Captivate Prime-implementatiehandleiding – Sectie 2

Let op:

Captivate Prime leerprogramma's zijn hernoemd naar Leerpaden.Deze wijziging vindt onmiddellijk na de release van oktober 2021 plaats en de terminologie van Leerpaden is weergegeven in alle rollen.

Technische configuratie

De technische configuratie voor uw Prime-account is voornamelijk vereist voor zakelijke gebruikers. Dit document behandelt de configuratie van eenmalige aanmelding voor uw organisatie en de integratie van Prime met connectoren van derden.

Single Sign-On configureren

Een van uw eerste taken als systeembeheerder in de beheerconsole is het definiëren en opzetten van een identiteitssysteem waarmee uw eindgebruikers worden geverifieerd. Aangezien uw organisatie licenties voor Captivate Prime aanschaft, moet u deze licenties aan uw eindgebruikers verstrekken. Hiervoor hebt u een manier nodig om deze gebruikers te verifiëren. Voer de volgende procedure uit om eenmalige aanmelding voor uw gebruikers te configureren.

 1. Klik op de startpagina van Captivate Prime op Instellingen > Aanmeldingsmethoden.

 2. Afhankelijk van uw gebruikerstype selecteert u Interne gebruikers of Externe gebruikers.

   

 3. Selecteer in het vervolgkeuzeveld Aanmelden Eenmalige aanmelding.

 4. Om de instellingen voor eenmalige aanmelding te configureren, klikt u op Wijzigen.

 5. Voer in het veld Verificatie-URL geïnitieerd door IDP de verificatie-URL in die uw serviceprovider heeft verstrekt.

   

 6. Klik op Uploaden naast het veld IDP-metagegevens XML-bestand en upload uw XML-bestand.

 7. Klik op Opslaan.

 8. De verificatie via eenmalige aanmelding is geconfigureerd voor uw account. U zou met eenmalige aanmelding moeten kunnen aanmelden bij uw Captivate Prime-account.

  Opmerking:

  De SSO die u in Captivate Prime configureert, moet SAML 2.0 ondersteunen.

Migratie van gebruikersgegevens

Wanneer uw bedrijf Captivate Prime aanschaft, is migratie een van de cruciale stappen die u als beheerder moet uitvoeren. Het is belangrijk dat u uw bestaande trainingsinhoud en gebruikersgegevens naar Captivate Prime verplaatst. Met de volgende migratieworkflow kunt u profiteren van de voordelen van een modern en intuïtief LMS zonder de oude gegevens van uw organisatie te verliezen.

Dankzij Captivate Prime kunt u vanuit uw bestaande LMS migreren via een stapsgewijze wizard, in iteratieve sprints. U krijgt volledig inzicht in de status van elke sprint om ervoor te zorgen dat uw studenten geen uitvaltijd ervaren terwijl u uw oude gegevens naar Adobe Captivate Prime migreert.

Om de migratieworkflow uit te voeren, hebt u de integratiebeheerdersrechten nodig. Als beheerder kunt u de rol van integratiebeheerder op u nemen of deze rol toewijzen aan een andere gebruiker.

 1. Vereiste
 2. Evaluatie van de bestaande inhoud en gebruikersgegevens
 3. De gegevens exporteren en toewijzen vanuit het bestaande LMS
 4. FTP- en BOX-mappen instellen voor migratie
 5. Overdracht van de studenten naar Captivate Prime
 6. Overdracht van leermateriaal naar Captivate Prime
 7. Overdracht van resterende gegevens naar Captivate Prime

 

Vereiste

Voordat u het migratieproces start, moet u de volgende noodzakelijke stappen uitvoeren:

 • Gegevens en inhoud extraheren uit het bestaande LMS en de gegevens in de bestandsindelingen zetten die door Captivate Prime zijn gedefinieerd. 
 • Gebruikers importeren met behulp van FTP- en BOX-connectoren. De integratiebeheerder moet ervoor zorgen dat de connectoren vóór de migratie geconfigureerd worden.

 

Opmerking:

Het wordt aanbevolen dat beheerders het migratieproces uitproberen in een proefaccount voordat ze de gegevens en inhoud naar de Captivate Prime-productieomgeving migreren. 

Gegevens evalueren en exporteren

De integratiebeheerder moet eerst kijken naar de gegevens die beschikbaar zijn in het huidige LMS. Als integratiebeheerder kunt u alleen de volgende leerobjecten migreren:

 • Module
 • Cursus
 • Moduleversie
 • Cursusinstantie
 • Cursusmodule
 • Vaardigheden
 • Vaardigheidsniveau
 • Vaardigheid cursus
 • Certificering
 • Certificering cursus
 • Vastlegging certificering
 • Leerprogramma
 • Leerprogramma cursus
 • Leerprogramma instantie
 • Leerprogramma cursusinstantie
 • Inschrijvingen
 • Inschrijving voor certificering
 • Inschrijving voor leerprogramma
 • Curcuscijfers van gebruiker

 

Nadat u uw bestaande gegevens hebt geëvalueerd, moet u deze gegevens toewijzen met de standaard CSV-specificaties in Captivate Prime. Download het volgende voorbeeldbestand csv-specifications.zip met zeven Excel-bladen die nodig zijn voor deze migratie. Deze Excel-bladen bevatten specificaties met beschrijvingen die u laten zien hoe u de bestaande gegevens kunt koppelen aan de velden in de CSV-bestanden.

Zorg ervoor dat elk CSV-bestand de gegevens voor elk veld in de voorgeschreven indeling bevat:

Aantal

Excel-bladnaam

Beschrijving van de inhoud

Opmerkingen

1

module.xlsx

Metagegevens voor module.csv

 

2

course.xlsx

Metagegevens voor course.csv

Vermeld één auteursnaam voor een cursus, omdat meerdere auteursnamen na migratie soms niet goed worden weergegeven in de toepassing. 

3

module_versie.xlsx 

Metagegevens voor module_version.csv

Zorg ervoor dat u het URL-pad van de Box-accountmap opgeeft waarnaar u de inhoud hebt geüpload. 

4

course_instance.xlsx

Metagegevens voor course_instance.csv

 

5

course_module.xlsx

Metagegevens voor course_module.csv

 

6

skill.xlsx

Metagegevens voor skill.csv

 

7

skill_level.xlsx

Metagegevens voor skill_level.csv

 

8

skill_course.xlsx

Metagegevens voor skill_course.csv

 

9

Certification.xlsx

Metadata voor Certification.csv

 

10

certification_course.xlsx

Metagegevens voor certification_course.csv

 

11

certification_commit.xlsx

Metagegevens voor certification_commit.csv

 

12

learning_program.xlsx

Metagegevens voor learning_program.csv

 

13

learning_program_course.xls 

Metagegevens voor learning_program_course.csv 

 

14

learning_program_instance.xlsx 

Metagegevens voor learning_program_instance.csv

 

15

learning_program_instance_course_instance.xlsx 

Metagegevens voor learning_program_instance_course_instance.csv

 

16

enrollments.xlsx

Metagegevens voor  enrollments.csv

 

17

certification_enrollment.xlsx

Metagegevens voor certification_enrollment.csv

 

18

learning_program_enrollment.xlsx

Metagegevens voor learning_program_enrollment.csv

 

19

User_course_grade.xlsx

Metagegevens voor User_course_grade.csv

Verstrek de vereiste gegevens van studentrecords in het CSV-bestand, ook al zijn ze niet verplicht. Zonder deze informatie is het mogelijk dat de Captivate Prime-toepassing geen gegevens weergeeft, zelfs als de CSV voor migratie wordt verwerkt.

Opmerking:

Captivate Prime ondersteunt alleen datum- en tijdwaarden in UTF-8- en 32-bits indeling. Er kunnen fouten optreden tijdens migratie als u de datum in CSV-bestanden opgeeft met een datum die buiten bereik ligt zoals 2038-07-17T08:53:21.000Z of 1980-04-17T08:13:25.322Z.

Afhankelijkheden bij het importeren van gegevens naar CSV-bestanden

Houd rekening met de volgende afhankelijkheden als u de bestaande gegevens in de standaard CSV-indeling importeert:

 • module_version.csv is afhankelijk van module.csv
 • course_instance.csv is afhankelijk van course.csv
 • course_module.csv is afhankelijk van course.csv, module.csv en module_version.csv
 • course_instance.csv is afhankelijk van course.csv
 • enrollment.csv is afhankelijk van course.csv
 • user_course_grade.csv is afhankelijk van course.csv en module.csv
 • skill_course.csv is afhankelijk van course.csv
 • skill_level.csv is afhankelijk van skill.csv
 • learning_program_instance.csv is afhankelijk van het leerprogramma en learning_program_course.csv
 • learning_program_course.csv is afhankelijk van learning_program.csv
 • learning_program_enrollment.csv is afhankelijk van het leerprogramma en learning_program_instance.csv
 • learning_program_instance_course_instance.csv is afhankelijk van learning_program.csv, learning_program_instance.csv en course_instance.csv
 • certification_course.csv  is afhankelijk van certification.csv en course.csv
 • certification_commit.csv is afhankelijk van certification.csv en certification_course.csv 
 • certification_enrollment.csv is afhankelijk van certification.csv, certification_course.csv en certification_enrollment.csv

 

Nadat u de gegevens hebt geëxporteerd, slaat u de CSV-bestanden op uw lokale computer op. De bestanden kunnen nu in de FTP- of BOX-mappen worden geplaatst.

FTP- en BOX-mappen instellen voor de migratie

Voordat u uw daadwerkelijke migratie van alle inhoud plant en start, moet u eerst de FTP- en BOX-mappen instellen. U hebt deze mappen nodig om uw CSV-bestanden in deze mappen te plaatsen. Zodra uw oude inhoud, in de vorm van CSV-bestanden, beschikbaar is in de FTP- en BOX-mappen, kan Prime de gegevens gebruiken.

Een FTP-account instellen

Klik op de startpagina Integratiebeheerders op CSV FTP-map aanvragen. Voer in het pop-upvenster dat verschijnt uw e-mail-ID in. Doorloop de online wizard om het Exavault FTP-account aan te maken. Zodra u uw account hebt gemaakt, kunt u uw migratie- en sprintprojectmappen in Exavault FTP bekijken.

Bekijk hier een voorbeeld van de projectbestanden en -map van ExaVault:

Wanneer u de FTP-map hebt ingesteld, geeft het systeem het bericht 'Instelling van FTP-map is voltooid' weer.

Een Box-account instellen

Voer de volgende stappen uit om een BOX-account aan te maken en een BOX-map in te stellen:

Selecteer Migratie op de startpagina Integratiebeheerders.

Klik in het gedeelte Instellingen op Een Box-map aanvragen.

Voer in het veld E-mail invoeren de e-mail-ID in waarop u de aanmeldingsinstructies wilt ontvangen voor het maken van een verbinding met Box.

Klik op Verbinden.

U ontvangt dan een e-mail van Box met een link naar de gedeelde map. Hebt u geen Box-account, klik dan op Sign up en maak een account. Vervolgens worden de aanmeldingsinstructies verzonden naar de e-mail-ID van de integratiebeheerder.

Nadat u de verbinding hebt opgeslagen, wordt op de migratiepagina het volgende bericht weergegeven: 'Instelling van de Box-map is voltooid'.

De inhoud migreren naar Captivate Prime

Voordat u de migratie start, is het belangrijk om het volgende in acht te nemen: 

 • Er kan altijd maar één migratieproject tegelijk actief zijn in een account. Binnen een project kan er altijd maar één sprint tegelijk actief zijn.
 • U kunt een run die al wordt uitgevoerd, niet ongedaan maken. U kunt echter de bestaande verwijderingsoptie in elke functie van Captivate Prime gebruiken om migratie van gegevens of inhoud ongedaan te maken. 

Zodra het migratieproject start, geeft de status van het project aan dat migratie in voortgang is. In deze status kan alleen de integratiebeheerder inloggen op Captivate Prime. 

Trainingsinhoud naar inhoudsmappen uploaden:

Klik op de startpagina Integratiebeheerders op Migratie.

Op de startpagina Migratie geeft het systeem de migratieprojecten weer die al in uw organisatie zijn gemaakt.

Klik op Nieuw in de rechterbovenhoek van de pagina om een migratieproject te maken.

Opmerking:

Als u nog geen FTP-map hebt gemaakt, wordt u gevraagd een Exavault-account met FTP-mappen te maken. Dit is een verplichte stap voordat u een migratieproject maakt. 

Geef op de pagina Een nieuw migratieproject maken de naam voor uw project op.

Geef een tag op voor uw project, de cursuscatalogus, en geef een beschrijving op voor het migratieproject. Uw migratiegegevens worden geïdentificeerd met behulp van de tag voor migratieprojecten. Als u geen specifieke cursuscatalogus hebt, kiest u de standaardcatalogus in de vervolgkeuzelijst. Alle cursussen die u via een migratieproject migreert, worden opgenomen in de catalogus die u hier kiest. Als u geen catalogus kiest, behoren alle gemigreerde cursussen tot de standaardcatalogus.

Klik op Maken.

Maak op de pagina Sprintconfiguratie een sprint voor uw migratieproject. In het Captivate Prime-migratieproces definieert een sprint een set geselecteerde migratie-items die u uit het bestaande LMS wilt migreren.

Geef een naam op voor de sprint en geef een beschrijving op voor de sprint.

Selecteer het selectievakje Er zijn gebruikers toegevoegd of gewijzigd sinds de laatste run om de lijst van gebruikers met de Captivate Prime-toepassing te synchroniseren. Als u de inhoud en gegevens naar Captivate Prime migreert, is dit misschien niet nodig. Maar als er tijd is verstreken tussen uw eerdere sprintmigratie en de laatste sprintmigratie, wordt het aanbevolen om de gebruikerslijst te synchroniseren. Dit houdt de Captivate Prime-database synchroon met uw LMS-gebruikers.

Opmerking:

De synchronisatiestap wordt aanbevolen wanneer enrollment.csv en user_course_course_grade.csv worden gemigreerd. Deze stap zorgt ervoor dat de Captivate Prime-database gesynchroniseerd is met uw migratiedatabase en dat alle gebruikers van wie de gegevens in de sprint gemigreerd moeten worden, beschikbaar zijn in de migratiedatabase.

Klik op Volgende.

Klik op Starten om de sprintmigratie te starten met uw geüploade gegevens en inhoud. Klik op Vernieuwen voordat u de sprintrun start om de FTP- en inhoudsmappen met Captivate Prime te synchroniseren. 

U kunt op elk moment tijdens het sprintmigratieproces op Stoppen klikken om de sprintmigratie af te breken. 

Het systeem geeft de migratiestatus weer voor alle gegevensitems en inhoud van de sprint. Controleer het aantal geslaagde en mislukte items als onderdeel van de migratiesprintrun.

Als u module-inhoud uploadt, zorg er dan voor dat het pad van de inhoudsmap in het bestand module_version.csv wordt gegeven. Als u deze stap overslaat, kunnen er tijdens migratie fouten optreden. Als u bijvoorbeeld inhoud voor een module op eigen tempo uploadt, zoals video's, moet u het relatieve URL-pad van Box in het bestand module_version.csv opgeven.

Hieronder vindt u ter referentie een voorbeeld van de voortgang van de migratie. Zoals te zien in het voorbeeld, kunt u het aantal verwerkte records voor elk migratiegegevensitem bekijken. De status geeft aan of migratie is geslaagd of mislukt. Klik op Foutrecords downloaden naast de mislukte items om de foutenlogboeken te downloaden en bekijken. U kunt de problemen in CSV oplossen en opnieuw uploaden in FTP. 

Klik op Sprint in het linkerdeelvenster om de lijst met alle sprints van een migratieproject te bekijken. U kunt een lijst van alle sprints bekijken, het aantal runs dat u voor elke sprint hebt uitgevoerd, de startdatum, de duur en de voltooiingsstatus, zoals weergegeven in het voorbeeld hieronder.

Klik op Sprint in het linkerdeelvenster om de lijst met alle sprints van een migratieproject te bekijken. U kunt een lijst van alle sprints bekijken, het aantal runs dat u voor elke sprint hebt uitgevoerd, de startdatum, de duur en de voltooiingsstatus, zoals weergegeven in het voorbeeld hieronder.

Klik op Sprint in het linkerdeelvenster om de lijst met alle sprints van een migratieproject te bekijken. U kunt een lijst van alle sprints bekijken, het aantal runs dat u voor elke sprint hebt uitgevoerd, de startdatum, de duur en de voltooiingsstatus, zoals weergegeven in het voorbeeld hieronder.

Opmerking:

Voordat u het migratieproject als voltooid markeert, controleert u of alle sprints van het project voltooid zijn. Zodra u het migratieproject als voltooid hebt gemarkeerd, kunt u niet meer teruggaan om sprints in dat project te maken. U kunt geen wijzigingen aanbrengen in dat project. U kunt alleen een ander migratieproject maken en hier sprints aan toevoegen.

Nadat u de leergegevens en -inhoud van het oude LMS van uw organisatie hebt gemigreerd, controleert u of de gegevens en inhoud juist zijn geïmporteerd. U kunt dit controleren door u aan te melden als beheerder en de beschikbaarheid van geïmporteerde modules en cursusgegevens en -inhoud te controleren

Raadpleeg het volgende voor nuttige bronnen over migratie:

 • Migratieproblemen oplossen
 • Veelgestelde vragen over het uploaden van CSV's
Adobe-logo

Aanmelden bij je account