Adobe Captivate Prime-desktopapplicatie

Leer hoe u de Adobe Captivate Prime-desktopapplicatie gebruikt om content te creëren en te verrijken en vervolgens te delen op Sociaal leren.

De Adobe Captivate Prime-desktopapplicatie is in eerste instantie bedoeld voor studenten die Captivate Prime Sociaal leren gebruiken. Zodra de applicatie op een desktop is geïnstalleerd, kunnen studenten content creëren en op boards in Captivate Prime posten om informeel, samenwerkingsgericht en sociaal leermateriaal te delen met medestudenten. Daarnaast kunnen studenten met de desktopapplicatie meldingen van Sociaal leren op hun desktop ontvangen, zelfs als ze niet zijn aangemeld in de Captivate Prime-webapplicatie. 

Studenten kunnen geavanceerde content creëren met video, audio en schermafbeeldingen en deze content delen met andere studenten. De content kan letterlijk alles zijn: een softwaredemo of beknopte instructie, een presentatie, een podcast of een schermafbeelding met aantekeningen van iets dat kan worden gedeeld.

Klik op de webpagina van Captivate Prime Sociaal leren op Nieuw bericht en selecteer video opnemen, audio opnemen, een schermafbeelding maken of Captivate Prime-galerie om de desktopapplicatie op te starten. Klik hier voor meer informatie over Sociaal leren.

Als gebruikers niet over de desktopapplicatie beschikken, kunnen zij deze downloaden van de Adobe Captivate Prime-desktoppagina. Klik hier als u niet kunt downloaden.

Wanneer de gebruiker de applicatie heeft geïnstalleerd, moet deze zich aanmelden met behulp van de Captivate Prime-studentgegevens. De startpagina ziet eruit als de onderstaande schermafbeelding. 

Opmerking:

Studenten kunnen de desktopapplicatie niet gebruiken als Sociaal leren is uitgeschakeld voor hun account.

Startpagina
Startpagina

Een video-opname maken

Met de desktopapplicatie kan een gebruiker web, scherm of beide opnemen.

Video-opnamen
Web, scherm of beide opnemen

Ga als volgt te werk om een video op te nemen en deze te posten op het Sociaal leren-webplatform:

 1. Zorg ervoor dat u voldoet aan de hardware- en softwarevereisten. Zie Systeemvereisten voor meer informatie.

 2. Start een opname vanuit Sociaal leren door het opnamepictogram om video op te nemen (web, scherm of beide) te selecteren; hierdoor wordt de Captivate Prime-desktopapplicatie geopend. Als de gebruiker zich heeft aangemeld bij de desktopapplicatie, kan hij of zij content creëren en dit vervolgens posten.

 3. Start een opname vanuit de desktopapplicatie door u aan te melden bij de applicatie met behulp van uw Captivate Prime-studentgegevens.

 4. De startpagina verschijnt.

 5. Creëer een post door een van de drie opties te kiezen die op de startpagina worden geboden. Open het opnamevenster door op het pictogram voor video opnemen te klikken.

 6. Vervolgens kunt u webcam, scherm of beide kiezen. 

  Webcam De webcam neemt de verteller, inclusief audio, op die een project of applicatie demonstreert of presenteert. Selecteer het webcampictogram uit de bovenstaande opties zodat het Live-venster verschijnt.

  Scherm Neemt handelingen op die op het monitorscherm worden uitgevoerd. Door het schermpictogram te selecteren, wordt het scherm gemarkeerd en verschijnt er een opnamedialoogvenster in het midden van uw scherm.

  Beide Neemt zowel de verteller als de handelingen op het scherm op. Door het laatste pictogram te kiezen, wordt het scherm gemarkeerd en krijgt de gebruiker een Live-venster te zien. 

 7. Stel uw opnamevoorkeuren in.

  Camera selecteren Klik op het videocamerapictogram onderaan het video-opnamevenster. Selecteer de gewenste camera voor de gebruiker in de gegeven opties.

  Microfoon selecteren Klik op het microfoonpictogram onderaan het video- of audiovenster en selecteer de gewenste microfoon voor de gebruiker in de gegeven opties. 

  Opmerking:

  Als de gebruiker geen audio met scherm of video wil opnemen, selecteert deze de optie Geen in de vervolgkeuzelijst die wordt weergegeven door op het audiopictogram te klikken.

  Wanneer gebruikers hun scherm of zichzelf gaan opnemen, verschijnt er een dialoogvenster waarin ze moeten bevestigen of ze willen doorgaan met opnemen zonder audio-ondersteuning. Klik op 'Ja' om door te gaan.

 8. Gebruik de opnameknop om het opnemen te starten. De opname begint na het aftellen (3 seconden). 

 9. Klik op de knop pauzeren/hervatten om het opnemen te pauzeren en indien gewenst weer te hervatten. Raadpleeg Een opname bewerken voor het bewerken van een opname en Een opname publiceren voor de publicatie ervan.

Een audio-opname maken

Audio opnemen
Audio opnemen

Ga als volgt te werk om audio op te nemen:

 1. Klik in het startvenster van de Captivate Prime-desktopapplicatie op het pictogram voor audio opnemen.

 2. Zorg ervoor dat het volume van de microfoon is ingeschakeld door op het pictogram voor microfoonvolume te klikken en het volume aan te passen.

 3. Klik op de opnameknop om het opnemen te starten.

 4. Zodra de gebruiker klaar is met het opnemen van audio, klikt hij of zij op de pauzeknop om het opnemen te stoppen.

 5. Klik op de afspeelknop om de opname te beluisteren.

 6. Als de gebruiker meer audio wil opnemen in hetzelfde bestand, klikt hij of zij op Hervatten. Als de audio-opname naar wens is, klikt u op Volgende om het bestand op de gewenste locatie op te slaan. De opname wordt in de Adobe Captivate Prime-desktopappgalerie opgeslagen waar gebruikers hun opnamen en schermafbeeldingen kunnen bekijken.

 7. Raadpleeg Een opname bewerken voor het bewerken van een opname en Een opname publiceren voor de publicatie ervan.

Een schermafbeelding maken

Ga als volgt te werk om een schermafbeelding te maken:

 1. Klik op de startpagina van de Captivate Prime-desktopapplicatie op het schermafbeeldingpictogram.

 2. Klik voor het vastleggen van een deel van het scherm op het pictogram voor gedeeltelijk scherm vastleggen. Klik voor het vastleggen van het hele scherm op het pictogram voor volledig scherm vastleggen.

  Een schermafbeelding maken
  Een schermafbeelding maken

 3. Voeg aantekeningen toe aan de content zodat andere studenten de presentatie of de statische content beter kunnen begrijpen en onthouden.  

 4. Klik hier om de schermafbeelding te bewerken en klik hier om een schermafbeelding te publiceren.

Een video-opname, audio-opname of schermafbeelding bewerken

Wanneer een bestand is opgeslagen, verschijnt direct het bewerkvenster waarin opnamen kunnen worden bewerkt zodat ze er perfect en professioneel uitzien. Hier zijn de volgende opties voor beschikbaar:

Aantekeningen (video-opnamen en schermafbeeldingen)

U kunt Aantekeningen gebruiken bij video-opnamen en schermafbeeldingen om specifieke details te markeren of tekst toe te voegen voor andere gebruikers. 

Opmerking:

Bij een video-opname kunnen gebruikers alleen boven in het scherm aantekeningen maken.

 • De verschillende aantekeningen die u kunt selecteren, zijn ovaal, lijn, pijl, markeren en tekst.
 • Kies voor elke aantekening een kleur uit het kleurenpaneel in het eigenschappenpaneel van de aantekening.
 • Kies voor tekst de volgende eigenschappen: lettertype, vetgedrukt, schuingedrukt, koptekst, uitlijning, kleur en achtergrondkleur.
Opmerking:

Schakel de achtergrondkleur in op 'Ja' om de achtergrondkleur voor tekst te zien.

Bijsnijden (alle typen video- en audio-opnamen)

Gebruik de tool Bijsnijden om een video- of audio-opname bij te snijden of delen te verwijderen die u niet nodig hebt.

Klik om bij te snijden op de knop Bijsnijden starten of klik op het pluspictogram op de tijdslijn om het bijsnijden te starten. Klik vervolgens op de pauzeknop van de speler om het bijsnijden te stoppen. Klik op de knop Bevestigen om het bijsnijden te voltooien.

U kunt een opname bijsnijden door de tijd in te voeren in de invoervelden voor Starttijd en Eindtijd nadat u Timing wijzigen hebt ingeschakeld.    

Bijsnijden starten
Bijsnijden starten

Bijsnijden bevestigen
Bijsnijden bevestigen

Pannen en zoomen (elke video-opname)

De handeling Pannen en zoomen kan alleen worden uitgevoerd op video-opnamen met de optie Beide (webcam en scherm) ingeschakeld. Standaard wordt het volledige webcam-beeld of het volledige scherm geselecteerd. Selecteer de hoekmarkering en sleep om het deel van het scherm te selecteren dat u wilt weergeven of waarop u wilt inzoomen. Dubbelklik op het venster voor volledig scherm. 

Pannen en zoomen
Pannen en zoomen

Branding bepalen (alle typen video-opnamen)

Selecteer de tool Branding om een unieke naam voor een video te maken, inclusief een consistent thema. Branding is erop gericht om een betekenisvolle en gedifferentieerde aanwezigheid te creëren in het Learning Management System die studenten aantrekt en stimuleert om de volledige video te bekijken.

Ga als volgt te werk om een thema of branding aan een video toe te voegen:

 1. Klik op het branding-pictogram in het linkernavigatiepaneel van het bewerkingsvenster.

 2. Selecteer een thema in de gegeven opties of stel een eigen thema samen door een start-, achtergrond- en eindvideo toe te voegen uit uw eigen systeem.

  Opmerking:

  Klik op de knop Meer items ophalen om meer thema's te downloaden.

 3. Voeg een titeltekst toe aan de video en selecteer een locatie op het raster Weergeven op zodat de tekst wordt getoond.

  Opmerking:

  Titeltekst kan alleen worden toegevoegd als onderdeel van een branding-video. Een thema is vereist voordat er een titel aan een branding-video kan worden gegeven.

 4. Voeg indien nodig een presentatornaam en -titel toe aan de video. Voer in het veld 'Weergeven bij afspeelkop' een tijd in binnen het tijdsbereik van de video, zodat de naam en titel van de presentator worden weergegeven tijdens het afspelen van de video.

 5. Voeg indien nodig een branding-pictogram toe aan de linker- of rechterzijde van het videoscherm. Klik op Selecteren > Bladeren in systeem om een branding-pictogram te selecteren.

 6. Klik op de afspeelknop in het voorbeeldscherm om een voorbeeld van de video te bekijken. 

  Branding
  Branding

Extra clips opnemen (alle typen video- en audio-opnamen)

U kunt extra audio- en videoclips opnemen in een bestaand video- of audiobestand.

Klik op het pictogram voor een extra clip opnemen om een nieuwe opname te starten. De nieuwe opname wordt ingevoegd op de afspeelkoppositie in de opname die wordt bewerkt.

Een video-opname, audio-opname of schermafbeelding publiceren

Wanneer u alle wijzigingen en bewerkingen hebt uitgevoerd, klikt u op Delen > typt of zoekt u een vaardigheid of board die het beste past bij de post > Posten.

Publiceren op het internet
Publiceren op het internet

Door de Captivate Prime-desktopgalerie bladeren

Alle opnamen en schermafbeeldingen worden opgeslagen in de Adobe Captivate Prime-desktopapplicatie. Klik op Galerie in het linkernavigatiepaneel van de startpagina om door deze bestanden te bladeren.

Opmerking:

U kunt de galerie ook openen vanuit Sociaal leren door te klikken op het pictogram Captivate Prime-galerie wanneer u een post maakt.

Typ in het zoekveld van het galerievenster de naam van het bestand dat u zoekt.

Klik op de knop Nieuwe opname om vanuit het galerievenster een nieuwe opname te maken.

Om een bestand te bewerken of uit de galerie te verwijderen, klikt u op de drie puntjes onderaan het bestand en selecteert u uw optie in de pop-uplijst.

Meldingen

Meldingen in Captivate Prime verschijnen in het meldingenvenster, ongeacht of de student is aangemeld bij de Captivate Prime-webapplicatie of niet. Meldingen omvatten posts of boards die gebruikers hebben gemaakt, volgen of waaraan ze hebben bijgedragen. Wanneer de gebruiker op de melding klikt, wordt hij of zij omgeleid naar het Captivate Prime Sociaal leren-web.

Klik op profielmenu > Instellingen > Meldingen dempen om meldingen te dempen.

Instellingen in de Adobe Captivate Prime-desktopapplicatie

Wijzig de volgende instellingen op de Instellingen-pagina:

Meldingen dempen, Toepassing automatisch starten, Toepassing automatisch bijwerken, productverbetering inschakelen.

Gebruikers kunnen de galerielocatie ook wijzigen door op de hyperlink Wijzigen te klikken.

desktop-appinstellingen
Adobe Captivate Prime-appinstellingen

Adobe-logo

Aanmelden bij je account