AEM Mobile biedt ondersteuning voor het maken van apps die voldoen aan internationale toegankelijkheidsnormen op voorwaarde dat de inhoud van de app als een HTML-artikel met toegankelijkheidsfunctie wordt gemaakt.

 

Toegankelijkheid op appniveau

Bladerpagina's, navigatie en andere elementen van de app bieden ondersteuning voor de toegankelijkheidsfuncties van de respectieve platformen: iOS, Android en Windows. Met andere woorden: als de richtlijnen worden gevolgd waarnaar in de onderstaande sectie “Toegankelijkheid van de inhoud” wordt verwezen, zal de app toegankelijk zijn.

Gebruikers van de app kunnen de verwachte functies van de toepassing benutten met behulp van de ondersteunende technologie van het platform, waaronder de volgende functies:

  • De app starten
  • Bladerpagina's weergeven en navigeren door bladerpagina's
  • Een collectie of artikelkaart selecteren en openen
  • Een HTML-artikel lezen, op voorwaarde dat het artikel de juiste tags bevat
  • Navigeren tussen artikelen
  • Aanmelden bij een account
  • Een collectie aanschaffen

Toegankelijkheid van de inhoud

HTML-artikelen moeten voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten voor webinhoud (WCAG) 2.0 (alleen Engelstalig). Voor technieken over het verkrijgen van deze conformiteit, raadpleegt u het document HTML- en XHTML-technieken voor WCAG 2.0 (alleen Engelstalig) van de W3C.

Artikelen met vaste lay-out die in InDesign of PowerPoint zijn gemaakt, voldoen niet aan de richtlijnen voor toegankelijkheid. Alleen HTML-artikelen kunnen voldoen aan de richtlijnen.

AEM Mobile Voluntary Product Accessibility Templates (VPAT's)

Voluntary Product Accessibility Templates vormen een conformiteitsverklaring inzake sectie 508 van de Amerikaanse Rehabilitation Act van 1973. Deze wet is een inkoopstandaard voor Amerikaanse federale overheden en hun aannemers. In de VPAT's wordt in detail het niveau van ondersteuning voor bepaalde Amerikaanse toegankelijkheidseisen voor de overheid uitgelegd.

VPAT voor iOS-apps

VPAT voor Android-apps

VPAT voor Windows-apps