Video's exporteren met Animate (alleen CS6 en eerdere versies)

Dit artikel is alleen van toepassing op Flash Professional CS6 en eerdere versies. Zie Video exporteren met Adobe Media Encoder voor de meest recente informatie over de functie Video exporteren.

Video's voor Adobe Flash Player (FLV)

Met Animate (alleen CS6 en eerdere versies) kunt u video's importeren of exporteren met gecodeerde audio. Animate kan FLV-video's importeren en FLV- of QuickTime-video's (MOV) exporteren. U kunt video's gebruiken met communicatietoepassingen, zoals voor videoconferenties of voor bestanden met gecodeerde schermdelingsgegevens die zijn geëxporteerd van Adobe Media Server.

Wanneer u videoclips met streaming audio in FLV-indeling uit Animate exporteert, wordt de audio gecomprimeerd op basis van de instellingen in het dialoogvenster Streaming geluid.

Bestanden in de FLV-indeling worden met de Sorenson-codec gecomprimeerd.

Een kopie van een FLV-bestand exporteren vanuit de bibliotheek

 1. Klik met de rechtermuisknop op de FLV-videoclip in het deelvenster Bibliotheek.

 2. Kies Eigenschappen in het contextmenu.

 3. Klik in het dialoogvenster Video-eigenschappen op Exporteren.

 4. Voer een naam in voor het geëxporteerde bestand. Selecteer een locatie om het bestand in op te slaan en klik achtereenvolgens op Opslaan en OK.

Informatie over QuickTime

Animate biedt twee methoden om Animate-documenten als QuickTime te exporteren:

QuickTime-export

Exporteert een QuickTime-bestand dat kan worden gedistribueerd als streaming video, op een dvd of gebruikt in een videobewerkingstoepassing zoals Adobe® Premiere Pro®. QuickTime-export is bedoeld voor gebruikers die Animate-inhoud, zoals animatie, in de QuickTime video-indeling willen distribueren.

De prestaties van de computer die wordt gebruikt om QuickTime-video te exporteren kunnen effect hebben op de kwaliteit van de video. Als Animate niet ieder frame kan ondersteunen, slaat het frames over met als resultaat een slechte videokwaliteit. Als u overgeslagen frames tegenkomt, kunt u proberen een snellere computer met meer geheugen te gebruiken of het aantal frames per seconde van het Animate-document te verlagen.

Als QuickTime publiceren

Maakt een toepassing met een Animate-spoor in dezelfde QuickTime-indeling als die op uw computer is geïnstalleerd. Hiermee kunt u de interactieve kenmerken van Animate combineren met de multimedia- en videokenmerken van QuickTime in een enkele QuickTime 4-film, die iedereen met QuickTime 4 of hoger kan bekijken.

Als u een videoclip (in elke indeling) in een document importeert als ingesloten bestand, kunt u het document als een QuickTime-film publiceren. Als u een videoclip in QuickTime-indeling in een document importeert als gekoppeld bestand, kunt u het document ook als een QuickTime-film publiceren.

Exporteer alle lagen in het Animate-document als een enkel Animate-spoor, tenzij het document een geïmporteerde QuickTime-film bevat. De geïmporteerde QuickTime-film blijft in QuickTime-indeling in de geëxporteerde toepassing.

QuickTime exporteren

 1. Selecteer Bestand > Exporteren > Film exporteren.

 2. Geef instellingen op die de QuickTime-film moet exporteren. QuickTime-export maakt standaard een filmbestand met dezelfde afmetingen als het Animate-brondocument en exporteert het Animate-document in zijn geheel. Het dialoogvenster QuickTime-video exporteren heeft de volgende opties:

  Afmetingen

  - de breedte en hoogte in pixels voor de frames van een QuickTime-film. U kunt alleen de breedte of de hoogte opgeven; de andere dimensie wordt automatisch ingesteld om de hoogte-breedteverhouding van uw originele document te behouden. Hef de selectie van Hoogte-breedteverhouding behouden op wanneer u zowel de hoogte als de breedte onafhankelijk van elkaar wilt instellen.

   Als de afmetingen van de video bijzonder groot zijn (bijvoorbeeld 740 x 480 pixels), moet u wellicht de framesnelheid van de film aanpassen om het overslaan van frames te voorkomen.

   De afmetingen die u instelt in het dialoogvenster QuickTime-exportinstellingen verwijzen naar de breedte en hoogte van het FLA-bestand dat wordt geëxporteerd als video. De afmetingen die u instelt in het dialoogvenster QuickTime-instellingen geven de grootte van de geëxporteerde QuickTime-film op. Als u de grootte in dit laatste dialoogvenster niet wijzigt, blijft die staan op “huidig”, dus hoeft u die niet te wijzigen.

  Werkgebiedkleur negeren

  Maakt een alpha-kanaal met de werkgebiedkleur. Het alpha-kanaal wordt gecodeerd als een transparant spoor, waardoor u met de geëxporteerde QuickTime-film andere inhoud kunt bedekken om de achtergrondkleur of -scène te wijzigen.

  U moet een compressietype voor video selecteren dat 32-bits codering met een alfakanaal ondersteunt om een QuickTime-video met een alfakanaal te maken. Codecs die dit ondersteunen zijn Animation, PNG, Planar RGB, JPEG 2000, TIFF of TGA. U moet ook miljoenen kleuren selecteren bij de instelling Compressor/Diepte. Als u het type compressie en kleurdiepte wilt instellen, klikt u op de knop Instellingen in de categorie Video van het dialoogvenster Filminstellingen.

  Wanneer laatste frame is bereikt

  Exporteert het gehele Animate-document als een filmbestand.

  Na verstreken tijd

  De tijd die het Animate-document nodig heeft om te exporteren in uren:minuten:seconden:milliseconden.

  QuickTime-instellingen

  Opent het dialoogvenster Geavanceerde QuickTime-instellingen. Met de instellingen Geavanceerd kunt u aangepaste QuickTime-instellingen opgeven. Gebruik in het algemeen de standaard QuickTime-instellingen omdat deze optimale afspeelprestaties bieden voor de meeste toepassingen. Als u QuickTime-instellingen wilt aanpassen, raadpleegt u de documentatie die is geleverd bij Apple QuickTime Pro voor meer informatie over de beschikbare videoparameters.

 3. Klik op Exporteren.

Windows AVI (Windows)

Exporteert een document als Windows-video, maar negeert interactiviteit. Goed voor het openen van een Animate-animatie in een videobewerkingstoepassing. Omdat AVI een indeling op basis van bitmap is, kunnen documenten met lange animaties of animaties met hoge resolutie snel erg groot worden.

Het dialoogvenster Windows-AVI exporteren heeft de volgende opties:

Afmetingen

- geeft breedte en hoogte op in pixels voor de frames van een AVI-film. Geef alleen de breedte of de hoogte op; de andere dimensie wordt automatisch ingesteld om de hoogte-breedteverhouding van uw originele document te behouden. Hef de selectie van Hoogte-breedteverhouding op wanneer u zowel de hoogte als de breedte wilt instellen.

Video-indeling

- selecteert een kleurdiepte. Sommige toepassingen ondersteunen de 32-bpc Windows-afbeeldingindeling nog niet. Als deze indeling problemen oplevert, gebruikt u de oudere 24-bpc indeling.

Video comprimeren

Selecteer standaard AVI-compressieopties.

Vloeiend maken

- past anti-alias op de geëxporteerde AVI-film toe. Anti-alias maakt een bitmapafbeelding van hogere kwaliteit, maar het kan een halo van grijze pixels weergeven rond een afbeelding die op een gekleurde achtergrond is geplaatst. Hef deze optie op wanneer een halo wordt weergegeven.

Geluidsindeling

Stel de samplefrequentie en de grootte van de geluidstrack in, en of deze in mono of stereo wordt geëxporteerd. Hoe kleiner de samplefrequentie en grootte, hoe kleiner het geëxporteerde bestand, met een mogelijke achteruitgang in geluidskwaliteit.

WAV-audio (Windows)

Exporteert alleen het geluidsbestand van het huidige document naar een enkel WAV-bestand. U kunt de geluidsindeling opgeven van het nieuwe bestand.

Selecteer Geluidsindeling om de samplefrequentie, de bitsnelheid en de stereo- of mono-instelling van het geëxporteerde geluid te bepalen. Selecteer Gebeurtenisgeluiden negeren om gebeurtenisgeluiden uit te sluiten van het geëxporteerde bestand.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account