Nieuw in Adobe Captivate Prime

Meer informatie over de nieuwe functies en verbeteringen in Adobe Captivate Prime

In de Adobe Captivate Prime-versie van maart 2018 worden aantrekkelijke nieuwe functies en verbeteringen uitgerold. Het biedt de mogelijkheid om rapporten voor de audittrail van de gebruiker en aanmeldings-/toegangsrapporten te genereren. Daarnaast geeft het studenten de mogelijkheid om cursusinstanties te kiezen. In deze versie zijn, onder andere, de klaslokalen en virtuele klaslokalen verbeterd.  Lees verder voor meer informatie over de nieuwe functies en verbeteringen die beschikbaar zijn in deze release.

Zie Functie-overzicht | Eerdere releases voor een samenvatting van de functies die in eerdere releases van Captivate Prime zijn geïntroduceerd.

E-mail op Niet storen instellen

Niet storen stelt beheerders in staat om bepaalde e-mails te blokkeren om te voorkomen dat ze bij een aantal gebruikers worden bezorgd. Werknemers die met lang verlof zijn en geen e-mailcommunicatie wensen te ontvangen, of managers die geen escalatiemails willen ontvangen die worden gegenereerd als een werknemer lessen niet tijdig heeft gevolgd, kunnen allemaal gebruik maken van de functie Niet storen.

Zie E-mail instellen op Niet storen voor meer informatie.

Instelling Niet storen
Instelling Niet storen

Cursusinstantie kiezen als student

Via Captivate Prime kunnen beheerders flexibele leerprogramma's maken. Met een flexibel leerprogramma kunnen studenten kiezen tussen meerdere instanties, een instantie selecteren en de inschrijving bevestigen. Als u dus als student bent ingeschreven voor een cursusinstantie waarvan de sessie is verlopen, kunt u nu overschakelen naar een andere sessie om vooruitgang te boeken.
Het enige wat een beheerder hoeft te doen om een flexibel leerprogramma te maken, is het selectievakje Studenten in staat stellen om instanties te kiezen inschakelen op de pagina Instanties. Als student kunt u gemakkelijk naar een andere instantie overschakelen door deze te kiezen uit de vervolgkeuzelijst met voorbeelden uit de lijst met cursussen.

Zie Cursusinstantie kiezen voor meer informatie.

Inhoud verwijderen of archiveren als auteur

Met deze versie van Captivate Prime kunnen auteurs inhoud uit de Inhoudsbibliotheek archiveren of verwijderen. Gearchiveerde inhoud kan indien nodig opnieuw worden gepubliceerd. Verwijderde inhoud kan niet worden opgehaald. U kunt deze functie gebruiken om inhoud te verwijderen die u niet meer gebruikt en alleen de inhoud te behouden die u nodig hebt, waardoor de navigatie gemakkelijker wordt.

Zie voor meer informatie: Inhoud archiveren of verwijderen.

Audittrail van gebruiker

In Audittrail van gebruiker wordt de levenscyclus van gebruikers, gebruikersgroepen en zelfregistratieprofielen vastgelegd. Toevoeging, verwijdering en wijziging in Manager van gebruiker worden allemaal vastgelegd. Daarnaast wordt Maken en verwijderen van zelfregistratieprofielen vastgelegd. Gebruik als beheerder de optie Audittrail van gebruiker onder Rapporten om rapporten te genereren.

Zie Rapporten audittrail van gebruiker voor meer informatie.

Audittrail van gebruiker
Audittrail van gebruiker

De voltooiing van een leerprogramma markeren en certificering

Beheerders en managers kunnen de voltooiing van een leertraject of certificering voor één/meerdere/alle studenten markeren met behulp van de optie Voltooiing markeren, die beschikbaar is onder Acties.

Aanmeldings-/toegangsrapport

Beheerders kunnen de aanmeldings- en toegangsgegevens van gebruikers vastleggen met behulp van dit rapport. Dit kan worden ingezet om bij te houden hoe de studenten het systeem gebruiken.

Aanmeldings-/toegangsrapport genereren
Aanmeldings-/toegangsrapport genereren

Klassikale en Virtuele klassikale sessies

 • Uitschrijving:
  de docenten hebben nu de mogelijkheid om de studenten bij de sessies uit te schrijven. Hierdoor worden ze ook bij bijbehorende lessen uitgeschreven.
 • Meerdaagse ondersteuning:
  Captivate Prime ondersteunt nu meerdaagse sessies voor klaslokalen en virtuele klaslokalen. Een auteur kan klassikale en virtuele klassikale sessies aanmaken die meerdere dagen duren. Beheerders/auteurs kunnen de Startdatum en Einddatum voor een CR- en VC-module instellen. Dit geeft aan dat de sessie is geconfigureerd voor meerdere dagen. De Bestede leertijd voor een module wordt ook berekend op basis van de sessieduur over meerdere dagen.
 • Tijdzone instellen voor sessies:
  auteurs kunnen informatie over de tijdzone geven tijdens het instellen van ILT/VILT-sessies. Dit vergemakkelijkt de taak van een auteur om ILT/VILT op te zetten voor een wereldwijd publiek. Virtuele klassikale sessies hebben nu een wachtlijst en zitplaatslimiet.

Bestand inzenden voor activiteitenmodules

De activiteitenmodule is nu uitgebreid en ondersteunt de workflow Bestand inzenden. Maak als auteur een activiteitenmodule en selecteer de optie Bestanden inzenden. Dit stelt de studenten in staat om een bestand in te zenden dat door de docenten van de module kan worden goedgekeurd of afgewezen. De module wordt pas voltooid nadat de docent de inzending heeft goedgekeurd.

Bestanden inzenden
Bestanden inzenden

Waarden voor actieve velden definiëren

Waarden voor actieve velden kunnen nu door de beheerder worden gedefinieerd. Dit voorkomt dat studenten bepaalde waarden dubbel invoeren omdat alleen uit vooraf gedefinieerde veldwaarden kan worden gekozen. Verschillende gebruikers kunnen bijvoorbeeld verschillende schrijfwijzen gebruiken voor hetzelfde woord ('Den Bosch', ‘'s-Hertogenbosch', 'DB', enz.). Als de beheerder de waarden definieert, kunnen gebruikers alleen kiezen uit bestaande waarden.

Actieve veldwaarden
Actieve veldwaarden

Migratieverbeteringen

 • Er kunnen nu leerobjectkaartafbeeldingen worden geïmporteerd en deze kunnen via Migratie gekoppeld worden aan leerobjecten in Captivate Prime.
 • Er kunnen taakhulpen worden geïmporteerd tijdens de migratie en deze kunnen aan de cursussen worden gekoppeld.
 • Badges kunnen nu via Migratie in Captivate Prime worden geïmporteerd.
 • Badges kunnen worden gekoppeld aan cursusinstanties, vaardigheidsniveaus, certificeringen en LP-instanties door middel van migratie voor bulkimport.
 • Integratiebeheerders kunnen nu vaardigheden associëren met cursussen in bulk door migratie achteraf aan te passen.

Ontdek Captivate Prime

Adobe-logo

Aanmelden bij je account