Wanneer u een app maakt, hebt u verschillende afbeeldingen voor het app-pictogram en startafbeeldingen voor iOS-, Android- en Windows-apparaten nodig. Het maken van alle afbeeldingen voor iOS kan een ingewikkelde combinatie van afmetingen zijn, terwijl er voor de Android-apps slechts één afbeelding nodig is. Voor de Windows-apps zijn drie afbeeldingen nodig. Het bestand Asset Generator.psd en de functie Generator in Adobe Photoshop CC helpen bij de coördinatie en automatisering van de productie van deze bestanden.

De functie Generator is geïntroduceerd in Adobe Photoshop CC. Met deze functie wordt het maken van bestanden voor webafbeeldingen op basis van de namen van lagen geautomatiseerd. Met het bestand Asset Generator.psd worden via de functie Generator afbeeldingsbestanden gemaakt tijdens het maken van DPS-apps. Met Generator worden afzonderlijke bestanden en een mappenstructuur gemaakt, waarin de bestanden voor de drie platformen worden geordend.

InDesign gebruiken om startafbeeldingen te maken

Als u liever InDesign gebruikt in plaats van Photoshop voor ontwerpwerk, heeft Keith Gilbert een InDesign-sjabloon gemaakt waarmee u InDesign kunt gebruiken om de nodige PNG-bestanden te maken en te exporteren. Zie Sjabloon voor welkomstscherm in 2015.

De Asset Generator van Photoshop gebruiken

 1. U moet het bestand Asset Generator.psd downloaden, uitpakken of extraheren en vervolgens verplaatsen of kopiëren naar een bekende locatie, zoals de opslaglocatie voor middelen die nodig zijn voor AEM Mobile-publicaties.

  Downloaden

 2. Open het bestand Asset Generator.psd in Adobe Photoshop CC.

 3. Kies Bestand > Genereren > Afbeeldingsmiddelen in Photoshop CC om Generator te activeren.

  Als deze optie is ingeschakeld, worden in Photoshop bestanden gegenereerd op basis van de laag- en groepsnamen die in het deelvenster Lagen zijn gedefinieerd. In Photoshop wordt een map met middelen gemaakt op basis van de bestandsnaam op dezelfde opslaglocatie als waar het bestand Asset Generator is opgeslagen. Het middelenbestandstype, kwaliteitsniveaus, afmetingen, namen en de mappenstructuur worden bepaald door de laag- en groepsnamen in het Photoshop-bestand.

 4. Als u een slim object wilt bewerken, dubbelklikt u op de miniatuurweergave van de laag. Het object wordt geopend als een ander, tijdelijk Photoshop-bestand. Mogelijk bevat het slimme object lagen of aanvullende slimme objecten.

  In het Asset Generator-bestand wordt veelvuldig gebruik gemaakt van slimme objecten van Photoshop. Alle pictogrammen zijn duplicaten van één slim object. Als u dus één pictogram bewerkt, worden alle andere pictogrammen automatisch ook bijgewerkt. De afzonderlijke, onafhankelijke slimme objecten worden gebruikt voor de meeste startafbeeldingen.

  De lagen met een groen label zijn slimme objecten die u kunt aanpassen. U vindt groene lagen in het deelvenster Lagen en in de map Opstartafbeeldingen in het deelvenster Lagen. Wanneer u inhoud bewerkt, worden de middelen opnieuw gegenereerd.

 5. Breng de gewenste wijzigingen aan; hierna kunt u het bestand met het Slimme object opslaan en sluiten. Wanneer u terugkeert naar het hoofdbestand in Photoshop, worden alle gedupliceerde slimme objecten automatisch bijgewerkt.

  Dubbelklik op de miniatuurweergave voor een slim object om de inhoud ervan te bewerken. Slimme vectorobjecten worden bewerkt in Adobe Illustrator wanneer de objecten worden geopend. Nadat u een slim vectorobject in Illustrator hebt bewerkt, kunt u het bestand in Illustrator opslaan en sluiten en vervolgens terugkeren naar Photoshop. U ziet dan dat de inhoud automatisch wordt bijgewerkt.

  Sla alle slimme objecten op en sluit ze af; totdat u terugkeert naar de Asset Generator-bestanden worden alle duplicaten van het slimme object bijgewerkt.

 6. Dubbelklik op de miniatuurweergave voor een slim object om de inhoud ervan te bewerken. Slimme vectorobjecten worden bewerkt in Adobe Illustrator wanneer de objecten worden geopend. Nadat u een slim vectorobject in Illustrator hebt bewerkt, kunt u het bestand in Illustrator opslaan en sluiten en vervolgens terugkeren naar Photoshop. U ziet dan dat de inhoud automatisch wordt bijgewerkt. Sla alle slimme objecten op en sluit ze af; totdat u terugkeert naar de Asset Generator-bestanden worden alle duplicaten van het slimme object bijgewerkt.