Veelgestelde vragen voor beheerders

Lees verder voor veelgestelde vragen over de beheerdersrol in Captivate Prime. 

Ja, u kunt gebruikers in bulk toevoegen door de functie CSV-upload te gebruiken. Klik hier voor meer informatie. 

U moet CSV in Prime importeren om een gebruikersaanmelding te corrigeren. Onderaan deze pagina vindt u een voorbeeld van een CSV-bestand ter referentie. Aangezien e-mail wordt beschouwd als een unieke ID voor een persoon, kan deze niet worden bewerkt. Volg deze stappen:

 1. Voeg dezelfde gebruiker met de juiste e-mail-ID toe in CSV en zorg ervoor dat deze de manager van andere gebruikers blijft door zijn e-mail-ID toe te voegen aan de kolom E-mail van manager van werknemer in het voorbeeld CSV.
 2. Voeg andere gebruikers in uw account aan de CSV toe, inclusief uzelf
 3. Importeer dit bestand in de Prime Admin-app->Gebruikers->Toevoegen->CSV importeren
 4. Wijs alle velden, zoals gevraagd in het dialoogvenster, aan de corresponderende CSV-kolommen toe.
 5. Klik op Opslaan. 

Gebruikers moeten aan de pagina Studenten worden toegevoegd.

Captivate Prime-voorbeeld CSV.csv

In de release Adobe Captivate Prime 1.0 kunt u meldingen maken. Raadpleeg meldingsvragen voor meer informatie.

Adobe Captivate Prime biedt geen certificaten voor de cursussen. De beheerder kan echter voor elke cursus badges maken door op de tab Badges in het linkerpaneel te klikken. Wanneer de beheerder studenten voor een cursus inschrijft, kan hij hier ook een badge aan koppelen.

Adobe Captivate Prime biedt geen functie om handtekeningen voor de certificering of badge te importeren.

In de release Adobe Captivate Prime 1.0 hebben we geen voorziening om een kalender voor de cursussen in te stellen.

Wanneer de plaatsen beperkt zijn, worden studenten op de wachtlijst gezet voor een klassikale cursus op volgorde van inschrijving. Beheerders kunnen studenten op de wachtlijst selecteren en plaatsen toewijzen, waarmee ze de plaatslimiet voor een klaslokaalcursus kunnen overschrijden. Studenten worden voor de cursus ingeschreven zodra de beheerder een plaats toewijst.

 1. Klik op Cursussen in het linkerdeelvenster nadat u zich als beheerder hebt aangemeld.
 2. Klik in de lijst met beschikbare cursussen op de cursusnaam van een klaslokaalcursus. Er verschijnt een nieuwe pagina met gedetailleerde informatie over de cursus.
 3. Klik op Wachtlijst in het linkerdeelvenster van de pagina met cursusdetails. Op de pagina verschijnt een wachtlijst van studenten.
 4. Selecteer de studenten en klik op Plaatsen toewijzen om hen direct in te schrijven voor de cursussen en daarbij de plaatslimiet te overschrijden.

Raadpleeg de functie voor wachtlijsten en aanwezigheid voor meer informatie.

U kunt aanwezigheid als volgt registreren:

 1. Klik op Cursussen in het linkerdeelvenster nadat u zich als beheerder hebt aangemeld.
 2. Klik in de lijst met beschikbare cursussen op de cursusnaam van een klaslokaalmodule/cursus. Er verschijnt een nieuwe pagina met gedetailleerde informatie over de cursus.
 3. Selecteer de studenten en klik op Opslaan om voltooiing van de cursus te registreren.
Opmerking:

Als een cursus uit meerdere modules bestaat en de student er slechts één heeft voltooid, kunt u één module selecteren en op Opslaan klikken om dit voor de student te markeren. Als de student alle modules van een cursus heeft voltooid, kunt u op Alles selecteren klikken en vervolgens op Opslaan.

Raadpleeg de functie voor wachtlijsten en aanwezigheid voor meer informatie.

U kunt L3-feedback toevoegen terwijl u studenten inschrijft voor de cursussen. Volg onderstaande stappen om L3-feedback toe te voegen:

 1. Klik op Cursussen in het linkerdeelvenster nadat u zich als Administrator hebt aangemeld. Rechts op de pagina verschijnen lijsten van alle cursussen.
 2. Klik op de cursustegel waarvoor u L3-feedback wilt toevoegen.
 3. Klik op standaardinstantie in het linkerdeelvenster.
 4. Klik op de cirkel op de wisselknop naast L3-feedback over gedragswijziging om deze te selecteren.
 5. Voeg de L3-feedbackvraag in het tekstgebied onder L3-vraag toe.

Als beheerder kunt u de aanwijzing van de manageraanwijzing voor de cursussen opzoeken door de onderstaande stappen te volgen:

 1. Klik op Cursussen in het linkerdeelvenster
 2. Plaats de muis op een manager-aangewezen cursus en klik op Aanwijzing van manager nastreven.
 3. Klik in de lijst met instanties op de link Manager-aangewezen gevolgd door de link Manager toevoegen.
 4. Voeg de naam van de manager en het aantal toegewezen plaatsen toe en klik op het vinkje om de wijzigingen op te slaan.
Opmerking:

Bij het maken van de cursussen kiest de auteur het type cursus als Manager-aangewezen.

Volg onderstaande stappen om studenten voor cursussen in te schrijven:

 1. Klik op Cursussen in het linkerdeelvenster nadat u zich als Administrator hebt aangemeld. Rechts op de pagina verschijnen lijsten van alle cursussen.
 2. Kies de cursus waaraan u studenten wilt toevoegen en zet uw muis hierop.
 3. Klik op Studenten inschrijven en voeg de naam van de studenten toe. Opmerking U kunt een of meer studenten tegelijk toevoegen.

Volg de onderstaande stappen om studenten aan competenties toe te wijzen:

 1. Klik op Vaardigheden in het linkerdeelvenster nadat u zich als beheerder hebt aangemeld.
 2. Selecteer een of meer vaardigheden door de vakjes bij competenties aan te klikken en klik op de vervolgkeuzelijst Acties rechtsboven op de pagina.
 3. Klik op Toewijzen aan gebruikers.
 4. Typ de naam van de gebruiker, maak een keuze uit de vervolgkeuzelijst en klik op Opslaan.
  Opmerking
  U kunt meerdere studenten voor vaardigheden inschrijven door op Meer gebruikers toevoegen te klikken en stap 4 te herhalen.

Volg de onderstaande stappen om een leerprogramma te maken:

 1.  Klik op Leerprogramma in het linkerdeelvenster. De pagina Leerprogramma's verschijnt met een lijst van bestaande leerprogramma's.
 2. Klik op Toevoegen rechtsboven op de pagina.
  Voer de programmanaam, het overzicht en de beschrijving in en klik op Opslaan.
 3. Klik op Cursussen in het linkerdeelvenster.
 4.  Voeg een of meer cursussen toe door op elke cursustegel op + te klikken.
  Opmerking
  U moet het leerprogramma publiceren voordat u studenten of een instantie inschrijft.
 5. Klik op Instanties in het linkerdeelvenster en klik op Nieuwe instantie toevoegen rechtsboven op de pagina om details van de instantie toe te voegen.

Raadpleeg de functie Leerprogramma's voor meer informatie over leerprogramma's. 

Klik op het omlaagwijzende pijltje in de rechterbovenhoek van elk rapport om dit te bewerken/wijzigen. Klik op Opslaan nadat u de wijzigingen hebt aangebracht en bekijk het gewijzigde rapport.

U kunt cursussen of leerprogramma's ook na publicatie bewerken. Raadpleeg voor meer informatie de Help-inhoud voor cursussen en leerprogramma's

Klik op Instellingen in het linkerdeelvenster en vervolgens op Wijzigen rechtsboven op de pagina om het bedrijfsprofiel te wijzigen. 

Klik op Cursussen in het linkerdeelvenster nadat u zich als beheerder hebt aangemeld. Er verschijnt een lijst van alle beschikbare cursussen.

U kunt op twee manieren naar cursussen zoeken:

 1. Klik op het zoekpictogram in de rechterbovenhoek. Er verschijnt een zoekveld. Typ de naam van de cursus of eventuele trefwoorden die bij uw cursussen horen om uw cursussen te vinden.
 2. Door de lijst van cursussen met behulp van de filters te filteren.

U kunt de cursussen filteren op status zoals Alle, Gepubliceerd, Concept en Gearchiveerd door op een van deze opties te klikken. U kunt op basis van competenties zoeken door op Competenties te klikken en de gewenste te kiezen.

U krijgt een gefilterde lijst met cursussen waarin u de gewenste cursussen kunt selecteren.

Ja, u kunt de thema's en branding van de Captivate Prime-toepassing aan de eisen van uw organisatie aanpassen. Een set van vijf representatieve afbeeldingen is meegeleverd, zodat u een voorbeeld van uw kleurenthema kunt bekijken voordat u het op uw toepassing toepast. Klik op de symbolen < en > links en rechts van de afbeeldingen om deze vooraf te bekijken. 

Klik op Branding in het linkerdeelvenster om de naam van uw organisatie bij te werken en het subdomein, logstijlen en thema's te wijzigen. Klik op Bewerken naast elk van deze onderwerpen om de inhoud te wijzigen. 

Zie Help voor kleurenthema's en branding voor meer informatie. 

 1.  Klik op Badges in het linkerdeelvenster nadat u zich als beheerder hebt aangemeld.
 2. Klik op Toevoegen rechtsboven op de pagina die verschijnt.
 3. Voeg de naam van de badge toe.
 4. Upload de badge door op Badge uploaden te klikken vervolgens op Opslaan.

Volg onderstaande stappen om gamificationpunten voor studenten in te stellen:

 1. Klik op Gamification nadat u zich als Beheerder hebt aangemeld. Er verschijnt een pagina met een lijst van bronzen, zilveren, gouden en platina niveaus en de vereiste punten om elk overeenkomstig niveau te behalen. Er is een lijst met taken en bijbehorende punten beschikbaar.
 2. Klik op het pictogram Bewerken naast elke taak om de punten in te stellen/te wijzigen.

Raadpleeg de functie Gamification voor meer informatie.

Volg onderstaande stappen om rapporten te maken:

 1. Klik op Rapporten in het linkerdeelvenster. De pagina Rapportoverzicht wordt geopend.
 2. Klik rechtsboven op de pagina Rapporten op Toevoegen.
  Het dialoogvenster Rapport toevoegen verschijnt.
 3.  Vul alle verplichte velden in en klik op Opslaan.

Alleen beheerders en managers kunnen rapporten maken of bekijken. Raadpleeg de rapportfunctie voor meer informatie.

Wanneer u zich aanmeldt bij uw account, kunt u naar andere rollen zoals student, manager en auteur overstappen zonder u bij uw account af te melden.

 1. Klik op het omlaagwijzende pijltje naast uw profielfoto in de rechterbovenhoek van de pagina.
  Er verschijnt een pop-upmenu.
 2. Selecteer elke beschikbare rol om toegang te krijgen tot de respectieve rolaccounts.

Managers, auteurs en studenten kunnen meldingen zien op basis van de cursusactiviteiten. De beheerder kan meldingen voor alle gebruikers in-/uitschakelen door de onderstaande stappen te volgen:

 1. Klik in het linkerdeelvenster op E-mailsjablonen en selecteer de tabbladen Algemeen, Gebruikersinschrijving, Voltooiingen en Feedback.
 2. Klik in de onderstaande lijst met gebeurtenissen op de knoppen Nee/Ja naast elke gebeurtenis en kies Ja om melding in te schakelen Klik op Nee om het verzenden van meldingen voor een bepaalde gebeurtenis uit te schakelen.

Adobe Captivate Prime biedt u de mogelijkheid om externe afdelingsleden of externe medewerkers van uw organisatie in te schrijven voor de toepassing.

 1. Klik op Gebruikers in het linkerdeelvenster.
 2. Klik op Extern in het linkerdeelvenster.
 3. Klik op Toevoegen rechtsboven op de pagina.
  Het dialoogvenster Gebruiker toevoegen verschijnt.
 4. Voeg profielnaam, e-mailadres van manager, toegewezen plaatsen en vervaldatum toe. U kunt ook een afbeelding aan het externe profiel toevoegen. 
 5. Klik op Opslaan.
Opmerking:

Beheerder kan de registratie-URL kopiëren en naar de externe inschrijvingsgroep verzenden. De externe gebruikers kunnen zich registreren, aanmelden bij de Captivate Prime-toepassing en hun cursussen openen.

Maak een feedbackvragenlijst aan die studenten na het afronden van de cursussen kunnen invullen. Standaard zijn er drie voorbeeldvragen beschikbaar. Volg de onderstaande stappen om een vragenlijst te maken.

 1. Klik op Feedback in het linkerdeelvenster. Er verschijnt een venster met feedbackvragenlijsten.
 2. Klik op Bewerken om de vragenlijst toe te voegen of aan te passen.
Opmerking:

U kunt een set vragenlijsten toevoegen en ervoor kiezen deze niet te tonen als u ze niet nodig hebt. Klik op het selectievakje om een bepaalde vraag in of uit te schakelen.

 1.  Klik op Competenties in het linkerdeelvenster van het venster Beheerder.
 2. Klik op Toevoegen om nieuwe competenties toe te voegen.
 3. Voeg aan elk niveau de naam van de competentie, de beschrijving en de bijbehorende punten toe.
Opmerking:

Standaard is er voor elke competentie één niveau met 0 punten beschikbaar. 

    4. Klik op Niveau toevoegen om een nieuw niveau aan elke competentie toe te voegen en klik op Opslaan. U kunt maximaal 5 niveaus toevoegen.

Opmerking:

Nadat de competentie is opgeslagen, kunt u de niveaus van de competentie niet meer verwijderen. De beheerder kan ook studenten aan een bepaalde competentie en een bepaald niveau toewijzen.

 1. Klik op Facturering in het linkerdeelvenster.
  Op de pagina verschijnt factureringsinformatie.
 2. Klik op tabblad Abonneren.
 3. Voer het aantal pakketten in dat u wilt bestellen in het veld voor studentenpakketten en klik op Bestelling plaatsen rechtsboven op de pagina. Opmerking
  Kies het aantal pakketten op basis van het aantal studenten in uw organisatie en plaats uw bestelling. Voor een proces op basis van inkooporders neemt u contact met ons op via captivateprimesales@adobe.com.
 4. Voer uw contactgegevens in, kies het type creditcard, geef uw creditcardgegevens op en klik op Bestelling voltooien.

Raadpleeg de functie Factureringsbeheer voor meer informatie.

In Adobe Captivate Prime kunt u studenten herkennen door badges uit te geven. Raadpleeg de functie Badges voor meer informatie.  Zie ook de functie Certificeringen .

 1. Klik nadat u zich als beheerder hebt aangemeld op Bedrijfsinformatie in het linkerdeelvenster.
 2. Voeg Bedrijfsprofiel, subdomein en logo toe door elk van deze opties op de pagina aan te klikken.

U moet uw rol als auteur veranderen om cursussen toe te voegen. U kunt de lijst van beschikbare cursussen alleen bekijken op basis van hun status als Voltooid, Gepubliceerd en Gearchiveerd.

Klik op Cursussen in het linkerdeelvenster om de cursussen te bekijken. Raadpleeg Cursussen maken voor meer informatie

Volg de onderstaande stappen om nieuwe gebruikers toe te voegen:

 1. Klik op Gebruikers in het linkerdeelvenster nadat u zich als beheerder hebt aangemeld. U kunt ook gebruikers toevoegen door in het linkerdeelvenster van het venster op Aan de slag te klikken en vervolgens op Gebruikers toevoegen.
 2. Klik op Toevoegen rechtsboven op de pagina om nieuwe gebruikers toe te voegen.
Opmerking:

Standaard wordt aan alle nieuwe gebruikers de rol student toegewezen. U kunt beheerders- of auteursrollen aan de studenten toewijzen door op Acties rechtsboven op de pagina te klikken en Rol toewijzen -> Auteur maken of Beheerder maken te selecteren.

Raadpleeg de functie Nieuwe gebruikers toevoegen voor gedetailleerde informatie over het toevoegen van studenten, auteurs en beheerders.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account