U ziet een waarschuwing wanneer u op Downloaden of Link proberen klikt | Creative Cloud-website

Probleem

Wanneer u op Downloaden of Proberen voor een desktop-app op de Creative Cloud-website klikt, ziet u een waarschuwing over de Adobe Creative Cloud-client.

In Mozilla Firefox ziet u een dialoogvenster Toepassing starten. In het bericht staat dat de link moet worden geopend met een toepassing.

In Google Chrome ziet u het dialoogvenster Extern protocolverzoek. Dit bericht geeft aan dat Google Chrome een externe applicatie moet starten.

In Internet Explorer ziet u een of twee dialoogvensters waarin u wordt gevraagd of u de website een programma wilt laten openen.

Oplossing

Dit is normaal. Dit is een beveiligingswaarschuwing van uw browser.

Voer een van de volgende handelingen uit:

Mozilla Firefox - Selecteer Mijn keuze onthouden voor AAM-koppelingen. Klik op OK.

Google Chrome - Selecteer Mijn keuze onthouden voor alle links van dit type. Klik op Toepassing starten.

Internet Explorer - Deselecteer Altijd waarschuwen voordat dit type adressen wordt geopend en klik op Toestaan. Als u de Beveiligde modus aan heeft staan, verschijnt er een tweede dialoogvenster. Dit kan zowel vóór of na de andere verschijnen. Selecteer in het dialoogvenster met de gele banner in de Beveiligde modus Deze waarschuwing niet meer voor dit programma weergeven. Klik op Toestaan.

Nadat u deze stappen heeft doorlopen, wordt de Creative Cloud-desktopapp meteen geopend.

Aanvullende informatie

De Creative Cloud-website maakt gebruik van een aangepast protocol (aam://) om de Creative Cloud-desktopapp op uw computer te openen. Toestaan dat via een website een programma wordt geopend kan schadelijk zijn voor uw computer. Daarom vraagt uw browser u om te bevestigen dat u dat daadwerkelijk wilt doen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?