Verscherpen en ruis reduceren in Camera Raw

Foto's verscherpen

Gebruik de besturingselementen voor verscherpen op het tabblad Details om de scherpte van de randen in de afbeelding aan te passen. Bij lokaal verscherpen met de gereedschappen Aanpassingspenseel en Gegradueerde filter worden de waarden voor Straal, Details en Masker gebruikt.

Gebruik de optie Verscherping toepassen op in de Camera Raw-voorkeuren om op te geven of de verscherping moet worden toegepast op alle afbeeldingen of alleen op voorvertoningen.

Opmerking:

Als u de voorkeuren wilt openen vanuit Camera Raw, klikt u op de knop Dialoogvenster Voorkeuren openen  op de werkbalk.

 1. Geef de voorvertoning weer met een zoompercentage van minimaal 100%.
 2. Pas de volgende instellingen in het tabblad Details naar wens aan:

  Hoeveelheid

  Hiermee past u de scherpte van de randen aan. Verhoog de waarde van Hoeveelheid om de verscherping te verhogen. Met de waarde nul (0) schakelt u de verscherping uit. In het algemeen geldt dat u duidelijkere afbeeldingen krijgt als u Hoeveelheid op een lagere waarde instelt. De aanpassing is een variant van Onscherp masker. Met het filter Onscherp masker worden pixels gezocht die met de opgegeven drempel verschillen van omringende pixels en wordt het contrast van deze pixels met de opgegeven hoeveelheid vergroot. Als u een Camera Raw-afbeeldingsbestand opent, berekent de Camera Raw-plug-in welke drempelwaarde moet worden gebruikt op basis van het cameramodel, de ISO-waarde en de belichtingscompensatie.

  Straal

  Hiermee past u de grootte aan van de details waarop de verscherping wordt toegepast. Doorgaans kunt u voor foto's met fijne details het beste een lage instelling gebruiken. Een grotere straal is geschikt voor foto's met grovere details. Wanneer u een te grote straal instelt, oogt het resultaat onnatuurlijk.

  Details

  Hiermee bepaalt u hoeveel vaak voorkomende gegevens worden verscherpt in de afbeelding en in hoeverre de verscherping de randen benadrukt. Bij een lagere instelling worden vooral de randen verscherpt om vervaging te verwijderen. Hogere waarden zijn vooral nuttig als u structuren in de afbeelding meer in het oog wilt doen springen.

  Maskeren

  Hiermee bestuurt u een randmasker. Als u nul (0) kiest, worden alle aspecten van de afbeelding in dezelfde mate verscherpt. Als u 100 kiest, blijft het verscherpen grotendeels beperkt tot de gebieden bij de scherpste randen. Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) tijdens het slepen van deze regelaar ingedrukt om te zien welke gebieden worden verscherpt (witte gebieden) en welke gebieden worden gemaskeerd (zwarte gebieden).

 3. (Optioneel) Klik op de knop Bijwerken naar huidig proces (2012)  in de rechterbenedenhoek van de voorvertoning van de afbeelding als u de nieuwste algoritmen voor verscherpen wilt toepassen op afbeeldingen.

Ruis reduceren

Het gedeelte Ruisreductie van het tabblad Details bevat besturingselementen om afbeeldingsruis te verminderen. Dit zijn de vreemde zichtbare vervormingen die de afbeeldingskwaliteit verlagen. Afbeeldingsruis bestaat uit luminantieruis (grijswaarden), die een afbeelding korrelig maakt, en chromaruis (kleurruis), die de vorm heeft van gekleurde artefacten in de afbeelding. Foto's die zijn genomen met hoge ISO-snelheden of goedkopere digitale camera's kunnen opvallende ruis hebben.

Opmerking:

Zoom de voorvertoning in op minstens 100% om een voorvertoning van de ruisvermindering te kunnen zien voordat u aanpassingen voor ruisreductie doorvoert.

Als u de schuifregelaars Kleur en Kleurdetail aanpast, wordt chromaruis verminderd en het kleurendetail behouden (onderaan rechts).

Opmerking:

als de schuifregelaars Luminantiedetail, Luminantiecontrast en Kleurdetail zijn uitgegrijsd, klikt u op de knop Bijwerken naar huidig proces (2012)  in de rechterbenedenhoek van de voorvertoning van de afbeelding.

Luminantie

Hiermee vermindert u de luminantieruis.

Luminantiedetail

Hiermee wordt de drempel voor luminantiedetail ingesteld. Handig voor foto's met veel ruis. Hogere waarden behouden meer details, maar de resultaten kunnen meer ruis bevatten. Lagere waarden geven resultaten met minder ruis, maar verwijderen ook details.

Luminantiecontrast

Hiermee wordt het luminantiecontrast ingesteld. Handig voor foto's met veel ruis. Hogere waarden behouden het contrast, maar kunnen vlekken met ruis veroorzaken. Lagere waarden geven resultaten met minder ruis, maar wellicht ook minder contrast.

Kleur

Hiermee vermindert u de ruis in kleuren.

Kleurdetail

Hiermee wordt de drempel voor kleurdetail ingesteld. Hogere waarden geven dunne, gedetailleerde en gekleurde randen goed weer, maar kunnen zorgen voor kleurspikkels. Lagere waarden verwijderen kleurspikkels, maar kunnen overvloeien van kleuren veroorzaken.

Bekijk de volgende videohandleidingen voor informatie over ruisreductie in Camera Raw:

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?