Bekende problemen met Audition CS5.5

Bekende problemen met Adobe Audition CS5.5

Welkom bij Adobe® Adobe Audition® CS5.5. Dit document bevat bekende problemen en tips voor het oplossen van problemen die niet in de Adobe Adobe Audition-documentatie worden besproken. 

Als u een probleem tegenkomt dat hier niet wordt genoemd, verzend dan een gedetailleerd foutenrapport. U kunt ook het Adobe Audition gebruikersforum raadplegen voor meer hulp.

Zie de Adobe-ondersteuning voor onlangs ter beschikking gestelde informatie over en bekende problemen met alle Creative Suite 5.5-toepassingen.

Installeren/verwijderen

AIR en Adobe Community Help worden niet verwijderd wanneer Adobe Audition wordt verwijderd (probleem nr. 2786975):

Adobe Audition vereist de installatie van AIR en Adobe Community Help voor de benodigde functionaliteiten van de toepassing. Het hoofdinstallatieprogramma van Adobe Audition kan deze extra componenten niet verwijderen. U moet deze extra componenten afzonderlijk verwijderen.

Algemeen

Bewerkingen die toegang hebben tot het tijdelijke bestand zorgen ervoor dat Adobe Audition vastloopt of crasht als de tijdelijke locatie niet meer beschikbaar is (probleem nr. 2649128):

Als de tijdelijke maplocatie niet meer beschikbaar is tijdens het gebruik van Adobe Audition, loopt de toepassing vast of crasht deze. (De locatie van de tijdelijke map is opgegeven in de sectie Voorkeuren > Media- en schijfcache van de Adobe Audition-voorkeuren.) Dit probleem kan optreden als de gebruiker een netwerk of een externe schijf heeft gekozen als tijdelijke schijfcachelocatie en de verbinding met die locatie is verbroken. Adobe raadt gebruikers aan altijd interne schijfmappen te kiezen als tijdelijke schijfcachelocaties en geen locaties te gebruiken die makkelijk losgekoppeld kunnen worden. Probeer het volgende als u dit specifieke probleem ondervindt:

  1. Wanneer u Adobe Audition opnieuw start, kies er dan niet voor om uw vorige sessie te herstellen, tenzij de tijdelijke locatie nu beschikbaar is. Als de tijdelijke locatie niet beschikbaar is, crasht de toepassing opnieuw wanneer wordt geprobeerd de herstelbestanden te vinden op de tijdelijke locatie die niet toegankelijk is.
  2. Als de toepassing nog steeds niet start, verwijder dan de toepassingsvoorkeuren zodat Adobe Audition uw tijdelijke locatie kan herstellen naar de lokale tijdelijke standaardmap.

Exporteren van mixdown bij gebruik van meerdere instanties van Full Reverb- of Reverb-effecten resulteert mogelijk in crash bij weinig geheugen (probleem nr. 2780894):

Exporteren van mixdown van sessie met meerdere Reverb- of Full Reverb-effecten die in realtime zijn toegepast, zorgen dat Adobe Audition crasht. Dit probleem doet zich voor wanneer er weinig of geen vrij geheugen beschikbaar is. Zowel Reverb- als Full Reverb-effecten genereren waarschuwingenbot die de bronintensiteit van deze twee effecten aangeven. Adobe raadt u aan tracks met Reverb of Full Reverb incrementeel te bouncen als de sessie meerdere clips of tracks met een van deze effecten bevat. Voorwaarden en resultaten verschillen van systeem tot systeem afhankelijk van de configuratie en het beschikbare geheugen en het gebruik van deze twee effecten.

Full Reverb- en Reverb-effecten kunnen lange vertragingen veroorzaken, waardoor wijzigingen in de gebruikersinterface niet onmiddellijk te horen zijn (probleem nr. 2808053):

Full Reverb- en Reverb-effecten (niet-realtime/effecten met hoge verwerking) gebruiken een lange vertragingslijn om een hoorbaar effect te genereren. Deze vertraging kan voor extreme omstandigheden en instellingen tot 30 seconden lang zijn. Adobe Audition vertraagt alle audio correct (via de ingebouwde vertragingscompensatie van Adobe Audition), zodat je de audio in de juiste tijd en context hoort. Tijdens het afspelen worden alle aanpassingen aan de audio op dezelfde manier vertraagd. Door het afspelen te starten of te stoppen, wordt de buffer van de vertragingslijn gewist. De volgende keer dat u het afspeelt zijn eventuele wijzigingen al te horen. Een extra tussenoplossing is de nieuwe functie gebruiken voor het vooraf renderen van nieuwe tracks of bussen die effecten met hoge verwerking gebruiken die niet in realtime plaatsvinden.

Als u tijdens het afspelen een videoclip uit een sessie verwijdert, loopt Adobe Audition vast wanneer het afspelen wordt gestopt (probleem nr. 2835514):

Als u ervoor kiest om een videoclip te verwijderen tijdens het afspelen van een sessie die video bevat, loopt Adobe Audition vast wanneer het afspelen wordt gestopt. 

Stop het afspelen voordat u een videoclip uit geopende sessies verwijdert.

VOX-bestanden openen met libsndfile genereert onjuiste golfvorm (probleem nr. 2821203):

VOX-bestanden die in Adobe Audition worden geopend met libsndfile, genereren een onjuiste golfvorm (lijkt golvend). De libsnd-versie die wordt gebruikt in Adobe Audition CS5.5 lijkt de bron van de fout te zijn.

Crash bij openen van AAC-bestanden met DRM-beveiliging (.m4p) (probleem nr. 2441905):

Toepassing crasht bij openen van AAC-bestanden met DRM-beveiliging (.m4p). Adobe heeft deze fout gemeld bij Apple.

.mov-bestanden in stereo van QuickTime met QDesign Music 2-codec kunnen niet geopend worden (probleem nr. 2441868):

.mov-bestand (alleen stereo) van QuickTime versleuteld met QDesign Music 2-codec kan niet geopend worden. Adobe heeft deze fout gemeld bij Apple.

.mov-bestanden van QuickTime met MPEG Layer-3-audiogegevens kunnen niet geopend worden (probleem nr. 2441853):

.mov-bestand van QuickTime versleuteld met MPEG Layer-3-audiogegevens kan niet geopend worden. Adobe heeft deze fout gemeld bij Apple.

Invoegtoepassingen van derden

Alleen Mac OS: kan de Audio Unit- en VST-versie van het effect Slate Digital FG-X niet tegelijkertijd gebruiken. (probleem nr. 2796259):

De toepassing crasht als u AU en VST tegelijkertijd start. VST en AU afzonderlijk openen en gebruiken werkt naar behoren. Adobe raadt u aan ervoor te kiezen enkel de AU- of VST-versie in uw projecten te gebruiken. De fabrikant van de invoegtoepassing is op de hoogte gesteld van dit probleem. Controleer regelmatig op updates over dit effect.

De editor Celemony Melodyne zorgt dat Adobe Audition crasht na het aanpassen van meer dan twee noten in een stereobestand (probleem nr. 2715030):

Adobe Audition loopt inconsistent vast wanneer de Melodyne-invoegtoepassing wordt gebruikt om meer dan twee noten in een stereobestand aan te passen. De fabrikant van de invoegtoepassing is op de hoogte gesteld van dit probleem. Controleer regelmatig op updates over dit effect.

Alleen Mac OS: bepaalde versies van IK Multimedia-invoegtoepassingen zorgen dat de VST-host in Adobe Audition crasht (alleen Mac OS) (probleem nr. 2390403):

IK Multimedia-invoegtoepassingen zorgen dat de VST-host in de toepassing crasht (alleen Mac OS). IK heeft een bijgewerkte versie van hun invoegtoepassingen gemaakt. Deze zijn gekoppeld met een nieuwe Mac OS X C ++-bibliotheek en lossen het probleem op. Neem contact op met IK voor updates en de nieuwere versie.

Invoegtoepassingen die Pace iLok-kopieerbeveiliging gebruiken, kunnen crashen bij het scannen van effecten en het opstarten als de dongle wordt losgekoppeld van de computer (probleem nr. 2756518):

Bij het gebruik van invoegtoepassingen waarvoor een Pace iLok-dongle voor licenties vereist is, crasht het programma bij het scannen of starten van de invoegtoepassing. Dit probleem doet zich voor als de iLok niet op de computer is aangesloten. U kunt de crash voorkomen door ervoor te zorgen dat de iLok-sleutel is aangesloten tijdens het scannen of het starten van de invoegtoepassing.

Alleen Mac OS: gebruikersinterface voor BIAS SoundSoap en SoundSoap Pro blijkt niet te reageren (probleem nr. 2813454):

De gebruikersinterface voor BIAS SoundSoap- en SoundSoap Pro-invoegtoepassingen (alleen op Mac OS X VST's) blijkt niet te reageren. Dit probleem treedt op omdat de invoegtoepassing na de eerste klik geen muisactiviteiten detecteert. Als u op de Help-knop in de invoegtoepassing klikt, keert de gebruikersinterface terug en lijkt de invoegtoepassing hierna weer normaal te werken. Deze VST-invoegtoepassingen werken normaal op Windows-besturingssystemen. De Audio Unit-versies van de invoegtoepassingen werken ook correct en worden aanbevolen op Mac OS X.  BIAS is op de hoogte gesteld van dit probleem. Controleer bij hen voor updates.

Alleen Mac OS: AU-invoegtoepassingen die normale Apple AudioUnit-gebruikersinterface gebruiken lopen vast of crashen (problemen nr. 2832052 en nr. 2832082):

AU-effecten die de gebruikersinterface van de normale Audio Unit gebruiken, kunnen verschillende problemen vertonen die ertoe leiden dat de toepassing vastloopt of niet reageert. Wanneer de interface niet reageert of niet opent, werkt afspelen en stoppen met de spatiebalk niet totdat de toepassing opnieuw is opgestart. Als de gebruikersinterface van het effect niet wordt geopend, schakelt u Voorkeuren > Effecten > Effectinstellingen openen uit wanneer u effecten aan Effects Rack toevoegt. Start de toepassing vervolgens opnieuw op.

Algemene tips voor probleemoplossing

Als de toepassing vastloopt, crasht of onverwacht gedrag vertoont bij het openen van opdrachten of functies, probeer het dan opnieuw met een nieuwe set voorkeuren. Hoewel dit probleem niet vaak voorkomt, moet u Adobe Audition als deze problemen zich voordoen toestaan om voorkeuren te maken om te zien of het probleem zichzelf oplost. Hier volgen de stappen voor Mac OS X en Windows om oude voorkeuren te verwijderen en nieuwe te maken:

Windows

1.    Navigeer naar de volgende locatie, afhankelijk van uw besturingssysteem:

            Windows XP:C:\Documents and Settings\User_Name\Application Data\Adobe\Adobe Audition\

            Windows Vista and 7:
C:\Users\User_Name\Appdata\Roaming\Adobe\Adobe Audition\


2.    Verwijder of hernoem de map "4.0" (als u het een nieuwe naam geeft, kunt u de voorkeuren later herstellen als het probleem niet is opgelost).

3.    Start Adobe Audition opnieuw en controleer of uw probleem is opgelost.

Mac OS:

1.    Blader naar de volgende locatie:

           /Users/User_Name/Library/Preferences/Adobe/Adobe Audition/
    

2.    Verwijder of hernoem de map "4.0" (als u het een nieuwe naam geeft, kunt u de voorkeuren later herstellen als het probleem niet is opgelost).

3.    Blader naar de volgende locatie:

            /Users/User_Name/Library/Preferences/


4.    Verwijder het bestand met de naam "com.Adobe.Adobe Audition.4.0.plist"

5.    Start Adobe Audition opnieuw en controleer of uw probleem is opgelost.
© 2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account