Configuratiefout bij het starten van een CC- of CS-toepassing

Als u een Creative Cloud (CC)- of Creative Suite (CS)-toepassing start, krijgt u een configuratiefout 15 of 16 dat u verzoekt om het product te verwijderen of opnieuw te installeren. Deze fout betekent dat de machtigingen voor toepassingsmappen verkeerd zijn ingesteld.

Configuratiefout

Oplossing: machtigingen voor licentiemappen herstellen

Volg de instructies voor uw besturingssysteem om machtigingen voor de mappen Adobe PCD en SLStore in te stellen.

Mac OS

Stel machtigingen voor zowel de mappen SLStore als Adobe PCD in.

1. Machtigingen instellen voor de map SLStore.

 1. Gebruik de Finder om naar Library/Application Support/Adobe/SLStore te gaan.

 2. Control-klik op de map en klik op Info ophalen.

 3. Vouw de sectie Eigendom & machtingen open.

 4. Klik op het pictogram Vergrendelen in de rechteronderhoek. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord als beheerder in wanneer u dit wordt gevraagd en klik op OK.

 5. Stel machtigingen in:

  • Systeem: lezen/schrijven
  • Beheerder: lezen/schrijven
  • Iedereen: lezen/schrijven
  Stel machtigingen in
 6. Klik op het tandwielpictogram en selecteer Toepassen op ingesloten item.

 7. Sluit het dialoogvenster Info ophalen.

2. Machtigingen instellen voor de map Adobe PCD.

 1. Gebruik de Finder om naar Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD te gaan.

 2. Control-klik op de map en klik op Info ophalen.

 3. Vouw de sectie Eigendom & machtingen open.

  Sectie Delen en machtigingen
 4. Klik op het pictogram Vergrendelen in de rechteronderhoek. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord als beheerder in wanneer u dit wordt gevraagd en klik op OK.

 5. Stel machtigingen in:

  • Systeem: lezen/schrijven
  • Beheerder: alleen-lezen
  • Iedereen: alleen-lezen
 6. Klik op het tandwielpictogram en selecteer Toepassen op ingesloten item.

 7. Sluit het dialoogvenster Info ophalen.

Windows 10

Voer alle onderstaande stappen uit om de fout in Windows 10 op te lossen.

1. Map- en zoekopties instellen.

 1. Open een venster Bestandsverkenner.

 2. Klik op het tabblad Weergave en selecteer vervolgens Verborgen items.

  Verborgen items

2. Machtigingen instellen.

Voer deze procedure uit tweemaal uit: eenmaal voor de map Adobe PCD en eenmaal voor de map SLStore.

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows 32-bits: Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows 64-bits: Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. Klik in Bestandsverkenner met de rechtermuisknop op de map Adobe PCD of SLStore en kies Eigenschappen.

 2. Klik op het tabblad Beveiliging en klik vervolgens op Bewerken om machtigingen in te stellen:

  Adobe PCD

  • Beheerders: volledig beheer

  SLStore

  • Beheerders: volledig beheer
  • Systeem: volledig beheer
  • Gebruikers: lezen en speciale machtigingen
  Stel machtigingen in
 3. Klik op OK om het dialoogvenster Machtigingen te sluiten.

 4. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Eigenschappen.

 5. Selecteer Alle machtigingen op onderliggende objecten vervangen door overneembare machtigingen van dit object. Klik op OK en vervolgens op Ja.

  Alle machtigingen op onderliggende objecten vervangen door overneembare machtigingen van dit object.
 6. Klik op OK om de SLStore of het dialoogvenster Eigenschappen in Adobe PCD te sluiten.

Windows 8

Om de fout in Windows 8 op te lossen, voert u de drie onderstaande stappen uit.

1. Map- en zoekopties instellen.

 1. Open een venster Bestandsverkenner.

 2. Klik op het tabblad Weergave en klik op Opties.

 3. Schakel Wizard Delen gebruiken (aanbevolen) onder aan de sectie Geavanceerde instellingen uit.

  Schakel het selectievakje Wizard Delen gebruiken (aanbevolen) uit
 4. Selecteer Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven.

  Selecteer Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven
 5. Klik op OK.

2. De map SLStore wijzigen.

 1. Navigeer in de Bestandsverkenner naar ProgramData\Adobe\SLStore.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de map SLStore en kies Eigenschappen.

 3. Schakel in de sectie Kenmerken de optie Alleen-lezen uit.

 4. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OKom het dialoogvenster Wijzigen van kenmerken bevestigen te sluiten.

3. Machtigingen instellen.

Voer deze procedure uit tweemaal uit: eenmaal voor de map Adobe PCD en eenmaal voor de map SLStore.

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows 32-bits: Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows 64-bits: Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. Klik in Bestandsverkenner met de rechtermuisknop op de map Adobe PCD of SLStore en kies Eigenschappen.

 2. Klik op het tabblad Beveiliging en stel machtigingen in:

  Adobe PCD

  • Beheerders: volledig beheer
  • Systeem: volledig beheer

  SLStore

  • Beheerders: volledig beheer
  • Hoofdgebruikers: alles behalve volledig beheer en speciale machtigingen
  • Systeem: volledig beheer
  • Gebruikers: lezen en speciale machtigingen
  Klik op het tabblad Beveiliging
 3. Klik op Geavanceerd en accepteer desgevraagd de vraag om benodigde bevoegdheden voor Gebruikersaccountbeheer (UAC).

 4. Klik op het tabblad Eigenaar, selecteer Beheerders en klik op Bewerken.

  Klik op het tabblad Eigenaar, selecteer Beheerders en klik op Bewerken
 5. Selecteer Eigenaar van subcontainers en objecten vervangen. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

  Selecteer Eigenaar van subcontainers en objecten vervangen en klik op Toepassen
 6. Selecteer het tabblad Machtigingen en klik op Machtigingen wijzigen.

  Klik op Machtigingen
 7. Selecteer Alle machtigingen op onderliggende objecten vervangen door overneembare machtigingen van dit object. Klik op OK en vervolgens op Ja.

  Selecteer Alle machtigingen op onderliggende objecten vervangen door overneembare machtigingen van dit object
 8. Klik op OK en klik vervolgens nogmaals op OK in het dialoogvenster Windows-beveiliging.

 9. Klik op OK om het dialoogvenster Geavanceerde beveiligingsinstellingen te sluiten.

Windows Vista/7

Om de fout in Windows Vista/7 op te lossen, importeert u de drie onderstaande stappen.

1. Map- en zoekopties instellen.

 1. Kies Start > Computer.

 2. Kies Organiseren > Map- en zoekopties en klik op het tabblad Weergave.

 3. Schakel Wizard Delen gebruiken (aanbevolen) onder aan de sectie Geavanceerde instellingen uit.

  Schakel het selectievakje Wizard Delen gebruiken (aanbevolen) uit
 4. Selecteer Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven.

  Selecteer Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven
 5. Klik op OK.

2. De map SLStore wijzigen.

 1. Ga in Windows Verkenner naar ProgramData\Adobe\SLStore.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de map SLStore en kies Eigenschappen.

 3. Schakel in de sectie Kenmerken de optie Alleen-lezen uit.

 4. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OKom het dialoogvenster Wijzigen van kenmerken bevestigen te sluiten.

3. Machtigingen instellen.

Voer deze procedure uit tweemaal uit: eenmaal voor de map Adobe PCD en eenmaal voor de map SLStore.

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows 32-bits: Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows 64-bits: Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. Klik in Bestandsverkenner met de rechtermuisknop op de map Adobe PCD of SLStore en kies Eigenschappen.

 2. Klik op het tabblad Beveiliging en stel machtigingen in:

  Adobe PCD

  • Beheerders: volledig beheer
  • Systeem: volledig beheer

  SLStore

  • Beheerders: volledig beheer
  • Hoofdgebruikers: alles behalve volledig beheer en speciale machtigingen
  • Systeem: volledig beheer
  • Gebruikers: lezen en speciale machtigingen
  Klik op het tabblad Beveiliging
 3. Klik op Geavanceerd en accepteer desgevraagd de vraag om benodigde bevoegdheden voor Gebruikersaccountbeheer (UAC).

 4. Klik op het tabblad Eigenaar, selecteer Beheerders en klik op Bewerken.

  Klik op het tabblad Eigenaar, selecteer Beheerders en klik op Bewerken
 5. Selecteer Eigenaar van subcontainers en objecten vervangen. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

  Selecteer Eigenaar van subcontainers en objecten vervangen en klik op Toepassen
 6. Selecteer het tabblad Machtigingen en klik op Machtigingen wijzigen.

  Klik op Machtigingen wijzigen
 7. Selecteer Alle machtigingen op onderliggende objecten vervangen door overneembare machtigingen van dit object. Klik op OK en vervolgens op Ja.

  Selecteer Alle machtigingen op onderliggende objecten vervangen door overneembare machtigingen van dit object
 8. Klik op OK en klik vervolgens nogmaals op OK in het dialoogvenster Windows-beveiliging. 

Windows XP Professional

Om de fout in Windows XP Pro op te lossen, importeert u de drie onderstaande stappen.

1. Map en onderzoeksopties instellen.

 1. Kies Start > Configuratiescherm.

 2. Dubbelklik op Mapopties en klik vervolgens op het tabblad Weergave.

 3. Schakel Eenvoudig delen van bestanden gebruiken (aanbevolen) onder aan de sectie Geavanceerde instellingen uit.

  Schakel Eenvoudig delen van bestanden gebruiken (aanbevolen) uit
 4. Selecteer Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven.

  Selecteer Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven
 5. Klik op OK.

2. De map SLStore wijzigen.

 1. Ga in Windows Verkenner naar Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SLStore.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de map SLStore en kies Eigenschappen.

 3. Schakel in de sectie Kenmerken de optie Alleen-lezen uit.

  Schakel Alleen-lezen uit
 4. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OKom het dialoogvenster Wijzigen van kenmerken bevestigen te sluiten.

3. Machtigingen instellen.

Voer deze procedure tweemaal uit: eenmaal voor de map Adobe PCD en eenmaal voor de map SLStore.

SLStore C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SLStore
Adobe PCD

Windows 32-bits: Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows 64-bits: Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

 1. Klik in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op Adobe PCD of de map SLStore en kies Eigenschappen.

 2. Klik op het tabblad Beveiliging en stel machtigingen in:

  Adobe PCD

  • Beheerders: volledig beheer
  • Systeem: volledig beheer

  SLStore

  • Beheerders: volledig beheer
  • Hoofdgebruikers: alles behalve volledig beheer en speciale machtigingen
  • Systeem: volledig beheer
  • Gebruikers: lezen en speciale machtigingen
  Klik op het tabblad Beveiliging
 3. Klik op Geavanceerd.

 4. Klik op het tabblad Eigenaar en selecteer Beheerders.

 5. Selecteer Eigenaar van subcontainers en objecten vervangen. Klik op Toepassen.

  Selecteer Eigenaar van subcontainers en objecten vervangen en klik op Toepassen
 6. Klik op het tabblad Machtigingen.

 7. Selecteer Machtigingen voor alle onderliggende objecten vervangen door de weergegeven vermeldingen die op onderliggende objecten van toepassing zijn. Klik op OK en vervolgens op Ja.

  Selecteer Machtigingen voor alle onderliggende objecten vervangen door de weergegeven vermeldingen die op onderliggende objecten van toepassing zijn
 8. Klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen te sluiten.

 9. Klik op OK om het dialoogvenster Geavanceerde beveiligingsinstellingen te sluiten.

Windows XP Home

Om de fout in Windows XP Home op te lossen, importeert u de vier onderstaande stappen.

1. Windows in veilige modus starten.

 1. Start de computer opnieuw op.

 2. Terwijl de computer opnieuw opstart maar voordat Windows wordt gestart, drukt u op F8 en houdt u deze ingedrukt.

 3. Selecteer Veilige modus in de lijst met opstartopties.

 4. In elke hoek van het bureaublad verschijnt dan de melding Veilige modus. Als dit niet het geval is, herhaalt u stap 1-3.

 5. Meld u bij Windows aan als een gebruiker met beheerdersrechten.

2. Map en onderzoeksopties instellen.

 1. Kies Start > Configuratiescherm.

 2. Dubbelklik op Mapopties en selecteer vervolgens het tabblad Weergave.

 3. Schakel Eenvoudig delen van bestanden gebruiken (aanbevolen) onder aan de sectie Geavanceerde instellingen uit.

  Schakel Eenvoudig delen van bestanden gebruiken (aanbevolen) uit
 4. Selecteer Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven.

  Selecteer Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven
 5. Klik op OK.

3. De map SLStore wijzigen.

 1. Ga in Windows Verkenner naar Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SLStore.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de map SLStore en kies Eigenschappen.

 3. Schakel in de sectie Kenmerken de optie Alleen-lezen uit.

  Schakel Alleen-lezen uit
 4. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OKom het dialoogvenster Wijzigen van kenmerken bevestigen te sluiten.

4. Machtigingen instellen.

Voer deze procedure tweemaal uit: eenmaal voor de map Adobe PCD en eenmaal voor de map SLStore.

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows 32-bits: Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows 64-bits: Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. Klik in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op Adobe PCD of de map SLStore en kies Eigenschappen.

 2. Klik op het tabblad Beveiliging en stel machtigingen in:

  Adobe PCD

  • Beheerders: volledig beheer
  • Systeem: volledig beheer

  SLStore

  • Beheerders: volledig beheer
  • Hoofdgebruikers: alles behalve volledig beheer en speciale machtigingen
  • Systeem: volledig beheer
  • Gebruikers: lezen en speciale machtigingen
  Klik op het tabblad Beveiliging
 3. Klik op Geavanceerd.

 4. Klik op het tabblad Eigenaar en selecteer Beheerders.

 5. Selecteer Eigenaar van subcontainers en objecten vervangen en klik op Toepassen.

  Selecteer Eigenaar van subcontainers en objecten vervangen en klik op Toepassen
 6. Klik op het tabblad Machtigingen.

 7. Selecteer Machtigingen voor alle onderliggende objecten vervangen door de weergegeven vermeldingen die op onderliggende objecten van toepassing zijn. Klik op OK en vervolgens op Ja.

  Selecteer Machtigingen voor alle onderliggende objecten vervangen door de weergegeven vermeldingen die op onderliggende objecten van toepassing zijn
 8. Klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen te sluiten.

 9. Klik op OK en vervolgens op Ja in het dialoogvenster Beveiliging. Klik nogmaals op OK om het dialoogvenster Eigenschappen te sluiten.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid