Opmerking:

Dit document bevat instructies voor Acrobat XI. Als u Acrobat DC gebruikt, raadpleegt u de Help van Acrobat DC.

U kunt een document ondertekenen om de inhoud te bekrachtigen of om het document goed te keuren. Afhankelijk van uw intentie gebruikt u een ander type handtekening.

Een PDF ondertekenen met uw handtekening

Als u een PDF wilt ondertekenen, kunt u uw handtekening typen of tekenen, of een afbeelding van uw handgeschreven handtekening invoegen. U kunt ook tekst toevoegen, zoals uw naam, bedrijf, functie of datum. Wanneer het document is voltooid, worden de handtekening en de tekst een deel van de PDF.

Voor meer informatie over het instellen van een digitale id voor handtekeningen op basis van certificaten, zie Digitale id's.

Opmerking:

Voltooi alle bewerkingen voordat u de handtekening plaatst. Wijzigingen aan het document nadat het is ondertekend, kunnen de handtekening ongeldig maken.

 1. Open het PDF-bestand in Acrobat.

 2. Klik op Invullen en ondertekenen.

  Het deelvenster Invullen en ondertekenen

  Opmerking:

  Als u Invullen en ondertekenen niet ziet in de werkbalk, voert u een update uit van Acrobat XI. Klik op het menu Help in Acrobat en kies vervolgens Controleren op updates. Volg de instructies op het scherm om alle beschikbare updates te downloaden en toe te passen.

 3. Klik in het deelvenster Gereedschappen voor Invullen en ondertekenen op Tekst toevoegen  omtekst toe te voegen, zoals uw naam, bedrijf, functie of datum. Klik in het document waar u de tekst wilt toevoegen en typ de tekst.

 4. Klik in het deelvenster Gereedschappen voor Invullen en ondertekenen op Handtekening zetten.

  De eerste keer dat u ondertekent, wordt met de optie Handtekening zetten een dialoogvenster geopend waarmee u een handtekening kunt maken of importeren.

  Opmerking:

  Opmerking: als u al een handtekening hebt, kunt u gewoon op Handtekening zetten klikken en verder gaan met stap 6. Als u een bestaande handtekening wilt wijzigen of wissen, klikt u op de pijl naast Handtekening zetten en kiest u Opgeslagen handtekening wijzigen en Opgeslagen handtekening wissen. 

 5. (De eerste keer ondertekenen) In het dialoogvenster Handtekening zetten kiest u het type handtekening dat u wilt instellen:

  Kies een optie voor de handtekening
  U kunt ervoor kiezen een webcam te gebruiken, een handtekening te typen, tekenen of importeren, of te ondertekenen met een certificaat. Acrobat gebruikt deze handtekening op toekomstige PDF's die u ondertekent.

  Mijn handtekening intypen

  Typ uw naam in het veld Uw naam invoeren. U kunt kiezen uit een kleine selectie handtekeningstijlen; klik op Handtekeningstijl wijzigen om een andere stijl te bekijken. Wanneer uw handtekening naar wens is, klikt u op Accepteren.

  Webcam gebruiken

  De optie Webcamera gebruiken opent een videoframe waarin u uw handtekening kunt vastleggen met uw systeemwebcamera. Zie Een handtekening maken voor het ondertekenen van PDF's voor meer informatie.

  Mijn handtekening schrijven

  Teken uw handtekening in het veld Handtekening tekenen. Wanneer uw handtekening naar wens is, klikt u op Accepteren.

  Afbeelding gebruiken

  Plaats een afbeelding van uw handtekening. Zie Een handtekening maken voor het ondertekenen van PDF's voor meer informatie.

  Een certificaat gebruiken

  Klik op Volgende. Volg de aanwijzingen op het scherm om aan te geven waar u de handtekening wilt plaatsen, het uiterlijk in te stellen en de ondertekende PDF op te slaan. (Stap 6 en 7 gelden niet voor handtekeningen die een certificaat gebruiken.)

 6. Klik op de plaats in de PDF waar u uw handtekening wilt invoegen.
 7. Als u de handtekening wilt verplaatsen, vergroten, verkleinen of roteren, voert u een van de volgende handelingen uit.
  Handtekening verplaatsen, groter of kleiner maken, of roteren
  A. Aanwijzer voor verplaatsen B. Aanwijzer voor formaat wijzigen C. Aanwijzer voor roteren 

  Verplaatsen

  Plaats de cursor op de handtekening en sleep deze naar de juiste positie.

  Formaat wijzigen

  Sleep een hoekgreep om te vergroten of verkleinen.

  Roteren

  Plaats de cursor boven de de rotatiegreep (greep middenboven); wanneer de cursor verandert in een cirkelvormige pijl, sleept u om de handtekening te roteren.

Voor meer informatie over opties voor digitale handtekeningen gaat u naar Digitale handtekeningen valideren.

Een handtekening maken voor het ondertekenen van PDF's

U kunt een handtekening voor het ondertekenen van PDF-bestanden maken met behulp van een webcamera of door de handtekening zelf te tekenen.

Webcam gebruiken

 1. Klik in het deelvenster Gereedschappen voor Invullen en ondertekenen op Handtekening zetten.

 2. Kies Webcam gebruiken

  Kies Webcam gebruiken
  De live video wordt via uw systeemcamera weergegeven.

 3. Zet uw naam in zwarte inkt op een schoon, leeg vel wit paper voor de beste resultaten en houd deze voor de webcamera. Klik op Webcamera starten om de handtekening vast te leggen.

  Opmerking:

  Zorg ervoor dat uw handtekening op de juiste wijze worden geplaatst op de blauwe lijn in het videoschermframe.

  Handtekening vastleggen met een webcamera
  U kunt de handtekening vastleggen en deze weergeven.

  U kunt de scherpte van de handtekening aanpassen door het papier naar voren of achteren te verplaatsen. Wanneer u de handtekening correct op de blauwe lijn plaatst, wordt de handtekening automatisch vastgelegd.

 4. Bekijk een voorbeeld van de vastgelegde handtekening. Wanneer uw handtekening naar wens is, klikt u op Accepteren.

Afbeelding gebruiken

 1. Zet uw naam in zwarte inkt op een schoon, leeg vel wit papier. Teken in het midden van het papier, zodat u geen randen fotografeert of scant.

 2. Fotografeer of scan uw handtekening. Als u een foto van uw handtekening maakt, moet u ervoor zorgen dat de pagina goed wordt belicht en dat er geen schaduwen over de handtekening vallen.

 3. Breng de foto of scan over naar uw computer. Acrobat accepteert bestanden met de indeling JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF en PDF. Noteer de bestandslocatie zodat u het bestand kunt vinden wanneer u PDF's ondertekent.

  U hoeft de foto niet uit te snijden. Acrobat importeert de handtekening alleen als de foto of scan redelijk schoon is.

 4. Klik in het deelvenster Gereedschappen voor Invullen en ondertekenen in Acrobat op Handtekening zetten.

 5. Kies Afbeelding gebruiken. Blader naar en selecteer het handtekeningbestand en klik op Accepteren.

  Selecteer uw handtekeningbestand
  Gebruik een afbeeldingsbestand met de handtekening die u hebt gemaakt.

Ondertekende PDF faxen of e-mailen

U kunt ondertekende documenten via fax of e-mail verzenden met de Adobe Sign-service. Adobe Sign slaat een kopie in uw online account op zodat u deze later gemakkelijk kunt gebruiken. U kunt zich bij Adobe Sign aanmelden met uw Adobe ID, of een account maken.

 1. Wanneer het document klaar is, klikt u op Handtekeningen verzenden of verzamelen in het deelvenster Invullen en ondertekenen.

 2. Klik op Verzenden via e-mail of fax.

 3. Als u het volgende bericht krijgt: Uw ondertekend document wordt naar Adobe Sign geüpload..., klikt u op Doorgaan.

  Meld u bij de aanwijzing aan met uw Adobe ID en wachtwoord.

 4. Wanneer de Adobe Sign-website in uw browser wordt geopend, vult de gevraagde velden in en klikt u op Afleveren.

 5. Volg de aanwijzing op het scherm om het verzenden van het document te registeren en te voltooien.

Document vergrendelen na ondertekening

Als u een digitale id gebruikt om een PDF te ondertekenen of te certificeren, ziet u een optie waarmee u het document kunt vergrendelen nadat u het hebt ondertekend.

Opmerking: de optie Handtekening zetten helpt u een gewone handtekening te maken, het is geen digitale id.

In de volgende sectie vindt u informatie over het certificeren of ondertekenen van een PDF met een digitale id.

Een PDF ondertekenen met een digitale id

Als u een PDF met een handtekeningveld ontvangt, klikt u op dit veld. Acrobat of Reader geeft dan uw standaard digitale id weer als deze al is toegevoegd. Anders ziet u een optie voor het maken van een nieuwe digitale id. Zelf als u geen handtekeningveld hebt toegevoegd, kunt u het gereedschap Ondertekenen met certificaat gebruiken om de PDF te ondertekenen. Voer de onderstaande stappen uit.

Een PDF certificeren of ondertekenen met een digitale id:

 1. Klik op Invullen en ondertekenen en vervolgens op Werken met certificaten om het deelvenster uit te vouwen.

  Werken met certificaten
 2. Klik op Ondertekenen met certificaat. U wordt gevraagd een rechthoek te tekenen. Klik op Nieuwe handtekeningrechthoek slepen.

  Een nieuwe handtekeningrechthoek tekenen
 3. Ga naar de locatie in de PDF waar u de digitale id of handtekening wilt plaatsen en sleep vervolgens met de muis om een rechthoek te tekenen om de handtekening in te zetten.

  Het dialoogvenster Document ondertekenen wordt weergegeven. De standaard id of handtekening is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Ondertekenen als. Als u een andere id wilt kiezen, klikt u in de lijst en kiest u een id.

  Document ondertekenen met uw standaard digitale id

  Opmerking: als u een nieuwe digitale id wilt maken, kiest u Nieuwe id in de vervolgkeuzelijst en voert u de stappen uit die worden beschreven in Een door uzelf ondertekende digitale id maken.

 4. Typ het wachtwoord voor de digitale id in het veld Wachtwoord.

 5. Als u het document wilt vergrendelen nadat u het hebt ondertekend, schakelt u het selectievakje Document vergrendelen na ondertekening in.

  Let op:

  Het document wordt dan vergrendeld en u kunt het niet meer bewerken. Dat is handig als u de laatste of enige persoon bent die het document moet ondertekenen. Als u twijfelt, slaat u een kopie van de PDF op voordat u deze optie kiest en het document ondertekent.

 6. Klik op Ondertekenen. U wordt mogelijk gevraagd het document op te slaan. Kies een andere naam als u een kopie van het document wilt bewaren en klik op Opslaan. De handtekening wordt in het document geplaatst.

  Document ondertekend

Het wachtwoord voor uw digitale id herstellen of opnieuw instellen

Wanneer u het wachtwoord bent vergeten, kunt u het helaas niet meer herstellen of opnieuw instellen. Als u de id zelf hebt gemaakt, kunt u een nieuwe maken met dezelfde informatie die u voor de id hebt gebruikt. Als u de id hebt gekregen van een certificeringsinstantie, neemt u contact op met die instantie voor hulp.

Zie Digitale id's voor meer informatie.

Laat PDF's door anderen ondertekenen met Adobe Sign

Met Adobe Sign kunt u documenten laten ondertekenen door anderen. Adobe Sign is een online service waarmee gebruikers snel documenten in een webbrowser kunnen ondertekenen zonder een digitale id te hoeven gebruiken. De service houdt het gehele proces bij.

De Adobe Sign-service stuurt uw ondertekenaars een e-mail waarin staat dat u ze een document wilt laten ondertekenen. Ze reviseren en ondertekenen het document op de veilige Adobe Sign-website. Als het PDF-bestand is ondertekend, ontvangen u en uw ondertekenaars het bestand per e-mail. Adobe Sign slaat het ondertekende document op in uw account voor toekomstig gebruik. Ga naar https://acrobat.adobe.com/nl/nl/sign.html voor meer informatie.

 1. Open het PDF-bestand dat u wilt laten ondertekenen.

 2. Open het deelvenster Invullen en ondertekenen (klik op Invullen en ondertekenen aan de rechterkant van de werkbalk).

 3. Klik op Handtekeningen verzenden en verzamelen om het deelvenster te openen.

 4. Klik op Andere persoon moet ondertekenen.

 5. Als het bericht Het document is geüpload naar Adobe Sign wordt weergegeven, klikt u op Doorgaan om door te gaan.

  Meld u bij de aanwijzing aan met uw Adobe ID en wachtwoord.

 6. Wanneer de Adobe Sign-website in uw webbrowser wordt geopend, volgt u de aanwijzingen op het scherm om de PDF te verzenden.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid