef op of u enkelzijdig of dubbelzijdig wilt scannen. Wanneer u Beide kanten selecteert en de scanner op slechts één zijde is ingesteld, worden de instellingen van Acrobat overschreven door die van de scanner.

Opmerking:

zelfs op scanners die tweezijdig scannen niet ondersteunen, kunt u beide zijden van pagina's scannen. Wanneer u Beide kanten selecteert, wordt na het scannen van de ene zijde een dialoogvenster weergegeven. Vervolgens kunt u de originele papieren documenten in de lade omdraaien en in het dialoogvenster de optie Achterkanten scannen (achterkant van blad plaatsen) selecteren. Met deze methode maakt u een PDF met alle pagina's in de juiste volgorde.

Kleurmodus (alleen in Windows)

Selecteer een standaardkleurmodus (Automatisch detecteren, Kleur, Zwart-wit of Grijswaarden) die door de scanner wordt ondersteund. Deze optie wordt ingeschakeld als de scanneropties zo zijn ingesteld dat het dialoogvenster Acrobat Scannen wordt gebruikt in plaats van de scannertoepassing.

Resolutie (alleen in Windows)

Selecteer een resolutie die de scanner ondersteunt. Deze optie wordt ingeschakeld als de scanneropties zo zijn ingesteld dat het dialoogvenster Acrobat Scannen wordt gebruikt in plaats van de scannertoepassing.

Opmerking:

Als u een kleurmodus of resolutie selecteert die niet door de scanner wordt ondersteund, wordt een bericht weergegeven en wordt het venster van de scannertoepassing geopend. Selecteer verschillende opties in het venster van de scannertoepassing.

Papierformaat (alleen Windows)

Selecteer een papierformaat of geef een aangepaste breedte en hoogte op.

Vragen om meer pagina's te scannen

Als dit selectievakje is ingeschakeld, verschijnt na elke scansessie een dialoogvenster met de vraag of u meer pagina's wilt scannen.

Nieuw PDF-document

Hiermee maakt u een nieuwe PDF. Deze optie is niet beschikbaar in het dialoogvenster Voorinstellingen configureren.

Meerdere bestanden

Hiermee maakt u meerdere bestanden van meerdere papieren documenten. Klik op Meer opties en geef aan of u een PDF-portfolio wilt maken van de bestanden en geef het aantal pagina's voor elk bestand en een voorvoegsel voor de bestandsnaam op. Deze opties zijn niet beschikbaar in het dialoogvenster Voorinstellingen configureren.

Toevoegen aan bestaand bestand of portfolio

Hiermee voegt u de geconverteerde scan toe aan een bestaande PDF of een PDF-portfolio. Deze optie is niet beschikbaar in het dialoogvenster Voorinstellingen configureren.

Gescande PDF optimaliseren

Selecteer deze optie als u het optimalisatieproces wilt uitvoeren op de PDF. Als deze optie is geselecteerd, worden de afbeeldingen in de gescande PDF gecomprimeerd en gefilterd.

Klein bestand/Hoge kwaliteit

Sleep de schuifregelaar om de juiste balans tussen bestandsgrootte en kwaliteit in te stellen. Klik op Opties om de optimalisatie aan te passen met bepaalde instellingen voor bestandscompressie en filteren.

Doorzoekbaar maken (OCR uitvoeren)

Selecteer deze optie om tekstafbeeldingen in de PDF om te zetten in doorzoekbare en selecteerbare tekst. Deze optie is alleen van toepassing op OCR (optische tekenherkenning) en de herkenning van letterttypen en pagina's voor tekstafbeeldingen. Klik op Opties om instellingen op te geven in het dialoogvenster Tekst herkennen - instellingen. Zie Tekst in gescande documenten herkennen.

PDF/A-compatibel maken

Selecteer deze optie als u wilt dat de PDF voldoet aan de ISO-normen voor PDF/A-1b. Wanneer u deze optie inschakelt, is in het dialoogvenster Tekst herkennen - Instellingen als PDF-uitvoerstijl alleen de optie Doorzoekbare afbeelding beschikbaar.

Metagegevens toevoegen

Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt na het scannen het dialoogvenster Documenteigenschappen geopend. In het dialoogvenster Documenteigenschappen kunt u metagegevens of informatie over het gescande document aan het PDF-bestand toevoegen. Als u meerdere bestanden maakt, kunt u gemeenschappelijke metagegevens invoeren voor alle bestanden.

Het dialoogvenster Scanneropties

Gegevensoverdrachtmethode

Als u modus Native selecteert, wordt de standaardmodus van de scanner gebruikt voor de overdracht. Als u scant met resoluties hoger dan 600 dpi (dots per inch), wordt automatisch de Geheugenmodus geselecteerd.

Gebruikersinterface

Met de optie Eigen interface van scanner verbergen schakelt u de vensters en dialoogvensters uit die bij de scannersoftware horen. In plaats daarvan wordt het scannen direct gestart met de instellingen die zijn opgegeven voor Aangepaste scan.

Zwart-witafbeeldingen omkeren

Met deze optie kunt u bijvoorbeeld positieve afbeeldingen van zwartwitnegatieven maken.

Dialoogvenster Gescande PDF optimaliseren

In het dialoogvenster Gescande PDF optimaliseren stelt u in hoe gescande afbeeldingen worden gefilterd en gecomprimeerd voor de PDF. De standaardinstellingen zijn geschikt voor uiteenlopende documentpagina's. U kunt de instellingen desgewenst aanpassen om afbeeldingen van hogere kwaliteit of kleinere bestanden te maken of scanproblemen op te lossen.

Aangepaste compressie inschakelen

Hiermee verdeelt u elke pagina in zwart-witgebieden, grijswaardengebieden en kleurengebieden, en wordt een representatie gekozen die het uiterlijk behoudt en tegelijkertijd elke type inhoud sterk comprimeert. De aanbevolen scanresoluties zijn 300 dpi (dots per inch) voor grijswaarden- en RGB-invoer, en 600 dpi voor zwart-witinvoer.

Instellingen voor Kleur/grijswaarden

Wanneer u pagina's in kleur of grijswaarden scant, selecteert u een van de volgende opties:

JPEG2000

Hiermee wordt JPEG2000-compressie toegepast op de gekleurde grafische inhoud. (Deze instelling wordt niet aanbevolen bij het maken van PDF/A-bestanden. Gebruik dan liever JPEG.)

ZIP

Hiermee wordt ZIP-compressie toegepast op de gekleurde grafische inhoud.

JPEG

Hiermee wordt JPEG-compressie toegepast op de gekleurde grafische inhoud.

Opmerking:

De scanner maakt daarbij gebruik van de geselecteerde optie Kleur/grijswaarden of Monochroom. Welke optie wordt gebruikt, hangt af van de instellingen die u hebt geselecteerd in het dialoogvenster Acrobat Scannen of in de TWAIN-interface van de scanner. Het is mogelijk dat deze wordt geopend nadat u in het dialoogvenster Acrobat Scannen op Scannen hebt geklikt. (Het dialoogvenster van de scannertoepassing wordt standaard niet geopend.)

Monochroom

Wanneer u zwart-wit of monotone afbeeldingen scant, selecteert u een van de volgende instellingen:

JBIG2 (zonder verlies) & JBIG2 (met verlies)

Hiermee past u de compressiemethode JBIG2 toe op zwart-witpagina's. De hoogste kwaliteitsniveaus gebruiken de verliesvrije methode; bij lagere instellingen wordt tekst sterk gecomprimeerd. Tekstpagina's zijn doorgaans 60% kleiner dan pagina's met compressie volgens CCITT Groep 4, maar de verwerking verloopt trager. De instelling is compatibel met Acrobat 5.0 (PDF 1.4) en hoger.

Opmerking:

gebruik voor compatibiliteit met Acrobat 4.0 een andere compressiemethode dan JBIG2.

CCITT Groep 4

Hiermee past u CCITT Groep 4-compressie toe op afbeeldingen van invoerpagina's in zwart-wit. Deze snelle, verliesvrije compressiemethode is compatibel met Acrobat 3.0 (PDF 1.2) en hoger.

Klein bestand/Hoge kwaliteit

Hiermee stelt u de juiste balans in tussen bestandsgrootte en kwaliteit.

Rechttrekken

Hiermee roteert u pagina's die niet zijn uitgelijnd met de zijden van de scanner, zodat de PDF verticaal uitgelijnd is. Kies Aan of Uit.

Achtergrond verwijderen

Hiermee maakt u bijna witte gebieden die in grijswaarden- of kleureninvoer voorkomen, wit. (Niet van toepassing op invoer in zwart-wit.)

Opmerking:

U verkrijgt het beste resultaat door de scannerinstellingen voor contrast en helderheid te kalibreren, zodat een scan van een normale zwart-witpagina bestaat uit zwarte of donkergrijze tekst met een witte achtergrond. Vervolgens bereikt u met Uit of Laag goede resultaten. Als u gebroken wit papier of krantenpapier scant, kiest u Gemiddeld of Hoog om de pagina op te schonen.

Effenen

Hiermee verwijdert u een stippelstructuur in halftonen. Deze structuur kan de JPEG-compressie verkleinen, moiré-effecten veroorzaken en ervoor zorgen dat tekst moeilijk leesbaar wordt. Deze optie is geschikt voor grijswaardeninvoer of RGB-invoer van 200-400 dpi of, bij Aangepaste compressie, zwart-witinvoer van 400-600 dpi. Bij de instelling Aan (aanbevolen) wordt de filter toegepast voor grijswaarden- en RGB-invoer van 300 dpi of hoger. Selecteer Uit wanneer u een pagina scant zonder afbeeldingen of opgevulde gebieden of wanneer u scant met een resolutie die hoger is dan het effectieve bereik.

Tekst verscherpen

Hiermee maakt u de tekst van het gescande PDF-bestand scherper. De standaardwaarde Laag is geschikt voor de meeste documenten. Verhoog de waarde als de kwaliteit van het gedrukte document slecht en de tekst onduidelijk is.

Tips voor scannen

 • De scanfunctie van Acrobat kan afbeeldingen verwerken van 10 dpi tot en met 3000 dpi. Als u Doorzoekbare afbeelding of ClearScan voor PDF-uitvoerstijl selecteert, is een invoerresolutie van 72 dpi of hoger vereist. Bovendien wordt een invoerresolutie van meer dan 600 dpi gedownsampled naar 600 dpi of lager.

 • U past verliesvrije compressie toe op een gescande afbeelding door een van deze opties te selecteren onder de Optimalisatie-instellingen in het dialoogvenster Gescande PDF optimaliseren: CCITT Groep 4 voor monochrome afbeeldingen of Verliesvrij voor kleuren- of grijswaardenafbeeldingen. Als deze afbeelding aan een PDF-document wordt toegevoegd, en u het bestand opslaat met de optie Opslaan, blijft de gescande afbeelding niet-gecomprimeerd. Wanneer u de PDF opslaat met Opslaan als, kan de gescande afbeelding worden gecomprimeerd.

 • Bij de meeste pagina's levert een zwart-witscan van 300 dpi de beste tekst op voor conversie. Bij 150 dpi is de OCR-betrouwbaarheid iets lager en treden meer fouten op bij de herkenning van lettertypen. Bij een resolutie van 400 dpi en hoger is de verwerkingssnelheid lager en worden de gecomprimeerde pagina's groter. Wanneer een pagina veel niet-herkende woorden of zeer kleine tekst (9-punts of lager) bevat, kunt u proberen met een hogere resolutie te scannen. Scan indien mogelijk altijd in zwart-wit.

 • Wanneer Tekst herkennen met OCR is uitgeschakeld, is het mogelijk dat het volledige resolutiebereik van 10-3000 dpi wordt gebruikt. U wordt echter geadviseerd om 72 dpi en hoger te gebruiken. Gebruik voor Aangepaste compressie bij voorkeur een scanresolutie van 300 dpi voor grijswaarden- en RGB-invoer en een resolutie van 600 dpi voor zwart-witinvoer.

 • Pagina's van 8,5 bij 11 inch (21,59 bij 27,94 cm) die worden gescand in 24-bits kleuren, met 300 dpi, leveren grote afbeeldingen (25 MB) op voordat deze worden gecomprimeerd. Het is mogelijk dat uw systeem een virtueel geheugen van 50 MB of meer nodig heeft om de afbeelding te scannen. Bij 600 dpi nemen het scannen en de verwerking doorgaans vier keer zoveel tijd in beslag als bij 300 dpi.

 • Vermijd scannerinstellingen voor rasteren of halftonen. Met deze instellingen kunt u de kwaliteit van gescande foto's verbeteren, maar wordt de tekstherkenning moeilijker.

 • Wanneer tekst op gekleurd papier is afgedrukt, is het verstandig om de helderheid en het contrast met ongeveer 10% te verhogen. Als de scanner kleuren kan filteren, kunt u overwegen een filter of lamp te gebruiken waardoor de achtergrondkleur wegvalt. Indien de tekst onduidelijk is of wegvalt, kunt u proberen om de scannerinstellingen voor contrast en helderheid aan te passen om de scan te verbeteren.

 • Als de scanner een knop heeft waarmee u de helderheid handmatig kunt aanpassen, stelt u deze zo in, dat de gescande tekens helder zijn en de juiste vorm hebben. Wanneer tekens elkaar raken, vergroot u de helderheid. Als de tekens te ver van elkaar staan, gebruikt u een lagere (donkerdere) instelling.

Tekst in gescande documenten herkennen

Tekst in eerder gescande documenten die al naar PDF zijn geconverteerd, kan door Acrobat worden herkend. Met OCR-software (Optical Character Recognition) kunt u de tekst in een gescand PDF-document zoeken, corrigeren en kopiëren. Als u OCR op een PDF-document wilt toepassen, moet de scannerresolutie op 72 dpi of hoger zijn ingesteld.

Opmerking:

Scannen met 300 dpi produceert de beste tekst voor conversie. Bij 150 dpi is de nauwkeurigheid van de tekstherkenning iets lager.

Tekst in één document herkennen

 1. Open de gescande PDF.
 2. Kies Gereedschappen > Tekst herkennen > In dit bestand.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Tekst herkennen een optie onder Pagina's.

 4. Klik indien nodig op Bewerken om het dialoogvenster Tekst herkennen - Algemene instellingen te openen en geef de gewenste opties op.

Tekst in meerdere documenten herkennen

 1. Kies in Acrobat Gereedschappen > Tekst herkennen > In meerdere bestanden.

 2. Klik in het dialoogvenster Tekst herkennen op Bestanden toevoegen, kies Bestanden toevoegen, Mappen toevoegen of Geopende bestanden toevoegen. Selecteer vervolgens de bestanden of mappen.
 3. Geef in het dialoogvenster Uitvoeropties een doelmap op voor de uitvoerbestanden en voorkeuren voor de bestandsnamen.
 4. Selecteer in het dialoogvenster Tekst herkennen - Algemene instellingen de opties en klik op OK.

Dialoogvenster Tekst herkennen - Algemene instellingen

Primaire OCR-taal

Hiermee geeft u de taal op die de OCR-engine gebruikt om de tekens te herkennen.

PDF-uitvoerstijl

Hiermee bepaalt u het type PDF dat wordt gemaakt. Voor alle opties is een invoerresolutie vereist van 72 dpi of hoger (aanbevolen). Bij alle indelingen worden de OCR-functie en font- en paginaherkenning toegepast op tekstuele afbeeldingen en converteert u deze naar normale tekst.

Doorzoekbare afbeelding

Hiermee zorgt u ervoor dat de tekst doorzoekbaar en selecteerbaar is. Met deze optie behoudt u de originele afbeelding, heft u eventuele schuintrekking op en plaatst u er een onzichtbare tekstlaag overheen. De optie die u in dit dialoogvenster kiest bij Afbeeldingen downsamplen, bepaalt of op de afbeelding downsampling wordt uitgevoerd en in welke mate.

Doorzoekbare afbeelding (exact)

Hiermee zorgt u ervoor dat de tekst doorzoekbaar en selecteerbaar is. Met deze optie behoudt u de originele afbeelding en plaatst u er een onzichtbare tekstlaag overheen. Aanbevolen als de gescande afbeelding een zo getrouw mogelijke weergave van het origineel moet zijn.

ClearScan

Hiermee genereert u nieuwe Type 3-font dat veel lijkt op het originele font, en behoudt u de pagina-achtergrond met behulp van een kopie met lage resolutie.

Downsampling naar

Hiermee verkleint u het aantal pixels in kleuren-, grijswaarden- en zwartwitafbeeldingen nadat de OCR voltooid is. Kies het downsamplingniveau dat u wilt toepassen. Hoe hoger het aantal dpi, hoe lager het downsampling-niveau. Dit levert PDF's op met een hogere resolutie.

OCR-tekst in PDF's corrigeren

Als u de optische tekenherkenning uitvoert op gescande uitvoer, worden bitmaps van tekst geanalyseerd en worden deze bitmapgebieden vervangen door woorden en tekens. Als de ideale vervanging onzeker is, wordt het woord gemarkeerd als mogelijke OCR. Mogelijke OCR's worden in de PDF weergegeven als de originele bitmap van het woord, maar de tekst is opgenomen in een onzichtbare laag achter de bitmap van het woord. Op deze manier kan er toch naar dit woord worden gezocht, ook al wordt het weergegeven als bitmap.

Opmerking: als u tekst probeert te selecteren in een gescande PDF waarop geen OCR is toegepast, of als u probeert de bewerking Hardop lezen uit te voeren in een afbeeldingbestand, vraagt Acrobat u of u OCR wilt uitvoeren. Als u op OK klikt, wordt het dialoogvenster Tekstherkenning geopend en kunt u opties selecteren, die in het vorige onderwerp nader zijn beschreven.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Gereedschappen > Tekst herkennen > Alle mogelijke zoeken. Alle mogelijke woorden op de pagina worden omkaderd. Klik op een mogelijk woord om de mogelijke tekst te tonen in het dialoogvenster Element zoeken.
  • Kies Gereedschappen > Tekstherkenning > Eerste mogelijke zoeken.

  Opmerking: als u het venster Element zoeken sluit voordat u alle mogelijke woorden hebt gecorrigeerd, kunt u terugkeren naar het proces door Gereedschappen > Tekst herkennen > Eerste mogelijke zoeken te kiezen, of door met het gereedschap Documenttekst bewerken te klikken op een mogelijk woord.

 2. Kies Mogelijke OCR bij de optie Zoeken.

 3. Vergelijk het woord in het tekstvak Mogelijk met het woord in het gescande document. U corrigeert een mogelijke OCR door te klikken op het gemarkeerde object in het document en de nieuwe tekst in te voeren. Als de mogelijke OCR ten onrechte als tekst is herkend, klikt u op de knop Geen tekst.

 4. Bekijk en corrigeer de overige mogelijke woorden en sluit vervolgens het dialoogvenster Element zoeken.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid