Problemen met effectenplug-ins voor VST en DirectX oplossen | Adobe Audition

Inhoud

  • Ondersteuningsbeleid
  • VST-plugin beheren
  • Stappen voor foutoplossing

Ondersteuningsbeleid

De ondersteuning voor effectenplug-ins is beperkt tot plug-ins die bij de installatie van Adobe Audition CC zijn inbegrepen, en bij de VST- en Audio Units-technologieën wanneer deze in de toepassing worden geïmplementeerd. De technische ondersteuning van Adobe helpt niet bij problemen door het gebruik van plug-ins van derden. Als een plug-in van derden problemen veroorzaakt, vraagt u de maker van de plug-in om hulp.

VST-plugin beheren

Adobe Audition ondersteunt 64-bits audioplug-ins van derden in de VST 2.4- of VST 3.0-indeling voor macOS en Windows, en Audio Units voor macOS. Opmerking: VSTi en Virtual Instrument Synthesis-plugins worden momenteel niet ondersteund. Als u plug-ins wilt zoeken of hun zichtbaarheid in de toepassing wilt beheren, gebruikt u de Audition Audio Plug-In Manager. Selecteer in de Audition-menubalk Effecten > Audio Plug-In Manager. Hier kunt u nieuwe mappen toevoegen als u de VST-plugins op aangepaste locaties hebt geïnstalleerd, scannen op nieuwe plug-ins of beheren welke audioplug-ins binnen de toepassing beschikbaar zijn.

VST 2.4-plugins worden standaard op de volgende locatie geïnstalleerd:
Windows: C:\Program Files\Steinberg\vstplugins\
macOS: /Library/Audio/Plug-Ins/VST/

VST 3.0-plugins worden uitsluitend op de volgende locatie geïnstalleerd:

Windows: C:\Program Files\Common Files\VST3\
macOS: /Library/Audio/Plug-Ins/VST/

Audio Units-plugins worden uitsluitend op de onderstaande locatie geïnstalleerd, en worden bij het besturingssysteem geregistreerd:
macOS: /Library/Audio/Plug-Ins/Components

U moet alleen mappen toevoegen als u de VST 2.4-plugin op een aangepaste locatie hebt geïnstalleerd. Als dat niet het geval is, vult Audition de mappenlijst met de standaardlocaties.

Klik op de knop Scannen op plug-ins om nieuwe plug-ins op het systeem te zoeken. Audition toont de naam, status, het type en pad van elke gevonden of geïnstalleerde plug-in. In de kolom met selectievakjes kunt u plug-ins in- of uitschakelen.

Opmerking: Audition scant elke plug-in en probeert deze in een afzonderlijk proces te openen. Plug-ins die een crash veroorzaken of virtuele instrumenten zijn, worden uitgeschakeld.

Nadat de plug-ins zijn gescand, zijn ze beschikbaar in het menu Effecten. Onderaan het keuzemenu vindt u 3 items: VST, VST3 en AU.

VST: bevat VST 2.4-plugins die door de maker zijn geordend. Alle plug-ins van iZotope worden bijvoorbeeld in een onderliggend uitklapmenu genaamd iZotope geplaatst.


VST3: bevat VST 3.0-plugins die op basis van hun interne metagegevens zijn geordend. Plug-ins voor ruisreductie worden bijvoorbeeld in een onderliggend uitklapmenu genaamd Restoration geplaatst


AU: bevat Audio Units-plugins (alleen macOS) die door de maker zijn geordend. Alle plug-ins die met macOS werken, worden bijvoorbeeld in een onderliggend uitklapmenu genaamd Apple geplaatst.

Stappen voor foutoplossing

U profiteert het meest van dit document als u de onderstaande taken in de opgegeven volgorde uitvoert. Houd bij welke stappen u uitvoert en wat het effect van elke stap is, inclusief fouten en andere problemen. Aan de hand van deze informatie kan de technische ondersteuning van Adobe u beter helpen als u een beroep op hen doet.

Opmerking: De procedures in dit document zijn gebaseerd op de standaardinterface van Windows XP. Als de interface is aangepast, wijken bepaalde procedures mogelijk af. Een verschil dat bijvoorbeeld vaak tegengekomen wordt is de navigatie naar controlepaneel vanuit het startmenu: U kunt als volgt navigeren: Start > Instellingen > Controlepaneel in plaats van Start > Controlepaneel.

1. Start Adobe Audition opnieuw op en hef de selectie van de plug-in op via de VST-pluginbeheerder.

Stabiliteitsproblemen kunnen optreden als een plug-in niet goed kan worden geïnitialiseerd. In de Audio Plug-in Manager wordt een lijst weergegeven met alle plug-ins die Adobe Audition heeft gescand. U kunt elke plug-in hier in- of uitschakelen.

Volg de onderstaande stappen om een plug-in uit te schakelen als Adobe Audition hierdoor bij het starten vast is gelopen:
1. Start Adobe Audition opnieuw
2. Open de Audio Plug-in Manager vanuit het menu Effecten
3. Zoek in de lijst met plug-inbestanden de plug-in uit stap 1 en schakel het selectievakje ernaast uit.
4. Klik op OK.
Opmerking: zie de sectie Audioplug-ins beheren in dit document voor meer informatie over plug-inbeheer.

2. Voer de plug-in uit in een sessie met een lagere voorbeeldsnelheid.

Adobe Audition kan de meeste samplefrequenties die door de hardware worden ondersteund, opnemen, verwerken en afspelen (normaal tot 196k). Niet alle plug-ins zijn echter getest of ontworpen voor hoge samplefrequenties. Als u sessies met hoge voorbeeldsnelheden bewerkt en mixt terwijl u plug-ineffecten toepast, kan dit ervoor zorgen dat Adobe Audition aanzienlijk slechter presteert of zelfs crasht. Als u in de Multitrack audio mixt of de Mastering Rack met bestanden of sessies van meer dan 48k (48.000 samples) gebruikt en problemen ondervindt, test u de plug-in bij een lagere samplefrequentie.
Volg de onderstaande stappen om de maximale samplefrequentie van een plug-in te testen:
1. Selecteer Bestand > Nieuw in de Multitrack-hoofdweergave.
2. Kies 48000 in het dialoogvenster Nieuwe sessie.
3. Importeer een audiobestand en plaats het op track 1.
4. Voeg het effect toe dat u wilt testen.
5. Speel de sessie af.
Als de plug-in bij 48k naar behoren werkt, kunt u overwegen deze door een andere plug-in te vervangen of de samplefrequentie van bestanden of sessies te verlagen.

3. Schakel automatisering van plug-ins tijdelijk uit.

Schakel automatisering voor individuele tracks met effecten tijdelijk uit om te controleren of automatisering het probleem veroorzaakt. In de multitrackweergave kunt u voor elke beschikbare effectparameter nieuwe sporen voor automatisering maken. Niet alle plug-ins zijn getest of ontworpen voor automatisering, wat ervoor kan zorgen dat Adobe Audition aanzienlijk slechter presteert of zelfs crasht.
Volg de onderstaande stappen om automatisering van plug-ins uit te schakelen:
1. Zoek de track met effectautomatisering in de multitrackweergave.
2. Schakel de modus voor trackautomatisering uit.
3. Speel de sessie af.
Als u de sessie zonder automatisering zoals verwacht kunt afspelen, kunt u overwegen deze door een vergelijkbare plug-in te vervangen of de track vooraf te renderen.
Voor meer informatie over de modus voor trackautomatisering, leest u Mixen met enveloppen automatiseren.
Voor meer informatie over tracks die bevriezen, leest u Trackeffecten vooraf renderen voor verbeterde prestaties.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?