Download het studenttranscript en beheer rapporten met behulp van Captivate Prime.

Adobe Captivate Prime stelt de beheerders van een organisatie in staat om de transcripten van de studenten te genereren. 

Studenttranscripten genereren

1. Klik op Rapporten in het linkerdeelvenster in Beheerdersaanmelding om studenttranscripten te genereren.

2. Klik op het tabblad Mijn rapporten op de pagina.  

3. Klik op de link Studenttranscripten.

Afbeelding van link naar studenttranscript

 4.Er verschijnt een dialoogvenster met studenttranscripten. Kies het datumbereik waarvoor het transcript moet worden gegenereerd.

Opmerking: standaard is destartdatumde registratiedatum van de student en de einddatum is altijd de huidige datum. U kunt alleen wijzigen vanaf welke begindatum u de gegevens nodig hebt.

5. Kies de namen van de studenten in het veld Studenten selecteren en klik op Genereren.

6. U kunt kiezen vooréénstudent of groepen studenten. Klik op Meer studenten toevoegen om meer dan een student toe te voegen.

7. U kunt specifieke catalogi kiezen door het selectievakje in te schakelen. Transcript wordt alleen gedownload voor de gespecificeerde catalogi. U kunt specifieke catalogi kiezen door de catalogus te selecteren in de vervolgkeuzelijst Catalogi selecteren.

8.  U kunt ook transcripten downloaden voor leerlingen die van een account zijn verwijderd. Schakel het selectievakje Gegevens van verwijderde cursisten opnemen in om Studenttranscripten van verwijderde gebruikers te downloaden.

9. U kunt informatie op moduleniveau in het Studenttranscript downloaden door het vakje Informatie van moduleniveau inschakelen te selecteren onder Geavanceerde opties. Als deze optie is ingeschakeld worden modulenamen en de tijd die aan elke module is besteed, als deel van het transcript opgehaald.

10. U kunt vaardigheidsgegevens en overzichtsbladen downloaden door de optie Vaardigheidsgegevens en overzichtsbladen opnemen te selecteren onder Geavanceerde opties.

Transcripten worden als CSV-bestanden gegenereerd en naar uw computer gedownload wanneer de vaardigheidsgegevens niet worden opgenomen. Als het selectievakje Vaardigheidsgegevens is ingeschakeld, worden transcripten als XLS-bestanden gegenereerd en gedownload.

Inhoud van het studenttranscriptbestand

Een typisch studenttranscriptbestand bestaat uit zes Excel-bladen in één bestand. De studenttranscriptbladen geven een algemeen inzicht in gegevens, waaronder het aantal studenten per cursus, hun vaardigheden, het voltooiingspercentage op basis van de cursus of student, en een dashboard Naleving. De volgende dashboards zijn beschikbaar in studenttranscripten:

Studenttranscript

Naast profielgegevens van de student staan in het Excel-blad van het studenttranscript details van gevolgde leerobjecten, zoals inschrijvingsdatum, startdatum, behaalde cijfers en behaalde quizscore. Als cursussen deel uitmaken van een leerprogramma, worden ze apart vermeld, los van de individuele volggegevens van de cursus. 

1- Dashboard Leeractiviteit

Op dit LO-specifieke dashboard ziet u het aantal studenten per cursus, leerprogramma of certificering. U kunt het voortgangsblad voor studenten voor een bepaald leerobject bekijken. Op dit blad staan gegevens zoals het aantal studenten dat de cursus of het leerprogramma heeft voltooid, studenten die nog bezig zijn en de vervaldatums voor studenten.

De voortgang van de gebruikers voor de specifieke cursus wordt berekend op basis van de invoervelden waar u de vervaldatum en drempels voor voortgangspercentages opgeeft. Als u bijvoorbeeld 7 dagen en 70% als de waarden in uw invoerveld opgeeft, wordt de cursusvoortgang voor cursussen die over 7 dagen moeten zijn afgerond en voor cursussen waarvoor meer dan 70% vooruitgang is geboekt, weergegeven. U kunt in dit blad ook de tijdperiode wijzigen. De gewijzigde gegevens worden vervolgens automatisch op dit dashboard weergegeven.

2- Dashboard Leeractiviteit

Dit dashboard toont gegevens voor een specifieke gebruiker. Via dit dashboard kunt u zien voor welke cursussen, leerprogramma's of certificeringen een bepaalde gebruiker zich heeft ingeschreven. De tabel toont ook gegevens over de leerobjecten die de gebruiker heeft voltooid, de lopende leerobjecten en aanstaande vervaldatums voor de gebruiker.

De voortgang van de gebruikers voor elke cursus wordt berekend op basis van de ingangen die u opgeeft. Dat wil zeggen, de vervaldatum en voortgangspercentages. Als u bijvoorbeeld 7 dagen en 70% als de waarden in uw invoerveld opgeeft, wordt de cursusvoortgang van de gebruiker voor verschillende cursussen die over 7 dagen moeten zijn afgerond en voor cursussen waarvoor meer dan 70% vooruitgang is geboekt, weergegeven.

Vaardigheid

Op het vaardighedenblad staan de vaardigheidsnaam, het vaardigheidsniveau, de vereiste studiepunten, de behaalde studiepunten, het voltooiingspercentage en andere profielgegevens. Hieronder ziet u ter referentie een voorbeeld van een vaardighedenblad in Excel.  

skills-learner-transcript

1- Dashboard Vaardigheden

Op dit dashboard kunt u zien of uw organisatie over verschillende vaardigheden beschikt. U kunt voor een specifieke vaardigheid controleren hoeveel gebruikers in een organisatie geacht worden deze vaardigheid te hebben, tegenover het aantal gebruikers dat de vaardigheid daadwerkelijk heeft. Dit dashboard geeft ook aan welke gebruikers hun vaardigheden moeten opfrissen. Deze waarde wordt berekend op basis van wat u in het invoerveld invoert. Als u bijvoorbeeld 50 dagen invoert, toont het dashboard gegevens van gebruikers die over 50 dagen hun vaardigheden moeten opfrissen.

2- Dashboard Vaardigheden

Dit vaardighedendashboard is meer gebruikersspecifiek. U kunt hier filteren op een specifieke gebruiker of meerdere gebruikers en hun vaardigheidsniveau als een dashboard bekijken. Dit blad kan managers en beheerders helpen om de vaardigheidsniveaus van iedere student bij te houden ten opzichte van het niveau dat van hen wordt verwacht. Het dashboard Vaardigheden laat ook zien welke studenten hun kennis moeten opfrissen. De lijst met studenten die hun kennis moeten opfrissen, wordt berekend op basis van het aantal dagen dat u in het invoerveld opgeeft.

Dashboard Naleving

Het dashboard Naleving bestaat uit twee delen - nalevingsrapport per gebruiker en nalevingsrapport per training. Voor het gebruikersgebaseerde rapport aan de hand van het dashboard Naleving gebruikers volgen met aanstaande vervaldatums voor belangrijke nalevingsinitiatieven. Voor het trainingsgebaseerde rapport kunt u op leerprogramma of certificering filteren.

Filter voor beide nalevingsrapporten op de vervaldatum om de relevante gegevens te bekijken.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid