Betrek gebruikers met behulp van gamification-technieken in Captivate Prime.

Gamification is het gebruik van gamedenken en gamemechanismen buiten de gamingcontext om gebruikers bij het leren te betrekken.

Overzicht

Om studenten te betrekken en te motiveren om hun doelen te bereiken door gebruik te maken van gametechnieken, gebruikt u de gamificationfunctie in Captivate Prime. Studenten kunnen met hun collega's wedijveren om punten te scoren voor verschillende leeractiviteiten en bronzen, zilveren, gouden en platina niveaus te behalen.

Studenten kunnen ook het prestatieniveau zien aan de hand van de punten die ze hebben behaald. De niveaus zijn onder andere Snelle student, Zelfgestuurd en dergelijke. Zowel interne als externe studenten hebben toegang tot deze functie.

Leaderboard

Leaderboardis een gamificationfunctie die fungeert als een scorebord om de classificering van de belangrijkste concurrenten te tonen. Studenten kunnen hun gamificationpunten zien met behulp van Leaderboard.

Op de startpaginavan de student, klikt u op Gamification in het linkerdeelvenster. Om het Leaderboard te bekijken, klikt u op de link Leaderboard. Deze functie stelt de studenten in staat om te begrijpen waar ze staan ten opzichte van een bepaald teamlid. Het toont ook hun positie in de rangschikking ten opzichte van de andere leden van het team.

Enkele kenmerken van het Leaderboard voor studenten:

 • Studenten die voor een leerprogramma-instantie zijn ingeschreven kunnen nu elkaars punten zien als gamification voor die instantie is ingeschakeld.
 • Klik op Collega's toevoegen om teamleden op te nemen waarmee u zich wilt vergelijken. De profielfoto van uw teamlid wordt toegevoegd aan de tijdlijnschaal bovenaan de Leaderboard-pagina. Deze tijdlijnschaal toont uw punten aan het begin en verplaatst uw positie naar rechts wanneer u meer punten behaalt dan uw teamleden. Vergelijken is alleen mogelijk met andere leden van dezelfde groep.
 • Gebruikersgroepen: u kunt op elk moment de profielen van uw teamleden kiezen waarmee u uw classificering wilt vergelijken, met behulp van de optie Vergelijk me met. Typ en kies de groep in het veld Selecteer gebruikersgroepen. U vindt hieronder de lijst van alle teamleden met hun laatste punten. Zowel interne als externe gebruikers kunnen de lijst bekijken, maar alleen interne gebruikers zijn in staat om andereinternestudenten te zoeken.
 • Het dialoogvenster "Mensen rond uw classificering" toont ook de namen van de teamleden die zich boven, onder of op hetzelfde niveau als u bevinden.
 • Wanneer een externe gebruikernaareen interne gebruiker geconverteerd wordt, wordt de tijdlijn automatisch bijgewerkt.

Taken

Er zijn vijf gamification-taken voor de studenten. U kunt de gamificationpunten in de cirkel bekijken in de rechterbovenhoek van het venster op de startpagina voor studenten. Klik op Gamification om per taak de toewijzing te bekijken.  

Het systeem toont de Gamification-pagina, waarop alle taken en punten van de studenten worden weergegeven:

Opmerking

Gamificationpunten binnen een bepaalde taak zijn niet cumulatief. Maar de punten worden cumulatief aan de studentenaccounts toegevoegd als de studenten deze punten tussen verschillende taken behalen. 

Bij het toewijzen van cursussen aan punten, moet de beheerder ervoor zorgen dat de studenten de punten geleidelijk aan krijgen.

Voor snelle student

Deze taak is van toepassing wanneer een student bepaalde cursussen in een maand/kwartaal/jaar afrondt. Deze taak is bedoeld om snelle studenten aan te moedigen.

U ziet de volgende mogelijke scenario's:

 1. Wanneer studenten in een maand/kwartaal/jaar twee cursussen afronden, krijgen ze 20 punten.
 2. Wanneer studenten in een maand/kwartaal/jaar vier cursussen afronden , krijgen ze 100 punten.
 3. Wanneer studenten acht cursussen voltooien, krijgen ze 300 punten.
 4. Wanneer studenten tien cursussen voltooien, krijgen ze 500 punten.

Opmerking

De beheerder kan de tijdsperiode en het aantal cursussen dat vereist is om de bijbehorende punten te verdienen, aanpassen.
Binnen een taak worden de punten niet cumulatief aan de studenten toegekend. Stel dat een student een cursus afrondt en 20 punten krijgt. Wanneer studenten twee cursussen afronden, krijgen ze 100 punten, maar de bestaande 20 punten worden daarbij niet in aanmerking genomen.

Voor zelfgestuurde student (a)

Deze taak is van toepassing wanneer studenten zich inschrijven voor het voorgeschreven aantal cursussen en deze in een maand/kwartaal/jaar voltooien. In dit geval kan de beheerder deze taak inschakelen om punten toe te kennen en hun aan te moedigen.

Mogelijke scenario's:    

 1. Wanneer studenten zich voor één cursus in een maand/kwartaal/jaar inschrijven, krijgen ze 50 punten.
 2. Wanneer studenten zich voor vier cursussen in een maand/kwartaal/jaar inschrijven, krijgen ze 150 punten.

Opmerking
De beheerder kan de tijdsperiode en het aantal cursussen aanpassen.

Voor zelfgestuurde student (b)

Deze taak is van toepassing wanneer studenten zich inschrijven voor en meer cursussen afronden dan vereist in een maand/kwartaal/jaar. In dergelijke gevallen kan de beheerder deze taak inschakelen om punten toe te wijzen en hun aan te moedigen.

Mogelijke scenario's voor inschrijving van studenten voor cursussen naast de hun toegewezen cursussen:

 1. Wanneer studenten zich voor één cursus per maand/kwartaal/jaar inschrijven, krijgen ze 20 punten.
 2. Wanneer studenten zich voor twee cursussen per maand/kwartaal/jaar inschrijven, krijgen ze 100 punten.
 3. Wanneer studenten zich voor drie cursussen in een maand/kwartaal/jaar inschrijven, krijgen ze 300 punten extra.
 4. Wanneer studenten zich voor vier cursussen in een maand/kwartaal/jaar inschrijven, krijgen ze 500 punten extra.

Opmerking
De beheerder kan de tijdsperiode en het aantal cursussen aanpassen. Het derde scenario kan bijvoorbeeld worden gewijzigd van drie naar vijf cursussen om 80 punten te verdienen.

Voor bijscholing (a)

Deze taak is van toepassing wanneer studenten een aantal competenties voltooien. De beheerder kan deze taak kiezen om de studenten aan te moedigen zoveel mogelijk competenties te verwerven.

Mogelijke scenario's voor bijscholing in competenties:

 1. Wanneer studenten één competentie behalen, krijgen zij 100 punten.
 2. Wanneer studenten twee competenties behalen, krijgen zij 300 punten.
 3. Wanneer studenten drie competenties behalen, krijgen zij 600 punten.
 4. Wanneer studenten vier competenties behalen, krijgen zij 900 punten.

Opmerking
De tijdsperiode is niet van toepassing voor deze taak. De beheerder kan het aantal cursussen voor elk scenario aanpassen.

Voor bijscholing (b)

Deze taak is van toepassing telkens wanneer studenten elk hoger niveau binnen een competentie afronden.

Mogelijke scenario's voor bijscholing in niveaus binnen een bepaalde competentie:

 1. Wanneer studenten één niveau bereiken, krijgen ze 100 punten.
 2. Wanneer studenten twee niveaus bereiken, krijgen ze 200 punten.
 3. Wanneer studenten drie niveaus bereiken, krijgen ze 500 punten.

Opmerking
De tijdsperiode is niet van toepassing voor deze taak. De beheerder kan het aantal niveaus voor elk scenario aanpassen. Als studenten een hoger niveau bereiken en  vervolgens een lager niveau van een competentie, krijgen ze alleen punten voor het hogere niveau.

Punten voor snelle voltooiing

Deze taak is van toepassing op studenten wanneer zij als eerste van een bepaald aantal de cursus afronden.

Mogelijk scenario:
wanneer een student een van de eerste 10 studenten is die de cursus afrondt, krijgt hij/zij 100 punten.

Punten voor tijdige voltooiing

Deze taak is van toepassing voor studenten die een cursus afronden binnen een bepaald aantal dagen voor de einddatum van de cursus.

Mogelijk scenario:
Wanneer studenten een cursus binnen 10 dagen na aanvang van de cursus afronden, krijgen ze 100 punten.

Niveaus bereiken

De status van het niveau van de studenten wordt rechtsboven op de pagina in een cirkel weergegeven, op de pagina Mijn Cursussen. Studenten kunnen de volgende verschillende niveaus bereiken op basis van het aantal punten dat ze tijdens de leerperiode hebben behaald:

 1. Brons - wanneer de student 1500 punten behaalt.
 2. Zilver - wanneer de student 2500 punten behaalt.
 3. Goud - wanneer de student 3000 punten behaalt.
 4. Platina - wanneer de student 5000 punten behaalt.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid