Cursussen maken, aanpassen en publiceren

Lees dit artikel om te leren hoe u cursussen, certificeringen en leerprogramma's maakt in Captivate Prime.

Auteurs kunnen leerobjecten zoals cursussen, certificeringen en leerplannen maken. Studenten kunnen deze leerobjecten gebruiken, terwijl beheerders de prestaties van de leerlingen kunnen volgen.

Cursussen in Captivate Prime

Met behulp van Adobe Captivate Prime kunnen auteurs cursussen met meerdere modules maken voor virtuele training, training op eigen tempo, klassikale training en activiteiten. Beheerders kunnen deze cursussen verder gebruiken om cursusinstanties te maken, studenten in te schrijven, badges toe te wijzen en feedback voor deze cursussen in te schakelen. Ze kunnen ook leerprogramma's, leerplannen en certificeringen maken met behulp van deze cursussen.

Auteurs kunnen e-learninginhoud gebruiken die met een eLearning-tool is gemaakt. Andere ondersteunde cursusindelingen zijn videobestanden, pdf, docx en ppt en pptx.

Een cursus maken - Basisworkflow

Volg de onderstaande stappen om een cursus te maken:

 1. Meld u als auteur aan bij Adobe Captivate Prime. Alleen auteurs hebben de rechten om een cursus te maken. Klik nu op de pagina Aan de slag op Cursussen maken.

 2. Voer op de pagina Cursusoverzicht de naam van de cursus in. Voer nu een korte beschrijving voor de cursus in. Deze wordt weergegeven op de curcuskaart. Deze beschrijving mag niet langer zijn dan 140 tekens. Voer vervolgens het gedetailleerde overzicht voor de cursus in. Dit wordt op de pagina Cursusdetails weergegeven. De beschrijving mag niet langer zijn dan 1500 tekens.

  Als auteur ziet u de beschrijving van de modules terwijl u een module aan de cursus toevoegt.

 3. Klik op Nieuwe taal toevoegen in de linkerbovenhoek van de pagina om uw cursus in andere talen beschikbaar te maken. Selecteer de taal of talen waarin u uw cursus beschikbaar wilt stellen. Klik op Opslaan. Zie Inhoud voor andere talen toevoegen voor meer informatie.

 4. Cursusinstellingen aanpassen

  1. Kies op de pagina Cursusinstellingen een vaardigheid voor de cursus. Kies de gewenste vaardigheid in de vervolgkeuzelijst Vaardigheid. Kies dan het gewenste niveau in de vervolgkeuzelijst Niveau.
  2. Kies de cursusvaardigheden en stel het niveau en de punten voor de vaardigheid in. Voeg indien nodig meer vaardigheden toe.
  3. Kies het type inschrijving in de vervolgkeuzelijst Inschrijvingstype.
  Opmerking:
  U kunt kiezen uit de volgende typen:
  • Manager-aangewezen: alleen managers kunnen deze cursussen aanwijzen. Een student kan zich niet voor dit soort cursussen inschrijven.
  • Goedgekeurd door manager: managers keuren deze cursussen goed. Studenten kunnen zich voor deze cursussen inschrijven, maar ze worden niet direct voor dit soort cursussen ingeschreven zonder toestemming van de manager. Managers ontvangen een meldingsaanvraag wanneer studenten zich voor dit soort cursussen inschrijven. Heeft de manager goedkeuring gegeven, dan worden deze cursussen weergegeven als cursussen waarvoor de studenten zijn ingeschreven.
  • Zelfingeschreven: studenten kunnen zichzelf rechtstreeks voor dit soort cursussen inschrijven.
 5. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan. Klik op Publiceren om de cursus te publiceren.

Een cursus maken - Geavanceerde workflow

 1. Meld u als auteur aan bij Adobe Captivate Prime. Alleen auteurs hebben de rechten om een cursus te maken. Klik nu op de pagina Aan de slag op Cursussen maken.

 2. Voer op de pagina Cursusoverzicht de naam van de cursus in. Voer nu een korte beschrijving voor de cursus in. Deze wordt weergegeven op de curcuskaart. Deze beschrijving mag niet langer zijn dan 140 tekens. Voer vervolgens het gedetailleerde overzicht voor de cursus in. Dit wordt op de pagina Cursusdetails weergegeven. De beschrijving mag niet langer zijn dan 1500 tekens.

 3. Klik op Nieuwe taal toevoegen in de linkerbovenhoek van de pagina om uw cursus in andere talen beschikbaar te maken. Selecteer de taal of talen waarin u uw cursus beschikbaar wilt stellen. Klik op Opslaan. Zie Inhoud voor andere talen toevoegen voor meer informatie.

 4. Cursusinstellingen aanpassen

  1. Kies op de pagina Cursusinstellingen een vaardigheid voor de cursus. Kies de gewenste vaardigheid in de vervolgkeuzelijst Vaardigheid. Kies dan het gewenste niveau in de vervolgkeuzelijst Niveau.
  2. Kies de cursusvaardigheden en stel het niveau en de punten voor de vaardigheid in. Voeg indien nodig meer vaardigheden toe.
  3. Kies het type inschrijving in de vervolgkeuzelijst Inschrijvingstype.
  Opmerking:
  U kunt kiezen uit de volgende typen:
  • Manager-aangewezen: alleen managers kunnen deze cursussen aanwijzen. Een student kan zich niet voor dit soort cursussen inschrijven.
  • Goedgekeurd door manager: managers keuren deze cursussen goed. Studenten kunnen zich voor deze cursussen inschrijven, maar ze worden niet direct voor dit soort cursussen ingeschreven zonder toestemming van de manager. Managers ontvangen een meldingsaanvraag wanneer studenten zich voor dit soort cursussen inschrijven. Heeft de manager goedkeuring gegeven, dan worden deze cursussen weergegeven als cursussen waarvoor de studenten zijn ingeschreven.
  • Zelfingeschreven: studenten kunnen zichzelf rechtstreeks voor dit soort cursussen inschrijven.
 5. Schakel het selectievakje Studenten kunnen zichzelf uitschrijven in als u studenten de mogelijkheid wilt geven zich van uw cursus uit te schrijven.

 6. Selecteer de vereiste cursussen die moeten worden voltooid voordat uw cursus wordt gestart. Klik op het veld Cursussen en maak een keuze uit de lijst met cursussen.

 7. Schakel het selectievakje Vereisten voor cursussen inschakelen in als u wilt dat de vereiste cursussen verplicht worden gesteld.

 8. Voeg trefwoorden toe als tags voor uw cursus. Met deze tags kunnen de studenten uw cursus gemakkelijk vinden. Al deze tags worden automatisch toegevoegd op basis van de modules die we hebben toegevoegd. Als u andere tags heeft die u aan deze cursus wilt toevoegen, kunt u dit doen.

 9. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan. Klik op Publiceren om de cursus te publiceren.

Meerdere pogingen toestaan

Heeft de beheerder meerdere pogingen ingeschakeld, dan kunt u als auteur meerdere pogingen configureren voor een interactieve e-learningmodule op cursus- of moduleniveau.

Meerdere pogingen toestaan
Meerdere pogingen toestaan

Optie

Beschrijving

Pogingen instellen op

U kunt het aantal pogingen voor een module op oneindig instellen of een bepaalde limiet opgeven.De student ziet de informatie over pogingen nadat deze optie is ingeschakeld. De student kan ervoor kiezen om de module opnieuw te proberen door op de knop Opnieuw proberen te klikken.

Nieuwe poging stoppen wanneer module is voltooid of behaald

Schakel het vakje Nieuwe poging stoppen wanneer module is voltooid of behaald in om te configureren wanneer de studenten de optie voor nieuwe pogingen niet meer kunnen selecteren. De optie Opnieuw proberen wordt uit de studentweergave verwijderd nadat de module met succes is voltooid.

Module vergrendelen tussen pogingen 0:0:1 indeling: dagen/uren/minuten

U kunt modules tussen pogingen voor bepaalde tijd vergrendelen door het vakje Module vergrendelen tussen pogingen 0:0:1 indeling: dagen/uren/minuten in te schakelen. Wanneer een module is vergrendeld, kan de student de module pas bezoeken nadat de ingestelde vergrendelingstijd is verstreken.

U kunt de eindcriteria van een poging definiëren door het vakje Speler sluiten of Voltooiing te selecteren.

Speler sluiten

Telkens wanneer een module wordt gestart, wordt dit beschouwd als een nieuwe poging als Speler sluiten als criterium is geselecteerd. De student krijgt prompts met details over modulevergrendeling en pogingen wanneer deze de speler sluit.

Voltooiing

Als het einde van een poging is gebaseerd op Voltooiing, wordt dit berekend op basis van de succescriteria voor de inhoud. Studenten mogen de module pas opnieuw proberen nadat de voltooiingsgegevens vanuit de inhoud zijn verstuurd. De details van modulevergrendelingen en pogingen worden na afloop van een poging aan de student doorgegeven.

Tijdslimiet instellen om module te voltooien

Auteurs kunnen een tijdslimiet voor het afronden van een module instellen door het vakje Tijdslimiet instellen om module te voltooien in te schakelen.

Telkens wanneer de speler wordt gestart, wordt dit beschouwd als een nieuwe poging en tijdens het opstarten ziet de student de tijddetails.

Opmerking:De poging wordt automatisch beëindigd zodra de tijd is verstreken. De huidige poging wordt ook beëindigd wanneer de speler wordt gesloten.

Meerdere pogingen op moduleniveau

Wanneer u een poging op Moduleniveau selecteert in de vervolgkeuzelijst Pogingslimiet instellen op, kunt u de opties op het niveau van de afzonderlijke modules configureren.

Cursusmodules

Modules toevoegen

U kunt nu de modules Inhoud, Voorbereidend werk en Test toevoegen. Inhouds-modules zijn de belangrijkste modules waaruit de cursus bestaat. Voorbereidend werk-modules bevatten enige basisinformatie waarmee leerlingen zich op de cursus kunnen voorbereiden. De leerlingen zijn niet verplicht deze modules te voltooien. Test-modules helpen leerlingen om de inhoud over te slaan en de test te doen als ze al op de hoogte zijn van de inhoud en de test willen doen om aan de nalevingsvereiste te voldoen.

Voer de onderstaande stappen uit om een inhoudsmodule toe te voegen:

 1. Klik op Modules toevoegen. U ziet vier opties om modules toe te voegen. De eerste optie is voor het toevoegen van modules op eigen tempo. Dit zijn de modules die u maakt en aan de modulebibliotheek in Adobe Captivate Prime toevoegt. De tweede optie is voor het instellen van een virtueel klaslokaal. De derde optie is voor het opzetten van een klassikale module en de vierde is voor de activiteitenmodule.

  Moduletype selecteren
  Moduletype selecteren

  Module op eigen tempo: in deze modus kunt u een cursusmodule op uw eigen tempo starten en voltooien. U kunt uw eigen schema maken.

  Nadat u op de optie hebt geklikt, ziet u de lijst met modules op eigen tempo die al aan uw modulebibliotheek zijn toegevoegd. U kunt hier door de lijst scrollen en de modules selecteren die u wilt toevoegen. U kunt ook naar de modules zoeken door de naam van de module in het zoekveld of de moduletags in te voeren.

  Klik op Toevoegen nadat u de modules hebt geselecteerd. Deze modules verschijnen nu onder de sectie Inhoud.

  U kunt de modules ook opnieuw indelen. Sleep een willekeurige module omhoog of omlaag om de modules in de gewenste volgorde te zetten.

  Virtuele klassikale module: in deze modus kunnen leerlingen live online lezingen bijwonen, die door een getrainde docent worden gegeven. Voer de titel en beschrijving in en stel de duur van de sessie in. U kunt ook de conferentie-URL opgeven, evenals de instructeurs die de sessie moeten leiden. Klik op Gereed om de wijzigingen op te slaan.

  Virtuele klassikale module

  Klassikale module: in deze modus zijn studenten in persoon aanwezig bij lezingen, die door een getrainde docent worden gegeven. Voer de titel en beschrijving in en stel de duur van de sessie in. U kunt ook de locatie van de klas opgeven, evenals de instructeurs die de sessie moeten leiden. Klik op Gereed om de wijzigingen op te slaan.

  Klassikale module

  Activiteitenmodule: in deze modus moeten studenten een set activiteiten zoals workshops, oefeningen, vragenlijsten en andere leeractiviteiten voltooien. Voer de titel, beschrijving en de externe URL voor referentie in. Klik op Gereed om de wijzigingen op te slaan.

  Activiteitenmodule

  U kunt de duur opgeven terwijl u een activiteitsmodule toevoegt in een cursus voor het activiteitstype voor Bestand inzenden en xAPI-gebaseerde modules. 

 2. Voeg op dezelfde manier modules toe voor de modi Voorbereidend werk en Test.

 3. Kies Op volgorde of Niet op volgorde om dit voor de modules in te stellen.

  Als u Op volgorde kiest, verschijnen de modules in de volgorde waarin u ze hebt gemaakt. Kiest u Niet op volgorde, dan worden de modules niet op volgorde gezet. Studenten kunnen de modules in elke gewenste volgorde voltooien.

 4. Kies in de vervolgkeuzelijst Verplichte modules het aantal modules dat de student moet volgen om de cursus te voltooien.

 5. Voeg een omslagafbeelding en de bannerafbeelding voor de cursus toe. De catalogi worden door de beheerder gemaakt. Zie Catalogi voor meer informatie.

  Opmerking: de aanbevolen afmetingen zijn:

  • Omslagafbeelding: 300 x 300 px
  • Bannerafbeelding: 1600 x 140 px
 6. Klik op Opslaan rechtsboven op de pagina.

Controlelijst

Evaluatie is een belangrijk aspect van elk LMS. Online beoordelingen zijn een van de beste manieren om het begrip van een student van een onderwerp te evalueren. Het is echter vaak nodig om het inzicht van personen te evalueren terwijl ze aan het werk zijn, door hen te observeren bij het uitvoeren van de noodzakelijke taken.

Denk maar eens aan winkel- of magazijnmedewerkers die een evaluatie ondergaan voor de taken die ze dagelijks moeten uitvoeren. Dit kunnen de stappen zijn die worden uitgevoerd voor het repareren van een koffiemachine, of de stappen voor het inpakken van materiaal. Docenten kunnen medewerkers op dergelijke taken beoordelen op basis van een controlelijst en hen de beoordeling 'Geslaagd' of 'Gezakt' geven in de evaluatieactiviteit.

Een controlelijst maken

Alleen een auteur kan een controlelijst maken. Een controlelijst is een type activiteitenmodule. Bij het opzetten van een activiteitenmodule kunt u, een auteur, een activiteit selecteren als Controlelijst, zoals hieronder weergegeven: 

De optie 'Controlelijst' selecteren
De optie 'Controlelijst' selecteren

Nadat u de optie Controlelijst hebt gekozen, ziet u een paar extra opties.

Type controlelijst: kies een optie, Ja/Nee of 1-5. Kiest u voor Ja/Nee, dan bevat de controlelijst vragen die alleen met Ja of Nee kunnen worden beantwoord. Kiest u voor 1-5, dan ziet u een Likert-controlelijst. U kunt dan een vraag beoordelen op een vijfpuntsschaal.

Slagingscriteria:

Als u had gekozen voor Ja/Nee, dan ...

Als u had gekozen voor 1-5, dan ...

Stel de slagingscriteria in als het aantal antwoorden als Ja. Als u bijvoorbeeld 3 invoert, slaagt de student voor de cursus als hij/zij ten minste drie Ja-antwoorden ontvangt, wanneer hij/zij wordt beoordeeld door een docent.

Stel de slagingscriteria in als een drempel van een willekeurig getal tussen 1-5. Als u bijvoorbeeld 2 en 4 invoert, slaagt de student voor de cursus als hij/zij ten minste twee beoordelingen behaalt met een score groter dan of gelijk aan vier.

Kies een docent of docenten die de student gaan evalueren.

Als u opmerkingen hebt, kunt u deze toevoegen in het tekstveld Opmerking voor de docent.

Voeg nu de controlelijstvragen toe. Klik op Toevoegen. U kunt maximaal 150 vragen toevoegen.

Controlelijstvragen toevoegen
Controlelijstvragen toevoegen

Klik op Meer toevoegen om meer vragen toe te voegen.

Sla de wijzigingen op, voeg de module toe en publiceer de cursus.

Vaardigheden toevoegen

Voer op deze pagina de volgende gegevens in:

 1. Kies de cursusvaardigheden en stel het niveau en de punten voor de vaardigheid in. Voeg indien nodig meer vaardigheden toe.

  Cursusvaardigheden

 2. Kies het type inschrijving. Dit zijn de opties:

  • Manager-aangewezen: alleen managers kunnen deze cursussen aanwijzen. Een student kan zich niet voor dit soort cursussen inschrijven.
  • Goedgekeurd door manager: managers keuren deze cursussen goed. Studenten kunnen zich voor deze cursussen inschrijven, maar ze worden niet direct voor dit soort cursussen ingeschreven zonder toestemming van de manager. Managers ontvangen een meldingsaanvraag wanneer studenten zich voor dit soort cursussen inschrijven. Heeft de manager goedkeuring gegeven, dan worden deze cursussen weergegeven als cursussen waarvoor de studenten zijn ingeschreven.
  • Zelfingeschreven: studenten kunnen zichzelf rechtstreeks voor dit soort cursussen inschrijven.
 3. Schakel het selectievakje Studenten kunnen zichzelf uitschrijven in als u studenten de mogelijkheid wilt geven zich van uw cursus uit te schrijven.

 4. Selecteer de vereiste cursussen die moeten worden voltooid voordat uw cursus wordt gestart. Klik op het veld Cursussen en maak een keuze uit de lijst met cursussen.

  Vereiste cursussen

 5. Schakel het selectievakje Vereisten in als u wilt dat de vereiste cursussen verplicht worden gesteld.

 6. Voeg trefwoorden toe als tags voor uw cursus. Met deze tags kunnen de studenten uw cursus gemakkelijk vinden. Al deze tags worden automatisch toegevoegd op basis van de modules die we hebben toegevoegd. Als u andere tags heeft die u aan deze cursus wilt toevoegen, kunt u dit doen.

 7. Klik op het tekstgebied en kies de profielen uit de suggesties om de profielen van uw doelgroep voor deze cursus toe te voegen.

 8. Voeg leermiddelbestanden voor uw cursus toe als extra materiaal. Sleep uw materiaal zoals tekst, of video- of audiobestanden.

 9. Deze cursus is nu beschikbaar voor de studenten met deze profielen als aanbevolen cursus. U kunt in deze sectie ook extra leermiddelen voor uw leerlingen toevoegen. Studenten kunnen deze bestanden downloaden voor later gebruik. Nadat u al deze wijzigingen hebt doorgevoerd, klikt u op Opslaan in de rechterbovenhoek. Uw cursus wordt dan als concept opgeslagen. Uw cursus wordt standaard als concept opgeslagen.

Docenten aan modules toewijzen

 1. Nadat u modules voor uw cursus hebt gemaakt, kunt u docenten aan de modules toewijzen. Klik in het Auteurdashboard op Cursuscatalogus.

 2. Klik op de cursus die de module bevat waaraan u docenten wilt toewijzen.

 3. Klik in het veld Modules toevoegen op de module waaraan u een docent wilt toewijzen.

 4. Specificeer in het veld Docent de gebruikersnaam van de gebruiker aan wie u de rol van docent wilt toewijzen.

  Veld Docent

 5. Klik op Opnieuw publiceren om de cursus met de updates opnieuw te publiceren.

Voorbeeld van een cursus bekijken

Nadat de cursus is gemaakt en opgeslagen als concept, kunt u een voorvertoning van de cursus als leerling bekijken. U kunt de cursus vervolgens publiceren om deze beschikbaar te maken in de cursuscatalogus.

Klik op Voorbeeld bekijken als student om de cursus vooraf te bekijken.

Voorbeeld bekijken als student

Hiermee wordt de pagina Overzicht van de cursus geopend met de modules, hun volgorde en andere cursusdetails.

paginaoverzicht van cursus

Klik op elk van deze modules om deze af te spelen en te zien hoe studenten deze cursus zullen ervaren. Dit begint met het afspelen van de cursus in de Fluidic Player.

Een cursus publiceren

Nadat u een voorbeeld van de cursus als student hebt bekeken, kunt u de cursus publiceren, zodat deze voor studenten beschikbaar wordt. Houd er rekening mee dat de cursus nog in conceptmodus is.

De levenscyclus van een cursus ziet er meestal als volgt uit:

 • Concept: wanneer een auteur een cursus heeft gemaakt en opgeslagen. Een cursus met deze status is nog niet beschikbaar voor studenten.
 • Gepubliceerd: wanneer een auteur een cursus heeft gepubliceerd. Studenten kunnen zich op dit punt inschrijven voor een cursus. U kunt de cursus op dit punt bewerken.
 • Gearchiveerd: een auteur kan een cursus na publicatie archiveren als de auteur niet wil dat de cursus in de cursuscatalogus voor studenten verschijnt.
 • Verwijderd: een cursus heeft de status verwijderd wanneer deze volledig uit de Adobe Captivate Prime-toepassing is verwijderd. Alleen auteurs kunnen cursussen met de status Concept of Gearchiveerd verwijderen. 
Typische levenscyclus van een cursus

Klik op Publiceren rechtsboven op de pagina om de cursus die u hebt gemaakt te publiceren.

Een gemaakte cursus publiceren

Klik op OK in de bevestigingspop-up die verschijnt.

De cursus is nu beschikbaar in de cursuscatalogus.

Een cursus weergeven

Als auteur kunt u een lijst met alle beschikbare cursussen bekijken. Klik op Cursuscatalogus om alle cursussen in het Captivate Prime-account te bekijken. Klik op Mijn cursussen om al uw cursussen in uw Captivate Prime-account te bekijken.

Zet de muis op de opties op de cursuskaart en klik op Cursus weergeven.

Cursus weergeven

Het venster met cursusinformatie wordt weergegeven. De cursus bevindt zich in de modus alleen-lezen. Klik op Bewerken om de cursus te wijzigen.

Een cursus archiveren

Als u een cursus archiveert, kunt u geen nieuwe studenten voor de cursus inschrijven. Studenten die al zijn ingeschreven, kunnen de cursus volgen.

Zet de muis op de opties op de cursuskaart en klik op Een cursus archiveren om dit te doen.

Cursus archiveren

Klik op Ja in de bevestigingspop-up die verschijnt.

Een cursus dupliceren

U kunt een kopie van de cursus maken en de cursus vervolgens wijzigen. Als u een back-up van uw cursus wilt maken, kunt u de cursus dupliceren.

Cursussen zoeken

Adobe Captivate Prime maakt het u gemakkelijker snel de gewenste cursussen te vinden. U kunt als volgt naar uw cursussen zoeken:

Zoekveld: klik op de zoekbalk in de rechterbovenhoek van de pagina Cursuscatalogus. Typ de naam van de cursus of eventuele trefwoorden voor uw cursussen. U kunt ook zoeken met behulp van tags, die tijdens het maken van de cursus worden toegevoegd. U kunt via het veld Cursussen zoeken naar tags zoeken. Deze worden in het zoekveld weergegeven terwijl u typt.

Zoekveld

Lijst van cursussen filteren: u kunt de cursussen filteren op status zoals Alle, Gepubliceerd, Concept en Gearchiveerd. U krijgt een gefilterde lijst met cursussen waarin u de gewenste cursussen kunt selecteren.

Als auteur kunt u de cursussen ook sorteren om de gewenste cursus sneller te vinden. Klik op Sorteren op en kies alfabetische oplopende volgorde, alfabetische aflopende volgorde, datum waarop de cursus gemaakt werd, datum waarop cursus bijgewerkt werd en effectiviteit van cursussen.

Lijst van cursussen filteren

Studenten voor een cursus inschrijven

Om studenten voor de cursussen in te schrijven of om managers toe te staan studenten voor de cursussen toe te wijzen, moet u naar de modus Beheerder overschakelen, omdat alleen beheerders het recht hebben om studenten voor de cursussen in te schrijven.

Naar modus Beheerder overschakelen

 1. Klik op uw profielfoto en selecteer vervolgens Beheerder.

 2. Klik in de modus Beheerder op Cursussen in het linkerdeelvenster. Op deze pagina ziet u alle cursussen die zijn gemaakt door alle auteurs in uw Prime-account.

 3. Zet de muis op de cursuskaart om de optie Studenten inschrijven weer te geven en studenten in te schrijven. Klik op deze optie.

  Studenten inschrijven

 4. In het dialoogvenster Studenten inschrijven ziet u in de rechterbovenhoek dat de optie Standaardinstantie is geselecteerd. Zodra een cursus door een auteur is gemaakt, wordt een standaardinstantie van de cursus gemaakt.

  Standaardinstantie

 5. Typ de naam van een student in het veld Inclusief studenten en kies een student. U kunt hier ook gebruikersgroepen toevoegen. Als u alle studenten in uw Prime-account wilt inschrijven, typt u alle. U kunt studenten ook in een team inschrijven.

  Een student kiezen en gebruikersgroepen toevoegen

 6. Als u een student van de cursus wilt uitsluiten, voert u de naam van de student in het veld Studenten uitsluiten in.

 7. Nadat u de studenten hebt ingeschreven, klikt u op Doorgaan. In het dialoogvenster Studenten inschrijven kunt u het overzicht van de inschrijving bekijken.

  Overzicht van inschrijving

 8. Klik op Inschrijven om alle studenten voor de cursus in te schrijven. Deze studenten zijn nu voor deze cursus ingeschreven. De studenten krijgen een melding om de cursus te gaan volgen. Herhaal de inschrijvingsprocedure om meer studenten in te schrijven.

Wijzigingen van de pagina Cursusinstantie voor Connect VC-modules

Tijdens het ophalen van een Connect-cursus kunt u twee soorten ruimtes maken:

 • Dynamisch
 • Permanent

Een permanente url staat altijd vast. Maar gebruikers die geen Connect en een eigen vergaderruimte hebben, moeten tijdens runtime een dynamische vergaderruimte gebruiken. Mensen kunnen dan deelnemen aan hun vergadering.

Opties voor dynamische ruimtes
Opties voor dynamische ruimtes

U kunt nu de url van de permanente ruimte wijzigen op de pagina Cursusinstantie.

Opties voor permanente ruimtes
Opties voor permanente ruimtes

Opties
Opties

Studenten van een cursus uitschrijven

Bij het maken van een cursus kan een auteur de optie Studenten kunnen zichzelf uitschrijven inschakelen, zodat studenten die de cursus volgen zich van de cursus kunnen afmelden.

Een beheerder kan ook studenten van de cursus uitschrijven.

Studenten van een cursus uitschrijven

Zie Studenten uitschrijven voor meer informatie.

Cursusmodules voor Captivate en Presenter toevoegen

U kunt de cursusmodules ook naar Captivate Prime publiceren vanuit Adobe Captivate- en Adobe Presenter-software via het menu Publiceren.

 1. Klik in Captivate op Publiceren > Publiceren op Captivate Prime.

 2. Geef de naam van het subdomein of de e-mail-ID op en klik op Indienen. Als u meerdere accounts hebt, wordt u gevraagd om het juiste account te kiezen.

 3. Meld u aan met uw Adobe-gegevens. Klik op Account aanmaken als u geen Adobe ID hebt. Na autorisatie wordt u doorverwezen naar de pagina voor het publiceren van de module.

 4. Geef alle basisinformatie over de module en klik op Publiceren.

U kunt de gepubliceerde module bekijken op de Captivate Prime-pagina voor modules. Zie Project naar Adobe Captivate Prime publiceren voor meer informatie.

Cursuseffectiviteit

De effectiviteitsscore van de cursus helpt de auteurs om de cursussen die niet goed aansluiten op de behoeften van de student te evalueren en deze waar nodig aan te passen. De effectiviteit van de cursus wordt geëvalueerd om inzicht te krijgen in het nut van de cursus voor de student. Het is een combinatie van de resultaten van feedback van de student over de cursusinhoud. De quizresultaten van een student en feedback van de manager na evaluatie van de student op basis van de verworven kennis.

In Mijn Cursussen kan de auteur de effectiviteitsscore van de cursus op de cursusminiaturen zien, zoals weergegeven op de onderstaande afbeelding. U ziet de score voor deze cursus als 100.

Cursusscore

De effectiviteitsscore van de cursus wordt bepaald aan de hand van de L1-, L2- en L3-feedbackwaarden. Klik op de waarde voor de effectiviteit van de cursus om deze uitgesplitst op feedback te bekijken. Er verschijnt een pop-upmenu, zoals hieronder weergegeven.

hoe cursuseffectiviteit wordt berekend

In dit voorbeeld heeft 1 van 1 gebruiker alle drie de feedbacktypes ontvangen, vandaar dat de score 100/100 is. Uit deze tabel kunt u de ontbrekende feedback aflezen om de algehele effectiviteit te verbeteren. Klik op de pijltjestoets rechtsonder in het pop-upmenu om te zien hoe de cursuseffectiviteit wordt berekend.

hoe cursuseffectiviteit wordt berekend

Zoals te zien in het bovenstaande taartdiagram wordt er meer gewicht gegeven aan de L3-feedback van de manager.

Certificeringen en leerprogramma's

Zowel auteur als beheerder kunnen vanuit de auteurstoepassing certificeringen en leerprogramma's voor studenten maken. Klik op de startpagina op Certificeringen of Leerprogramma's om de respectievelijke leerobjecten te maken.

Zie Certificeringen en Leerprogramma's voor meer informatie over het maken en beheren van certificeringen en leerprogramma's.

Verplichte cursussen voor externe certificering

In eerdere versies van Captivate Prime was voltooiing van een cursus niet verplicht voor studenten in Externe certificering om een certificaat te voltooien.

U kunt cursussen nu verplicht stellen door de optie Stel de vereiste cursussen in als Verplicht voor het voltooien van certificaten op het tabblad Curriculum in te schakelen.

Vereiste cursussen als verplicht instellen

Wanneer cursussen verplicht worden gesteld:

 • Op de pagina Inzendingen van de manager worden de studenten pas weergegeven nadat ze de cursussen hebben voltooid.
 • De student kan een bestand pas uploaden nadat de cursus is afgerond.

Veelgestelde vragen

Voer de volgende stappen uit:

 1. Meld u als auteur aan bij Captivate Prime.
 2. Open de cursus.
 3. Klik op Instellingen > Bewerken in het linkerdeelvenster.
 4. Wijzig in de vervolgkeuzelijst Inschrijvingstype het inschrijvingstype Manager-aangewezen in Goedgekeurd door manager of Zelfingeschreven.
 5. Wanneer u het type inschrijving hebt gewijzigd, publiceert u de cursus opnieuw.

U kunt cursussen combineren via een leerprogramma.

 1. Meld u als beheerder aan bij Captivate Prime.
 2. Klik op Leerprogramma's in het linkerdeelvenster.
 3. Klik op Toevoegen om een leerprogramma toe te voegen.
 4. Voer de details van het leerprogramma in en klik op Opslaan om het leerprogramma op te slaan.
 5. Klik na het maken van het leerprogramma op Catalogus.
 6. Klik op een cursuskaart op Toevoegen, zoals hieronder getoond. Herhaal de stappen voor zoveel cursussen als u wilt toevoegen aan het leerprogramma.
Catalogus toevoegen
Catalogus toevoegen

Wanneer u alle cursussen voor het leerprogramma hebt toegevoegd, klikt u op Publiceren.

Opmerking:

U kunt alleen zelfingeschreven cursussen aan een leerprogramma toevoegen, geen Manager-aangewezen- of Goedgekeurd door manager-cursussen. Dit is standaard in Captivate Prime.

U kunt dit doen met behulp van catalogi. Een standaardcatalogus bevat standaard alle cursussen die aan Prime zijn toegevoegd.

U moet de standaardcatalogus uitschakelen en aangepaste catalogi maken.

 1. Meld u als beheerder aan bij Captivate Prime.
 2. Klik op Catalogi in het linkerdeelvenster.
 3. Maak een catalogus door op Maken te klikken. Voer de details in en klik op Opslaan.
 4. Met de nieuwe catalogusopties kunt u verschillende soorten leerobjecten toevoegen, bijvoorbeeld Leerprogramma, certificering of cursus.
 5. Klik op Inhoud toevoegen in de sectie Leerprogramma.
 6. Klik in het linkerdeelvenster op Intern delen of Extern delen, afhankelijk van uw doelgroep.
 7. Klik op Gebruikersgroepen toevoegen om een gebruikersgroep toe te voegen.
 8. Schakel op de pagina Catalogi de Standaardcatalogus uit en activeer de catalogus die u hebt gemaakt.
Aangepaste catalogus inschakelen
Aangepaste catalogus inschakelen

Een voltooide cursus kan niet worden teruggedraaid. Een student kan niet opnieuw worden ingeschreven voor een voltooide cursus.

Een student kan een voltooide cursus bekijken door te klikken op de knop Opnieuw bekijken in de cursus.

Voer onderstaande stappen uit:

 1. Meld u aan als student.
 2. Open de cursus die u hebt voltooid.
 3. Klik op Opnieuw bekijken.

Als u een cursus aanmaakt, kunt u video-, audio-, pdf- of text-bestanden die relevant zijn voor de cursus, aan de cursus toevoegen zodat de student toegang heeft tot aanvullende leermaterialen.

resources toevoegen
Aanvullende resources toevoegen

Vereist: de beheerder moet de optie Meerdere pogingen inschakelen in Instellingen > Algemeen in de beheerdersapp.

Schakel als auteur op de pagina Cursusoverzicht de optie Meerdere pogingen toestaan in.

Zie voor meer informatie de sectie over meerdere pogingen.

Nee, de inhoud die is geüpload op Prime is een gepubliceerd zip-bestand en is niet het bronbestand. Daarom kan de inhoud niet worden bewerkt in een auteurstool, zelfs niet wanneer de inhoud is gedownload. U hebt een bronbestand nodig om de inhoud te kunnen bewerken.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account