Laagdiepte en Z-diepte van de camera

Maak nu heel eenvoudig een parallaxeffect voor uw animaties met de camera door de functie voor laagdiepte te gebruiken.

In deze versie kunt u animaties maken met meerdere objecten op verschillende diepten. Voeg het parallaxeffect toe aan animaties met het gereedschap Camera. Voorheen moesten animators het parallaxeffect maken door de afmetingen van de objecten zo goed mogelijk in te schatten wanneer deze dicht bij of veraf waren van het gereedschap Camera. 

In de versie van juni 2017 is deze functie beschikbaar in ActionScript 3.0- en WebGL-platforms in Animate. 

Laagdiepte

Een Animate-designer kan de lagen in verschillende vlakken instellen om een diepte-illusie te creëren. Eerder werden de lagen in een Animate-compositie gebruikt binnen hetzelfde vlak. 

U kunt de diepte van lagen dynamisch wijzigen via het deelvenster Laagdiepte. Als u laagdiepte wilt gebruiken, klikt u op Venster > Laagdiepte.

Deelvenster laagdiepte openen
Deelvenster laagdiepte openen

Zoals weergegeven in de bovenstaande schermafbeelding worden de laagdieptewaarden naast de laagnamen van de frames getoond.

 • Houd de muisaanwijzer op de waarde, klik erop en sleep de schuifregelaar naar rechts of links.
 • Voor een grotere diepte sleept u de schuifregelaar naar uw links en voor minder diepte sleept u de schuifregelaar naar rechts. 
 • U kunt negatieve waarden gebruiken om objecten weer te geven die zich dichterbij bevinden en positieve waarden om objecten weer te geven die zich verder weg bevinden.

Elke laag wordt in het dialoogvenster Laagdiepte aangeduid met unieke gekleurde lijnen. U kunt de kleuren die de lagen vertegenwoordigen weergeven in het venster Tijdlijn .

U kunt de diepte van objecten in elke laag ook vergroten of verkleinen door de meerkleurige lijnen omhoog of omlaag te bewegen.

 • Om de diepte van objecten in een laag te verhogen, beweegt u de lijn omhoog.
 • Wilt u de diepte van objecten in een laag verkleinen, dan beweegt u de lijn omlaag.

U kunt het effect van de functie Laagdiepte bekijken in de volgende vergelijkende illustratie: 

Inhoud zonder laagdiepte

Inhoud met laagdiepte

Afmetingen behouden voor laagdiepte

U kunt de laagdiepte van een object wijzigen zonder dat hierdoor de afmetingen van objecten in het werkgebied worden beïnvloed. Om deze functie in te schakelen, klikt u op de knop Grootte behouden rechtsboven in het deelvenster Laagdiepte.

U kunt de optie voor het behoud van de grootte in twee modi gebruiken:

 • Klik op de knop Grootte behouden en wijzig de laagdiepte van de gewenste laag. De knop Grootte behouden wordt automatisch omhoog geschakeld.
 • Houd de Alt-toets ingedrukt om de optie Grootte behouden tijdelijk in te schakelen tijdens het slepen van de dieptewaarden.
Afmetingen behouden voor laagdiepte
Afmetingen behouden voor laagdiepte

U kunt de minimale en maximale waarden van laagdiepte instellen binnen het bereik -5000 tot 10000. 

Parallaxeffect creëren met de Z-diepte van de camera

U kunt met de camera een parallaxeffect creëren voor objecten door de functie voor de laagdiepte te gebruiken.

 1. Maak in Animate meerdere objecten op verschillende lagen. 

 2. Voeg verschillende laagdiepten toe aan elk van de objecten.

 3. Klik op het gereedschap Camera en pan de camera op de objecten.

De objecten die zich dichter bij de camera bevinden en de objecten die zich verder naar achteren bevinden, bewegen met verschillende snelheden, wat zorgt voor een parallaxeffect.

U kunt de diepte en het perspectief van objecten met dit effect bekijken.

 • De objecten die zich kan dichter bij de camera bevinden, bewegen sneller dan de objecten die zich verder van de camera af bevinden.
 • Objecten die zich dichter bij de camera bevinden, hebben een hogere waarde voor negatieve laagdiepte, en objecten die zich verder van de camera af bevinden, hebben een hogere waarde voor positieve laagdiepte.

 Bij het wijzigen van de diepte blijft de grootte van het object ongewijzigd. Met deze functie kunt u de objecten in de juiste volgorde plaatsen en vervolgens de functie Camera pannen gebruiken voor het simuleren van het parallaxeffect.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?