Fout: Licentie werkt niet meer | Windows

Probleem als gevolg van de fout: 'Licentieverlening voor dit product werkt niet meer.'

Opmerking:

Dit artikel is van toepassing op Creative suite 5.5 en eerdere versies.

Ziet u de fout 'Licentieverlening voor dit product werkt niet meer' wanneer u probeert een Adobe-toepassing te starten? Probeer de oplossingen op deze pagina om het probleem op te lossen.

Oplossingen

Belangrijk: voer de onderstaande oplossingen in volgorde uit. Ga niet verder naar de volgende oplossing als het probleem is opgelost met een eerdere oplossing. Na het uitvoeren van deze oplossing, kunt u worden gevraagd de licentiegegevens opnieuw in te voeren of uw product te activeren. Daarnaast is het mogelijk dat proefversies van Adobe-software niet kunnen worden gestart.

Oplossing 1: de update voor de licentieverleningsservice toepassen.

 1. Sluit alle Adobe-toepassingen.
 2. Voer de licentieservice-update uit:

  1. Pak het bestand LicenseRecovery109.zip uit.

   Belangrijk: U hebt een hulpprogramma zoals Winzip nodig voor het uitpakken van de bestandsinhoud.
  2. Dubbelklik op LicenseRecover.exe.
 3. Volg de instructies op het scherm.
 4. Start uw Adobe-toepassing.

  Belangrijk: de patch is van toepassing op Creative Suite 3- of 4-producten, Acrobat 8 of 9, Photoshop Elements 6, 7 of 8, Director en Adobe Technical Communication Suite. Als uw probleem niet is opgelost bij de eerste poging, voert u de patch opnieuw uit en voert u de optie 0 in wanneer u dat wordt gevraagd. Als het probleem zich blijft voordoen nadat u de patch een tweede maal hebt toegepast, gaat u door naar oplossing 2.

Oplossing 2: FLEXnet Licensing Service instellen op Handmatig en de service starten.

 1. Kies Start > Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Systeembeheer.
 3. Dubbelklik op Services.
 4. Dubbelklik op FLEXnet Licensing Service om het dialoogvenster Eigenschappen te openen.
 5. Klik in het vak Opstarttype en selecteer Handmatig.
 6. Klik op Toepassen.
 7. Klik in de rubriek Status van service op Starten om de service te starten.
 8. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.
 9. Sluit alle geopende dialoogvensters.
 10. Start uw Adobe-toepassing.

NB: als de fout "Fout 5, toegang geweigerd" verschijnt als u probeert om de Flexnet-licentieservice te starten, gaat u als volgt te werk:

 1. selecteer Start > Uitvoeren en typ services.msc.
 2. Dubbelklik op Flexnet-licentieservice.
 3. Klik op het tabblad Aanmelden en selecteer Aanmelden als: Dit account, en geef uw account op.
 4. Klik op OK en sluit het venster Services.
 5. Herstart het systeem en herhaal oplossing 2.

Oplossing 3: geef de FLEXnet-map een andere naam.

Wijzig de naam van de FLEXnet-map naar FLEXnetold op de volgende locatie:

 • Op Windows XP:
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet
 • Op Windows Vista of Windows 7:
  C:\ProgramData\FLEXnet folder

Belangrijk: Als u dit bestand verwijdert, stoppen alle actieve Adobe-testen en verliest u de resterende dagen. 

Oplossing 4: uw rechten voor de FLEXnet-map opnieuw instellen.

Sluit alle Adobe-toepassingen. De FLEXnet-map bevat de licentiegegevens voor de geïnstalleerde Adobe-toepassingen. Wanneer u de bestandsmachtigingen van de FLEXnet-map aanpast, kunnen de licentiegegevens mogelijk correct worden geschreven.Volg de onderstaande instructies voor uw besturingssysteem om machtigingen voor de FLEXnet-map (die de servicegegevens voor de licentie bevat) aan te passen.

Belangrijk: om dit op te lossen, hebt u beheerdersbevoegdheden nodig op uw computer. Meld u onder Windows XP aan met een beheerdersaccount. Geef onder Windows 7 en Vista beheerdersreferenties op.

Op Windows XP Professional

 1. Kies Start > Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Mapopties en klik vervolgens op het tabblad Weergave.
 3. Schuif helemaal naar beneden in de rubriek Geavanceerde instellingen en schakel het selectievakje Eenvoudig delen van bestanden gebruiken (aanbevolen) uit.
 4. Klik op OK.
 5. Klik in het verkennervenster van het Configuratiescherm in de adresbalk, typ %ALLUSERSPROFILE%\Application Data en druk op Enter.
 6. Klik met de rechtermuisknop op de FLEXnet-map en selecteer Eigenschappen.
 7. Hef in het onderdeel Kenmerken Alleen-lezen op.
 8. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK om het dialoogvenster Wijzigen van kenmerken bevestigen te sluiten.
 9. Klik op het tabblad Beveiliging.
 10. Controleer of de beheerders en SYSTEEM zijn vermeld en of de rechten voor de beveiliging zijn ingesteld op Volledig beheer.
 11. Klik op Geavanceerd.
 12. Schakel het selectievakje Machtigingen voor alle onderliggende objecten vervangen door de weergegeven vermeldingen die op onderliggende objecten van toepassing zijn in.
 13. Klik op het tabblad Eigenaar.
 14. Selecteer Beheerders.
 15. Schakel het selectievakje Eigenaar van onderliggende containers en objecten vervangen in.
 16. Klik op OK en vervolgens op Ja in het dialoogvenster Beveiliging.
 17. Klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen van FLEXnet te sluiten.
 18. Start uw Adobe-toepassing.

Op Windows XP Home

 1. Opnieuw opstarten in de veilige modus.
  1. Windows opnieuw opstarten.
  2. Druk op F8 voordat Windows start (wanneer een bericht ziet zoals Voor geavanceerde opstarttypes).
  3. Selecteer Veilige modus in de lijst met opstartopties.

   • Als de melding Veilige modus niet wordt weergegeven in elke hoek van het bureaublad, herhaalt u stappen 1.1 tot en met 1.3.
   • Als de melding Veilige modus niet wordt weergegeven in elke hoek van het bureaublad, meldt u zich aan als beheerder van de lokale computer.
  4. Klik op OK wanneer een dialoogvenster aangeeft dat Windows wordt uitgevoerd in Veilige modus.
 2. Kies Start > Configuratiescherm.
 3. Dubbelklik op Mapopties en klik vervolgens op het tabblad Weergave.
 4. Schuif helemaal naar beneden in de rubriek Geavanceerde instellingen en schakel het selectievakje Eenvoudig delen van bestanden gebruiken (aanbevolen) uit.
 5. Klik op OK.
 6. Klik in het verkennervenster van het Configuratiescherm in de adresbalk, typ %ALLUSERSPROFILE%\Application Data en druk op Enter.
 7. Klik met de rechtermuisknop op de FLEXnet-map en selecteer Eigenschappen.
 8. Hef in het onderdeel Kenmerken Alleen-lezen op.
 9. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK om het dialoogvenster Wijzigen van kenmerken bevestigen te sluiten.
 10. Klik op het tabblad Beveiliging.
 11. Controleer of de beheerders en SYSTEEM zijn vermeld en of de rechten voor de beveiliging zijn ingesteld op Volledig beheer.
 12. Klik op Geavanceerd.
 13. Klik op het tabblad Eigenaar.
 14. Selecteer Beheerders.
 15. Schakel het selectievakje Eigenaar van onderliggende containers en objecten vervangen in.
 16. Klik op Toepassen en selecteer het tabblad Machtigingen.
 17. Schakel het selectievakje Machtigingen voor alle onderliggende objecten vervangen door de weergegeven vermeldingen die op onderliggende objecten van toepassing zijn in.
 18. Klik op OK en vervolgens op Ja in het dialoogvenster Beveiliging.
 19. Klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen van FLEXnet te sluiten.
 20. Start uw Adobe-toepassing.

Op Windows 7 of Windows Vista

 1. Selecteer Start > Computer.
 2. Selecteer Organiseren > Map- en zoekopties en klik vervolgens op het tabblad Weergave.
 3. Schuif helemaal naar beneden in de rubriek Geavanceerde instellingen en schakel het selectievakje Wizard Delen gebruiken (aanbevolen) uit.
 4. Klik op OK.
 5. Klik in het verkennervenster van Computer in de adresbalk, typ %ALLUSERSPROFILE% en druk vervolgens op Enter.
 6. Klik met de rechtermuisknop op de FLEXnet-map en selecteer Eigenschappen.
 7. Hef in het onderdeel Kenmerken Alleen-lezen op.
 8. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK om het dialoogvenster Wijzigen van kenmerken bevestigen te sluiten.
 9. Klik op het tabblad Beveiliging.
 10. Controleer of de beheerders en SYSTEEM zijn vermeld en of de rechten voor de beveiliging zijn ingesteld op Volledig beheer. Indien dat niet het geval is, doet u het volgende:
  1. Klik op Bewerken.
  2. Als de prompt voor Gebruikersaccountbeheer verschijnt, volgt u de aanwijzingen om dit te accepteren.
  3. Breng de nodige wijzigingen aan.
 11. Klik op Geavanceerd.
 12. Klik op het tabblad Eigenaar.
 13. Klik op Bewerken en accepteer de vraag tot UAC-uitbreiding wanneer deze verschijnt.
 14. Klik in de rubriek Eigenaar wijzigen op Beheerders.
 15. Schakel het selectievakje Eigenaar van onderliggende containers en objecten vervangen in.
 16. Klik op Toepassen en op het tabblad Machtigingen.
 17. Klik op Bewerken en accepteer de vraag tot UAC-uitbreiding wanneer deze verschijnt.
 18. Schakel het selectievakje Machtigingen voor alle onderliggende objecten vervangen door de weergegeven vermeldingen die op onderliggende objecten van toepassing zijn in.
 19. Klik op OK en vervolgens op Ja.
 20. Klik op OK en vervolgens op OK in het dialoogvenster Windows-beveiliging.
 21. Klik op OK om het dialoogvenster Geavanceerde beveiligingsinstellingen voor FLEXnet te sluiten.
 22. Klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen van FLEXnet te sluiten.
 23. Start uw Adobe-toepassing.

Oplossing 5: Uw machtigingen voor de Adobe PCD-map opnieuw instellen. 

Volg de instructies in Oplossing 4, maar pas ze toe op de volgende map:

C:/Program Files/Common FIles/Adobe PCD

Oplossing 6: het SQLite-logboekbestand verwijderen.

Het logboekbestand bestaat alleen in specifieke omstandigheden wanneer een klant het databasebestand opent terwijl bepaalde opties zijn ingeschakeld. Ga verder naar de volgende oplossing als het bestand niet bestaat.

 1. Gebruik Verkenner om naar \Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\cache te navigeren.
 2. Indien het aanwezig is, verwijdert u het bestand cache.db-journal
 3. Start uw Adobe-toepassing.

Oplossing 7: (alleen Vista) de gevirtualiseerde en niet-gevirtualiseerde PCD- en caps-bestanden synchroniseren.

Wanneer u zowel toepassingen hebt die Vista ondersteunen als toepassingen die Vista niet ondersteunen, kunnen de bestanden in C:\Program Files en op de virtuele opslaglocatie asynchroon zijn. Ga als volgt te werk voor het synchroniseren van de mappen:

 1. Sluit alle Adobe-toepassingen.
 2. Kopieer de map "Adobe PCD" van C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe.
 3. Plak deze map in C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Common Files\Adobe.
 4. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de bestaande bestanden te vervangen/samen te voegen. Selecteer in het volgende dialoogvenster Kopiëren en Vervangen voor alle bestanden.
 5. Start de toepassing opnieuw op.
 6. Als het probleem zich blijft voordoen, doet u hetzelfde met de map "caps" die zich op dezelfde locatie bevindt en naar dezelfde locatie wordt gekopieerd.

N.B.: Bij deze oplossing kunt u worden gevraagd om het serienummer van de probleemtoepassing of van een andere Adobe-toepassing opnieuw in te voeren.

Het is ook mogelijk de naam te wijzigen van de mappen op de virtuele opslaglocatie of ze te verwijderen en de toepassing opnieuw op te starten:

 1. Sluit alle Adobe-toepassingen.
 2. Blader naar C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Common Files\Adobe.
 3. Wijzig de naam van de map Adobe PCD, bijvoorbeeld naar AdobeoldPCD, of verwijder deze map.
 4. Start de toepassing.
 5. Als het probleem zich blijft voordoen, doet u hetzelfde met de caps-map.

Als de bovenstaande voorstellen geen oplossing bieden, moet u de registersleutel van de virtuele opslagruimte/Adobe verwijderen.

 1. Sluit alle Adobe-toepassingen.
 2. Meld u aan onder Windows als beheerder.
 3. Selecteer Start > Alle programma's > Accessoires > Uitvoeren en typ regedit.
 4. Klik op de knop Doorgaan in het venster Gebruikersaccountbeheer.
 5. Maak een back-up van het register met de opdracht Bestand > Exporteren. Geef de back-up een naam en sla deze op een locatie op die u kunt onthouden.
 6. Klik met de rechtermuisknop op HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Classes > VirtualStore > MACHINE > SOFTWARE > Adobe
 7. Selecteer Verwijderen. Sluit het register af.
 8. Start de toepassing.

N.B.: Bij deze oplossing kunt u worden gevraagd om het serienummer van de probleemtoepassing of van een andere Adobe-toepassing opnieuw in te voeren.

Oplossing 8: opnieuw installeren.

WAARSCHUWING! Voor deze procedure moet u alle software van het merk Adobe CS3 en CS4, evenals Acrobat 8 en 9 volledig verwijderen en opnieuw installeren. Er zijn beheerdersmachtigingen vereist voor het installeren van de Adobe-software. Meld u aan met een beheerdersaccount om de onderstaande stappen uit te voeren. Raadpleeg de documentatie van het besturingssysteem voor extra informatie.

 1. Kies Start > Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Functies en programma's (Windows 7/Vista) of op Software (XP).
 3. Selecteer uw Adobe-product en klik op Wijzigen/Verwijderen.
 4. Volg de instructies op het scherm om de software te verwijderen.
 5. Herhaal stappen 3 en 4 voor uw resterende Adobe CS3/CS4-, Acrobat 8/9-producten.
 6. Verwijder de volgende mappen:
  C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD
  C:\Program Files\Common Files\Adobe\caps
  C:\Program Files\Common Files\Adobe\backup

 7. Kies Start > Uitschakelen, selecteer Opnieuw opstarten en klik op OK.
 8. Installeer uw Adobe-producten vanaf de originele media.
 9. Start het Adobe-product.

Aanvullende informatie

Er zijn verschillende problemen die deze fout kunnen veroorzaken, zoals de volgende:

 • Als de fout direct na de installatie optreedt, moet een component waarschijnlijk worden bijgewerkt om op uw besturingssysteem aan te sluiten. Of de component vereist een iets afwijkende configuratie van uw systeem.
 • Als de toepassing eerder ten minste één keer met succes gestart is, of als deze zwaar is gebruikt, hangt het probleem waarschijnlijk met een systeembron samen.  (Oorzaken kunnen zijn weinig geheugen, weinig schijfruimte of tegelijk starten van meerdere programma's.) Dit kan leiden tot een tijdelijke fout in het licentiesysteem of een beschadiging van de permanente licentiegegevens.
 • Als er tijdens de installatie een onderbreking is opgetreden, kan dit de correcte werking van het licentiesysteem verhinderen.
 • Als u eerder hebt deelgenomen aan een pre-releaseprogramma, hebt u mogelijk een tijdelijk serienummer dat is ingesteld met een vervaldatum. Zie in dat geval Fout 'Licentieverlening voor dit product is verlopen' | CS4, CS5.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account