U hebt slechts één gebruikers-id (Adobe ID, Enterprise ID of Federated ID) nodig voor al uw accounts en projecten. Dezelfde gebruikers-id kan verschillende rollen voor verschillende accounts en projecten vervullen, zelfs wanneer u aan projecten voor verschillende licentiehouders werkt.

Een licentie voor bevat een of meer accounts. Zo kan een licentie afzonderlijke accounts voor Europa, Noord-Amerika en Azië bevatten. Elk account bevat een hoofdbeheerder die aan een gebruikers-id voor elk hoofdaccount is gekoppeld. De oorspronkelijke hoofdbeheerder kan extra accountbeheerdersrollen toewijzen, die dezelfde mogelijkheden hebben als de oorspronkelijke hoofdbeheerder. Een hoofdbeheerder is verantwoordelijk voor het maken van projecten en rollen in dat account. Hoofdbeheerders kunnen voor elk project gebruikers toevoegen op basis van hun gebruikers-id en rollen of machtigingen aan deze gebruikers toewijzen. Deze worden gebruikersaccounts genoemd.

Opmerking:

We raden u aan het aantal hoofdbeheerders in elk account te beperken. In plaats daarvan moeten de hoofdbeheerders gebruikers toewijzen aan projecten en elke gebruiker alleen de rechten geven die ze per project nodig hebben.

Structuur van het bedrijfscontract
Het bedrijfscontract kan meerdere accounts bevatten. Elk account kan meerdere projecten bevatten.

Gebruik van gebruikers-id's

Een account vertegenwoordigt een bedrijf of uitgever. De hoofdbeheerder maakt projecten. Een project bevat de informatie voor de app. Wanneer een hoofdbeheerder gebruikers aan een project toewijst, geven de beheerder voor elke gebruiker rollen en machtigingen op. Elke rol bevat machtigingsinstellingen die kunnen worden ingeschakeld.

Stel dat het bedrijf ACME Corporation wereldwijd actief is en dat de afzonderlijke regio's hun eigen toepassingen beheren. Elke regio heeft een eigen hoofdaccount waaraan een hoofdbeheerder is toegewezen. Voor elk account geldt dat de hoofdbeheerder projecten maakt en gebruikers aan deze projecten toewijst. Dezelfde gebruiker kan verschillende machtigingen hebben voor verschillende projecten.

Voor een gebruiker bij ACME kunnen dan de volgende instellingen zijn opgegeven:

Adobe ID Accounts Projecten Machtigingen
jay@acme.com ACME Noord-Amerika Widgets Weekly
Gadgets Galore
Jaarrapporten van ACME
Hoofdbeheerder
jay@acme.com ACME Europa ACME Bambinos
ACME Estilos
Jaarrapporten van ACME
Meldingen
Inhoudsproducent
Inhoud maken
jay@acme.com ACME Azië Widgets Weekly Asia Inhoudsproducent

In dit voorbeeld kan deze gebruiker met dezelfde gebruikers-id aan drie verschillende accounts en zeven verschillende projecten binnen de accounts werken. Welke opties na aanmelding beschikbaar zijn, is afhankelijk van de machtigingen die voor elk project aan de gebruiker zijn toegewezen.

Klanten kunnen bestaande rechten voor een gebruikers-id aan hun projecten toewijzen, ongeacht de organisatie waartoe ze behoren.

Overschakelen naar andere accounts en projecten

Wanneer u zich aanmeldt met uw gebruikers-id, kunt u, mits u over rechten voor meerdere accounts beschikt, selecteren aan welk account u wilt werken. Vervolgens kiest u in het account het project waaraan u wilt werken.

 • Als u wilt overschakelen naar een ander project, kunt u in het pop-upmenu een ander project kiezen.

 

Overschakelen naar een ander project
Overschakelen naar een ander project

 • Als u wilt overschakelen naar een ander account, klikt u op de accountnaam in de werkbalk en kiest u een ander account.
Overschakelen naar een ander account
Overschakelen naar een ander account

Rollen maken

Alleen hoofdbeheerders kunnen rollen maken en bewerken. Wanneer u een rol maakt, schakelt u mogelijkheden (of machtigingen) in voor de gebruikers die zijn toegewezen aan deze machtigingen. U kunt bijvoorbeeld een rol maken die machtigingen voor het ontwikkelen van apps bevat en een andere rol die machtigingen voor het maken en publiceren van inhoud bevat. De hoofdbeheerder (of een gebruiker met projectbeheerrechten) wijst deze rollen toe aan verschillende gebruikers of selecteert aangepaste machtigingen wanneer gebruikers worden toegevoegd aan een project.

 1. Gebruik een gebruikers-id met hoofdbeheerdersrechten om u aan te melden bij de on-demandportal (https://aemmobile.adobe.com).

   

 2. Klik in de linkernavigatiebalk van de on-demandportal op Hoofdinstellingen en klik vervolgens op Rollen.

  Als u de optie Hoofdinstellingen niet ziet in de linkernavigatiebalk, hebt u zich aangemeld met een gebruikers-id waarmee u geen rollen kunt maken.

 3. Klik op Maken en geef de naam van de rol op. Selecteer de machtigingen die u aan de rol wilt toewijzen.

  Klik op het pictogram Rol toevoegen

  Opmerking:

  Gebruikers kunnen de Preflight-app gebruiken als optie “Weergeven in Adobe Experience Manager Mobile Preflight” is ingeschakeld of als een van de overige inhoudsmachtigingen is geselecteerd.

 4. Klik op Opslaan zodra u klaar bent.

  Wanneer u een gebruiker aan een project toevoegt, kunt u de betreffende rol selecteren.

Rollen en machtigingen aan gebruikers toewijzen

U kunt verschillende rollen of machtigingen aan verschillende gebruikers toewijzen om gebruikers toestemming te geven verschillende taken uit te voeren, zoals het ontwikkelen van de app of het maken en publiceren van inhoud. U hoeft geen afzonderlijke gebruikers-id voor iedere gebruiker of elke rol te maken. Een gebruikers-id kan worden toegewezen aan verschillende accounts en aan verschillende projecten binnen elk account, met verschillende rollen of machtigingen.

Als u deze taak wilt uitvoeren, moet u een hoofdbeheerdersaccount of een gebruikersaccount met de machtiging “Projecten en gebruikers beheren” gebruiken.

 1. Gebruik een gebruikers-id met rechten voor het beheren van projecten en gebruikers om u aan te melden bij de on-demandportal (https://aemmobile.adobe.com).

 2. Klik op de tab Gebruikers.

 3. Klik op de naam van het project dat u hebt gemaakt en klik vervolgens op Gebruiker toevoegen.  

 4. Typ het e-mailadres dat aan de gebruikers-id van de gebruiker is gekoppeld en klik vervolgens op Verzenden.

  Het e-mailadres moet zijn geregistreerd als een geldige id. Dit moet een Adobe ID of een Enterprise ID zijn als de gebruiker is geregistreerd als een lid van uw organisatie.

 5. Klik om aan te geven of de Adobe ID of de Enterprise ID van de gebruiker moet worden toegevoegd.

  Opmerking:

  Laat uw gebruikers weten of ze zich moeten aanmelden met hun persoonlijke Adobe ID of hun Enterprise ID. Voor een Adobe ID en een Enterprise ID kan hetzelfde e-mailadres worden gebruikt. In dergelijke gevallen moet de gebruiker de juiste optie selecteren om toegang te krijgen tot de project die aan het betreffende account zijn gekoppeld.

  Een account kiezen
 6. Selecteer de rol of de machtigingen die u aan de gebruiker wilt toewijzen.

  U kunt een rol opgeven of Aangepast selecteren en machtigingen opgeven.

 7. Klik op Opslaan.

  Wanneer de betreffende gebruiker zich bij de portal aanmeldt, kan de gebruiker het project selecteren en de taken uitvoeren die u aan de opgegeven rol of machtigingen hebt gekoppeld.

  Wanneer u een gebruiker aan een project toevoegt, wordt er geen automatische melding verzonden. U kunt overwegen om een bericht te verzenden naar recent toegevoegde gebruikers om de gebruikers te informeren.

Hoofdbeheerders toevoegen aan het hoofdaccount

Gebruik het tabblad Beheerder om beheerders aan het account toe te voegen. Wanneer u de rol van hoofdbeheerder toewijst aan een gebruikers-id, kunt u volledige accounttoegang aan de gebruiker verlenen of kunt u alleen toegang op bedrijfsniveau tot Ondersteuningsinformatie verlenen.

 1. Meld u aan bij de portal met een hoofdbeheerdersaccount.
 2. Klik in de linkernavigatiebalk van de portal op Hoofdinstellingen en klik vervolgens op Beheerder.
 3. Klik op Beheerder en geef de gebruikers-id op van de gebruiker die u wilt toevoegen.
 4. Selecteer in het dialoogvenster Machtigingen op bedrijfsniveau de optie “Alle machtigingen” als u de gebruiker de volledige hoofdbeheerdersrechten wilt toewijzen. Selecteer “Ondersteuning openen” als u de gebruiker alleen toegang wilt geven tot machtigingen op bedrijfsniveau, zoals Ondersteuningsinformatie en Analyse. Klik op OK.

Wanneer u een hoofdbeheerder toevoegt of verwijdert, wordt de gebruiker via e-mail hierover geïnformeerd.