De apps zijn vooraf geconfigureerd om analyse-informatie door te geven aan de datacentra van Adobe. Deze informatie bevat statistieken met betrekking tot de levenscyclus van de toepassing met inbegrip van appspecifieke gegevens. Apps rapporteren allemaal dezelfde informatie en kunnen op dit moment niet worden aangepast.

De ondersteunde platformen voor apps zijn iOS 8.1 en hoger, Android 4.4 en hoger, Windows 8.1 en 10 en de twee meest recente versies van bureaubladwebbrowsers voor de bureaubladwebviewer.

In dit document worden de rapporten, de verzamelde gegevens en de bijbehorende gebeurtenissen beschreven. Ook worden de appspecifieke rapporten en menuopties beschreven die in Adobe Analytics zijn geconfigureerd.

Zie Analyse voor AEM Mobile voor meer informatie over het configureren of instellen van uw project voor analyses.

Terminologie

Het document gebruikt de volgende terminologie die de huidige stand van zaken binnen onze producten vertegenwoordigt. Onthoud dat deze termen in de loop van de tijd zijn ontwikkeld.

Adobe Analytics: Dit is een brede term waaronder alle analyseproducten van Adobe vallen, maar deze term wordt in dit document gebruikt om gereedschappen te beschrijven die voorheen aan SiteCatalyst waren gekoppeld en de officiële naam “Reports & Analytics” dragen.

Adobe Analytics Essentials: Dit is een onderdeel van Adobe Mobile Services, wat deel uitmaakt van de Adobe Marketing Cloud. Deze portal is specifiek voor Mobile en kan andere mobiele componenten, zoals Adobe Target, bevatten.

Datacentrum: Adobe onderhoudt 5 actieve datacentra waar analysegegevens worden opgeslagen. Deze bevinden zich in San Jose, Dallas, Oregon, Londen en Singapore. Alle analysegegevens voor een specifieke hoofdaccount worden in één datacentrum opgeslagen.

Overzicht en implementatie

Apps worden gecompileerd met de Mobile Services SDK, die is inbegrepen bij elk platform. SDK's worden bijgewerkt op het moment dat deze worden uitgebracht. Op dit moment zijn de opgenomen SDK-versies iOS 4.6, Android 4.6 en Windows 4.0.

De Mobile Services SDK rapporteert automatisch een aantal statistieken van de levenscyclus. De apps vullen deze gegevens aan met specifieke rapporten. Alle gegevens worden overgebracht binnen een JSON-grafiek. Op deze JSON-variabelen zijn regels voor serververwerking toegepast zodra ze worden ontvangen en voordat ze worden opgeslagen om analyserapporten te genereren.

Nadat de gegevens in een datacentrum zijn opgeslagen, kunt u ze met twee bijzondere gereedschappen visualiseren: Adobe Analytics Essentials en Adobe Reports & Analytics.

Reports & Analytics

Reports & Analytics is een betaalde abonnementsservice, die doorgaans wordt aangeschaft als Adobe Analytics – Standard, Adobe Analytics – Premium of Mobile Analytics. Klanten die Analytics aanschaffen, beschikken over de beste gereedschappen die beschikbaar zijn voor het inspecteren van hun appgegevens.

Voor elk project dat is gemaakt, wordt automatisch een rapportsuite gemaakt, met daarin een aangepast Adobe Analytics-menu. Dit menu bevat standaardvisualisaties en gereedschappen voor analyse (zoals Pad, Dashboards, Favorieten, App en Mobiele statistieken) en appspecifieke items (zoals Artikelen, Collecties, Banners).

Als u dit menu verder wilt aanpassen, moet u contact opnemen met uw analysebeheerder.

 

Vooraf geconfigureerd analysemenu

Wanneer u een menu-item selecteert, kunt u het overeenkomstige rapport weergeven.

Rapport Titel van het artikel van Reports & Analytics

Analytics Essentials

Elke zakelijke klant van AEM Mobile ontvangt gratis toegang tot Adobe Analytics Essentials for Apps (Analytics Essentials). Dit is onderdeel van de Mobile Marketing Core Services en biedt specifiek mobiele inzichten voor de analysegegevens van uw app. Deze portal is ook het specifieke mobiele toegangspunt voor andere mobiele premiumproducten, zoals Berichten in de app, Verwerving bijhouden en Locatie en doel. Voor mobiele premiumproducten is een aanvullend betaald abonnement vereist.

Analytics Essentials biedt eenvoudig en zeer visueel inzicht in de statistieken van de levenscyclus van uw toepassingen. U krijgt informatie over verbruik, technologie, paden en retentie. Door deze gegevens te bekijken, krijgt u direct inzicht in de betrokkenheid van consumenten bij uw app. En het belangrijkste is dat u direct inzicht krijgt in de betrokkenheid van uw consumenten op langere termijn.

Naast deze standaard mobiele rapporten en gereedschappen bevat Analytics Essentials tevens het menu Digitaal publiceren, met daarin specifieke rapporten over artikelen, banners en delen.

Analytics Essentials biedt geen video's met rapporten.

Analytics Essentials

Analytics Essentials - belangrijke indicatoren

Rapport Analytics Essentials - Pad

Informatie over analyserapporten

Overzichtsrapport

Gebruiksrapport

De rapporten aanpassen

 

Analyserapporten

De volgende rapporten zijn beschikbaar via het gereedschap Reports & Analytics.

Artikelrapporten

Gebruik Article Title of Name om de betrokkenheid per artikel weer te geven, gesorteerd op titel of naam.

Nuttige statistieken voor dit rapport zijn: artikelindrukken, aantal klikken/weergaven van artikelen, bladeren in artikelen en delen via sociale netwerken. Deze statistieken tonen de volledige levenscyclus van een artikel, van de weergave op een bladerpagina (artikelindruk), de selectie ervan door de consument (klik op het artikel), het bekijken van en bladeren door het artikel tot uiteindelijk het delen van het artikel.

Collectierapporten

Gebruik Collection Name of Title om de betrokkenheid op de bladerpagina van een collectie weer te geven. Nuttige statistieken voor dit rapport zijn collectie- en artikelindrukken, aantal geopende collecties en artikelklikken. Er worden gebeurtenissen voor zowel collectie- als artikelindrukken gegenereerd als meer dan 50% van hun respectievelijke kaart zichtbaar wordt op de bladerpagina.

Rapport over sociaal delen

In dit rapport wordt weergegeven hoe vaak er vanaf het apparaat is gedeeld over bepaalde tijd. Het is handig om te meten in hoeverre uw consument is geïnteresseerd in het delen van het artikel met hun netwerk.  

Gedetailleerd rapport over sociaal delen via kanaal

Gebruik dit rapport om informatie in beeld te brengen over welke artikelen vanaf het apparaat werden gedeeld en vanaf welk kanaal dit gebeurde. Door de meetwaarde voor verwijzingen door sociaal delen toe te voegen, ziet u welke artikelen en welk kanaal verkeer hebben gegenereerd naar de bestemmingspagina voor sociaal delen.

Gebruik het rapport Banner Title/Name om te zien hoe vaak een banner is weergegeven (bannerindruk) of hoe vaak er op een banner is geklikt (bannerklik).  

Overlayrapporten

Alleen hyperlinks worden gevolgd. Video wordt bijgehouden via specifieke videovariabelen.

Het rapport Overlay URL toont welke URL de meeste klikken vanaf het apparaat heeft gegenereerd. Een handige analyse is de analyse op de naam van het artikel. Deze analyse toont de URL waarop is geklikt vanuit het artikel waar de URL in stond.

Rapport over betrokkenheid bij video

Alle videorapporten worden gecreëerd met behulp van de gereserveerde variabelen voor de video-oplossing die de SDK biedt. Het rapport Video Engagement->Overview is een krachtig nieuw visualiseringsgereedschap dat alle afgespeelde video's samenvoegt op start- en voltooiingsmomenten. U kunt de details van alle gegevenspunten weergeven voor specifieke informatie over het afspelen.

Details van betrokkenheid bij video

Evenzo biedt het rapport met details over de betrokkenheid bij video's snelle, met tabs gescheiden cijfers over de betrokkenheid bij de video.  

Bezoekersprofielrapporten

Gebruik deze rapporten om statistieken weer te geven over waar uw consumenten zich bevinden en het type technologie dat zij gebruiken. U kunt bijvoorbeeld een gerangschikt rapport weergeven op de stad met de meeste actieve gebruikers (Daily Unique Visitors), totaal aantal bezoekers (Unique Visitors) en terugkerende gebruikers (Visits).

Evenzo kunt het rapport Technology->Operating Systems gebruiken om de besturingssystemen op de apparaten van uw consumenten te rangschikken.

 

Rapport met belangrijke statistieken

Dit rapport bevat een snel overzicht van de status van uw toepassing. Kijk hoeveel consumenten de toepassing hebben geïnstalleerd (App Install), hoeveel betrokken blijven bij de toepassing (App Launches) en de gemiddelde sessielengte per consument.

Gegevensverzameling

Gegevens voor de rapporten zijn afkomstig van alle toepassingen via een combinatie van de intrinsieke rapporten van Mobile Service SDK, contextvariabelen en gebeurtenissen en specifieke statistieken voor de oplossing (zoals Video). De meeste appspecifieke rapporten worden geleverd via contextvariabelen en evenementen die bij ontvangst in het datacentrum aan specifieke evenementen en eVars worden toegewezen met behulp van verwerkingsregels.

Voor een lijst met variabelen en gebeurtenissen raadpleegt u “Variabelen van analysegebeurtenis” aan het einde van dit document. In de onderstaande informatie worden de individuele gebeurtenissen beschreven die worden verzonden in combinatie met de contextgegevens die bij elke gebeurtenis worden bijgewerkt.

Bureaubladwebviewer bijhouden

Analytische gegevens voor webviewer bijhouden verschilt op een aantal manieren van bijhouden op mobiele apparaten.

  • De webviewer ondersteunt alleen klikken als navigatiegebaar. Veeggebaren of andere gebaren worden niet ondersteund.
  • Het kenmerk ViewerType van de gebeurtenis AppStartup is altijd “distribution-web”.
  • Alle dps.ref.*-eigenschappen in alle gebeurtenissen (verwijzertype, naam, titel en navigatiegebaar) zijn voorwaardelijk beschikbaar in de webviewer. Deze eigenschappen zijn beschikbaar wanneer de actie die de gebeurtenis veroorzaakt, een koppeling is binnen de inhoud van de browser, de vooruit- of terugknoppen van de browser, en andere navigatieknoppen zoals klikacties op de menubalk en knoppen op de navigatiebalk. Deze eigenschappen zijn niet beschikbaar in andere gevallen, zoals wanneer de koppeling in de browser wordt geplakt of wanneer de koppeling door een gebruiker wordt gewijzigd.
  • Alle dps.col.*-eigenschappen (naam van de collectie, type, titel en lay-outnaam) bestaan alleen als de bron binnen een collectie wordt weergegeven.

 

AppInstall

Gebeurtenis: AppInstall

Toewijzing: event1

Planning: wordt eenmalig verzonden zodra de toepassing voor de eerste keer wordt gestart.

Variabelen:

Meetwaarde Waarde Toewijzing oplossing Opmerkingen
Netwerk “online” of “offline”
eVar 10  
Stand “portrait” of “landscape”
eVar 11  
Publicatie-id GUID eVar 2  
Naam publicatie tekenreeks eVar 9 Interne id van app-pakket (Apple-bundel-id)
Publicatietitel tekenreeks eVar 4 Externe titel van de app
Viewertype “development” of “distribution” eVar 5  
Viewerversie Voorbeeld: “2015.3.0” eVar 3  
Bezoekers-id GUID eVar 6  

AppStartup

Gebeurtenis: AppStartup

Toewijzing: event2

Planning: wordt telkens verzonden als de toepassing wordt gestart.

Variabelen:

Meetwaarde Waarde Toewijzing oplossing iOS Android Win Web Opmerkingen
Netwerk “online” of “offline”
eVar 10 X   X    
Stand “landscape” of “portrait” eVar 11 X   X    
Publicatie-id
GUID eVar 2 X   X X  
Naam publicatie tekenreeks eVar 9 X   X X Toepassingspakket-id (Apple-bundel-id)
Publicatietitel tekenreeks eVar 4 X   X X leesbare naam van de consument
Viewertype “development”
“distribution”
“distribution-web”
eVar 5 X X X X  
Viewerversie Voorbeeld: “2015.3.0” eVar 3 X X X X  
Bezoekers-id GUID eVar 6 X X X    

AppSentToBackground

Gebeurtenis: AppSentToBackground

Toewijzing: event3

Planning: de nadruk wordt niet meer op deze toepassing gelegd.

Variabelen: GEEN

Platformen: iOS, Android, Windows

CollectionView

Gebeurtenis: CollectionView

Planning: wordt verzonden wanneer de bladerpagina van een collectie wordt bekeken

Variabelen:

Meetwaarde Waarde Toewijzing oplossing iOS Android Win Web Opmerkingen
Naam van collectie tekenreeks
eVar 17 X X X X Naam van entiteit
Titel van collectie tekenreeks eVar 16 X X X X Leesbare titel voor de consument
Naam van lay-out
tekenreeks
eVar 18 X X X X Naam van lay-out
Collectietype tekenreeks eVar 20 X X X X  
Verwijzerstype tekenreeks eVar 13 X X X X
Combinatie van menu, start, statisch, dynamisch
Naam van de verwijzer tekenreeks
eVar 14 X X   X De naam van de entiteit van de verwijzende weergave
Titel van de verwijzer tekenreeks eVar 15 X X   X De titel van de entiteit van de verwijzende weergave
Navigatiebeweging “click”, “back”, “swipe” of “scroll”
eVar 12
X X X X De manier waarop er naar de entiteit is genavigeerd.
Abonnementstype tekenreeks eVar 61 X X   X De gebruiker moet zijn aangemeld
Abonnements-id tekenreeks eVar 62 X X   X De gebruiker moet zijn aangemeld

CollectionScroll

Gebeurtenis: CollectionScroll

Toewijzing: event5

Planning: wordt verzonden wanneer er door de bladerpagina van een collectie wordt gebladerd. Wordt specifiek verzonden als de consument stopt met bladeren.

Variabelen:

Meetwaarde Waarde Toewijzing oplossing iOS Android Win Web Opmerkingen
Naam van collectie tekenreeks
eVar 17 X X X X Naam van entiteit
Titel van collectie tekenreeks eVar 16 X X X X Leesbare titel voor de consument
Naam van lay-out
tekenreeks
eVar 18 X X X X Naam van lay-out
Collectietype tekenreeks eVar 20 X X X X  

CollectionClick

Gebeurtenis: CollectionClick

Toewijzing: event6

Planning: wordt verzonden wanneer er in een bladerpagina op een kaart wordt geklikt (getikt) die een collectie vertegenwoordigt.

Variabelen:

Meetwaarde Waarde Toewijzing oplossing iOS Android Win Web Opmerkingen
Naam van collectie tekenreeks
eVar 17 X X X X Naam van entiteit
Titel van collectie tekenreeks eVar 16 X X X X Leesbare titel voor de consument
Naam van lay-out
tekenreeks
eVar 18 X X X X Naam van lay-out
Collectietype tekenreeks eVar 20 X X X X  
Titel van geneste collectie tekenreeks eVar 21 X X X X De titel van de collectie waarop is getikt.
Naam van geneste collectie tekenreeks eVar 22 X X X X De naam van de entiteit van de collectie waarop is getikt.

Collection Open

Gebeurtenis: Collection Open

Toewijzing: event7

Planning: wordt verzonden wanneer de bladerpagina van een collectie voor de eerste keer wordt geopend. Wordt alleen verzonden als de collectie voor de eerste keer wordt geopend en niet als er tussen de leden (onderliggende elementen) van deze collectie wordt genavigeerd.

Meetwaarde Waarde Toewijzing oplossing iOS Android Win Web Opmerkingen
Naam van collectie tekenreeks
eVar 17 X X X X Naam van entiteit
Titel van collectie tekenreeks eVar 16 X X X X Leesbare titel voor de consument
Naam van lay-out
tekenreeks
eVar 18 X X X X Naam van lay-out
Collectietype tekenreeks eVar 20 X X X X  
Verwijzerstype tekenreeks eVar 13 X X X X Combinatie van menu, start, statisch, dynamisch
Naam van de verwijzer tekenreeks
eVar 14 X X   X De naam van de entiteit van de verwijzende weergave
Titel van de verwijzer tekenreeks eVar 15 X X   X De titel van de entiteit van de verwijzende weergave
Navigatiebeweging “click”, “back”, “swipe” of “scroll”
eVar 12
X X X X De manier waarop er naar de entiteit is genavigeerd.
Abonnementstype tekenreeks eVar 61
X X   X De gebruiker moet zijn aangemeld
Abonnements-id tekenreeks eVar 62 X X   X De gebruiker moet zijn aangemeld

Collection Impression

Gebeurtenis: Collection Impression

Toewijzing: event31

Planning: wordt verzonden als er is gestopt met bladeren en de kaart voor een collectie meer dan 50% zichtbaar is.

Meetwaarde Waarde Toewijzing oplossing iOS Android Win Web Opmerkingen
Naam van collectie tekenreeks
eVar 17 X X X X Naam van entiteit
Titel van collectie tekenreeks eVar 16 X X X X Leesbare titel voor de consument
Naam van lay-out
tekenreeks
eVar 18 X X X X Naam van lay-out
Collectietype tekenreeks eVar 20 X X X X  
Titel van geneste collectie tekenreeks eVar 21 X X X X De titel van de collectie waarop is getikt.
Naam van geneste collectie tekenreeks eVar 22 X X X X De naam van de entiteit van de collectie waarop is getikt.

Article View (Editorial)

Gebeurtenis: Article View (Editorial)

Toewijzing: event9

Planning: wordt verzonden wanneer een artikel wordt weergegeven.

Variabelen:

Meetwaarde Waarde Toewijzing oplossing iOS Android Win Web
Naam van collectie tekenreeks
eVar 17 X X X X
Titel van collectie tekenreeks eVar 16 X X X X
Naam van lay-out
tekenreeks
eVar 18 X X X X
Collectietype tekenreeks eVar 20 X X X X
Verwijzerstype tekenreeks eVar 13 X X X X
Naam van de verwijzer tekenreeks
eVar 14 X X X X
Titel van de verwijzer tekenreeks eVar 15 X X X X
Navigatiebeweging “click”, “back”, “swipe” of “scroll”
eVar 12
X X X X
Afdeling tekenreeks eVar 33 X X X X
Toegangsstatus tekenreeks eVar 34 X X X X
Verborgen in bladerpagina “true” of “false”
eVar 35 X X X X
Trefwoorden CSV eVar 37 X     X
Belang tekenreeks eVar 40     X X
Product-id van inhoud tekenreeks eVar 32     X  
Naam van artikel tekenreeks eVar 24
X X X X
Titel van het artikel tekenreeks eVar 23 X X X X
Artikelauteur tekenreeks eVar 25 X X X X
Abonnementstype tekenreeks eVar 61 X X   X
Abonnements-id tekenreeks eVar 62 X
X   X

Article View (Advertisement)

Gebeurtenis: Article View (Advertisement)

Toewijzing: event9

Planning: wordt verzonden wanneer een artikel wordt weergegeven dat als advertentie is gemarkeerd.

Variabelen:

Meetwaarde Waarde Toewijzing oplossing iOS Android Win Web
Naam van collectie tekenreeks
eVar 17 X X X X
Titel van collectie tekenreeks eVar 16 X X X X
Naam van lay-out
tekenreeks
eVar 18 X X X X
Collectietype tekenreeks eVar 20 X X X X
Verwijzerstype tekenreeks eVar 13 X X X X
Naam van de verwijzer tekenreeks
eVar 14 X X X X
Titel van de verwijzer tekenreeks eVar 15 X X X X
Navigatiebeweging “click”, “back”, “swipe” of “scroll”
eVar 12
X X X X
Afdeling tekenreeks eVar 33 X X X X
Toegangsstatus tekenreeks eVar 34 X X X X
Verborgen in bladerpagina “true” of “false”
eVar 35 X X X X
Trefwoorden CSV eVar 37 X X   X
Belang tekenreeks eVar 40 X X X X
Product-id van inhoud tekenreeks eVar 32 X X X X
Auteur van artikel (advertentie) tekenreeks eVar 25 X X X X
Advertentietitel tekenreeks eVar 26
X X X X
Advertentienaam tekenreeks eVar 27 X X X X
Advertentietype tekenreeks eVar 28 X X X X
Advertentiecategorie tekenreeks eVar 29 X X X X
Adverteerder tekenreeks eVar 30 X X X X

 

Article Click (Editorial)

Toewijzing: event10

Planning: wordt verzonden wanneer er op een kaart van een artikel in een bladerpagina wordt geklikt.

Meetwaarde Waarde Toewijzing oplossing iOS Android Win Web
Naam van collectie tekenreeks
eVar 17 X X X X
Titel van collectie tekenreeks eVar 16 X X X X
Naam van lay-out
tekenreeks
eVar 18 X X X X
Collectietype tekenreeks eVar 20 X X X X
Naam van artikel tekenreeks eVar 24
X X X X
Titel van het artikel tekenreeks eVar 23 X X X X
Artikelauteur tekenreeks eVar 25 X X X X

Article Click (Advertisement)

Toewijzing: event10

Planning: wordt verzonden wanneer er op een kaart van een artikel in een bladerpagina wordt geklikt. Deze grafiek wordt verzonden wanneer het artikel als advertentie is gemarkeerd.

Meetwaarde Waarde Toewijzing oplossing iOS Android Win Web
Naam van collectie tekenreeks
eVar 17 X X X X
Titel van collectie tekenreeks eVar 16 X X X X
Naam van lay-out
tekenreeks
eVar 18 X X X X
Collectietype tekenreeks eVar 20 X X X X
Advertentienaam tekenreeks eVar 27
X X X X
Advertentietitel tekenreeks eVar 26 X X X X
Artikelauteur tekenreeks eVar 25 X X X X

Article Impression (Editorial)

Toewijzing: event11

Planning: wordt verzonden wanneer een kaart van een artikel in een bladerpagina kan worden weergegeven.

Meetwaarde Waarde Toewijzing oplossing iOS Android Win Web
Naam van collectie tekenreeks
eVar 17 X X X X
Titel van collectie tekenreeks eVar 16 X X X X
Naam van lay-out
tekenreeks
eVar 18 X X X X
Collectietype tekenreeks eVar 20 X X X X
Naam van artikel tekenreeks eVar 24
X X X X
Titel van het artikel tekenreeks eVar 23 X X X X

Article Impression (Advertisement)

Toewijzing: event11

Planning: wordt verzonden wanneer een kaart van een advertentie-artikel in een bladerpagina kan worden weergegeven.

Meetwaarde Waarde Toewijzing oplossing iOS Android Win Web
Naam van collectie tekenreeks
eVar 17 X X X X
Titel van collectie tekenreeks eVar 16 X X X X
Naam van lay-out
tekenreeks
eVar 18 X X X X
Collectietype tekenreeks eVar 20 X X X X
Advertentienaam tekenreeks eVar 27
X X X X
Advertentietitel tekenreeks eVar 26 X X X X

Article Scroll

Toewijzing: event12

Planning: wordt verzonden wanneer er in een artikel wordt gebladerd. Wordt verzonden als de consument stopt met bladeren.

Meetwaarde Waarde Toewijzing oplossing iOS Android Win Web
Naam van collectie tekenreeks
eVar 17 X X X X
Titel van collectie tekenreeks eVar 16 X X X X
Naam van lay-out
tekenreeks
eVar 18 X X X X
Collectietype tekenreeks eVar 20 X X X X
Naam van artikel tekenreeks eVar 24
X X X X
Titel van het artikel tekenreeks eVar 23 X X X X
Artikelauteur tekenreeks eVar 25 X X X X
Navigatiebeweging tekenreeks eVar 12 X X X X

De bureaubladwebviewer ondersteunt geen andere navigatiegebaren dan “click”.

Article Preview

Toewijzing: event23

Planning: wordt telkens verzonden wanneer er een voorvertoning van een gemeten artikel wordt bekeken in de verblijfstijd. De verblijfstijd is langer op tablets dan op telefoons, en wordt via deze gebeurtenis gerapporteerd. De triggers voor verblijfstijd zijn 25 seconden voor een tablet en 15 seconden voor een telefoon.

Meetwaarde Waarde Toewijzing oplossing iOS Android Win Web
Naam van artikel tekenreeks eVar 24
X X X X
Titel van het artikel tekenreeks eVar 23 X X X X
Verblijfstijd voor voorvertoning tekenreeks eVar 69 X X X X
Verbruikte voorvertoningen   eVar 68 X X X X

URL Click (Editorial Content)

Gebeurtenis: URL Click (Editorial Content)

Toewijzing: event13

Planning: wordt verzonden wanneer een gebruiker op een hyperlink, webweergave of knopoverlay in een artikel (of advertentie) klikt. Tags in HTML-artikelen worden momenteel niet bijgehouden.

Meetwaarde Waarde Toewijzing oplossing iOS Android Win Web
Naam van collectie tekenreeks
eVar 17 X X X X
Titel van collectie tekenreeks eVar 16 X X X X
Naam van lay-out
tekenreeks
eVar 18 X X X X
Collectietype tekenreeks eVar 20 X X X X
Overlaytype   eVar 46 X X X X
Overlay-id   eVar 47 X X X X
De overlay is een advertentie “true” of “false”
eVar 50 X X X X
Overlay-URL tekenreeks
eVar 52
X X X X
Overlaydoel tekenreeks eVar 53 X X X X
Advertentietitel tekenreeks eVar 26 X X X X
Advertentienaam tekenreeks
eVar 27 X X X X
Advertentietype tekenreeks eVar 28 X X X X
Advertentiecategorie tekenreeks eVar 29 X X X X
Adverteerder tekenreeks eVar 30 X X X X

Banner Impression

Gebeurtenis: Banner Impression

Toewijzing: event24

Planning: wordt verzonden wanneer een bannerkaart wordt weergegeven

Variabelen:

Meetwaarde Waarde Toewijzing oplossing iOS Android Win Web
Naam van collectie tekenreeks
eVar 17 X X X X
Titel van collectie tekenreeks eVar 16 X X X X
Naam van lay-out
tekenreeks
eVar 18 X X X X
Collectietype tekenreeks eVar 20 X X X X
Bannernaam tekenreeks eVar 42 X X X X
Bannertitel tekenreeks eVar 43 X X X X

Banner Click

Event: Banner Click

Toewijzing: event25

Planning: wordt verzonden wanneer er op een bannerkaart wordt geklikt of getikt.

Variabelen:

Meetwaarde Waarde Toewijzing oplossing iOS Android Win Web
Naam van collectie tekenreeks
eVar 17 X X X X
Titel van collectie tekenreeks eVar 16 X X X X
Naam van lay-out
tekenreeks
eVar 18 X X X X
Collectietype tekenreeks eVar 20 X X X X
Bannernaam tekenreeks eVar 42 X X X X
Bannertitel tekenreeks eVar 43 X X X X

Social Share

Gebeurtenis: Social Share

Toewijzing: event26

Planning: wordt verzonden wanneer een artikel vanuit een artikelweergave wordt gedeeld

Variabelen:

Meetwaarde Waarde Toewijzing oplossing iOS Android Win Web
Kanaal voor sociaal delen tekenreeks
eVar 41 X X    
Publicatietitel tekenreeks eVar 4 X X    
Titel van het artikel
tekenreeks
eVar 23 X X    

Register Push

Gebeurtenis: Register Push

Toewijzing: event27

Planning: wordt verzonden wanneer een apparaat voor pushmeldingen wordt geregistreerd

Variabelen:

Meetwaarde Waarde Toewijzing oplossing iOS Android Win Web
Token voor pushmeldingen GUID
eVar 57 X      

Text Notification

Gebeurtenis: Text Notification

Toewijzing: event28

Planning: wordt verzonden wanneer een apparaat een pushmelding via sms ontvangt

Variabelen:

Meetwaarde Waarde Toewijzing oplossing iOS Android Win Web
Id van pushmelding
tekenreeks
eVar 55 X      
Type pushmelding “text”
eVar 56 X      
Token voor pushmeldingen
GUID
eVar 57 X      

Background Notification

Gebeurtenis: Text Notification

Toewijzing: event28

Planning: wordt verzonden wanneer een apparaat een pushmelding via sms ontvangt

Variabelen:

Meetwaarde Waarde Toewijzing oplossing iOS Android Win Web
Id van pushmelding
tekenreeks
eVar 55 X      
Type pushmelding “background”
eVar 56 X      
Token voor pushmeldingen
GUID
eVar 57 X      

Collection Download Complete

Gebeurtenis: Collection Download Complete

Toewijzing: event21

Planning: wordt verzonden zodra alle artikelen in een collectie zijn gedownload. Dit kan alleen worden geactiveerd via een pushmelding of een nadrukkelijk gebaar van de gebruiker.

Variabelen:

Meetwaarde Waarde Toewijzing oplossing iOS Android Win Web
Naam van collectie tekenreeks
eVar 17 X X X  
Titel van collectie tekenreeks eVar 16 X X X  
Naam van lay-out
tekenreeks
eVar 18 X X X  
Collectietype tekenreeks eVar 20 X X X  
Navigatiebeweging
“push notification” of “Save Collection”
eVar 12 X X X  

Collection Download Start

Gebeurtenis: Collection Download Start

Toewijzing: event32

Planning: wordt verzonden wanneer de download van een collectie wordt gestart. Is alleen van toepassing op downloads op de achtergrond of wanneer een gebruiker een collectie nadrukkelijk downloadt.

Variabelen:

Meetwaarde Waarde Toewijzing oplossing iOS Android Win Web
Naam van collectie tekenreeks
eVar 17 X X X  
Titel van collectie tekenreeks eVar 16 X X X  
Naam van lay-out
tekenreeks
eVar 18 X X X  
Collectietype tekenreeks eVar 20 X X X  
Navigatiebeweging
“push notification” of “Save Collection”
eVar 12 X X X  

Collection Download Terminated

Gebeurtenis: Collection Download Terminated

Toewijzing: event33

Planning: wordt verzonden wanneer de gebruiker de download nadrukkelijk annuleert via het dialoogvenster Annuleren.

Platformen: Android, Win, iOS

Variabelen:

Meetwaarde Waarde Toewijzing oplossing Opmerkingen
Naam van collectie tekenreeks
eVar 17 De naam van de entiteit van de collectie die is gedownload.
Titel van collectie tekenreeks eVar 16 Leesbare titel voor de consument
Naam van lay-out
tekenreeks
eVar 18 De naam van de entiteit van de lay-out die is gekoppeld aan de collectie die is gedownload.
Fout tekenreeks eVar 72
  • “Door gebruiker geannuleerd” - de gebruiker heeft op de knop Annuleren getikt en vervolgens Ja gekozen in het dialoogvenster Annuleren, of traceren als door gebruiker geannuleerd indien de gebruiker niet wil downloaden via een netwerk naar gebruik
  • “Downloadfout” - HTTP 404, 500, md5 komen niet overeen
  • “Geen opslag beschikbaar” - fout vanwege te weinig ruimte
Collectietype tekenreeks eVar 20  
Titel van geneste collectie tekenreeks eVar 21 De titel van de collectie waarop is getikt.
Navigatiebeweging “Push Notification” of “Save Collection” eVar 12 Methode die is gebruikt om te downloaden.

Search Execution

Gebeurtenis: Search Execution

Toewijzing: event34

Planning: Wordt verzonden wanneer de gebruiker de zoekopdracht uitvoert. Bevat de zoekterm en de collectie waarop de zoekopdracht wordt uitgevoerd.

Platformen: Android, iOS

Variabelen:

Meetwaarde Waarde Toewijzing oplossing Opmerkingen
Zoekterm tekenreeks
eVar 73 Waarnaar de gebruiker heeft gezocht. Wordt niet verzonden als deze waarde leeg is.
Verfijnen tekenreeks eVar 74 Bevat de zoekterm waarnaar de gebruiker heeft gezocht voordat de gebruiker naar de huidige zoekterm zocht. Als de gebruiker bijvoorbeeld zoekt naar “jurken” en vervolgens zoekt naar “zomerjurken”, bevat de analyse dps.search.refining = “jurken”, searchTerm = “zomerjurken”.
Telling van resultaten
tekenreeks
eVar 75 Het totale aantal ontvangen resultaten.
Positie tekenreeks eVar 76 De positie van het item in de zoekresultaten.

Search Results View

Gebeurtenis: Search Results View

Toewijzing: event35

Planning: Wordt verzonden wanneer de zoekresultaten worden weergegeven aan de gebruiker. Wordt weergegeven wanneer de resultaten leeg zijn en wanneer de gebruiker terugkeert naar een vorige zoekopdracht.

Platformen: Android, iOS

Variabelen:

Meetwaarde Waarde Toewijzing oplossing Opmerkingen
Zoekterm tekenreeks
eVar 73 Waarnaar de gebruiker heeft gezocht. Wordt niet verzonden als deze waarde leeg is.
Verfijnen tekenreeks eVar 74 Bevat de zoekterm waarnaar de gebruiker heeft gezocht voordat de gebruiker naar de huidige zoekterm zocht. Als de gebruiker bijvoorbeeld zoekt naar “jurken” en vervolgens zoekt naar “zomerjurken”, bevat de analyse dps.search.refining = “jurken”, searchTerm = “zomerjurken”.
Telling van resultaten
tekenreeks
eVar 75 Het totale aantal ontvangen resultaten.
Positie tekenreeks eVar 76 De positie van het item in de zoekresultaten.

Variabelen van analysegebeurtenis

Meetwaarde Waarde Toewijzing oplossing Opmerkingen
Publicatie-id GUID
eVar 2 Algemene unieke id van de publicatie
Viewerversie bijv. “2015.3.0”
eVar 3
 
Publicatietitel tekenreeks eVar 4 leesbare naam van de consument
Viewertype
“development”
”distribution”
“distribution-web”
eVar 5  
Bezoekers-id GUID eVar 6 Algemene unieke ID die wordt gebruikt voor alle serveroproepen
Naam publicatie tekenreeks eVar 9 Toepassingspakket-id (bijvoorbeeld Apple-bundel-id)
Netwerk “online” of “offline”
eVar 10  
Stand “landscape” of “portrait”
eVar 11  
Navigatiebeweging “click”, “back”, “swipe” of “scroll” eVar 12
Hoe de consument navigeerde naar de huidige status
Verwijzerstype “menuCollection” – alle collecties in TLC
“homeCollection” - Bovenste TLC-collectie
“staticNamedCollection”
“dynamicNamedCollection” (alleen toekomstig)
eVar 13 Beschrijft het type entiteit van de verwijzende weergave (vorige).
Naam van de verwijzer tekenreeks eVar 14 De naam van de entiteit van de verwijzende weergave (vorige)
Titel van de verwijzer tekenreeks eVar 15 De titel van de entiteit van de verwijzende weergave (vorige)
Titel van collectie tekenreeks eVar 16 Leesbare titel voor de consument
Naam van collectie tekenreeks eVar 17 Id van de collectie-entiteit
Naam van lay-out tekenreeks eVar 18 Id van de collectielay-out
Collectietype “menuCollection” – alle collecties in TLC
“homeCollection” - Bovenste TLC-collectie
“staticNamedCollection”
“dynamicNamedCollection” (alleen toekomstig)
eVar 20  
Titel van geneste collectie tekenreeks eVar 21 De titel van de collectie waarop is getikt. Dit is de doelcollectie die wordt geopend. Deze vertegenwoordigt de collectie in de collectie.
Naam van geneste collectie tekenreeks eVar 22 De naam van de collectie waarop is getikt. Dit is de doelcollectie die wordt geopend.  
Titel van het artikel tekenreeks eVar 23 Voor mensen leesbare titel van het artikel
Naam van artikel tekenreeks eVar 24 Entiteit-id van het artikel
Artikelauteur tekenreeks eVar 25  
Advertentietitel tekenreeks eVar 26 Korte titel van het artikel
Advertentienaam tekenreeks eVar 27 Entiteitsnaam van het artikel
Advertentietype tekenreeks eVar 28 De metagegevens die zijn opgegeven bij het definiëren van de advertentie
Advertentiecategorie tekenreeks eVar 29 De metagegevens die zijn opgegeven bij het definiëren van de advertentie
Adverteerder tekenreeks eVar 30 De metagegevens die zijn opgegeven bij het definiëren van de advertentie
Inhoudstaal tekenreeks eVar 31  
Product-id van inhoud tekenreeks eVar 32 Product-id die aan de collectie is gekoppeld
Afdeling tekenreeks eVar 33 Metagegevens van de afdeling
Toegangsstatus tekenreeks eVar 34 De status van toegang tot het artikel, zoals Gemeten, Gratis of Beveiligd
Verborgen in bladerpagina true of false
eVar 35  
Korte titel tekenreeks eVar 36 Korte titel van het artikel
Trefwoorden CSV eVar 37 Metagegevens van trefwoorden
Belang tekenreeks eVar 40 De waarde van het belang van het artikel zoals Hoog, Normaal of Laag
Kanaal voor sociaal delen tekenreeks eVar 41 E-mail, Facebook, etc.
Bannernaam tekenreeks eVar 42 Entiteitsnaam van de banner
Bannertitel tekenreeks eVar 43  
De banner is Video
true of false eVar 44  
Banner automatisch afspelen true of false eVar 45  
Overlaytype tekenreeks eVar 46 Momenteel worden alleen de hyperlinks gerapporteerd
Overlay-id   eVar 47  
Overlaybeweging   eVar 48  
De overlay is een advertentie true of false
eVar 50  
Het type betrokkenheid bij overlay   eVar 51  
Overlay-URL tekenreeks eVar 52 Doel-URL
Overlaydoel tekenreeks eVar 53  
Id van pushmelding tekenreeks
eVar 55 Identificeert deze meldingsinstantie
Type pushmelding “background” of “text”
eVar 56 Het meldingstype
Token voor pushmeldingen GUID eVar 57 De pushtoken die wordt gebruikt om het apparaat te identificeren
Abonnementstype tekenreeks eVar 61 Wordt verzonden als de gebruiker is aangemeld
Abonnements-id tekenreeks eVar 62 Wordt verzonden als de gebruiker is aangemeld
Verbruikte voorvertoning getal eVar 68  
Verblijfstijd voor voorvertoning getal eVar 69  
Tikactie banner tekenreeks eVar 70  
URL voor webkoppeling van banner
tekenreeks eVar 71  
Fout tekenreeks eVar 72 Fout gekoppeld aan downloadgebeurtenissen van collecties
Zoekterm tekenreeks eVar 73 Waarnaar de gebruiker heeft gezocht. Wordt niet verzonden als deze waarde leeg is.
Verfijnen van de zoekopdracht
tekenreeks eVar 74 Bevat de zoekterm waarnaar de gebruiker heeft gezocht voordat de gebruiker naar de
huidige zoekterm zocht. Als de gebruiker bijvoorbeeld zoekt naar “jurken” en
vervolgens zoekt naar “zomerjurken”, bevat de analyse
dps.search.refining = “jurken”, searchTerm = “zomerjurken”.
Telling van zoekresultaten tekenreeks eVar 75 Het totale aantal ontvangen resultaten.
Positie van zoekopdracht tekenreeks eVar 76 De positie van het item in de zoekresultaten.