SVG-bestanden importeren

SGV (Scalable Vector Graphics) is een op XML-gebaseerde vectorbeeldindeling voor tweedimensionale afbeeldingen met ondersteuning voor interactiviteit en animatie. U kunt nu ook SVG-bestanden importeren in Animate. Enkele importopties werken op dezelfde manier als de importopties voor Adobe illustrator-bestanden.

Gebruik een van de volgende opties om SVG-bestanden in Animate te importeren:

  • Met de optie Bestand importeren: klik op Bestand > Importeren in werkgebied of Importeren in bibliotheek en selecteer het SVG-bestand.
  • Met Slepen en neerzetten plaatst u het SVG-bestand direct op het werkgebied.
  • Met behulp van SVG-elementen die zijn opgeslagen in CC Libraries: sleep het element vanuit CC Libraries en zet het element direct neer op het werkgebied of in de bibliotheek van uw document.
  • Met de bestaande JSFL-API voor het importeren van bestanden: document.importFile()

U kunt de dekking van lagen in uw SVG-bestanden als volgt instellen:

  • Alle paden importeren naar dezelfde laag en hetzelfde frame: kies deze optie om alle lagen in het SVG-bestand naar een enkele Flash-laag te importeren.
  • Elk pad naar andere laag importeren: kies deze optie als u elke laag in uw SVG-bestand wilt importeren naar een afzonderlijke Flash-laag. 
  • Elk pad naar ander hoofdframe importeren: wanneer u SVG-lagen omzet in hoofdframes, wordt het SVG-bestand geïmporteerd als een filmclip. Wanneer de SVG-lagen worden omgezet in Flash-lagen, of in één Flash-laag, wordt het SVG-bestand geïmporteerd als een grafisch symbool. De resulterende filmclip of het grafische symbool bevat de inhoud van het SVG-bestand dat is geïmporteerd naar de tijdlijn, alsof de inhoud is geïmporteerd in het werkgebied.
  • Grootte van werkgebied wijzigen om overeen te komen met illustratiegrootte: kies deze optie als u de grootte van het werkgebied wilt aanpassen aan de illustraties in het SVG-bestand dat u importeert.
Opties voor het importeren van SVG-bestanden

Adobe-logo

Aanmelden bij je account