Afsluitcode 15 tijdens installatie | MAC OS x | CCM, CS6

Probleem

Tijdens installatie van een Creative Suite 6- of een Creative Cloud-product treedt afsluitcode 15 op.  Het is ook mogelijk dat de gebruikersinterface van het installatieprogramma niet verschijnt wanneer u op Installeren klikt.

Oplossingen

Dit probleem wordt momenteel door Adobe onderzocht. Blijkbaar wijzen sommige computers de resources voor het installatieproces niet toe, wat deze fout veroorzaakt.

Oplossing 1: start de computer opnieuw op en voer schijfherstel uit.

 1. Start de computer in veilige modus.

  Opmerking: opstarten in veilige modus wordt alleen weergegeven in het opstartscherm. Het verschijnt niet in de hoeken van het bureaublad zoals dat gebeurt in Windows.

  1. Start Macintosh opnieuw op. Houd de Shift-toets ingedrukt onmiddellijk nadat u het opstartgeluid hoort.
  2. Laat de Shift-toets los zodra het Apple-logo wordt weergegeven. Veilig opstarten verschijnt in het opstartscherm van Mac OS X.
 2. Zie voor informatie over het uitvoeren van het herstelprogramma Volumebevoegdheden herstellen door Schijfhulpprogramma uit te voeren | Mac OS X.

 3. Voer de productinstallatie nogmaals uit via de Creative Cloud-toepassing (Adobe Application Manager).

 4. Start de Macintosh opnieuw op zonder toetsen opnieuw ingedrukt te houden.

Oplossing 2: verwijder tijdelijk plist-bestanden.

Downloaden

 1. Open het plist.zip-bestand om de sh-bestanden te extraheren.

 2. Ga naa Toepassingen > Hulpprogramma's > Terminal.

 3. Typ sh.
  Belangrijk: zorg ervoor dat er een spatie staat na sh.

 4. Laat het Terminal-venster open en navigeer naar de map waarin u de sh-bestanden hebt gedownload.

 5. Sleep Clean Entries.sh naar het Terminal-venster.
  Opmerking: zorg dat het pad naar het bestand direct na de sh wordt weergegeven. Voorbeeld: sh /Users//Desktop/Clean Entries.sh

 6. Druk op Return.

 7. Sluit alle vensters en installeer opnieuw.

 8. Ga naa Toepassingen > Hulpprogramma's > Terminal.

 9. Typ sh.
  Belangrijk: zorg ervoor dat er een spatie staat na sh.

 10. Laat het Terminal-venster open en navigeer naar de map waarin u de sh-bestanden hebt gedownload.

 11. Sleep Restore Entries.sh naar het Terminal-venster.
  Opmerking: zorg dat het pad naar het bestand direct na de sh wordt weergegeven.

 12. Druk op Return.

Oplossing 3: neem contact op met Adobe-ondersteuning.

Neem contact op met Adobe Support voor verdere hulp bij dit probleem als de bovenstaande stappen niet werken.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?