Volg de onderstaande stappen om het vereiste certificaatbestand te maken en te leren hoe u de Android-app instelt, test en naar Google Play verzendt. U kunt een APK-app maken die u kunt verzenden naar de Google Play Store.

Zie Android-apps ontwikkelen (AEM Mobile) voor informatie over het ontwikkelen van de Android-app.

 

Een certificaatbestand maken

Android-systemen vereisen dat alle geïnstalleerde toepassingen digitaal worden ondertekend met een p12-certificaat dat de persoonlijke sleutel van de ontwikkelaar van de toepassing bevat. Zorg ervoor dat alle toepassingen worden ondertekend. Het systeem kan geen toepassing installeren die niet is ondertekend. U kunt zelfondertekende certificaten gebruiken om uw toepassingen te ondertekenen. Er is geen certificeringsinstantie nodig.

Het certificaat dat u maakt, moet na 22 oktober 2033 verlopen.

Er zijn verschillende methoden beschikbaar voor het maken van certificaten, zoals Adobe Flash Professional en Adobe Flash Builder. Als u geen ontwikkelaarsgereedschappen hebt geïnstalleerd, kunt u het hulpprogramma Keytool gebruiken om een certificaat te maken. Op Mac OS-computers is Keytool, een Java SDK-hulpprogramma, al beschikbaar. In Windows moet u Java SDK (ook wel JDK genoemd) nog installeren en configureren.

Aan de hand van de volgende instructies wordt uitgelegd hoe u een certificaat met Keytool maakt. Zie Uw app ondertekenen (alleen in het Engels) op de site voor Android-ontwikkelaars voor meer informatie.

(Mac OS) Een certificaatbestand met Keytool maken

 1. Ga naar Programma's > Hulpprogramma's en open Terminal.
 2. Kopieer en plak de volgende regel (vervang “myname.key.p12” en “alias_name” door uw gegevens):

  keytool -genkey -v -keystore myname.key.p12 -alias alias_name -keyalg RSA -keysize 2048 -storetype pkcs12 -validity 10000

  Met “10000” wordt een verloopdatum na 22 oktober 2033 ingesteld.

 3. Geef een wachtwoord op en bevestig het wachtwoord. U moet dit wachtwoord later opgeven wanneer u de app ondertekent.

 4. Volg de aanwijzingen om de certificaatinformatie op te geven.

  Volg de aanwijzingen om de certificaatinformatie op te geven
 5. Wanneer u wordt gevraagd om uw keuzes te bevestigen, voert u Ja in en drukt u vervolgens op Return om hetzelfde wachtwoord te gebruiken.

  Er wordt een certificaat op uw promptlocatie gemaakt, bijvoorbeeld de map met uw gebruikersnaam. Kopieer dit certificaatbestand naar een bekende locatie en sla een back-upkopie op. Noteer ook het wachtwoord.

(Windows) Een certificaatbestand met Keytool maken

 1. Download en installeer de Java SDK (JDK). Let op de installatielocatie.
 2. (Optioneel) Stel een permanent pad in voor het uitvoeren van Java SDK-opdrachten. Als u een permanent pad instelt, kunt u ongeacht het pad waar zich bevindt, altijd JDK-opdrachten als “keytool” opgeven. Zodoende hoeft u niet naar de map met de Java SDK te navigeren. Zie stap 4 op de JDK-site voor het instellen van een permanent pad.
 3. Open een opdrachtregel. Typ bijvoorbeeld “command” in het veld Uitvoeren of het zoekveld.
 4. Als u bij stap 2 geen permanent pad hebt opgegeven, navigeert u naar de map met de JDK-opdrachten. Typ bijvoorbeeld cd \ en typ vervolgens cd program files\Java\jdk1.6.0_24\bin (geef het juiste versienummer op).
 5. Typ (of plak) de volgende regel (vervang “myname.key.p12” en “alias_name” door uw gegevens):

  keytool -genkey -v -keystore myname.key.p12 -alias alias_name -keyalg RSA -storetype pkcs12 -keysize 2048 -validity 10000

  Met “10000” wordt een verloopdatum na 22 oktober 2033 ingesteld.

 6. Geef een wachtwoord op en bevestig het wachtwoord. U moet dit wachtwoord later opgeven wanneer u de app ondertekent.

 7. Volg de aanwijzingen om de certificaatinformatie op te geven.

  Volg de aanwijzingen om de certificaatinformatie op te geven

  Er wordt een certificaat op uw promptlocatie gemaakt, bijvoorbeeld de map met uw gebruikersnaam. Kopieer dit certificaatbestand naar een bekende locatie en sla een back-upkopie op. Noteer ook het wachtwoord.

  Opmerking: Als er geen certificaatbestand wordt gemaakt, vervangt u “-keystore mijnnaam.keystore” door een doelpad (zoals -keystore c:\users\bob\bobcert.keystore) dat voor u toegankelijk is.

   

In-app-producten instellen (Google Play)

U kunt de in-app-productservice van Google (ook wel “in-app-facturering” genoemd) gebruiken om collecties in uw app te verkopen. Op dit moment worden Google Play-abonnementen niet ondersteund.

Zorg ervoor dat u de facturering hebt ingesteld voordat u de inhoud beschikbaar maakt voor klanten.

Zie Uw apps verkopen in de Help van Google Play voor meer informatie over de prijzen van apps in Google Play.

 1. Gebruik de site voor Google Play-ontwikkelaars om een appverzoek te maken en uw APK-app (aangepaste viewer) te uploaden.

  • Als uw app in-app-producten bevat, vereist Google Play nu dat u de app (APK-bestand) uploadt via het tabblad Bètatest in de sectie APK.
  • Klik bij het verzenden van de definitieve app op Opslaan in plaats van op Publiceren als u de app pas in de winkel wilt weergeven nadat u in-app-facturering hebt ingesteld.
 2. Volg de stappen in het Help-onderwerp In-app facturering beheren (alleen in het Engels). Bij het uitvoeren van deze stappen moet u rekening houden met het volgende:

  • Geef precies dezelfde in-app-product-id voor de in-app-facturering in Android op als de product-id die u voor de collectie gebruikt. De product-id koppelt de collectie aan het in-app-factureringsitem.
  • Selecteer voor Aankooptype de optie “Beheerd”, niet “Niet-beheerd”. Anders kunnen uw klanten aankopen niet herstellen.
  • Adobe ondersteunt op dit moment niet de Android-functie voor restituties.
  • Noteer de waarde bij “Licentiesleutel”. Adobe heeft deze informatie (ook wel “gedeeld geheim” genoemd) nodig voor de in-app-facturering, zoals wordt beschreven in de volgende stap.
 3. Navigeer op de Google Play-ontwikkelaarssite naar de sectie “Services & APIs” van de app. Kopieer de lange tekenreeks onder “Your License Key for This Application”. Navigeer in de on-demandportal van naar de sectie Winkel van de projectinstellingen en plak de licentiesleutel in het veld “Gedeeld geheim voor Google Play”.

Het APK-bestand op uw Android-apparaat laden

Voor uw Android-tablet of -telefoon is Android 4.4 of hoger vereist.

 1. Sta toe dat het apparaat niet-Market-toepassingen kan installeren. Op een Samsung Galaxy gaat u bijvoorbeeld naar Instellingen > Toepassingen en selecteert u Onbekende bronnen. Nadat de installatie is voltooid, kunt u de selectie van deze optie weer opheffen.
 2. Sluit uw apparaat aan op uw computer. Koppel zo nodig het apparaat zodat u de map kunt openen en de bestanden kunt weergeven. Als het apparaat niet op uw computer wordt weergegeven, gaat u voor meer informatie naar Android File Transfer (Engelstalig).
 3. Open een app voor bestandsbeheer (zoals Dropbox) en installeer het APK-bestand.

De app verzenden naar Google Play

1. Gebruik het ondertekeningsgereedschap om het APK-bestand te ondertekenen. Zie iOS- en Android-apps ondertekenen voor AEM Mobile.

2. Meld u aan bij de Google Play-portal voor ontwikkelaars en verzend het ondertekende APK-bestand naar de Google Play Store.

Als uw app in-app-aankopen voor handelsversies bevat, moet u het gedeelde geheim (licentiesleutel) op het tabblad Winkel van de projectinstellingen opgeven.

Zorg ervoor dat u een bètaversie van het APK-bestand naar de Google Play-portal voor ontwikkelaars verzendt.