Catalogi

Catalogi bevatten een verzameling van leermateriaal: cursussen, leerprogramma's en certificeringen. Gebruik catalogi om studenten te voorzien van toegang tot een aangepaste set leermaterialen. U kunt leermateriaal aan een catalogus koppelen tijdens het maken van een nieuwe catalogus.

Als beheerder kunt u aangepaste catalogi maken als u bepaalde cursussen beschikbaar wilt stellen aan verschillende studenten in uw account of meerdere accounts.

Een catalogus maken

U maakt een catalogus als volgt:

 1. Als beheerder klikt u op Catalogi in het linkerdeelvenster.Deze pagina bevat een standaardcatalogus die automatisch wordt gemaakt wanneer u een Prime-account maakt. Alle leerobjecten in deze catalogus worden standaard gedeeld met alle studenten. 

 2. Klik rechtsboven op de pagina op Maken om een catalogus te maken. U kunt ook op Catalogus maken klikken (onderaan de lijst met catalogi).

 3. Voer op de pagina Catalogus maken een naam en beschrijving in voor de catalogus die u wilt maken.

  Dialoogvenster Catalogus maken
  Dialoogvenster Catalogus maken

  Klik op Volgende om door te gaan.

  Opmerking:

  De miniaturen kunnen alleen worden bekeken in de ingesloten gebruikersinterface, niet in de klassieke gebruikersinterface.

 4. Op de pagina Catalogus kunt u de volgende items aan de nieuwe catalogus toevoegen:

Een cursus aan de catalogus toevoegen

 1. Kies in de lijst met cursussen de cursus die u wilt toevoegen aan de catalogus.

  Cursus toevoegen aan catalogus
  Cursus toevoegen aan catalogus

  U kunt meerdere cursussen aan de catalogus toevoegen.

 2. Sla de wijzigingen op. Ga terug naar de lijst met catalogi en klik op de nieuwe catalogus in de lijst.

 3. Klik op de pagina voor de nieuwe catalogus op Inhoud in het linkerdeelvenster.

  Klik op Inhoud in de catalogus
  Klik op Inhoud in de catalogus

  De cursus die u hebt toegevoegd, wordt weergegeven op het tabblad Cursussen.

Een leerprogramma aan de catalogus toevoegen

 1. Kies in de lijst met leerprogramma's het leerprogramma dat u wilt toevoegen aan de catalogus.

 2. Sla de wijzigingen op. Ga terug naar de lijst met catalogi en klik op de nieuwe catalogus in de lijst.

 3. Klik op de pagina voor de nieuwe catalogus op Inhoud in het linkerdeelvenster.

  Het leerprogramma dat u hebt toegevoegd, wordt weergegeven op het tabblad Leerprogramma's.

Een certificering aan de catalogus toevoegen

 1. Kies in de lijst met certificeringen de certificering die u wilt toevoegen aan de catalogus.

 2. Sla de wijzigingen op. Ga terug naar de lijst met catalogi en klik op de nieuwe catalogus in de lijst.

 3. Klik op de pagina voor de nieuwe catalogus op Inhoud in het linkerdeelvenster.

  De certificering die u hebt toegevoegd, wordt weergegeven op het tabblad Certificeringen.

Een taakhulp aan de catalogus toevoegen

 1. Kies in de lijst met taakhulpen de taakhulp die u wilt toevoegen aan de catalogus.

 2. Sla de wijzigingen op. Ga terug naar de lijst met catalogi en klik op de nieuwe catalogus in de lijst.

 3. Klik op de pagina voor de nieuwe catalogus op Inhoud in het linkerdeelvenster.

  De taakhulp die u hebt toegevoegd, wordt weergegeven op het tabblad Taakhulpen.

Opmerking:

De inhoud verschijnt op elk van deze tabbladen als deze al beschikbaar is in het account. Anders moet u eerst de inhoud maken. Als u bijvoorbeeld nog geen cursussen of leerprogramma's aan de Captivate Prime-toepassing hebt toegevoegd, moet u deze eerst maken. 

Diepe link naar catalogus voor studenten

Een beheerder kan een diepe link voor een catalogus genereren die de studenten naar de specifieke cataloguspagina kan leiden.

Ga op de pagina Catalogi met de muis over de catalogus waarvoor u de diepe link hebt gegenereerd en klik op het gemarkeerde pictogram.

Diepe link voor catalogi
Diepe link voor catalogi

Een catalogus inschakelen

Wanneer u een catalogus hebt gemaakt en hieraan leerobjecten hebt toegevoegd, moet u de catalogus inschakelen om te zorgen dat hij zichtbaar is voor studenten.

U schakelt een catalogus als volgt in:

 1. Zet in de lijst met catalogi de optie aan voor de catalogus die u wilt inschakelen. Als alternatieve methode kunt u het selectievakje bij de catalogus aanvinken, op Acties in de rechterbovenhoek klikken en vervolgens op Inschakelen klikken.
 2. U kunt ook meerdere catalogi in de lijst inschakelen. Selecteer de catalogi en kies in het menu Actie de optie Inschakelen.

Een catalogus uitschakelen

U kunt een catalogus uitschakelen door de optie bij de catalogus uit te zetten.

Als alternatieve methode kunt u het selectievakje bij de catalogus aanvinken, op Acties in de rechterbovenhoek klikken en vervolgens op Uitschakelen klikken.

U kunt ook meerdere catalogi in de lijst uitschakelen. Selecteer de catalogi en kies in het menu Actie de optie Uitschakelen.

Een catalogus verwijderen

Wanneer u een catalogus wilt verwijderen, selecteert u eerst de catalogus in de lijst. Klik op de knop Verwijderen bij de catalogus of klik op Acties > Verwijderen.

U kunt ook meerdere catalogi verwijderen.

Een catalogus delen

Een beheerder kan de catalogi delen met interne gebruikers van een organisatie of met externe gebruikers. Het delen is echter exclusief. Met andere woorden, een intern gedeelde catalogus kan niet met externe groepen worden gedeeld en vice versa.

Cursussen, leerprogramma's, taakhulpen en certificeringen kunt u als leerobjecten toevoegen aan een catalogus die u wilt delen.

Een catalogus intern delen

Kies een catalogus die u intern wilt delen. 

Klik op Intern delen in het linkerdeelvenster.

Als er geen groepen zijn, moet u een interne gebruikersgroep toevoegen. 

Klik op Gebruikersgroepen toevoegen om een interne gebruikersgroep toe te voegen.

Opmerking:

Er is geen optie om een gedeelde gebruikersgroep in of uit te schakelen. U moet de gebruikersgroep verwijderen om dit uit te schakelen. Plaats de muis op de drie puntjes en klik op het verwijderingspictogram. U kunt ook in het vervolgkeuzemenu Acties rechtsboven op de pagina klikken en vervolgens op Verwijderen. 

Een catalogus extern delen

Klik op de pagina Catalogi op de catalogus die u wilt delen. Klik op Extern delen in het linkerdeelvenster.

Voer het subdomein in dat aan uw Captivate Prime-account is gekoppeld. Klik op Hoe kan ik een subdomein ophalen? om meer te weten te komen over het gebruik van het subdomein. U kunt ook op Branding klikken in het linkerdeelvenster op de startpagina Beheerder om het subdomein te bekijken dat aan het account van uw organisatie is gekoppeld.

Inschrijvingslimiet

U kunt de limiet voor het aantal inschrijvingen per cursus op de gedeelde catalogus instellen door het aantal op te geven in het veld Toegestane inschrijvingen. De ontvanger van een gedeelde catalogus kan de cursussen met een inschrijvingslimiet niet gebruiken in leerplannen.

Vervaldatum

U kunt de geldigheid van de gedeelde catalogus instellen door een datum in te stellen in het veld Vervaldatum. Als de vervaldatum van de gedeelde catalogus is gepasseerd, zijn inschrijvingen voor cursussen niet meer toegestaan. Bestaande studenten kunnen nog steeds toegang hebben tot de inhoud. Leerobjecten zijn gearchiveerd, maar de badges en vaardigheden zijn actief. De ontvanger van de gedeelde catalogus kan de archivering van leerobjecten hier niet ongedaan maken.

Klik op Opslaan nadat alle benodigde informatie is toegevoegd. Klik op Acties rechtsboven op de pagina en klik op Delen om de catalogus met externe accounts te delen.

Opmerking:

De catalogi die eigendom zijn van de accounthouder die ze deelt, mogen alleen met externe accounts worden gedeeld. U kunt de catalogi die al door andere accounts met u worden gedeeld, niet delen. 

De beheerder van het extern gedeelde account ontvangt een melding in de toepassing en via e-mail. De ontvanger moet op de unieke URL in de e-mail klikken of op de melding en het verzoek voor de gedeelde catalogus accepteren. De ontvanger kan in de toepassing Accepteren of Afwijzen selecteren. Alvorens de gedeelde catalogus te accepteren, kan de ontvanger de catalogusgegevens bekijken, zoals wie de catalogus deelt, de datum en de vervaldatum. 

De gedeelde catalogus verschijnt in het account van de ontvanger. De leerobjecten die aan de gedeelde catalogus zijn gekoppeld, verschijnen in de respectieve beheerder- en auteursrollen van de toepassing. U kunt de gedeelde catalogi die u hebt ontvangen van elkaar onderscheiden door het pijlpictogram <-- te zoeken dat wordt weergegeven voor de catalogi die u hebt opgehaald. 

Opmerking:

De leerobjecten met open/actieve status voor inschrijving worden alleen aan gedeelde catalogi toegevoegd.

Delen van catalogi ongedaan maken

U maakt het delen van een catalogus ongedaan door een extern account in de toepassing uit te schakelen. Klik op Acties rechtsboven op de pagina en klik op Delen ongedaan maken. U kunt het delen van een catalogus op elk moment ongedaan maken. Wanneer het delen van een catalogus ongedaan wordt gemaakt, worden alle leerobjecten in die gedeelde catalogus gearchiveerd. De uitgeschakelde catalogi verschijnen als gearchiveerd in de toepassing van de ontvanger.

Opmerking:

U kunt een extern account alleen uit een gedeelde lijst verwijderen voordat de ontvanger het verzoek heeft geaccepteerd. 

Catalogi verwijderen

Klik op het vervolgkeuzemenu Acties en vervolgens op Verwijderen om een gedeelde catalogus te verwijderen.

 • U kunt standaardcatalogus niet met externe accounts delen. 
 • U kunt een catalogus die door u extern is gedeeld, niet verwijderen. 
 • U kunt een catalogus die via andere accounts met u werd gedeeld, niet verwijderen. 

Volledig beheer van gedeelde catalogus inschakelen

U kunt externe accounts volledige toegang tot uw catalogus geven. De beheerder van het account kan de catalogus dan accepteren en naar wens leermateriaal of modules toevoegen of verwijderen.

Zie Volledig beheer van gedeelde catalogus voor meer informatie.

Functies van gedeelde catalogi in de ontvangertoepassing

 • Leerobjecten uit de gedeelde catalogus verschijnen in de auteurs- en beheerdertoepassing, maar de modules worden niet weergegeven. Deze zijn verborgen. 

 • Gedeelde leerobjecten kunnen voor alle workflows in het account van de ontvanger worden gebruikt. Zo kan de gedeelde cursus aan leerprogramma's, certificeringen en catalogi worden toegevoegd, maar die leerprogramma's, certificeringen en catalogi kunnen niet opnieuw gedeeld worden (omdat ze al een gedeeld leerobject van een ander account hebben).
 • Alle taakhulpen die aan een cursus/leerprogramma/certificering zijn gekoppeld, maar geen deel uitmaken van de catalogus, worden naar het account van de ontvanger gekopieerd. 
 • Ontvangers van een gedeelde catalogus mogen geen leerobjecten aan de gedeelde catalogus toevoegen.
 • De ontvanger van een gedeelde catalogus mag geen modules van gedeelde leerobjecten wijzigen.

 • De ontvanger van een gedeelde catalogus mag geen cursussen aan een gedeeld(e) leerprogramma/certificering toevoegen. 
 • Duplicatie of het opnieuw delen van gedeelde leerobjecten is niet toegestaan.

 • Ontvangers kunnen items die nieuw aan een gedeelde catalogus worden toegevoegd, automatisch zien.

 • Vaardigheden gekoppeld het leerobjecten worden naar het account van de ontvanger van de gedeelde catalogus gekopieerd. 
 • Als het account van de ontvanger van de gedeelde catalogus die vaardigheidsnaam al had, wordt er een nieuwe vaardigheid gemaakt met * achter de naam.
 • Gegevens (bijvoorbeeld Badges, L1, L3, meldingen) in de standaardinstanties van cursussen en leerprogramma's worden ook naar het account van de ontvanger gekopieerd, samen met cursussen en leerprogramma's. 
Opmerking:

Terugkerende certificeringen kunnen geen deel uitmaken van een extern gedeelde catalogus. Ontvanger kan verworven leerobjecten niet gebruiken in terugkerende certificeringen als hiervoor een inschrijvingslimiet of vervaldatum is ingesteld in de catalogus. 

Doorgifte van kenmerken van gedeelde catalogus

Beheerders van de verschillende accounts in een organisatie kunnen de catalogi naar meerdere accounts delen. De ontvangers van de gedeelde catalogi kunnen de leerobjecten ophalen die bij de gedeelde catalogi horen. Daarnaast kunnen de ontvangers vanaf de Captivate Prime-release van november 2016, de kenmerken verwerven van leerobjecten die via de catalogi worden gedeeld. 

Als een beheerder van een account, nadat de catalogi zijn gedeeld, wijzigingen in de leerobjecten aanbrengt, worden dezelfde wijzigingen doorgegeven aan alle leerobjecten die door de ontvanger van gedeelde catalogi zijn opgehaald.

De volgende leerobjecten worden als onderdeel van deze doorgiftefunctie ondersteund: 

 • Vaardigheden
 • Cursussen 
 • Leerprogramma's
 • Certificeringen 
 • Taakhulpen
 • Standaardvoorbeelden van cursussen en leerprogramma's
Opmerking:

Als de ontvangers van gedeelde catalogi een van de ontvangen leerobjectvelden in de Captivate Prime-toepassing wijzigen, worden er geen verdere updates naar deze velden doorgegeven voor dergelijke leerobjecten. Als de ontvanger bijvoorbeeld de cursusvelden Cursusnaam of Korte beschrijving bewerkt, wordt er niets doorgegeven wanneer de eigenaar deze velden wijzigt. Met andere woorden, dergelijke bewerkte leerobjecten worden lokale objecten in het Captivate Prime-account van de ontvanger. 

Veelgestelde vragen

Volg deze stappen om cursussen, certificeringen en leerprogramma's aan een catalogus toe te voegen.

Zie onderstaande secties voor instructies over het intern en extern delen van catalogi:

Catalogi kunnen worden gedeeld met studenten in uw organisatie. Hiervoor gebruikt u de gebruikersgroepen. Volg onderstaande stappen om te zorgen dat studenten alle catalogi kunnen zien waarvan ze deel uitmaken:

 1. Open een catalogus en klik op Intern delen.
 2. Klik rechtsboven op de pagina op Toevoegen wanneer u studenten wilt toevoegen.
 3. Voeg studenten toe in het dialoogvenster Gebruikersgroepen.
 4. Klik op Opslaan.

Wanneer een student zich aanmeldt bij Captivate Prime, kan hij of zij de catalogi zien die met hem of haar zijn gedeeld. 

Met cataloguslabels kunt u leerobjecten koppelen aan relevante veldwaarde-informatie. Cataloguslabels en waarden zijn alleen zichtbaar voor Beheerders en Auteurs. Zie Cataloguslabels voor meer informatie.

Nadat u cataloguslabels hebt gemaakt, kunt u deze als volgt op specifieke catalogi toepassen:

 1. Open Catalogi via het linkerdeelvenster.
 2. Selecteer de catalogus en pas deze op het label toe.
 3. Open Cataloguslabels via het linkerdeelvenster.
 4. Klik op Bewerken in de rechterbovenhoek. De beschikbare cataloguslabels worden op de pagina weergegeven.
 5. Klik op Toevoegen aan catalogus om een label aan de catalogus toe te voegen.
 6. Klik op Verwijderen om bestaande labels die aan een catalogus zijn toegevoegd te verwijderen.
 1. Selecteer als administrator de catalogus waarvoor u toegang wilt verlenen aan een extern gebruikersprofiel.
 2. Intern delen > Meer toevoegen > Selecteer het respectievelijke externe gebruikersprofiel
 3. Aan-uitschakelaar voor de catalogus.

Schakel de standaard catalogus uit en schakel alleen de catalogus in die aangemaakt is en toegang biedt voor externe gebruikers.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account