Overzicht van nieuwe functies | 2017-versies van Acrobat DC

De nieuwste versie van Acrobat DC is nu beschikbaar. Zie Overzicht van nieuwe functies | De nieuwste versie van Acrobat DC voor meer informatie.

 

De Acrobat DC-versie van november 2017

Nieuw versienummer voor Acrobat en Acrobat Reader

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous, Acrobat Reader DC Continuous

Vanaf november 2017 worden alle klanten die werken met de updatemethode Acrobat DC Continuous omgezet van 17.xx naar 18.xx. Dit gebeurt nadat de laatste patch is geïmplementeerd. Voor klanten met een Acrobat DC Classic-abonnement of -versie verandert er niets.

Verbeteringen in de elektronische ondertekeningsfunctie

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous en Acrobat 2017

De service Verzenden ter ondertekening is verbeterd voor iedereen die een verzoek ter ondertekening wil indienen. Hiertoe is de startpagina vereenvoudigd.Ook kunnen nu eenvoudig formuliervelden worden toegevoegd met de stapsgewijze Adobe Sign-functie voor het maken van formuliervelden.

Ga naar Gereedschappen > Verzenden ter ondertekening om de vereenvoudigde interface te zien.

Zie PDF-documenten ter ondertekening verzenden voor meer informatie.

Verbeterde toegankelijkheid

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous en Acrobat 2017

Codes met roltoewijzing weergeven

Acrobat toont nu automatisch PDF-standaardcodes in de codestructuur, en niet meer de oorspronkelijke code of broncode wanneer op de code een roltoewijzing is toegepast. Als u wilt terugschakelen naar de weergave met broncodes, gebruikt u de optie Roltoewijzing toepassen op codes in het vervolgmenu met opties op het deelvenster Codes.

Roltoewijzing toepassen op codes

Tabellen eenvoudig herstellen

Voortaan kunt u tabellen eenvoudig herstellen door kopcellen te koppelen aan meerdere rijen of kolommen met cellen. Gegevenscellen zonder kopcel worden automatisch gemarkeerd.

 • Bulksgewijze bewerking van id-eigenschappen van gekoppelde kopcellen: u kunt tabellen nu eenvoudig herstellen door kopcellen toe te wijzen aan meerdere rijen of kolommen met cellen tegelijkertijd.
 • Cellen zonder kopcel markeren: gegevenscellen zonder kopcel worden automatisch gemarkeerd wanneer u de tabeleditor start.
  Kies Codes in het linkernavigatievenster, klik met de rechtermuisknop op de tabelcode waarvoor u de tabelstructuur wilt bijwerken en kies vervolgens Tabeleditor. Alle gegevenscellen zonder kopcel worden automatisch gemarkeerd in de kleur die u hebt ingesteld met de optie Cellen met ontbrekende koptekst tonen (de standaardkleur is roze).
Optie voor ontbrekende koppen

Kopcel-id's automatisch genereren

U kunt nu heel eenvoudig id's genereren voor alle kopcellen. Wanneer u een kopcel-id koppelt aan een willekeurige cel, verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd om id's te genereren voor kopcellen die geen id hebben.

Kopcel-id's automatisch genereren

Als alternatief kunt u een willekeurige cel selecteren in de modus Tabeleditor, en vervolgens de optie Kopcel-id's automatisch genereren kiezen in het contextmenu (klik voor dit menu op de rechtermuisknop).

Verbeteringen bij het exporteren van PDF's

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous en Acrobat 2017

De volgende verbeteringen zijn toegepast op de functie PDF exporteren (Gereedschappen > PDF exporteren):

 • PDF exporteren naar Word: de detectiefuncties voor tabellen en voor inhoudsopgaven zijn verbeterd.
 • PDF exporteren naar PowerPoint: problemen met woordspatiëring, de tekstvakopmaak bij grafieklabels en de weergave van opsommingslijsten zijn nu opgelost.
 • De prestaties en het geheugengebruik zijn verbeterd doordat fouten die optraden bij onvoldoende geheugen zijn gecorrigeerd.

De invoegtoepassing PDF maken is nu compatibel met de nieuwste versies van Firefox

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous, Acrobat DC Classic, Acrobat 2017

De invoegtoepassing PDF maken voor Firefox is gemigreerd naar het nieuwe webuitbreidingsmodel dat wordt voorgeschreven door Firefox. De gebruikservaring en functionaliteit van de bijgewerkte invoegtoepassing zijn vergelijkbaar met die van de bestaande Chrome-uitbreiding. De volgende opties worden ondersteund: Webpagina PDF converteren naar PDF, Toevoegen aan bestaande PDF en PDF openen in Acrobat vanuit Firefox.

Opties voor invoegtoepassing bij het laden van een HTML-pagina in Firefox

Opties voor invoegtoepassing bij het laden van een PDF-bestand in Firefox

Betere interface voor automatische optische tekenherkenning (OCR)

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous en Acrobat 2017

De knoppen Converteren naar tekst en Herstellen naar afbeelding zijn vervangen door een enkel selectievakje: Tekstherkenning.

Ga naar Gereedschappen > PDF bewerken. Het selectievakje staat in het rechterdeelvenster onder de sectie Gescande documenten.

Optie voor tekstherkenning

Zie Gescande PDF's bewerken voor meer informatie.

Betere probleemoplossing voor scans

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous en Acrobat 2017

De optie Meer informatie is toegevoegd voor alle foutberichten die optreden bij scanbewerkingen. Klik op de optie om naar de oplossing voor het desbetreffende probleem te gaan.

Verbeteringen aan Bestanden vergelijken

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous en Acrobat 2017

Voorheen waren de resultaten van de bestandsvergelijking bij gescande bestanden niet nauwkeurig omdat de vergelijking werd uitgevoerd in de beeldvergelijkingsmodus. Nu geeft de functie de volgende waarschuwing weer: 'Het geselecteerde document is een gescande PDF en bevat geen tekst. Acrobat vergelijkt alleen de afbeeldingen.' Ook biedt de functie betere resultaten wanneer tekstherkenning al eerder is uitgevoerd op een invoerbestand.

PDF's opslaan die als e-mailbijlage zijn geopend

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous en Acrobat 2017

De knop Opslaan is nu ook ingeschakeld voor PDF's die als e-mailbijlage worden geopend, zodat u deze bestanden in uw lokale map kunt opslaan.

Inhoud kopiëren in de lijst met opmerkingen

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous en Acrobat 2017

Als u de inhoud van een opmerking wilt kopiëren in de lijst met opmerkingen, kunt u nu de sneltoetsen Shift+C gebruiken of de optie Kopiëren kiezen in het contextmenu dat u opent door op de rechtermuisknop te klikken.

Preflight-verbeteringen

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous en Acrobat 2017

In meerdere bibliotheken tegelijkertijd zoeken naar profielen, controles en correcties

Vanaf deze versie kunt u in alle bibliotheken gelijktijdig zoeken naar profielen, controles en correcties.

Om in alle bibliotheken tegelijkertijd te zoeken klikt u eerst op het bibliotheeksymbool dat zich voor het zoekvak bevindt. Typ vervolgens uw zoekterm in het zoekvak.

Wanneer het zoekvak leeg is, worden alle profielen in een enkele weergave getoond. Als u het bibliotheeksymbool niet selecteert, kunt u ook binnen een enkele bibliotheek zoeken. Alleen profielen in de op dat moment geselecteerde bibliotheek worden weergegeven.

Bibliotheken zoeken

PDF/A-compatibiliteit met veraPDF

veraPDF is een EU-project dat werd uitgevoerd onder leiding van de PDF Association. veraPDF is een specifiek ontworpen, opensourceprogramma voor de validatie van bestandsindelingen waarin alle PDF/A-onderdelen en conformiteitsniveaus zijn opgenomen. Vanaf nu kunt u met de Preflight-hulpmiddelen van Acrobat bestanden controleren en problemen rapporteren waarbij bestanden niet compatibel zijn met de veraPDF-tests.

Ondersteuning voor PDF 2.0

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous, Acrobat DC Classic, Acrobat 2017

Acrobat DC biedt nu ondersteuning voor:

 • De weergave van PDF-bestanden met versie 2.0.
 • De toepassing van versie 2.0 voor workflows met opslagbewerkingen, tenzij expliciet een lagere versie wordt vereist (bijvoorbeeld bij het gebruik van compatibiliteitsinstellingen in de opties Opslaan als geoptimaliseerd PDF-bestand of Opslaan als PDF-bestand met kleine bestandsgrootte).

Ondersteuning voor gebruikers op naam in Windows Terminal Server

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous, Acrobat DC Classic, Acrobat 2017

Beheerders kunnen nu beveiligde externe toegang bieden voor Acrobat DC dankzij ondersteuning voor gebruikers op naam bij WTS (Windows Terminal Server). Beheerders kunnen werknemers toegang verlenen tot de gevraagde Acrobat-functionaliteit en er tegelijkertijd voor zorgen dat alle gebruikerslicenties worden nageleefd en centraal op WTS kunnen worden beheerd.

Beheerders installeren Acrobat zonder seriesleutel op de centrale servercomputers en zonder levering ('provisioning') van Acrobat. Gebruikers die zich voor het eerst aanmelden bij deze servers, gebruiken daarvoor hun Adobe ID. Deze ID moet beschikken over een Acrobat DC-licentie voor het gebruik van Acrobat. Na aanmelding zal de gebruikerslicentie roaming toepassen en kan de gebruiker inloggen op verschillende servers. Op deze manier worden alle licentiegerelateerde gegevens opgeslagen in de 'appdata/roaming'-map van de gebruiker en moeten alle gegevens in deze map worden gesynchroniseerd wanneer de gebruiker op een computer inlogt.

De roaming geldt voor de gebruikersprofielgegevens en met name voor de map '<user>/appdata/Roaming' en de HKCU-hive. Deze gegevens moeten worden gesynchroniseerd op de serverinstantie waar de gebruiker is ingelogd. De beheerder moet ervoor zorgen dat alle gebruikersgegevens die in de 'appdata/roaming'-map of de HKCU-hive worden geschreven of bijgewerkt, voor de gebruiker worden opgeslagen wanneer deze zich afmeldt of de sessie afsluit. Deze opgeslagen gegevens moeten dan worden gesynchroniseerd wanneer de gebruiker opnieuw inlogt.

Beheerders kunnen elke beschikbare methode toepassen voor profieldoorverwijzingen, zoals doorverwijzingsfuncties voor mappen of andere hulpprogramma's voor profielbeheer.

Stappen voor de implementatie van Acrobat:

 1. Meld u als beheerder aan bij de centrale servercomputer ('master image').
 2. Gebruik de volgende opdrachtregel om Acrobat te installeren nadat u (eventuele) aanpassingen hebt gemaakt met de bijbehorende wizard.
  Setup.exe  /sALL /msi ROAMIDENTITY=1 ROAMLICENSING=1
 3. Kies een van de onderstaande methoden om dit proces te repliceren naar andere servercomputers.
 • Imaging van besturingssysteem om de image te repliceren naar beschikbare VM's/fysieke computers.
 • Individuele implementatie van Acrobat op beschikbare servercomputers na stap 1 en 2.

Opmerking: deze functie wordt alleen ondersteund voor geldige Acrobat-licenties, en niet voor proefimplementaties. Als iemand zich aanmeldt met een id zonder geldig abonnement, kunnen er willekeurige fouten optreden.

De Acrobat DC-versie van augustus 2017

Schaling op meerdere monitoren

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017, Acrobat Reader DC Continuous en Acrobat Reader 2017

Acrobat en Reader bieden nu betere ondersteuning voor meerdere monitoren. Wanneer u Acrobat of Reader tussen schermen verplaatst, van uw laptop- naar uw bureaubladmonitor, wordt de weergave automatisch geschaald overeenkomstig de schaalfactor en resolutie van het scherm waarmee u werkt.

Verbetering van het gereedschap Toegankelijkheid

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous

Acrobat houdt de codestructuurweergave en navigatie nu intact wanneer u uw PDF opslaat. De PDF wordt zelfs automatisch aangepast wanneer u pagina’s toevoegt, verplaatst of verwijdert, wat u tijd bespaart.

Bovendien is de tabeleditor nu rechtstreeks vanuit de codestructuur toegankelijk:

 • Kies Codes in het linkernavigatievenster, klik met de rechtermuisknop op de tabelcode waarvoor u de tabelstructuur wilt bijwerken en kies vervolgens Tabeleditor.
 • Klik via het gereedschap TouchUp-leesvolgorde op een willekeurige plek binnen de tabelgrenzen om de optie Tabeleditor in te schakelen.

Verbeterde codering voor het invoegen, verwijderen, verplaatsen en vervangen van pagina’s

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous, Acrobat DC Classic en Acrobat 2017

Tijdens het uitvoeren van paginaspecifieke bewerkingen wordt de codestructuur nu correct bijgewerkt.

 • Pagina's invoegen: bij het invoegen van pagina’s werden codes van het document dat werd ingevoegd, altijd aan het einde van de codestructuur geplaatst, ongeacht de locatie van de invoegbewerking. Dit probleem is nu opgelost: codes worden op de juiste plaats ingevoegd.
 • Pagina's verplaatsen: wanneer pagina's met het gereedschap Pagina's indelen of in het deelvenster Pagina's opnieuw werden gerangschikt, werd alleen de inhoud verplaatst en bleven de codes staan. De codes worden nu samen met de pagina-inhoud naar de juiste locatie verplaatst.
 • Pagina's vervangen: wanneer een pagina werd vervangen, werden de codes van de vervangen pagina uit het document verwijderd maar werden geen codes toegevoegd voor de nieuwe, ingevoegde pagina's. Dit probleem is nu opgelost.

Verbetering van de klantervaring

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous en Acrobat 2017

We hebben de volgende verbeteringen aangebracht op basis van de meest voorkomende problemen of vragen van klanten:

De laatst gebruikte locatie wordt de standaardopslaglocatie

De geopende locatie van een document wordt de standaardopslaglocatie in het dialoogvenster Opslaan als, tenzij het document vanuit een tijdelijke map is geopend.

Ondersteuning voor het gereedschap Verborgen gegevens verwijderen in Acrobat Standard

Het gereedschap Verborgen gegevens verwijderen is nu beschikbaar in Acrobat Standard. Als u dit gereedschap wilt gebruiken, gaat u naar Gereedschappen > Beveiligen > Verborgen gegevens verwijderen.

Een nieuwe voorkeur om linialen weer te geven

Een nieuwe voorkeur, Linialen tonen bij openen van documenten, is toegevoegd om de linialen in Acrobat en Reader in of uit te schakelen. Wanneer de voorkeur is geselecteerd, worden de linialen weergegeven voor elke PDF die u opent. De voorkeur is standaard niet geselecteerd.

Doe het volgende om de linialen weer te geven:

 • Ga naar Bewerken > Voorkeuren > Eenheden en hulplijnen en schakel het selectievakje Linialen tonen bij openen van documenten onder Linialen in. Klik op OK.
Linialen tonen bij openen van documenten

Standaardlettertype instellen voor annotaties van het type Tekstvak toevoegen en Tekstbijschrift

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous

Helvetica wordt gebruikt als de standaardlettertypefamilie voor een nieuwe annotatie van het type Tekstvak toevoegen of Tekstbijschrift. U kunt de standaardlettertypefamilie voor deze twee annotaties nu wijzigen via het menu Teksteigenschappen. De wijzigingen worden opgeslagen als de nieuwe standaardlettertypefamilie en worden toegepast op de annotaties die u vervolgens toevoegt.

 1. Open een PDF-bestand in Acrobat DC.

 2. Ga naar Gereedschappen > Opmerking of kies Opmerking in het rechterdeelvenster.

 3. Kies Tekstvak toevoegen of Tekstbijschrift in de werkbalk Opmerking en klik op de plaats waar u de annotatie in de PDF wilt toevoegen.

 4. Het menu Teksteigenschappen wordt weergegeven. Kies het lettertype, de lettergrootte en de kleur.

  Menu Teksteigenschappen

  Als u het menu Teksteigenschappen niet ziet, dubbelklikt u op het veld Tekstvak toevoegen of Tekstbijschrift.

Uitchecken negeren bij het sluiten van een SharePoint-document of het afsluiten van een toepassing

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous

Als u een SharePoint-document in Acrobat opent met de optie Uitchecken en openen en het document vervolgens sluit of Acrobat afsluit zonder wijzigingen in het document aan te brengen, bleef het document voorheen uitgecheckt in SharePoint.

Nu ziet u bij het sluiten van het document of het afsluiten van Acrobat het onderstaande bericht, met de vraag of u het uitchecken wilt negeren.

Vraag of uitchecken moet worden genegeerd

Adobe Scan-bestanden weergeven in de weergave Start

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous

U kunt bestanden die u met de Adobe Scan-app voor mobiele apparaten scant, nu weergeven in de bestandslijsten van de weergave Start van Acrobat en Reader.

Bestanden van Adobe Scan-app voor mobiele apparaten in de weergave Start

Opmerking:

Als u niet bent aangemeld, meldt u zich aan met uw Adobe ID om uw scans te zien. Als u de app niet gebruikt, kunt u uw mobiele nummer invoeren om de downloadkoppeling van de app op uw apparaat te ontvangen.

Ondersteuning van RSA-PSS-handtekeningschema

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous

Met ingang van de huidige DC-versie biedt Acrobat ondersteuning van RSA-PSS-ondertekening. RSA-PSS is een nieuw handtekeningschema dat is gebaseerd op het RSA-cryptosysteem en dat voor betere beveiliging zorgt. Raadpleeg Raising the standard for RSA signatures (Een hogere standaard voor RSA-handtekeningen) voor meer informatie. De ondersteuning omvat momenteel:

 • Acrobat DC en Acrobat Reader DC
 • Handtekeningvalidatie (Windows en Mac)
 • Het maken van handtekeningen met digitale-id-bestanden in Windows en Mac (PFX/P12)
 • Het maken van handtekeningen met digitale id’s die zijn geïmporteerd naar het Windows-certificaatarchief en apparaten, zoals smartcards die ondersteuning bieden voor Cryptography API: Next Generation (CNG). CNG dient ter vervanging van de verouderde CryptoAPI. CNG biedt verbeterde beveiliging en is bovendien uitbreidbaar en cryptografie-agnostisch. Zie CNG-functies voor meer informatie en een overzicht van de functies.
Opmerking:

Het maken van handtekeningen met apparaten die gebruikmaken van verouderde Windows crypto-API's en Apple Keychain, wordt nog niet ondersteund.

Momenteel wordt de functie beheerd via het register en is er geen gebruikersinterface. Klik voor meer informatie op de onderstaande koppeling: Ondersteuning voor RSA-PSS-ondertekening inschakelen.

Gebruik de vermeldingen van het Windows-register of de Mac- plist, zoals hieronder weergegeven, om de ondersteuning voor RSA-PSS-ondertekening in Acrobat DC en Acrobat Reader DC in te schakelen.

Windows:

1.) bEnableRSAPSSSigning

Gegevens

booleaan: DWORD-waarde > REG_DWORD

Standaard

0

Versie #

DC van april 2017 (Continuous updatetrack)

HKCU-pad

Security\cPubSec\cRSAPSSSigning\

HKLM-pad

Niet vergrendelbaar

Samenvatting

Geeft aan of een handtekening met het RSA-PSS-algoritme moet worden gemaakt.

Details

Mogelijke waarden zijn:

 • 0: niet ondertekenen met het RSA-PSS-algoritme.
 • 1: het RSA-PSS-algoritme gebruiken.

2.) aRSAPSSHashAlgorithm

Gegevens

atom: tekenreekswaarde > REG_SZ

Standaard

null

Versie #

DC van april 2017 (Continuous updatetrack)

HKCU-pad

Security\cPubSec\cRSAPSSSigning\

HKLM-pad

Niet vergrendelbaar

Samenvatting

Geeft aan welk hash-algoritme dat voor RSA-PSS-ondertekening wordt gebruikt.

Details

Als bEnableRSAPSSSigning ingeschakeld is, definieert deze voorkeur het hash-algoritme. Als deze voorkeur ontbreekt of een null-waarde heeft, wordt de door  aSignHash  opgegeven waarde gebruikt. Als  aSignHash  niet is opgegeven, wordt SHA256 gebruikt. Mogelijke waarden zijn:

 • SHA1
 • SHA224
 • SHA256
 • SHA384
 • SHA512

3.) iRSAPSSSaltLength

Gegevens

geheel getal: DWORD-waarde > REG_DWORD

Standaard

32

Versie #

DC van april 2017 (Continuous updatetrack)

HKCU-pad

Security\cPubSec\cRSAPSSSigning\

HKLM-pad

Niet vergrendelbaar

Samenvatting

Geeft aan welke salt-lengte door het RSA-PSS-algoritme wordt gebruikt.

Details

Opmerking: Houd bij het instellen van de salt-lengte rekening met het grondtal. Het standaardgrondtal is 16 (hexadecimaal). Wijzig het grondtal in 10 (decimaal) of voer de hexadecimale waarde in. Als de decimale waarde van de salt-lengte bijvoorbeeld 32 is, is de hexadecimale waarde 20.

Mac:

Ondersteuning voor RSA-PSS-ondertekening inschakelen op de Mac

De Acrobat DC-versie van april 2017

Nieuw versienummer voor Acrobat en Acrobat Reader

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous en Classic, Acrobat Reader DC Continuous en Classic

Vanaf de versie van april 2017 worden alle klanten met een Continuous-abonnement of versie overgezet van versie 15.xx naar versie 17.xx nadat de patch is geïmplementeerd. Voor klanten met een Classic-abonnement of versie verandert er niets.

Voor meer informatie leest u het blogbericht - Acrobat's getting a new version number (Reader too!) - Acrobat krijgt een nieuw versienummer (en Reader ook!).

 

Interactieve PDF-bestanden maken op basis van de Microsoft Office-indelingen voor de Mac

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous

U kunt nu ook Microsoft Office-documenten converteren naar professioneel gecodeerde PDF's voor Mac OS. Naast een lokale conversie gebruikt Acrobat DC nu ook de Adobe Create PDF-cloudservice om de documenten te converteren naar PDF.

De resulterende PDF-bestanden zijn van een hoge kwaliteit en bieden een uitzonderlijke visuele getrouwheid. De bestanden beschikken over uitvoerige codering voor toegankelijkheid. Hieronder valt ook de herkenningsfunctie voor koppelingen waarmee hyperlinks, interne documentkoppelingen en inhoudsopgaven worden gecreëerd als live koppelingen.

Opmerking:

De service werkt alleen wanneer u online bent.

Hoe werkt dit vanuit een Microsoft Office-toepassing?

 1. Vanuit Microsoft Word 2016 klikt u op PDF maken op het Acrobat-lint.

  Een PDF maken op basis van Microsoft Word

 2. In het Acrobat Create PDF-dialoogvenster schakelt u het selectievakje Mijn keuze onthouden in en klikt u vervolgens op Ja. Het document wordt geconverteerd naar een PDF-bestand dat vervolgens wordt gedownload en geopend in Acrobat DC.

  Opmerking:

  Als u op Nee klikt, wordt de lokale Office-toepassing gebruikt om het document te converteren naar de PDF-indeling.

 3. Sla de PDF op.

Stappen om uw voorkeuren opnieuw in te stellen

Als u op een later tijdstip niet meer de cloudservice wilt gebruiken om PDF's te maken, kunt u altijd uw voorkeuren wijzigen.

 • Klik op Voorkeuren op het Acrobat-lint, schakel het selectievakje Aanwijzer voor het gebruik van de Adobe Create PDF-cloudservice in (in het dialoogvenster Instellingen van Acrobat Create PDF), en klik op OK
Voorkeuren opnieuw instellen

Hoe werkt dit vanuit Acrobat DC?

Acrobat DC biedt ondersteuning voor de volgende workflows waarmee u PDF's kunt maken met de cloudservice:

 • Maken via het menu Bestand: Bestand > Maken > PDF van bestand .
 • Maken met het gereedschap PDF maken: Gereedschappen > PDF maken > Enkel bestand.
 • Slepen en neerzetten.

Met de service kan Acrobat DC slechts één document tegelijk naar PDF converteren.

 1. Kies in Acrobat DC de optie Bestand > Maken > PDF van bestand.

 2. Selecteer het Office-document dat u wilt converteren naar PDF en klik op Openen.

  PDF maken met de onlineservice van Acrobat

 3. Het selectievakje Brug cloudtjenesten Adobe Create PDF is standaard ingeschakeld. Het document wordt geconverteerd naar een PDF-bestand dat vervolgens wordt gedownload en geopend in Acrobat DC.

 4. Sla de PDF op.

   

Gemarkeerde tekst eenvoudig kopiëren

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous

U kunt nu heel eenvoudig gemarkeerde tekst kopiëren via het contextmenu van de rechtermuisknop.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst en kies Tekstselectie inschakelen.

  Tekstselectie toestaan voor gemarkeerde tekst

 2. Selecteer de te kopiëren tekst van de markering, klik op de rechtermuisknop en kies Kopiëren

  Tekst kopiëren

PDF-bestanden ondertekenen met DirectInk

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous

De nieuwe ondersteuning voor DirectInk in het deelvenster Handtekeningen van de Certificaten-app biedt een natuurlijkere ervaring en meer controle over hoe uw handtekening eruitziet bij het ondertekenen op Windows 10-apparaten.

Handtekening tekenen

Tekstherkenning (OCR) uitvoeren op gescande documenten met live tekst

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous

Acrobat kan nu tekstherkenning uitvoeren op een gescand PDF-bestand dat afbeeldingen met live tekst bevat. In eerdere versies wordt bij deze handeling het foutbericht 'Deze pagina bevat weer te geven tekst' getoond.

 1. Open het gescande PDF-bestand in Acrobat DC.

 2. Ga naar Gereedschappen > Scan verbeteren > Herkenbare tekst > In dit bestand.

 3. Klik op Instellingen in de werkbalk. Het dialoogvenster Tekst herkennen wordt weergegeven.

 4. In het vervolgmenu Uitvoer selecteert u Doorzoekbare afbeelding of Doorzoekbare afbeelding (exact) en klikt u op OK.

 5. Klik op Tekst herkennen in de werkbalk.

   

Verbeteringen voor toegankelijkheid

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous en Classic (Doorlopend en Klassiek)

Weergave met uitgevouwen codestructuur in het deelvenster Codes

Acrobat vouwt de codestructuur nu standaard uit op containerniveau bij het openen van het deelvenster Codes. Eerdere weergaven worden niet overschreven. In plaats daarvan functioneert dit als de eerste standaardweergave. In de uitgevouwen weergave kunt u snel en gemakkelijk de documentstructuur bekijken en corrigeren.

Alle lege codes met één klik verwijderen

Nu kunt u alle lege codes met één klik verwijderen. Met de nieuwe optie Lege codes verwijderen in het menu Codes kunt u alle lege codes verwijderen uit de onderliggende structuur van een geselecteerde code. (Hierbij worden geldige codes zoals TD, TH en Link – OBJR niet verwijderd.)

 1. Open het gecodeerde PDF-bestand in Acrobat DC.

 2. Kies Codes in het linkernavigatievenster en vouw de codes uit.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de code waarvan uw alle lege codes in de onderliggende boomstructuur wilt verwijderen en klik op Lege codes verwijderen.

   

Preflight-verbeteringen

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous

 • Preflight-bibliotheken: Preflight-profielen, correcties en controles zijn nu goed georganiseerd in bibliotheken.
  Zie Preflight-bibliotheken (PDF | 711 kB) voor meer informatie.
 • Preflight-variabelen: met variabelen kunt u profielen, controles en correcties dynamisch aanpassen wanneer ze worden toegepast. Als het oranje driehoekje verschijnt, kunt u variabelen gebruiken bij het bewerken van profielen, correcties en controles. Met variabelen kunt u ook filteren op bestaande objecten.
 • Preflight biedt ondersteuning voor de nieuwe Ghent PDF Workgroup Specification 2015: de nieuwe GWG-specificaties zijn gebaseerd op PDF/X-4 en bieden ondersteuning voor systeemeigen (native) transparantie, alsook voor medianeutrale RGB-workflows.
 • PDF/UA-validatie in Preflight: met Preflight kunt u nu algemene toegankelijkheidsproblemen oplossen en bestanden valideren op basis van de internationale standaard voor Universal Accessibility PDF/UA.

Acrobat Reader implementeren vanaf een interne updateserver

  Beschikbaar in: Acrobat Reader DC Continuous en Classic

IT-beheerders kunnen nu Acrobat Reader beheren en implementeren op hun eigen interne updateserver met het installatieprogramma voor de Adobe-updateserver (AUSST). Met dit gereedschap kunnen IT-beheerders van grote ondernemingen hun producten en updates in hun eigen tempo implementeren en zelf bepalen wanneer ze updates toegankelijk maken voor hun werknemers. Dit gereedschap ondersteunt updates voor zowel Windows als Mac.

Voor meer informatie raadpleegt u Installatieprogramma voor de Adobe-updateserver gebruiken.

 

Acrobat en Acrobat Reader implementeren met de Remote Update Manager

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous en Classic, Acrobat Reader DC Continuous en Classic

IT-beheerders kunnen de laatste updates van Acrobat Pro, Standard en Reader voortaan op clientcomputers implementeren, en hoeven updates niet meer handmatig te 'pushen' via Remote Update Manager (RUM). RUM kan worden gebruikt met de Adobe-updateserver of (vanaf nu ook) met een interne Adobe-updateserver indien u het installatieprogramma voor de Adobe-updateserver (AUSST) gebruikt.

Voor meer informatie raadpleegt u Adobe Remote Update Manager gebruiken.

 

De Acrobat DC-versie van januari 2017

Een digitale id maken door een handtekening te tekenen

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous

U kunt nu niet alleen een afbeelding en tekst, maar ook uw handtekening tekenen om deze toe te voegen aan uw digitale identiteit en te gebruiken voor het ondertekenen van documenten. U kunt uw vingers of een hardware-pen gebruiken om uw handtekening te tekenen.

Handtekeningsweergave

Handtekening tekenen

Automatische configuratie voor gedeelde, op SharePoint gebaseerde revisie

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous

Voor een op SharePoint gebaseerde gedeelde revisie maakt Acrobat nu automatisch een nieuwe documentbibliotheek in de subsite van uw SharePoint-server om de gedeelde revisie te starten. U kunt ook een subsite en de bijbehorende documentbibliotheek kiezen om de gedeelde revisie te hosten.

 1. Open de PDF die u voor gedeelde revisie wilt verzenden.

 2. Ga naar Gereedschappen > Verzenden voor gedeelde opmerkingen en klik vervolgens op Verzenden voor gedeelde opmerkingen in de werkbalk.

 3. Kies Automatisch opmerkingen verzamelen op mijn eigen interne server in de vervolgkeuzelijst en klik op Volgende.

 4. Kies SharePoint-subsite en geef vervolgens de URL van uw subsite op de Sharepoint-server op. Klik op Volgende.

  Uw revisiebestand hosten op een SharePoint-subsite

  Acrobat maakt en configureert automatisch een nieuwe documentbibliotheek (genaamd AcrobatSharedReviews) in uw subsite om de gedeelde revisie te starten.

 5. Volg de aanwijzingen op het scherm om de juiste opties te kiezen of op te geven om de overige stappen te voltooien.

  Opmerking:

  Zorg ervoor dat uw revisoren de juiste machtigingen op de SharePoint-subsite hebben voor het toevoegen en publiceren van opmerkingen.

Ondersteuning voor datum- en afbeeldingsvelden in Acrobat-formulieren

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous

U kunt nu een afbeeldingsveld en een datumveld toevoegen in Acrobat DC terwijl u een formulier voorbereidt met het gereedschap Formulier voorbereiden. Tijdens het invullen van het formulier worden de overeenkomstige velden aanklikbaar. Gebruikers kunnen op het veld klikken en een afbeelding of een datum selecteren.

Datum- en afbeeldingsgereedschappen voor formulieren

Het afbeeldingsveld gebruiken

Terwijl u het formulier voorbereidt in Acrobat DC, klikt u op het pictogram Afbeeldingsveld op de werkbalk. Vervolgens klikt u op de locatie in het document waar u het veld wilt plaatsen.

Afbeeldingsveld in een formulier gebruiken

U kunt het veld net als alle andere velden hernoemen of waarden voor veldeigenschappen opgeven. Als u het dialoogvenster Eigenschappen wilt openen, klikt u op de koppeling Alle eigenschappen of dubbelklikt u op het veld.

 1. Er wordt een afbeeldingspictogram weergegeven voor het veld. Klik op het afbeeldingspictogram.

  Er wordt een afbeeldingspictogram weergegeven terwijl u het formulier invult

 2. Bladeren naar een afbeelding en deze selecteren.

  Bladeren naar een afbeelding en deze selecteren

  Opmerking:

  Selecteer tijdens het bladeren het juiste bestandstype in het vervolgkeuzemenu Bestandstype, vlak boven de knop Openen in het dialoogvenster Openen. Naast PDF-bestanden worden de volgende typen afbeeldingsbestanden ondersteund: JPG, GIF, PNG en TIF.

  Deze nieuwe functie voor het invullen van formulieren voor het afbeeldingsveld is ook beschikbaar in Acrobat Reader Continuous.

 3. Klik op OK. De afbeelding wordt in het veld geplaatst.

  De geselecteerde afbeelding wordt in het veld geplaatst

Het datumveld gebruiken

Terwijl u het formulier voorbereidt in Acrobat DC, klikt u op het pictogram Datumveld op de werkbalk. Vervolgens klikt u op de locatie in het document waar u het veld wilt plaatsen.

Datumveld in een formulier gebruiken

U kunt het veld net als alle andere velden hernoemen of waarden voor veldeigenschappen opgeven. Als u het dialoogvenster Eigenschappen wilt openen, klikt u op de koppeling Alle eigenschappen of dubbelklikt u op het veld.

 1. Wanneer u op het veld klikt, ziet u het pijlpictogram aan de rechterrand van het veld.

  Er wordt een pijlpictogram weergegeven wanneer u op het veld klikt

  Opmerking:

  Deze nieuwe functie voor het invullen van formulieren voor het datumveld is beschikbaar in Acrobat en Reader -  Continuous en Classic.

 2. Klik op het pijlpictogram en selecteer de gewenste datum met behulp van de Datumkiezer. U kunt de datum ook invoeren via het toetsenbord.

  De Datumkiezer

 3. De datum wordt in het veld geplaatst.

  De geselecteerde datum wordt in het veld geplaatst

Zie PDF-formulieren maken en verspreiden voor meer informatie over formulieren.

Verbeteringen aan keuzerondjes in Acrobat-formulieren

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous en Classic (Doorlopend en Klassiek)

De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd in het standaardgedrag van keuzerondjes in Acrobat-formulieren:

 • Er worden standaard meerdere kopieën van de keuzerondjes in dezelfde groep geplaatst. U kunt dit gedrag wijzigen en elk keuzerondje in een afzonderlijke groep plaatsen door het selectievakje Keuzerondjes kopiëren in verschillende groepen te selecteren.
 • Wanneer u keuzerondjes dupliceert naar andere pagina's, worden nu afzonderlijke groepen gemaakt voor elke pagina.
 • Als in het dialoogvenster Eigenschappen meerdere keuzerondjes zijn geselecteerd, kunt u de groepsnaam nu met één muisklik wijzigen met gebruik van het veld Groepsnaam.

Verbeteringen aan Bestanden vergelijken

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous en Classic (Doorlopend en Klassiek)

Afbeeldingen nauwkeuriger vergelijken

Met Bestanden vergelijken werd voorheen de volledige afbeelding gemarkeerd voor alle wijzigingen aan de afbeelding in het nieuwe bestand. Nu wordt exact de locatie van de wijziging in de afbeelding gemarkeerd in plaats van de hele afbeelding te markeren.

Reageren op en filteren, verwijderen en bewerken van annotaties in vergelijkingsrapporten

 • De functie Reactie is nu beschikbaar in elk pop-upmenu dat de wijzigingen in het vergelijkingsrapport markeert. Wanneer u in een pop-up op de koppeling Reactie klikt, wordt het rechterdeelvenster weergegeven waar u de gewenste tekst kunt toevoegen.
 • U kunt een vergelijkingsannotatie nu verwijderen vanuit het rapport door met de rechtermuisknop te klikken of door op de toets Delete op het toetsenbord te drukken.
 • U kunt de wijzigingen in het rechterdeelvenster nu filteren op een specifieke status.
 • U kunt ook de tekst van een vergelijkingsannotatie bewerken in het rechterdeelvenster.

De laatste status van het linkerdeelvenster behouden wanneer u Acrobat opnieuw start

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous

U kunt het item in het linkerdeelvenster nu expliciet vastzetten via het contextmenu dat wordt geopend als u met de rechtermuisknop klikt na het openen van het relevante veld in het linkerdeelvenster.

Het LHP-item vastzetten via het contextmenu dat verschijnt als u op de rechtermuisknop klikt

De besturingselementen voor het linkerdeelvenster (LHP) en de werkbalk zijn opgenomen in de zoekopdracht voor gereedschappen

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous

Het linkerdeelvenster en de werkbalkbesturingselementen zijn nu opgenomen in zoekopdrachten naar gereedschappen.

Betere ervaring met DirectInk

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous

U kunt de pen of stylus nu rechtstreeks in het document gebruiken zonder een gereedschap te moeten selecteren.

Ondersteuning voor implementatie voor gebruikers op naam in virtuele omgevingen

  Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous en Classic (Doorlopend en Klassiek)

IT-beheerders bieden nu beveiligde toegang tot Acrobat DC dankzij de nieuwe licentieondersteuning voor gebruikers op naam in virtuele omgevingen van Citrix XenApp, XenDesktop en VMware Horizon.

Zie Imaged OS deployments (named user) - Imaged-OS-implementaties (gebruikers op naam) voor meer informatie.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account