Overzicht van nieuwe functies | 2018-versies van Acrobat DC

Acrobat DC

De nieuwste versie van Acrobat DC is nu beschikbaar. Zie Overzicht van nieuwe functies | De nieuwste versie van Acrobat DC voor meer informatie.

De Acrobat DC-versie van december 2018

Algemeen gereedschap Ondertekenen om sneller en met één klik toegang te krijgen tot handtekeningen als u een document ondertekent

Het gereedschap Ondertekenen is nu consistent beschikbaar in de werkbalk, zodat u het gemakkelijker kunt gebruiken. Zo hoeft u maar één keer te klikken om een document in te vullen en te ondertekenen.

Het algemene gereedschap Ondertekenen

Opmerking:

Als u de snelle werkbalk hebt aangepast, is het algemene gereedschap Ondertekenen niet zichtbaar. U voegt het gereedschap toe door met de rechtermuisknop op een willekeurige locatie op de werkbalk te klikken, achtereenvolgens Snelle gereedschappen aanpassen > Invullen, ondertekenen en bijhouden > Ondertekenen te selecteren en vervolgens op Opslaan te klikken.

Labels om bestanden in de lijst Recent van elkaar te onderscheiden

De bestanden in de lijst Recent krijgen nu het label Gedeeld, Niet meer gedeeld of Reviseren, afhankelijk van de bewerking die op het bestand is uitgevoerd. U kunt uw gedeelde bestanden nu gemakkelijk herkennen.

Labels om bestanden in de lijst Recent van elkaar te onderscheiden

Een nieuwe voorkeursoptie om het selectievakje voor opmerkingen zichtbaar te maken

Er is een nieuwe voorkeursoptie toegevoegd om selectievakjes voor opmerkingen weer te geven. Ga als volgt te werk om het selectievakje voor de opmerkingen te tonen:

 1. Ga naar Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Acrobat > Voorkeuren (macOS). Het dialoogvenster Voorkeuren wordt weergegeven.
 2. Selecteer Selectievakje tonen bij Opmerkingen maken in de categorie Opmerkingen.
 3. Klik op OK.
Een nieuwe voorkeursoptie om het selectievakje voor opmerkingen te tonen

Opmerking:

Standaard is het selectievakje verborgen. Als u selectievakjes in meerdere documenten gebruikt, wordt u gevraagd de selectievakjes in alle documenten in te schakelen.

Bestanden slepen in het navigatievenster van een PDF-portfolio

U kunt bestanden nu slepen en neerzetten in het navigatievenster van een PDF-portfolio om:

 • Bestanden opnieuw te rangschikken binnen een map in een PDF-portfolio.
 • Bestanden naar mappen te slepen, of een map naar een andere map te slepen als deze tenminste van hetzelfde mapniveau zijn.
Bestanden slepen in het navigatievenster van een PDF-portfolio
Bestanden slepen naar mappen of een map naar een andere map slepen om een PDF-portfolio opnieuw te rangschikken

Gereedschappen voor het maken, combineren, exporteren en vergelijken ingeschakeld voor revisiedocumenten

Voor revisiedocumenten zijn gereedschappen zoals PDF maken, Bestanden combineren, PDF exporteren en Bestanden vergelijken nu ingeschakeld in het Gereedschappencentrum en het rechterdeelvenster.

Gereedschappen voor revisiedocumenten

Als u de ter weergave of revisie verzonden bestanden selecteert in de weergave Start, kunt u de koppeling voor delen of voor revisie nu kopiëren in het contextvenster. U kunt ook ontvangers toevoegen aan een bestaand gedeeld bestand met de optie Ontvangers toevoegen in het rechterdeelvenster.

Koppeling voor delen kopiëren
Koppeling voor delen kopiëren

Koppeling voor revisie kopiëren
Koppeling voor revisie kopiëren

Een revisiedocument delen

U kunt bovendien een revisiedocument delen met gebruik van de knop Delen. Aanvragers kunnen meer revisoren toevoegen aan een revisiedocument. Ontvangers of revisoren kunnen de koppeling voor revisie kopiëren en deze delen met anderen.

Meer revisoren toevoegen aan een revisiedocument
Meer revisoren toevoegen aan een revisiedocument

Koppeling voor revisie kopiëren om een revisiedocument te delen
Koppeling voor revisie kopiëren om een revisiedocument te delen

Recente bestanden openen en combineren in het contextvenster

Als u bestanden selecteert in de weergave Start, zijn er naast de opties Delen en Verwijderen uit recente items twee nieuwe functies beschikbaar in het contextvenster:

 • Openen: kies deze optie om meerdere bestanden tegelijk rechtstreeks vanuit het contextvenster te openen. U hoeft de bestanden dus niet meer één voor één te openen.
 • Bestanden combineren: kies de optie Bestanden combineren in het contextvenster om meerdere bestanden rechtstreeks te combineren in plaats van eerst het gereedschap te activeren en daarna de bestanden te selecteren.
Bestanden combineren in het contextvenster

Opties Verwijderen en Downloaden/Kopie opslaan voor niet-gedeelde bestanden in het contextvenster en in het rechterdeelvenster

Als u in de weergave Recent een bestand kiest dat niet meer wordt gedeeld of zo'n bestand opent, ziet u in het contextvenster en in het rechterdeelvenster nu dezelfde opties als voor een bestand dat wordt gedeeld, namelijk Gedeeld bestand verwijderen en Downloaden / Kopie opslaan.

Opties voor een bestand dat niet meer wordt gedeeld in het contextvenster
Opties voor een bestand dat niet meer wordt gedeeld in het contextvenster

Opties voor een bestand dat niet meer wordt gedeeld in het rechterdeelvenster
Opties voor een bestand dat niet meer wordt gedeeld in het rechterdeelvenster

PDFMaker biedt ondersteuning voor AutoCAD 2018 en 2019

In Acrobat DC wordt nu ondersteuning geboden voor PDFMaker-workflows voor AutoCAD 2018 en AutoCAD 2019.

Ondersteuning voor het converteren van SharePoint Word-bestanden naar PDF op een Mac

U kunt met Acrobat DC nu PDF's maken van uw SharePoint online Word-bestanden. Deze functie benut de Document Cloud-service PDF maken om documenten te converteren naar PDF's.

Met MIP beveiligde bestanden weergeven in Acrobat Reader DC en Acrobat DC

U kunt de Windows-bureaubladtoepassingen Adobe Acrobat DC en Acrobat Reader DC nu gebruiken om bestanden te openen die zijn beveiligd met gebruik van MIP-oplossingen (Microsoft Information Protection), zoals Azure Information Protection (AIP) en Information Protection met gebruik van Office 365.

Wanneer Acrobat Reader DC of Acrobat DC automatisch een met MIP beveiligd bestand detecteert, wordt u gevraagd om de overeenkomende insteekmodule te downloaden van de helpx-pagina. Als u de insteekmodule hebt gedownload en geïnstalleerd, kunt u de beveiligde bestanden net als alle andere PDF-bestanden openen in Acrobat of Reader.

Aanvullende verbeteringen

Selecties aanbrengen voor Notities

Als u een notitie selecteert, wordt de geselecteerde notitie groter en krijgt deze een dikke, blauwe rand, zodat u deze gemakkelijk kunt onderscheiden van de andere opmerkingen.

Oude functionaliteit van Notitie
Voor

Nieuwe functionaliteit van Notitie
Na

Betere ervaring met @-vermeldingen in revisies

Het gebruik van @-vermeldingen is nu verbeterd, aangezien de naam van de gewenste revisoren nu automatisch wordt aangevuld. U kunt ook het apenstaartje (@) gebruiken in opmerkingen.

Ondersteuning voor annotatieworkflows voor Microsoft Office 2019

Workflows waarbij annotaties komen kijken, zoals het exporteren van opmerkingen naar MS Word en het verzenden van e-mails in Acrobat DC, worden nu ondersteund voor MS Office 2019.

Verbeterde ervaring voor aanmelden, afmelden en het starten van een proefversie

Nieuwe gebruikers die zich aan- of afmelden bij Acrobat zullen deze verandering merken. Voor bestaande gebruikers verandert er niets.

Het dialoogvenster Afmelden
Het dialoogvenster Afmelden

Het dialoogvenster Proefversie starten
Het dialoogvenster Proefversie starten

Het dialoogvenster Aanmelden
Het dialoogvenster Aanmelden

Pagina-indicatoren voor takenkaarten

De takenkaarten op de pagina Start van Acrobat bevatten nu een pagina-indicator waarmee het actuele paginanummer wordt vermeld in verhouding tot alle beschikbare pagina's.

Takenkaarten

De Acrobat DC-versie van oktober 2018

Nieuwe, eenduidige functie voor delen voor bureaublad-pc's, internet en mobiele apparaten

Met de nieuwe uniforme functie voor delen kunt u heel gemakkelijk samenwerken aan al uw documenten en op elk platform: bureaublad-pc's, internet en mobiele apparaten. Deel een koppeling naar een PDF om deze te bekijken of becommentariëren. Als u een PDF hebt gedeeld als koppeling, kunt u het bestand op elke browser en elk apparaat openen. Acrobat heeft dit proces net zo makkelijk gemaakt als e-mail, maar u hebt veel meer controle en kunt de voortgang van het proces in detail volgen. Ontvangers kunnen klikken op de koppeling die ze via e-mail hebben gekregen. In hun browser kunnen ze het document vervolgens bekijken en becommentariëren. Aanmelden is niet meer nodig en u hoeft ook geen software meer te installeren.

Met de nieuwe functie kunt u bestanden op een van de volgende manieren delen:

 • Persoonlijke uitnodigingen verzenden met de deeloptie van Document Cloud
 • Een anonieme of openbare koppeling verzenden in een e-mailbericht
 • Documenten bijvoegen bij een e-mail
Een nieuwe, uniforme functie voor delen

Zie PDF's online delen en bijhouden voor meer informatie.

Een nieuwe, eenduidige weergave Start voor bureaublad-pc's, internet en mobiele apparaten

Met de nieuwe weergave Start kunt u nu al uw documenten die zijn gedeeld voor weergave, revisie en ondertekening op bureaublad-pc's, internet en mobiele apparaten vanaf één locatie bijhouden en beheren.

De weergave Start bevat nieuwe, praktische gereedschappen waarmee u alles onder controle hebt:

Eenduidige lijst met recente bestanden

Hier ziet u de bestanden die met of door u zijn gedeeld voor weergave, revisie of ondertekening. Ook staan hier alle bestanden die u hebt geopend voor weergave op uw computer en via Document Cloud-opslag of opslag van externe bedrijven, zoals OneDrive, Dropbox, Box, SharePoint en Google Drive.

Opmerking: In de Acrobat Reader-app voor mobiele apparaten worden Sign-overeenkomsten die u hebt verzonden voor ondertekening, niet getoond in de lijst met recente bestanden. U kunt echter wel de meldingen en takenkaarten zien voor alle Sign-overeenkomsten die nog door u moeten worden voltooid.

Takenlijst

Hier vindt u de documenten die u hebt ontvangen voor revisie, weergave of ondertekening die op uw verdere verwerking wachten.

Zoekvak

Hiermee kunt u al uw Document Cloud-bestanden en de bestanden die u hebt verzonden of ontvangen voor revisie, weergave of ondertekening doorzoeken.

Meldingsklok

Dit is de plek voor alle binnenkomende en uitgaande verzoeken voor de weergave, revisie en ondertekening van gedeelde documenten.

Contextdeelvenster

Hiermee kunt u dankzij contextgevoelige menu's handelingen uitvoeren op bestanden in de hele weergave Start. Ook kunt u de status van deelnemers en de historie van activiteiten voor gedeelde documenten controleren.

Gedeelde bestanden

Hier kunt u uw gedeelde bestanden nog beter bijhouden en beheren. Voor eenvoudige toegang zijn al uw gedeelde bestanden gegroepeerd op basis van hun workflow. Bestanden die voor weergave zijn gedeeld, staan in het tabblad Ter weergave; de bestanden die ter revisie zijn gedeeld, staan in het tabblad Ter revisie en de bestanden die voor ondertekening zijn verzonden of ontvangen, staan in het tabblad Ter ondertekening.

Weergave Start

A. Recente bestanden B. Takenlijst C. Eenduidige zoekfunctie D. Meldingen E. Contextdeelvenster F. Gedeelde bestanden 

Zie Basisbeginselen van de werkruimte voor meer informatie.

Uniforme revisieservice van Document Cloud

Met de nieuwe revisieservice van Adobe Document Cloud deelt u moeiteloos PDF-bestanden voor revisie vanuit de bureaubladtoepassing van Acrobat DC, vanuit Document Cloud of vanuit de mobiele app van Acrobat Reader. U kunt alle feedback nu op één locatie verzamelen en beheren. Geen lange lijsten met e-mailbijlagen meer. Dankzij het vereenvoudigde proces bent u altijd up-to-date. Revisoren kunnen blijven doorwerken dankzij een gebruiksvriendelijke oplossing voor het plaatsen van opmerkingen waarmee ze snel relevante informatie kunnen vinden en waarvoor ze zich niet hoeven aan te melden en geen software te hoeven installeren.

Gebruiksvriendelijke functies, zoals @vermeldingen, deadlines, herinneringen en 'Ik ben klaar', laten aanvragers weten dat u klaar bent of nog bezig bent. Zo blijft het revisieproces transparant en in beweging en is de revisie sneller klaar.

De aanvrager en de revisoren worden op de hoogte gebracht als de status van de revisiedocumenten verandert of wanneer een actie-item aan hen wordt toegewezen. Ook krijgen ze een dagelijks overzicht. Bovendien worden ze op de hoogte gebracht wanneer iemand een opmerking plaatst.

Revisie in voortgang
Linksboven op de werkbalk kunt u de status van documenten en deelnemers bijhouden en de syschronisatiestatus van opmerkingen volgen. Rechtsboven op de werkbalk schakelt u tussen het revisiebeheer en de weergave van opmerkingen en in het rechterdeelvenster vindt u alle opmerkingen

Eenduidige zoekfunctie voor documenten

De Acrobat DC-versie van oktober 2018

Het nieuwe zoekvak is centraal boven in de weergave Start geplaatst. Hiermee zoekt u in alle bestanden in uw Document Cloud-account en in alle bestanden die u voor weergave, revisie of ondertekening hebt ontvangen of verzonden. U hebt bovendien vanuit de zoekresultaten toegang tot het handelingenbord. U hoeft het bestand dus niet te openen in een nieuw documentvenster.

Eenduidige zoekfunctie

Invullen en ondertekenen met functies voor vergrendelen en bijhouden

De Acrobat DC-versie van oktober 2018

Het gereedschap Invullen en ondertekenen wordt nu aangestuurd door Adobe Sensei. Het gereedschap beschikt over de volgende nieuwe mogelijkheden:

 • U kunt formulieren sneller invullen dankzij de nieuwe door Sensei aangestuurde detectie van formuliervelden en de uitlijning van tekst, vinkjes, kruisjes, keuzerondjes en combinatievelden. Automatische uitlijning stemt de tekengrootte af op de veldgrootte en zorgt de tekst goed is uitgelijnd met het vakje of de lijn.
 • Verstuur een koppeling van een niet-bewerkbare/vergrendelde kopie van het ingevulde en ondertekende document naar andere gebruikers. De kopie is gecertificeerd door Adobe Sign. Ontvangers kunnen de kopie niet eenvoudig wijzigen en elke wijziging maakt de certificering ongeldig.
Een kopie van het ingevulde en ondertekende formulier verzenden
Een kopie van het ingevulde en ondertekende formulier verzenden

Zie PDF-formulieren invullen en ondertekenen voor meer informatie.

Verzenden ter ondertekening aangestuurd door Adobe Sign

Het gereedschap Verzenden ter ondertekening maakt gebruik van de cloudservices van Adobe Sign en heet voortaan Adobe Sign in Acrobat DC Desktop. Het gereedschap biedt nieuwe geavanceerde functies waarmee u volledige controle hebt over het gehele ondertekeningsproces: afzenders kunnen nu ook een vervaldatum instellen, herinneringen plaatsen, ondertekenaars verifiëren, enzovoort. Nadat u uw documenten ter ondertekening hebt verzonden kunt u nu ook heel eenvoudig hun status bekijken en bijhouden, herinneringen sturen, verzoeken annuleren of de geschiedenis bekijken. Dit alles vanuit de eenduidige weergave Start.

Meer controle over het ondertekeningsproces met geavanceerde functies
Meer controle over het ondertekeningsproces met geavanceerde functies

Zie PDF-documenten ter ondertekening verzenden voor meer informatie.

Uw Google Drive-bestanden openen vanuit Acrobat

De Acrobat DC-versie van oktober 2018

Nu kunt u uw bestanden makkelijk openen en opslaan vanuit uw Google Drive-account voor bestandsopslag, en tegelijkertijd blijven werken in de weergave Start.

Zie Google Drive-bestanden openen in Acrobat voor meer informatie.

Tekst en afbeelding bewerken op uw iOS- of Android-tablet

Met de mobiele Acrobat Reader-app en een abonnement op Acrobat Pro DC kunt u nu heel eenvoudig tekst en afbeeldingen toevoegen, tekst bewerken en opmaken, lijsten bijwerken en afbeeldingen aan een PDF toevoegen en deze vervolgens roteren en groter of kleiner maken: dit alles rechtstreeks op uw iPad of Android-tablet.

 • De iPad-functionaliteit is verbeterd
 • De Android-functionaliteit is volledig nieuw
Tekst bewerken op een Android-tablet
Tekst bewerken op een Android-tablet

Afbeelding bewerken op een Android-tablet
Afbeelding bewerken op een Android-tablet

De Acrobat DC-versie van februari 2018

Correcties met betrekking tot woordafbreking

Voorheen werden onterecht aangemerkte verschillen gerapporteerd vanwege een onjuiste woordafbrekingcategorisatie: onterecht aangemerkte verschillen in woordafbreking werden tijdens het bewerken gerapporteerd bij invoegingen of verwijderingen aan het einde van de regel. Dit probleem is nu opgelost.

Het onderstaande voorbeeld toont alle gevallen waarvoor de woordafbreking is gecorrigeerd.

Correcties met betrekking tot woordafbreking

De codes en functienamen van het gereedschap Leesvolgorde zijn nu consistent.

 • Het gereedschap TouchUp-leesvolgorde heet voortaan het gereedschap Leesvolgorde.
 • De optie Tekst van het gereedschap Leesvolgorde heet voortaan Tekst/Alinea.
 • De optie Achtergrond van het gereedschap Leesvolgorde heet voortaan Achtergrond/Artefact.

Toegang tot het gereedschap Leesvolgorde vanuit de codestructuur

Het gereedschap Leesvolgorde is nu rechtstreeks toegankelijk vanuit de codestructuur. Kies Codes in het linkernavigatievenster. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige code en kies dan Leesvolgorde.

Toegang tot het gereedschap Leesvolgorde vanuit de codestructuur

Codes in bulk bewerking in de codestructuur

U kunt nu de eigenschappen van meerdere codes tegelijkertijd bewerken. Selecteer de codes die u wilt bewerken en kies de optie Eigenschappen in het contextmenu dat u opent door op de rechtermuisknop te klikken.

Eigenschappen van meerdere codes bewerken

Verander het type, de titel en andere eigenschappen naar wens en klik op Sluiten.

Ga naar het deelvenster met codes, selecteer codes die al dan niet naast elkaar zijn gelegen, en kies Eigenschappen.

Eigenschappen van de codes bewerken

Opmerkingen en verwijzingscodes maken met het gereedschap Leesvolgorde

U kunt nu opmerkingen en verwijzingscodes maken met het gereedschap Leesvolgorde.

Vanuit het deelvenster Volgorde:

 1. Kies Volgorde in het linkerdeelvenster.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de inhoud van het deelvenster en kies vervolgens Coderen als verwijzing of Coderen als notitie.
De opties Verwijzing en Opmerking in het venster Volgorde

Ga naar het gereedschap Leesvolgorde en doe het volgende:

 1. Klik in het deelvenster met codes met de rechtermuisknop op een willekeurige code en kies Leesvolgorde.
 2. Selecteer inhoud die u wilt coderen als opmerking of verwijzing en klik op Notitie of Verwijzing.
De opties Verwijzing en Opmerking in het gereedschap Leesvolgorde

De inhoud van tekstannotaties kopiëren

De nieuwe optie Tekst kopiëren is nu beschikbaar in het contextmenu voor tekstannotaties zoals markeren, onderstrepen of doorhalen. U opent dit menu door op de rechtermuisknop te klikken.

Tekst van een annotatie kopiëren

Nieuwe optie om de geselecteerde afbeelding uit een afbeeldingsveld van een formulier te wissen

Met de nieuwe optie Afbeelding wissen kunt u heel eenvoudig de geselecteerde afbeelding wissen uit een afbeeldingsveld in een formulier.   

 1. Klik op het afbeeldingsveld waarvan u de afbeelding wilt verwijderen. Het dialoogvenster Selecteer een afbeelding wordt weergegeven.

  Geselecteerde afbeelding wissen

 2. Klik op Afbeelding wissen en klik op OK.

Meervoudige objectselectie met uitvoervoorbeeld

U kunt nu meerdere objecten selecteren wanneer het dialoogvenster Uitvoervoorbeeld is geopend.

Als u deze functie wilt inschakelen, gaat u naar Bewerken > Voorkeuren > Paginaweergave en selecteert u de optie Gebruik Shift + klikken voor meervoudige selectie met voorvertoning van uitvoer in de sectie Pagina-inhoud en -informatie.

Gebruik Shift + klikken om meerdere objecten te selecteren. Als u een plaknotitie met kleurwaarden wilt toevoegen, gebruikt u Alt + klikken (Windows) of Option + klikken (Mac).

Opmerking: deze voorkeur is standaard uitgeschakeld.

De nauwkeurigheid van tekstherkenning (OCR) bij gescande bestanden met een donkere achtergrond is nu aanzienlijk verbeterd.

De nieuwe optie Meer gereedschappen biedt nu ook toegang tot het gereedschappencentrum vanuit het rechterdeelvenster.

Meer gereedschappen in het rechterdeelvenster

Beschikbaar in: Acrobat Reader DC Continuous, Acrobat Reader DC Classic

Ondersteuning voor de volgende aanvullende OCR-talen is toegevoegd in de 'PDF exporteren'-app in Acrobat Reader DC

Bulgaars

Catalaans

Kroatisch

Tsjechisch

Ests

Duits (Zwitserland)

Grieks

Hebreeuws

Hongaars

Hongaars

Koreaans

Lets

Litouws

Macedonisch

Maltees

Noors (Noorwegen)

Pools

Roemeens

Russisch

Servisch

Eenvoudig Chinees

Slowaaks

Sloveens

Traditioneel Chinees

Turks

Oekraïens

Voor de lijst met ondersteunde talen: open een PDF in Acrobat Reader DC en kies PDF exporteren in het deelvenster Gereedschappen. Klik vervolgens op Wijzigen naast de optie Documenttaal. Het dialoogvenster met OCR-instellingen toont de lijst met alle ondersteunde talen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account