Uw ActionScript-code converteren naar HTML5

Ontdek hoe u FrameScript-codes in ActionScript naar JavaScript-codes converteert in HTML5 Canvas.

ActionScript toewijzen aan HTML5-codefragmenten

De volgende lijst bevat equivalenten van JavaScript/HTML5-codefragmenten voor de FrameScript/ActionScript-codes:

Handeling

ActionScript

HTML5

Stoppen bij dit frame

stop();

this.stop();

Klikken om naar het frame te gaan en te stoppen

gotoAndStop(5);

this.gotoAndStop(5);

Klikken om naar het frame te gaan en af te spelen

gotoAndPlay(5);

this.gotoAndPlay(5);

Klikken om naar een webpagina te gaan

navigateToURL(new URLRequest("http://www.adobe.com"), "_blank");

 

window.open("http://www.adobe.com", "_blank");

Aangepaste muiscursor

function fl_CustomMouseCursor(event:Event)

{

               instance_name_here.x = stage.mouseX;

               instance_name_here.y = stage.mouseY;

}

Mouse.hide();

 

function fl_CustomMouseCursor() {

               this.btnNavigate.x = stage.mouseX;

               this.btnNavigate.y = stage.mouseY;          this.instance_name_here.y = stage.mouseY;

Een filmclip afspelen

instance_name_here.play();

this.instance_name_here.play();

Een filmclip stoppen

instance_name_here.stop();

this.instance_name_here.stop();

Klikken om een object te verbergen

instance_name_here.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_ClickToHide);

 

function fl_ClickToHide(event:MouseEvent):void

{

               instance_name_here.visible = false;

}

this.instance_name_here.addEventListener("click", fl_ClickToHide.bind(this));

 

function fl_ClickToHide()

{

               this.instance_name_here.visible = false;

}

Een object weergeven

instance_name_here.visible = true;

this.instance_name_here.visible = true;

Klikken om een object te positioneren

instance_name_here.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_ClickToPosition);

 

function fl_ClickToPosition(event:MouseEvent):void

{

               instance_name_here.x = 200;

               instance_name_here.y = 100;

}

this.instance_name_here.addEventListener("click", fl_ClickToPosition.bind(this));

 

function fl_ClickToPosition()

{

               this.instance_name_here.x = 200;

               this.instance_name_here.y = 100;

}

 

Klikken om een tekstveld weer te geven

instance_name_here.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_ClickToPosition);

 

var fl_TF:TextField;

var fl_TextToDisplay:String = "Lorem ipsum dolor sit amet.";

 

function fl_ClickToPosition(event:MouseEvent):void

{

               fl_TF = new TextField();

               fl_TF.autoSize = TextFieldAutoSize.LEFT;

               fl_TF.background = true;

               fl_TF.border = true;

               fl_TF.x = 200;

               fl_TF.y = 100;

               fl_TF.text = fl_TextToDisplay;

               addChild(fl_TF);

}

this.instance_name_here.addEventListener("click", fl_ClickToPosition.bind(this));

 

var fl_TF = new createjs.Text();

var fl_TextToDisplay = "Lorem ipsum dolor sit amet.";

 

function fl_ClickToPosition()

{

              

               fl_TF.x = 200;

               fl_TF.y = 100;

               fl_TF.color = "#ff7700";

               fl_TF.font = "20px Arial";

               fl_TF.text = fl_TextToDisplay;

               this.addChild(fl_TF);

}

Gebeurtenis MouseClick

instance_name_here.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_MouseClickHandler);

 

function fl_MouseClickHandler(event:MouseEvent):void

this.instance_name_here.addEventListener("click", fl_MouseClickHandler.bind(this));

 

function fl_MouseClickHandler()

Gebeurtenis MouseOver

instance_name_here.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER, fl_MouseOverHandler);

 

function fl_MouseOverHandler(event:MouseEvent):void

var frequency = 3;

stage.enableMouseOver(frequency);

this.instance_name_here.addEventListener("mouseover", fl_MouseOverHandler);

 

function fl_MouseOverHandler()

Gebeurtenis MouseOut

instance_name_here.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OUT, fl_MouseOutHandler);

 

function fl_MouseOutHandler(event:MouseEvent):void

var frequency = 3;

stage.enableMouseOver(frequency);

this.instance_name_here.addEventListener("mouseout", fl_MouseOutHandler);

 

function fl_MouseOutHandler()

 

Horizontaal verplaatsen

instance_name_here.x += 100;

this.instance_name_here.x+=100;

Verticaal verplaatsen

instance_name_here.y += 100;

this.instance_name_here.y+=100;

Eenmaal roteren

instance_name_here.rotation += 45;

this.instance_name_here.rotation+=45;

Constant roteren

instance_name_here.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_RotateContinuously);

 

function fl_RotateContinuously(event:Event)

{

               instance_name_here.rotation += 10;

}

this.addEventListener("tick",fl_RotateContinuously.bind(this));

 

function fl_RotateContinuously(){

               this.instance_name_here.rotation+=10;

}

Horizontaal animeren

instance_name_here.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_AnimateHorizontally);

 

function fl_AnimateHorizontally(event:Event)

{

               instance_name_here.x += 10;

}

this.addEventListener("tick", fl_AnimateHorizontally.bind(this));

 

function fl_AnimateHorizontally()

{

               this.instance_name_here.x+=10;

}

Verticaal animeren

instance_name_here.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_AnimateVertically);

 

function fl_AnimateVertically(event:Event)

{

               instance_name_here.y += 10;

}

this.addEventListener("tick", fl_AnimateVertically.bind(this));

 

function fl_AnimateVertically()

{

               this.instance_name_here.y+=10;

}

Een filmclip infaden

instance_name_here.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolIn);

instance_name_here.alpha = 0;

 

function fl_FadeSymbolIn(event:Event)

{

               instance_name_here.alpha += 0.01;

               if(instance_name_here.alpha >= 1)

               {

                              instance_name_here.removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolIn);

               }

}

this.addEventListener('tick', fl_FadeSymbolIn.bind(this));

this.instance_name_here.alpha = 0;

 

function fl_FadeSymbolIn()

{

               this.instance_name_here.alpha += 0.01;

               if(this.instance_name_here.alpha >= 1)

               {

                              this.removeEventListener('tick', fl_FadeSymbolIn.bind(this));

               }

}

Een filmclip uitfaden

instance_name_here.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolOut);

instance_name_here.alpha = 1;

 

function fl_FadeSymbolOut(event:Event)

{

               instance_name_here.alpha -= 0.01;

               if(instance_name_here.alpha <= 0)

               {

                              instance_name_here.removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, fl_FadeSymbolOut);

               }

}

this.addEventListener('tick', fl_FadeSymbolOut.bind(this));

this.instance_name_here.alpha = 1;

 

function fl_FadeSymbolOut()

{

               this.instance_name_here.alpha -= 0.01;

               if(this.instance_name_here.alpha <= 1)

               {

                              this.removeEventListener('tick', fl_FadeSymbolOut.bind(this));

               }

}

Klikken om de afbeelding uit de bibliotheek op te halen

instance_name_here.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fl_ClickToLoadImageFromLibrary);

 

function fl_ClickToLoadImageFromLibrary(event:MouseEvent):void

{

               // Als u een andere afbeelding uit de bibliotheek wilt toevoegen,

               // voert u een andere naam in het tekstveld Class in bij stap 4 hierboven en in de code hieronder.

               var libImage:MyImage = new MyImage();

 

               var holder:Bitmap = new Bitmap(libImage);

               addChild(holder);

}

this.instance_name_here.addEventListener('click',fl_ClickToLoadImageFromLibrary.bind(this));

 

function fl_ClickToLoadImageFromLibrary()

{

              

               var libImage = new lib.MyImage();

               this.addChild(libImage);

}

 

Een instantie uit de bibliotheek toevoegen

var fl_MyInstance:LibrarySymbol = new LibrarySymbol();

addChild(fl_MyInstance);

var fl_MyInstance = new lib.LibrarySymbol();

this.addChild(fl_MyInstance);

 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account