Lees meer over de rapporten die in de Captivate Prime-toepassing aan de beheerdersrol zijn gekoppeld.

Met Adobe Captivate Prime kunt u gevarieerde rapporten maken om de activiteiten van studenten te volgen, begeleiden en controleren. De activiteiten van de studenten worden automatisch gevolgd en in de database vastgelegd. Manager- en beheerderrapporten worden vanuit de database gegenereerd.

Overzicht

Het proces voor het genereren van rapporten is vergelijkbaar voor beheerder en manager. Managers kunnen rapporten van hun ondergeschikten bekijken, terwijl beheerders alle organisatiebrede rapporten kunnen bekijken.

Rapporten worden in een dashboard verzameld. Een rapport moet in een dashboard bestaan. De rapportpagina omvat standaard een Standaarddashboard. Elk rapport dat door u wordt toegevoegd, gaat naar dit standaarddashboard. Gebruik de vervolgkeuzelijst en kies Rapport toevoegen om rapporten aan individuele dashboards toe te voegen. Raadpleeg de sectie Dashboards op deze pagina voor meer informatie over het maken van dashboards.

Dashboard Rapporten

Een dashboard is een verzameling rapporten. U kunt rapporten naar wens in een dashboard groeperen.

Voorbeeldrapporten

Op het tabblad Voorbeeldrapporten worden enkele indicatieve rapporten weergegeven die op voorbeeldgegevenspunten zijn gebaseerd. Bekijk deze rapporten om een idee te krijgen van de verschillende soorten rapporten boordevol informatie die u kunt genereren met behulp van uw accountgegevens.

Dashboard Rapporten

Klik op dit tabblad om alle boards te bekijken die u hebt gemaakt. In de vervolgkeuzelijst Dashboard weergeven kunt u het standaardboard selecteren of een dashboard dat u hebt gemaakt.

Een dashboard maken

 1. Klik op Dashboard toevoegen rechts op de pagina om uw eigen boards te maken.

  Dashboards toevoegen
  Dashboards toevoegen
 2. Geef de naam en beschrijving van het dashboard op.

 3. Als u het dashboard wilt delen meteen beheerder/manager, kiest u deze in het veld Delen met. U kunt alle normale selectiecriteria voor deze bewerking gebruiken.

 4. Klik op Opslaan.

U kunt het recent gemaakte board bekijken op het tabblad Dashboard Rapporten.

Klik op de vervolgkeuzelijst rechtsboven in het boardvenster en klik op Rapport toevoegen om rapporten aan uw board toe te voegen. Het rapport dat u op deze manier maakt, wordt aan uw dashboard gekoppeld.

Opmerking:

De rapporten die u maakt door op Toevoegen rechtsboven op de pagina Rapporten te klikken, worden aan uw standaarddashboard toegevoegd.

Gedeelde dashboards

Gedeelde boards zijn een verzameling rapporten die met u zijn gedeeld door andere gebruikers binnen uw organisatie. Alle rapporten die u aan een gedeeld board toevoegt, worden automatisch gedeeld met andere gebruikers die toegang hebben tot dat board.

U kunt het board op deze twee manieren delen:

 • Door in het veld Delen met de gebruikers in te voeren met wie het dashboard moet worden gedeeld.
 • Kies Dashboard bewerken in de vervolgkeuzelijst en voer gebruikersgegevens in om het dashboard te delen.

Opmerking:

Een manager kan de rapporten van zijn teamleden alleen bekijken vanaf een gedeeld dashboard.

Downloads

Het geëxporteerde blad met dashboardrapporten geeft gedetailleerde informatie in plaatsvan eenrapportoverzicht. Het gedownloade rapport volgt de indeling van een studenttranscript.

Rapporten maken

 1. Klik op Rapporten in het linkerdeelvenster. De pagina Rapportoverzicht wordt geopend.

  Opmerking:

  Standaard verschijnen er ten minste drie voorbeeldrapporten op het tabblad voor voorbeeldboards. U kunt de voorbeeldrapporten alleen bekijken om een idee te krijgen hoe u ze maakt en aanpast. 

 2. Klik op de pagina Rapporten op Toevoegen. Het dialoogvenster Rapport toevoegen verschijnt.

 3. Voer de vereiste waarden in de overeenkomstige vakjes in.

 4. Klik op Opslaan om het rapport te maken.

Rapporten maken
Rapporten maken

In Rapporttype kunt u een vooraf gedefinieerde set rapporten of aangepaste waarden kiezen. U kunt de volgende rapporten bekijken als onderdeel van een vooraf gedefinieerde set rapporten:

 • Toegewezen en bereikte vaardigheden
 • Ingeschreven en afgeronde cursussen
 • Effectiviteit van cursussen
 • Ingeschreven en voltooide leerprogramma's
 • Bestede leertijd per cursus
 • Bestede leertijd per kwartaal
 • Voltooiing certificering

U kunt de bovenstaande rapporttypen gebruiken om meer dan 300 soorten rapporten te genereren.

Rapportnaam Typ een titel voor uw rapport.

Primaire y-as Kies de eerste/primaire criteria voor uw rapport in de vervolgkeuzelijst. Voor een aantal van de geselecteerde criteria kunt u een of meer statussen kiezen bij de optie Statussen. Zo kunnen de statussen voor het primaire criterium voor de inschrijvingsstatistieken van een cursus Voltooid, Niet voltooid en Ingeschreven zijn. De gegevens van het primaire bereik worden in het rapport als staafdiagrammen weergegeven.

Secundaire y-as Kies de criteria/het bereik van de secundaire y-as uw rapport in de vervolgkeuzelijst. Zo kunt u voor de inschrijvingsoptie van een leerprogramma een of meer statussen uit de vervolgkeuzelijst Statussen kiezen. De gegevens van het secundaire bereik worden in het rapport als lijndiagrammen weergegeven.

X-as Kies de toepasselijke x-ascriteria voor uw rapport in de vervolgkeuzelijst. Als de x-as als datum is gekozen, hebt u de optie om uw x-ascriterium op dag, maand, kwartaal en jaar te groeperen.

Tijdsspanne (Datum) Kies de toepasselijke optie in de vervolgkeuzelijst. Opties: laatste maand, kwartaal, jaar,Kwartaal tot heden(laatste 90 dagen), jaar tot heden (laatste 365 dagen) en het datumbereik. Als u een datumbereik kiest, moet u Van en Tot datum als volgt opgeven:

Van Kies de startdatum vanaf wanneer u het rapport wilt zien.

Tot Kies de einddatum voor uw rapport.

Filters

Filters verschijnen in het dialoogvenster Rapport toevoegen onderaan op basis van de rapporttypen die u hebt gekozen. Hieronder worden enkele prominente filters genoemd.

Manager U kunt een van de managers kiezen op basis van hiërarchie. Voor sommige managers kunnen er ondergeschikte managers zijn met meerdere medewerkers die aan deze ondergeschikte managers moeten rapporteren.

Profiel Kies de benoeming van uw werknemer. Dit is handig wanneer u rapporten van werknemers op basis van hun profiel/benoeming bekijkt. Bijvoorbeeld, computerwetenschapper, ingenieur.

Gebruikersgroep Kies de gebruikersgroep waarop u de rapporten wilt filteren. Captivate Prime haalt de gebruikersgroepen die voor uw account zijn gedefinieerd op uit de functie Gebruikers.

Cursus U kunt uw rapport op een willekeurige cursus filteren door deze in de vervolgkeuzelijst te selecteren.

Filters toepassen
Filters toepassen

Opmerking:

Boven de legenda voor het diagram staat een zoomvak. Plaats de cursor op het vak, klik en sleep de dwarsbalk over het gedeelte van het zoomvak waarop u wilt inzoomen.

U kunt de secundaire y-aswaarden als een lijn over de diagrambalken weergeven. In het bovenstaande voorbeeld ziet u de waarden voor Effectiviteit als een grijze lijn over het diagram.

Gebruikersgroeprapporten

Volg hoe gebruikersgroepen zoals afdelingen, externe partners en rollen presteren in vergelijking met andere gebruikersgroepen of ten opzichte van andere leerdoelen.

Gebruikersgroepen

Kies Gebruikersgroep in de vervolgkeuzelijst onder de x-as om rapporten te genereren op basis van gebruikersgroepen, zoals weergegeven op het onderstaande screenshot. 

Gebruikersgroeprapporten
Gebruikersgroeprapporten

Er verschijnt nog een vervolgkeuzelijst Selecteren naast de x-as met een lijst van beschikbare gebruikersgroepen voor uw account. In de vervolgkeuzelijst kunt u een of meer gebruikersgroepen selecteren.

Als u meerdere gebruikersgroepen hebt geselecteerd en dit rapport opslaat en genereert, wordt het rapport gegenereerd met alle gebruikersgroepen in een staafdiagram naast elkaar op de x-as. 

Met dit gebruikersgroeprapport kunt u de prestaties van een afdeling/divisie/rol vergelijken met die van een andere om hun leerprestaties te evalueren. 

Aangepaste gebruikersgroepen/gebruikersattributen

U kunt ook aangepaste gebruikersgroepen maken met behulp van de functie Gebruikers/Gebruikersgroepen toevoegen in Captivate Prime. Nadat u gebruikersgroepen hebt gemaakt, kunt u rapporten genereren voor die aangepaste gebruikersgroepen met behulp van een lijst van attributen zoals locatie en branche. 

Kies de gebruikersattribuutoptie op de x-as en selecteer het attribuut in de vervolgkeuzelijst Selecteren ernaast. U moet ook de juiste gebruikersgroep in het filter kiezen om op basis van deze attributen een aangepast gebruikersgroeprapport te maken.

Rapporttypen

Adobe Captivate Prime ondersteunt vier belangrijke rapporttypen, zoals voltooiing, bestede tijd, vaardigheden en effectiviteit. U kunt de volgende rapporttypen gebruiken om meer dan 300 soorten rapporten te genereren:

 • Statistieken levering cursus voor studenten
 • Rapport over effectiviteit van cursussen
 • Rapport gebaseerd op vaardigheden van student
 • Inschrijvingstatistieken voor studenten van leerprogramma
 • Bestede leertijd door studenten
 • Aantal studenten
 • Voltooiing certificering

Rapporten weergeven

Op de pagina Rapporten kunt u alle rapporten bekijken. U kunt elk rapport minimaliseren door rechtsboven in het rapport op het minteken (-) te klikken. Klik op het plusteken (+) om uw rapport opnieuw weer te geven.

Snelle weergave met verschillende datums

U kunt het datumbereik/de waarde voor elk rapport en elke weergave snel wijzigen voor een andere datum zonder het rapport te wijzigen en op te slaan. Klik op het bewerkingspictogram (zoals hieronder aangegeven met een pijl) naast het datumbereik, zoalsKwartaal tot heden, Laatste jaar. Kies de nieuwe waarde in de vervolgkeuzelijst en klik op het vinkje om de wijziging te bevestigen. U kunt de wijziging annuleren door op het kruisje (x) te klikken.

Opmerking:

De gebruikte datumwaarden om het rapport te bekijken, zijn tijdelijk. Deze weergave van het rapport wordt niet gedownload wanneer u de downloadoptie kiest. Deze weergave is slechts een tijdelijke weergave.

Aantal studenten
Aantal studenten

Snelle weergave met verschillende managers

Als er meerdere managers aan u rapporteren, kunt u de rapporten voor elke manager snel weergeven. Selecteer de naam van de manager in de vervolgkeuzelijst om een uniek rapport voor elke manager weer te geven.

Opmerking:

De gebruikte managerwaarden om het rapport te bekijken, zijn tijdelijk. Deze weergave van het rapport wordt niet gedownload wanneer u de downloadoptie kiest. Deze weergave is slechts een tijdelijke weergave.

Cursusrapporten weergeven

U kunt de specifieke rapporten van elke cursus bekijken door de onderstaande stappen te volgen:

 1. Klik op de link Cursusrapporten weergeven op het tabblad Mijn dashboards op de pagina Rapporten.
  Er verschijnt een pop-upvenster. Er verschijnt een tekstinvoerveld waarin u de gewenste cursus kunt invoeren. In de vervolgkeuzelijst verschijnen de suggesties  voor cursusnamen. Kies de cursus uit de getoonde lijst.

  Cursusrapporten weergeven
  Cursusrapporten weergeven

 2. Selecteer de gewenste cursus in de vervolgkeuzelijst en klik op Weergeven.

 3. U wordt omgeleid naar de pagina met quizscores voor de geselecteerde cursus om het cursusspecifieke rapport te bekijken.

Bewerken/Verplaatsen naar dashboard/Kopie maken/Verwijderen/Formaat van rapport wijzigen

Klik op het pijltje van de vervolgkeuzelijst rechtsboven in elk rapport om de opties Bewerken/Verplaatsen naar dashboard/Kopie maken/Verwijderen/Formaat van rapport wijzigen weer te geven.

Bewerken/Verplaatsen naar dashboard/Kopie maken/Verwijderen/Formaat van rapport wijzigen
Bewerken/Verplaatsen naar dashboard/Kopie maken/Verwijderen/Formaat van rapport wijzigen

Bewerken Klik op Opnieuw instellen om terug te gaan naar de beginwaarden terwijl u gegevens wijzigt. Klik op Opslaan na het wijzigen van de waarden.

Verplaatsen naar dashboard U kunt het huidige rapport verplaatsen naar een ander dashboard, dat uit de lijst met dashboards wordt gekozen.

Kopie maken U kunt het rapport kopiëren naar hetzelfde of een ander dashboard, dat uit de lijst met dashboards wordt gekozen.

Verwijderen Klik op Verwijderen om het rapport te verwijderen. Er verschijnt een waarschuwings-/bevestigingsbericht voordat u het rapport kunt wissen.

Formaat wijzigen U kunt de grootte van uw rapporten veranderen in 1×1(medium) en 2×2(groot).

Rapporten voor collega-account genereren en weergeven

Als beheerder kunt u niet alleen rapporten voor uw account genereren, u kunt ook rapporten genereren collega-accounts die u hebt ingesteld en deze bekijken.

Wanneer u een collega-account met een andere gebruiker hebt opgezet, kunt u de rapporten voor dat collega-account bekijken op de pagina Rapporten. Wanneer u een rapport maakt, vindt u het veld Account selecteren. Selecteer in de vervolgkeuzelijst met alle collega-accounts waaraan u bent gekoppeld, het account waarvoor u de gedeelde rapporten wilt bekijken.

Als tijdens het maken van een collega-account de optie Catalogus delen niet was geselecteerd, kunt u dat collega-account niet in deze lijst bekijken.

Rapporten voor collega-account beheren
Rapporten voor collega-account beheren
 1. Selecteer de x-as en y-as voor dit rapport. Selecteer vervolgens de datum voor dit rapport.

 2. Let op het veld Filters, de knop Gedeelde catalogi is automatisch ingeschakeld. Dit is verplicht. Als Gedeelde catalogi niet is ingeschakeld, betekent dit dat u geen rapporten voor het collega-account kunt genereren of bekijken.

 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst onder Gedeelde catalogi de gedeelde catalogus waarvoor u het rapport wilt bekijken.

 4. Klik op Opslaan.

  Gedeelde catalogi voor collega-account selecteren
  Gedeelde catalogi voor collega-account selecteren
 5. Nadat u op Opslaan hebt geklikt, kunt u de grafische weergave van uw rapporten op uw standaarddashboard bekijken. Vanaf dit dashboard kunt u het rapport verder filteren op manager voor het specifieke collega-account.

 6. Als er van uw kant wijzigingen zijn in de catalogus, worden de wijzigingen onmiddellijk weerspiegeld in de rapporten en het dashboard gegenereerd door de collega. Wanneer de collega echter de catalogus wijzigt, verschijnen de wijzigingen niet automatisch op uw dashboard. 

 7. Als u wilt dat uw dashboard automatisch wordt bijgewerkt, moet uw collega u een nieuw collega-aanvraag sturen.

  Opmerking:

  Managers kunnen geen collegarapporten bekijken.

E-mailabonnementen

U kunt uw favoriete rapporten als e-mail ontvangen door u hierop te abonneren.

Klik op de pagina Rapporten op het tabblad Abonnement. De abonnementspagina voor rapporten verschijnt.

Typ de rapportnaam in het veld Rapporten om de rapportnaam in de vervolgkeuzelijst te selecteren. Kies in de lijst hoe vaak u e-mail wilt ontvangen. U kunt het onderwerp van de e-mail toevoegen en een alternatief e-mailadres opgeven.

U kunt abonnementen bewerken en verwijderen.

Excel-rapporten

Via het tabblad Excel-rapporten kunt u rapporten in XLS-indeling exporteren.

De volgende rapporttypen zijn beschikbaar om te downloaden.

 • Cursusrapporten
 • Studenttranscripten
 • Aankondigingenrapport
 • Taakhulpenrapport
 • Audittrail van inhoud
 • Audittrail van gebruiker
 • Aanmeldings-/toegangsrapport
 • Gamificationtranscripten

Cursusrapporten

Als beheerder kunt u rapporten voor cursussen downloaden. Volg deze stappen:

 1. Open Rapporten > Excel-rapporten > Cursusrapporten.

 2. Het dialoogvenster Cursusrapporten verschijnt. Selecteer de cursus waarvoor u het rapport wilt ophalen en klik op Weergeven.

  Cursusrapporten
  Cursusrapporten
 3. U wordt omgeleid naar de cursuspagina. U kunt de quizscore exporteren opgebruikerenop vraag gebaseerdop elke inschrijving door het specifieke inschrijvingstype te kiezen.

 4. Selecteer Quizscore exporteren om het rapport te exporteren. Het dialoogvenster Rapportaanvraag genereren verschijnt. Klik op OK om te bevestigen.

  Rapportaanvraag genereren
  Rapportaanvraag genereren

  Opmerking:

  Het geëxporteerde quizscorerapport bevat de scoregegevens voor elke poging als de optie voor meerdere pogingen voor de module is geconfigureerd.

Studenttranscripten

Adobe Captivate Prime stelt de beheerders van een organisatie in staat om de transcripten van de studenten te genereren. Het rapport Studenttranscript bevat het volgende:

 1. Studenttranscript: dashboard Leeractiviteit
 2. Vaardigheid: dashboard Vaardigheid
 3. Dashboard Naleving

In de Studenttranscripten in Excel-rapporten worden de kolommen Punten vereist en Punten verdiend in decimale getallen weergegeven.

Voor informatie over het genereren van studenttranscriptrapporten en meer informatie, zie Studenttranscripten.

 

Aankondigingenrapport

Als beheerder kunt u een rapport genereren van alle aankondigingen die u verzendt. Het rapport bevat details over het volgende:

 • Type aankondiging
 • Naam van aankondiging
 • Datum van aankondiging
 • Status van aankondiging
 • Naam van student

Volg een van deze stappen om een rapport te downloaden:

 1. Open Rapporten > Excel-rapporten > Aankondigingenrapport. Het dialoogvenster Rapportaanvraag genereren wordt geopend. Klik op OK.

 2. Aankondigingen > Acties > Rapport exporteren.

  Aankondigingenrapport
  Aankondigingenrapport
 3. U kunt een rapport voor een specifieke aankondiging extraheren door onder het instellingenpictogram op Rapport exporteren te klikken.

  Rapport voor specifieke aankondigingen
  Rapport voor specifieke aankondigingen

Taakhulpenrapport

Taakhulpen zijn trainingsinhoud waartoe een studenten toegang hebben zonder dat zij zich moeten inschrijven voor een specifiek leerobject zoals een cursus of leerprogramma. Beheerders kunnen het Taakhulpenrapport extraheren en downloaden.

Het geëxtraheerde rapport bevat informatie over het volgende:

 • Naam
 • Type taakhulp
 • Status van taakhulp (gepubliceerd of ingetrokken)
 • Inschrijvingsdatum
 • Voltooiingsdatum
 • Downloaddatum
 • Naam van student
 • Naam van manager
 • Gemaakt door

 

Voer een van de volgende handelingen uit om een rapport te downloaden:

 • Open Rapporten > Excel-rapporten > Taakhulpenrapport. Het dialoogvenster Rapportaanvraag genereren wordt geopend. Klik op OK.
 • Open Taakhulp > Acties > Rapport exporteren.
Taakhulpenrapport
Taakhulpenrapport
 • U kunt ook een rapport voor een specifieke taakhulp extraheren door onder het instellingenpictogram op Rapport exporteren te klikken.
Rapport voor specifieke taakhulp
Rapport voor specifieke taakhulp

Rapporten voor audittrail van inhoud

Gebruik de rapportgenerator Audittrail van inhoud om een rapport te genereren van alle wijzigingen en bewerkingen die tijdens de levensduur van een cursus in het systeem zijn doorgevoerd. Het gegenereerde rapport bevat de volgende informatie.

 • Object-ID
 • Objectnaam
 • Objecttype
 • Wijzigingstype
 • Beschrijving
 • Verwezen object-ID
 • Verwezen objectnaam
 • Gewijzigd doorgebruikersnaam
 • Gewijzigd in gebruikers-ID
 • Datum gewijzigd (UTC-tijdzone)

Informatie over metagegevens wordt niet in het gegenereerde rapport opgenomen.

Volg deze stappen om een rapport Audittrail van cursus te genereren.

 1. Selecteer Rapport > Excel-rapporten > Audittrail van cursus. Het dialoogvenster Audittrail van inhoud verschijnt.

  Audittrail van cursus
  Audittrail van cursus
 2. Selecteer de cursus, het leerprogramma en de certificering waarvoor u het rapport wilt downloaden. Indien niet gespecificeerd, worden standaard alle rapporten gedownload.

 3. Selecteer een datumbereik voor het rapport en klik op Genereren.

 4. Het rapport wordt gegenereerd en u ontvangt bericht wanneer het rapport Audittrail van inhoud klaar is. U kunt het rapport downloaden.

Rapporten Audittrail van gebruiker

In Audittrail van gebruiker wordt de levenscyclus van gebruikers, gebruikersgroepen en zelfregistratieprofielen vastgelegd. Toevoeging, verwijdering en wijziging in Manager van gebruiker worden allemaal vastgelegd. Maken en verwijderen van zelfregistratieprofielen wordt vastgelegd. U kunt ook pauzeren en de zelfregistratie hervatten.

U kunt Toevoegen, Inschakelen, Uitschakelen, Pauzeren of Hervatten voor Externe profielen. Voor zelfregistratie kunt u Toevoegen, Verwijderen, Pauzeren of Hervatten. CSV-uploads worden ook vastgelegd.

 1. Selecteer Rapport > Excel-rapporten > Audittrail van gebruiker. Het dialoogvenster Audittrail van gebruikerverschijnt.

 2. Het dialoogvenster Audittrail van gebruiker verschijnt. Selecteer het datumbereik in het pop-upmenu. U kunt een rapport voor de laatste week of laatste maand genereren, of een aangepaste datum selecteren.

  Audittrail van gebruiker
  Audittrail van gebruiker
 3. Klik op Genereren om het rapport te genereren.

Gamificationrapporten

Beheerders kunnen gamificationtranscript in CSV-indeling downloaden. U kunt het rapport voor individuele gebruikers of gebruikersgroepen downlaoden.Gebruikersnaam, e-mail van de gebruiker, UUID van de gebruiker, totaal aantal gescoorde gebruikerspuntenuitsplitsingvan verzamelde punten,naamvan groepen waarin de gebruiker speelt,naamvan de manager en actieve veldwaarden worden allemaal in het rapport opgehaald. Beheerders kunnen dit rapport gebruiken om de ranglijsten van gebruikers op organisatieniveau of voor een specifieke groep te evalueren en te begrijpen.

 1. Selecteer Rapport > Excel-rapporten > Gamificationrapport.

  Gamificationrapport
  Gamificationrapport
 2. Het dialoogvenster Gamificationtranscripten verschijnt. Selecteer studenten aan de hand van hun Naam, Profiel, Gebruikersgroepen, E-mail-ID of UUID.

  Gamificationtranscripten
  Gamificationtranscripten
 3. Klik op Genereren om het rapport te genereren.

Inschrijvings- en uitschrijvingsrapport

Beheerders en managers kunnen een rapport extraheren van de studenten die zijn in- en uitgeschreven. Als beheerder kunt u alle studenten, beheerders of managers zien die zijn in- of uitgeschreven voor een instantie van een cursus, leerprogramma of certificering en het rapport exporteren. Als manager kunt u alleen een rapport van uw teamleden kunt ophalen. Als manager kunt u de verwijderde studenten niet zien. U kunt ook uw eigen naam niet zien in de managertoepassing als in- uitgeschreven student.

Volg deze stappen om een rapport te downloaden: Open Cursus/Leerprogramma/Certificering > Studenten > Actie > Excel-rapporten.

Uitschrijvingsrapport
Uitschrijvingsrapport

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid