Studenttranscripten

Download het studenttranscript en beheer rapporten met behulp van Captivate Prime.

Adobe Captivate Prime stelt de beheerders van een organisatie in staat om de transcripten van de studenten te genereren. 

Studenttranscripten genereren

1. Klik op Rapporten in het linkerdeelvenster in Beheerdersaanmelding om studenttranscripten te genereren.

De beheerder gaat naar het tabblad Excel-rapporten op de pagina Rapporten.

2. Klik op de link Studenttranscripten.

De pagina Geschiedenis studenttranscript wordt weergegeven met het bericht Er zijn nog geen studenttranscripten gegenereerd of een lijst met downloads die zijn geactiveerd na de implementatie van de geschiedenispagina Studenttranscripten.

Afbeelding van link naar studenttranscript

 4. Er verschijnt een dialoogvenster met studenttranscripten. Kies het datumbereik waarvoor het transcript moet worden gegenereerd.

Opmerking: standaard is de startdatum de registratiedatum van de student en de einddatum is altijd de huidige datum. U kunt alleen wijzigen vanaf welke begindatum u de gegevens nodig hebt.

5. Kies de namen van de studenten in het veld Studenten selecteren en klik op Genereren.

6. U kunt kiezen voor één student of groepen studenten. Klik op Meer studenten toevoegen om meer dan een student toe te voegen.

Nieuw studenten toevoegen
Nieuw studenten toevoegen

7. U kunt specifieke catalogi kiezen door het selectievakje in te schakelen. Transcript wordt alleen gedownload voor de gespecificeerde catalogi. U kunt specifieke catalogi kiezen door de catalogus te selecteren in de vervolgkeuzelijst Catalogi selecteren.

Catalogi selecteren
Catalogi selecteren

9. Wanneer u transcripten van studenten exporteert, is er een optie Inschrijfstatus. Dit dropdownmenu heeft de volgende opties:

 • Alle selecteren
 • Voltooid
 • In uitvoering
 • Niet gestart
 • Uitgeschreven
Inschrijfstatus toevoegen
Inschrijfstatus toevoegen

8. U kunt ook transcripten downloaden voor leerlingen die van een account zijn verwijderd.

Klik op de pijl Geavanceerde opties en schakel het selectievakje Gegevens van verwijderde studenten opnemen in om de transcripten van verwijderde gebruikers te downloaden.

Gegevens van verwijderde studenten opnemen
Gegevens van verwijderde studenten opnemen

9.U kunt informatie op moduleniveau in het Studenttranscript downloaden door het vakje 'Informatie van moduleniveau inschakelen' te selecteren. Als deze optie is ingeschakeld worden modulenamen en de tijd die aan elke module is besteed, als deel van het transcript opgehaald.

10.U kunt vaardigheidsgegevens en overzichtsbladen downloaden door de optie 'Vaardigheidsgegevens en overzichtsbladen opnemen' te selecteren.

Transcripten worden als CSV-bestanden gegenereerd en naar uw computer gedownload wanneer de vaardigheidsgegevens niet worden opgenomen. Als het selectievakje Vaardigheidsgegevens is ingeschakeld, worden transcripten als XLS-bestanden gegenereerd en gedownload.

Geschiedenis van studenttranscript downloaden

Wanneer u op de downloadpagina Studenttranscript voor het genereren van een rapport op de knop Nieuwe genereren klikt, wordt het dialoogvenster Studenttranscripten weergegeven.

Dialoogvenster Studenttranscript
Dialoogvenster Studenttranscript

Klik op Geavanceerde Opties en vouw het venster uit.

Kies de gebruikers en de catalogus waartoe ze behoren. Nadat u op de knop Genereren hebt geklikt, verschijnt een dialoogvenster met een schatting van de benodigde tijd voor het downloaden van het rapport. Klik op Genereren om het rapport te genereren.

Studenttranscripten downloaden
Studenttranscripten downloaden

Het transcript wordt op de achtergrond gegenereerd, zodat u uw taken in Prime kunt voortzetten. Zodra het transcript is gegenereerd, kunt u het transcript uit de lijst downloaden.

Als beheerder kunt u alle transcripten bekijken die door alle anderen in het systeem zijn gegenereerd.

Downloadgeschiedenis
Downloadgeschiedenis

De lijst met downloads geeft de volgende attributen weer:

 • Studenten: de studenten/studentgroepen van wie de transcripten moeten worden gedownload.
 • Extra gegevens opgenomen: afhankelijk van de extra gegevens die de beheerder wil downloaden via de optie Geavanceerd in het modale venster Studenttranscript toevoegen.
 • Status: Gedownload, In wachtrij of In voortgang.
 • Van en Tot: de duur van de transcripten die worden gedownload.
 • Toegepaste filters: of u de filters voor inschrijfstatus hebt toegepast.
 • Gegenereerd door: de gebruikers-ID van de Prime-gebruiker die de download heeft opgevraagd.
 • Status: Gedownload, In wachtrij of In voortgang.

U kunt de download op elk moment annuleren. Prime verstuurt een in-app melding naar de gebruiker die het transcript van de student heeft geactiveerd, als de taak door de beheerder is geannuleerd.

Status van verzoeken in wachtrij
Status van verzoeken in wachtrij

U kunt de download op elk moment annuleren. Als een taak wordt geannuleerd, stuurt Prime een in-app melding naar de gebruiker die de taak heeft geannuleerd. 

Gegevens van verwijderde studenten

U kunt de gegevens van verwijderde studenten opnemen in de lijst met studenttranscripten. Schakel in het dialoogvenster Studenttranscripten de optie Gegevens van verwijderde cursisten opnemen in.

Nadat u de optie hebt ingeschakeld en op Genereren hebt geklikt, staan de gegevens van verwijderde studenten op de downloadpagina Studenttranscript, zoals hieronder weergegeven:

Verwijderde studenten op downloadpagina
Verwijderde studenten op downloadpagina

Kolommen aanpassen

Een beheerder kan de geëxporteerde kolommen in een studenttranscriptrapport aanpassen. Beheerders, aangepaste beheerders en managers kunnen de kolommen configureren voordat ze het rapport exporteren. 

Klik in het dialoogvenster Studenttranscripten op Geavanceerde opties. In het gedeelte Exportindeling configureren kiest u de kolommen die u wilt exporteren.

Selecteer kolommen voor studenttranscripten
Selecteer kolommen voor studenttranscripten

Opmerking:

Aanpassing is alleen toegestaan ​​wanneer een gebruiker het studenttranscript in .csv-indeling downloadt. Als u downloadt in .xlsx-indeling, wordt er geen rekening gehouden met de selectie van kolomvoorkeuren en worden alle standaardkolommen geëxporteerd.

Inhoud van het studenttranscriptbestand

Een typisch studenttranscriptbestand bestaat uit zes Excel-bladen in één bestand. De studenttranscriptbladen geven een algemeen inzicht in gegevens, waaronder het aantal studenten per cursus, hun vaardigheden, het voltooiingspercentage op basis van de cursus of student, en een dashboard Naleving. De volgende dashboards zijn beschikbaar in studenttranscripten:

Studenttranscript

Naast profielgegevens van de student staan in het Excel-blad van het studenttranscript details van gevolgde leerobjecten, zoals inschrijvingsdatum, startdatum, behaalde cijfers en behaalde quizscore. Als cursussen deel uitmaken van een leerprogramma, worden ze apart vermeld, los van de individuele volggegevens van de cursus. 

1- Dashboard Leeractiviteit

Op dit LO-specifieke dashboard ziet u het aantal studenten per cursus, leerprogramma of certificering. U kunt het voortgangsblad voor studenten voor een bepaald leerobject bekijken. Op dit blad staan gegevens zoals het aantal studenten dat de cursus of het leerprogramma heeft voltooid, studenten die nog bezig zijn en de vervaldatums voor studenten.

De voortgang van de gebruikers voor de specifieke cursus wordt berekend op basis van de invoervelden waar u de vervaldatum en drempels voor voortgangspercentages opgeeft. Als u bijvoorbeeld 7 dagen en 70% als de waarden in uw invoerveld opgeeft, wordt de cursusvoortgang voor cursussen die over 7 dagen moeten zijn afgerond en voor cursussen waarvoor meer dan 70% vooruitgang is geboekt, weergegeven. U kunt in dit blad ook de tijdperiode wijzigen. De gewijzigde gegevens worden vervolgens automatisch op dit dashboard weergegeven.

2- Dashboard Leeractiviteit

Dit dashboard toont gegevens voor een specifieke gebruiker. Via dit dashboard kunt u zien voor welke cursussen, leerprogramma's of certificeringen een bepaalde gebruiker zich heeft ingeschreven. De tabel toont ook gegevens over de leerobjecten die de gebruiker heeft voltooid, de lopende leerobjecten en aanstaande vervaldatums voor de gebruiker.

De voortgang van de gebruikers voor elke cursus wordt berekend op basis van de ingangen die u opgeeft. Dat wil zeggen, de vervaldatum en voortgangspercentages. Als u bijvoorbeeld 7 dagen en 70% als de waarden in uw invoerveld opgeeft, wordt de cursusvoortgang van de gebruiker voor verschillende cursussen die over 7 dagen moeten zijn afgerond en voor cursussen waarvoor meer dan 70% vooruitgang is geboekt, weergegeven.

Vaardigheid

Op het vaardighedenblad staan de vaardigheidsnaam, het vaardigheidsniveau, de vereiste studiepunten, de behaalde studiepunten, het voltooiingspercentage en andere profielgegevens. Hieronder ziet u ter referentie een voorbeeld van een vaardighedenblad in Excel.  

1- Dashboard Vaardigheden

Op dit dashboard kunt u zien of uw organisatie over verschillende vaardigheden beschikt. U kunt voor een specifieke vaardigheid controleren hoeveel gebruikers in een organisatie geacht worden deze vaardigheid te hebben, tegenover het aantal gebruikers dat de vaardigheid daadwerkelijk heeft. Dit dashboard geeft ook aan welke gebruikers hun vaardigheden moeten opfrissen. Deze waarde wordt berekend op basis van wat u in het invoerveld invoert. Als u bijvoorbeeld 50 dagen invoert, toont het dashboard gegevens van gebruikers die over 50 dagen hun vaardigheden moeten opfrissen.

2- Dashboard Vaardigheden

Dit vaardighedendashboard is meer gebruikersspecifiek. U kunt hier filteren op een specifieke gebruiker of meerdere gebruikers en hun vaardigheidsniveau als een dashboard bekijken. Dit blad kan managers en beheerders helpen om de vaardigheidsniveaus van iedere student bij te houden ten opzichte van het niveau dat van hen wordt verwacht. Het dashboard Vaardigheden laat ook zien welke studenten hun kennis moeten opfrissen. De lijst met studenten die hun kennis moeten opfrissen, wordt berekend op basis van het aantal dagen dat u in het invoerveld opgeeft.

Dashboard Naleving

Het dashboard Naleving bestaat uit twee delen - nalevingsrapport per gebruiker en nalevingsrapport per training. Voor het gebruikersgebaseerde rapport aan de hand van het dashboard Naleving gebruikers volgen met aanstaande vervaldatums voor belangrijke nalevingsinitiatieven. Voor het trainingsgebaseerde rapport kunt u op leerprogramma of certificering filteren.

Filter voor beide nalevingsrapporten op de vervaldatum om de relevante gegevens te bekijken.

Tijd- en datumkolommen in het transcript

De minuten van de waarden in de volgende kolommen worden afgrond tot op de dichtstbijzijnde minuut en de seconden worden afgerond op 00:

 • Inschrijvingsdatum (tijdzone UTC)
 • Datum gestart (tijdzone UTC)
 • Voltooiingsdatum (tijdzone UTC)
Tijdkolommen in het transcript
Tijdkolommen in het transcript

Tijdsduur van de module en ID-kolommen in het transcript

In het Studenttranscript worden ook de kolommen Tijdsduur module en IDweergegeven.

Kolom tijdsduur module
Kolom tijdsduur module

Adobe-logo

Aanmelden bij je account