Gebruikersmeldingen

Gebruikersmeldingen voor studenten in Captivate Prime.

De meldingsfunctie is van toepassing op alle gebruikers van Adobe Captivate Prime. Iedere gebruiker krijgt echter op basis van zijn rol verschillende soorten meldingen onder verschillende scenario's. Alle waarschuwingen en meldingen voor gebruikers worden weergegeven via het meldingsvenster.

Toegangsmeldingen

Gebruikers kunnen meldingen zien door rechtsboven in het venster op het meldingspictogram te klikken.

Het onderstaande screenshot toont een voorbeeld van het meldingsvenster voor de studentrol:

Voorbeeldmelding voor studenten in Captivate Prime
Voorbeeldmelding voor studenten in Captivate Prime

Dit pop-upvenster toont de hoogtepunten van alle meldingen met het tijdstip waarop deze verschenen en een schuifbalk.

Het gemarkeerde getal boven het meldingenpictogram geeft het aantal nieuwe meldingen aan. Als er bijvoorbeeld vijf nieuwe meldingen zijn sinds uw vorige aanmelding, ziet u het getal vijf boven het meldingenpictogram. De cijfers verdwijnen zodra u de meldingen hebt gelezen.

Studenten kunnen een cursus die een manager aan hen heeft toegewezen, weigeren door op Afwijzen te klikken in het meldingsvenster.

Alle meldingen weergeven

Klik op de link Alle meldingen weergeven onderaan het meldingsvenster om alle meldingen op een aparte pagina te bekijken.

Meldingen
Meldingen

Typen meldingen voor studenten

Studenten ontvangen meldingen telkens wanneer de volgende gebeurtenissen zich voordoen:

 1. Student heeft een cursus afgerond
 2. Student heeft een cursus afgerond en moet nog L1-feedback geven
 3. Student heeft een badge behaald
 4. Beheerder heeft de student ingeschreven voor een cursus, leerprogramma of certificaat
 5. Manager heeft de student voor een cursus aangewezen en de student moet deze accepteren of afwijzen
 6. Er is een nieuwe competentie aan de student toegewezen
 7. Student heeft een competentie bereikt
 8. Student voltooit een leerobject
 9. Student heeft aanwijzing aanvaard
 10. Student heeft aanwijzing afgewezen
 11. Voor cursussen die door de manager zijn goedgekeurd, keurt de manager een verzoek tot inschrijving goed of af
 12. De wachtlijst van studenten wordt gewist.
 13. De student is automatisch ingeschreven voor een cursus, leerprogramma of certificaat
 14. Student voltooit een certificaat
 15. Manager keurt het door de student geüploade bewijs van voltooiing van de certificering goed/af
 16. Wanneer de deadline voor een bepaalde cursusinstantie nadert. (De beheerder kan instellen vanaf welke datum de student herinneringen ontvangt).

Feedback geven

Studenten kunnen L1-feedback geven nadat ze een cursus met een feedbackoptie hebben afgerond. Klik op de feedbacklink, zoals hieronder te zien, nadat u de cursus hebt afgerond om feedback te geven.

Feedbacklink
Feedbacklink

Opmerking
Studenten zien de feedbackoptie voor cursussen alleen wanneer een beheerder deze voor een bepaalde cursus heeft ingeschakeld.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account