Rapporten

Rapporten voor managers maken en beheren.

Met Adobe Captivate Prime kunt u gevarieerde rapporten maken om de activiteiten van studenten te volgen, begeleiden en controleren. De activiteiten van de studenten worden automatisch gevolgd en in de database vastgelegd. Manager- en beheerderrapporten worden vanuit de database gegenereerd.

Overzicht

Het proces voor het genereren van rapporten is hetzelfde voor beheerder en manager. Managers kunnen rapporten van hun ondergeschikten bekijken, terwijl beheerders alle organisatiebrede rapporten kunnen bekijken.

Rapporten worden in een dashboard verzameld. Een rapport moet in een dashboard bestaan. De rapportpagina omvat standaard een Standaarddashboard. Elk rapport dat door u wordt toegevoegd, gaat naar dit standaarddashboard. Gebruik de vervolgkeuzelijst en kies Rapport toevoegen om rapporten aan individuele dashboards toe te voegen. Raadpleeg de sectie Dashboards op deze pagina voor meer informatie over het maken van dashboards.

Managerdashboard

Een manager kan informatie over zijn/haar directe of indirecte team bekijken in een samenvatting.

De manager kan vervolgens het rapport filteren op bereiken zoals kwartaal, deze maand, laatste drie volledige maanden en laatste 12 volledige maanden.

Overzicht van leermateriaal

Manager- overzicht van leermateriaal
Manager- overzicht van leermateriaal

Dashboard Naleving

Bekijk de naleving van uw team en welk teamlid neigt naar niet-naleving.Kies de leerobjecten en bekijk de status van elk. 

Manager - nalevingsdashboard
Manager - nalevingsdashboard

Status van vaardigheden

Bekijk het percentage van studenten voor elke vaardigheid. Kies maximaal vijf vaardigheden waarvoor u de vaardigheden voor studenten wilt zien. De visualisatie is in de vorm van een gestapelde staafdiagram. Als u met de muis over elke balk beweegt, ziet u hoe de status van die vaardigheid is opgebouwd. 

Manager- status van vaardigheden
Manager- status van vaardigheden

Tracker voor vaardigheden

Bekijk een projectie van de voltooiing van vaardigheden binnen een team. Kies het beoogde voltooiingspercentage en de voltooiingsdatum van een vaardigheid. 

Op basis van historische gegevens kunt u een grafische weergave van de projectie van de voltooiing van de vaardigheden op de geselecteerde datum zien. 

Historische gegevens
Historische gegevens

Rapporten maken

 1. Klik op Rapporten in het linkerdeelvenster. De pagina Rapportoverzicht wordt geopend.
  Opmerking
  Standaard worden er ten minste drie voorbeeldrapporten weergegeven op de pagina Rapportoverzicht. U kunt deze voorbeeldrapporten alleen bekijken om een idee te krijgen hoe u ze maakt en aanpast.
 2. Klik op de pagina Rapportoverzicht op Toevoegen. Het dialoogvenster Rapport maken verschijnt.
 3. Klik op Opslaan om het rapport te maken. Hieronder ziet u een voorbeeld ter referentie.

In Rapporttype kunt u een vooraf gedefinieerde set rapporten of aangepaste rapporten kiezen. U kunt de volgende rapporten bekijken als onderdeel van een vooraf gedefinieerde set rapporten:

 • Toegewezen en bereikte vaardigheden
 • Ingeschreven en afgeronde cursussen
 • Effectiviteit voor cursussen
 • Ingeschreven en voltooide leerprogramma's
 • Bestede leertijd per cursus
 • Bestede leertijd per kwartaal

U kunt de bovenstaande rapporttypen gebruiken om meer dan 300 soorten rapporten te genereren.

Rapportnaam Typ een titel voor uw rapport.

Primaire y-as Kies de eerste/primaire criteria voor uw rapport in de vervolgkeuzelijst. Voor een aantal van de geselecteerde criteria kunt u een of meer statussen kiezen in de vervolgkeuzelijst Statussen ernaast. Zo kunnen de statussen voor het primaire criterium voor de inschrijvingsstatistieken van een cursus Voltooid, Niet voltooid, Ingeschreven, etc. zijn. De gegevens van het primaire bereik worden in het rapport als staafdiagrammen weergegeven.

Secundaire y-as Kies de criteria/het bereik van de secundaire y-as uw rapport in de vervolgkeuzelijst. Zo kunt u in de inschrijvingsoptie van een leerprogramma een of meer statussen uit de vervolgkeuzelijst Statussen ernaast kiezen. De gegevens van het secundaire bereik worden in het rapport als lijndiagrammen weergegeven.

X-as Kies de toepasselijke x-ascriteria voor uw rapport in de vervolgkeuzelijst. Als x-as als datum is gekozen, hebt u de optie om uw x-ascriterium op dag, maand, kwartaal en jaar te groeperen.

Datum Kies de toepasselijke optie in de vervolgkeuzelijst. Opties: laatste maand, kwartaal, jaar, kwartaal tot heden (laatste 90 dagen), jaar tot heden (laatste 365 dagen) en het datumbereik. Als u een datumbereik kiest, moet u Van en Tot datum als volgt opgeven:

Van Kies de startdatum vanaf wanneer u het rapport wilt zien.

Tot Kies de einddatum voor uw rapport.

Filters

Filters verschijnen in het dialoogvenster Rapport toevoegen onderaan op basis van de rapporttypen die u hebt gekozen. Hieronder worden enkele van de voornaamste filters genoemd. 

Manager U kunt een van de managers kiezen op basis van hiërarchie. Voor sommige managers kunnen er ondergeschikte managers zijn met meerdere medewerkers die aan deze ondergeschikte managers moeten rapporteren.

Profiel Kies de benoeming van uw werknemer. Dit is handig wanneer u rapporten van werknemers op basis van hun profiel/benoeming bekijkt. Bijvoorbeeld computerwetenschapper, ingenieur enzovoort.

Gebruikersgroep Kies de gebruikersgroep waarop u de rapporten wilt filteren. Captivate Prime haalt de gebruikersgroepen die voor uw account zijn gedefinieerd op uit de functie Gebruikers. 

Cursus U kunt uw rapport op een willekeurige cursus filteren door deze in de vervolgkeuzelijst te selecteren.

Opmerking
Boven de legenda voor het diagram staat een zoomvak. U kunt de cursor over het vak bewegen, klikken en de dwarsbalk verslepen over het gedeelte van het zoomvak waarop u wilt inzoomen.

U kunt de secundaire y-aswaarden als een lijn over de diagrambalken weergeven. In het bovenstaande voorbeeld ziet u de waarden voor Effectiviteit als een grijze lijn over het diagram.

Gebruikersgroeprapporten

Volg hoe gebruikersgroepen zoals afdelingen, externe partners en rollen presteren in vergelijking met andere gebruikersgroepen of ten opzichte van andere leerdoelen.

Gebruikersgroepen

Kies Gebruikersgroep in de vervolgkeuzelijst onder x-as om rapporten te genereren op basis van gebruikersgroepen, zoals weergegeven op het onderstaande screenshot. 

Er verschijnt nog een vervolgkeuzelijst Selecteren naast de x-as met een lijst van beschikbare gebruikersgroepen voor uw account. In deze vervolgkeuzelijst kunt u een of meer gebruikersgroepen selecteren.

Als u meerdere gebruikersgroepen hebt geselecteerd en dit rapport opslaat en genereert, wordt het rapport gegenereerd met alle gebruikersgroepen in een staafdiagram naast elkaar op de x-as. 

Met dit gebruikersgroeprapport kunt u de prestaties van een afdeling/divisie/rol vergelijken met die van een andere om hun leerprestaties te evalueren. 

Aangepaste gebruikersgroepen/gebruikersattributen

U kunt ook aangepaste gebruikersgroepen maken met behulp van de functie Gebruikers/Gebruikersgroepen toevoegen in Captivate Prime. Nadat u gebruikersgroepen hebt gemaakt, kunt u rapporten genereren voor die aangepaste gebruikersgroepen met behulp van een lijst van attributen zoals locatie en branche. 

Kies de gebruikersattribuutoptie op de x-as en selecteer het attribuut in de vervolgkeuzelijst Selecteren ernaast. U moet ook de juiste gebruikersgroep in het filter kiezen om op basis van deze attributen een aangepast gebruikersgroeprapport te maken.

Opmerking:

Managers kunnen alleen voor hun eigen teamleden als student gebruikersgroeprapporten maken. 

Rapporttypen

 • Statistieken levering cursus voor studenten
 • Rapport over effectiviteit van cursussen
 • Rapport gebaseerd op de vaardigheden van de student
 • Inschrijvingstatistieken voor studenten van leerprogramma
 • Bestede leertijd door studenten
 • Voltooiing certificering

Mijn rapporten

Een dashboard is een verzameling rapporten. U kunt rapporten naar wens in een dashboard groeperen.

Voorbeeldrapporten

Klik op dit tabblad om enkele indicatieve rapporten te bekijken die gebaseerd zijn op voorbeeldgegevenspunten. Bekijk deze rapporten om een idee te krijgen van de verschillende soorten rapporten boordevol informatie die u kunt genereren met behulp van uw accountgegevens.

Mijn rapporten

Klik op dit boardtabblad om alle boards te bekijken die u hebt gemaakt. In de vervolgkeuzelijst Board weergeven kunt u het standaardboard selecteren of een dashboard dat u hebt gemaakt.

Dashboard toevoegen

 1. Klik op Dashboard toevoegen rechts op de pagina om uw eigen boards te maken.

 1. Geef de naam en beschrijving van het dashboard op en klik op Opslaan.

U kunt het recent gemaakte board zien in de lijst Mijn dashboards.

Klik op de vervolgkeuzelijst rechtsboven in het boardvenster en klik op Rapport toevoegen om rapporten aan uw board toe te voegen. Het rapport dat u op deze manier maakt, wordt aan uw dashboard gekoppeld.

Opmerking
De rapporten die u maakt door op Toevoegen rechtsboven op de pagina Rapporten te klikken, worden aan uw standaarddashboard toegevoegd.

Gedeelde rapporten

Gedeelde rapporten zijn een verzameling rapporten die met u zijn gedeeld door andere gebruikers binnen uw organisatie. Als u de rechten hebt, kunt u de gedeelde rapporten downloaden of dupliceren. Neem contact op met de beheerder van uw organisatie om toegangsrechten tot de gedeelde rapporten te downloaden of dupliceren. 

Rapporten met abonnement

U kunt u abonneren op uw favoriete rapporten door hier uw e-mailadres in te vullen. De rapporten waarop u geabonneerd bent, worden u per e-mail toegestuurd. 

Klik op het pictogram Bewerken in de rechterhoek van uw rapportnaam in de lijst met rapporten om uw abonnement te allen tijde te wijzigen.

Rapporten weergeven

Op de pagina Rapportoverzicht kunt u alle rapporten bekijken. U kunt elk rapport minimaliseren door rechtsboven in het rapport op het minteken (-) te klikken. Klik op het plusteken (+) om uw rapport opnieuw weer te geven.

Snelle weergave met verschillende datums

De gebruikte datumwaarden om het rapport te bekijken, zijn tijdelijk. Deze weergave van het rapport wordt niet gedownload wanneer u de downloadoptie kiest. Dit is slechts een tijdelijke weergave.

U kunt het datumbereik/de waarde voor elk rapport en elke weergave snel wijzigen voor een andere datum zonder het rapport te wijzigen en op te slaan. Klik op het bewerkingspictogram (zoals hieronder aangegeven met een pijl) naast het datumbereik, zoals Kwartaal tot heden en Laatste jaar. Kies de nieuwe waarde in de vervolgkeuzelijst en klik op het vinkje om de wijziging te bevestigen. U kunt de wijziging annuleren door op het kruisje (x) te klikken.

Snelle weergave met verschillende managers

Als er meerdere managers aan u rapporteren, kunt u de rapporten voor elke manager snel weergeven. Selecteer de naam van de manager in de vervolgkeuzelijst om een uniek rapport voor elke manager weer te geven.

Bewerken/Verplaatsen naar dashboard/Kopie maken/Verwijderen/Formaat van rapport wijzigen

Klik op het pijltje van de vervolgkeuzelijst rechtsboven in elk rapport om de opties Bewerken/Verplaatsen naar dashboard/Kopie maken/Verwijderen/Formaat van rapport wijzigen weer te geven.

Bewerken Klik op Opnieuw instellen om terug te gaan naar de beginwaarden terwijl u gegevens wijzigt. Klik op Opslaan na het wijzigen van de waarden.

Verplaatsen naar dashboard U kunt het huidige rapport verplaatsen naar een ander dashboard, dat uit de lijst met dashboards wordt gekozen.

Kopie maken U kunt het rapport kopiëren naar hetzelfde of een ander dashboard, dat uit de lijst met dashboards wordt gekozen.

Verwijderen Klik op Verwijderen om het rapport te verwijderen. Er verschijnt een waarschuwings-/bevestigingsbericht voordat u het rapport kunt wissen.

Formaat wijzigen U kunt de grootte van uw rapporten veranderen in 1×1(medium) en 2×2(groot).

E-mailabonnementen

U kunt uw favoriete rapporten als e-mail ontvangen door u hierop te abonneren.

Klik op E-mailabonnement naast de knop Toevoegen rechtsboven op de pagina Rapporten. De abonnementspagina voor rapporten verschijnt.

Typ de rapportnaam in het veld Rapporten om de rapportnaam in de vervolgkeuzelijst te selecteren. Kies hoe vaak u e-mails wilt ontvangen (dagelijks, wekelijks, maandelijks), voeg het onderwerp van de e-mail toe en klik op Toevoegen om u te abonneren.

Klik op Bewerken om het abonnement te wijzigen. Klik op Verwijderen om het abonnement te verwijderen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account