Vereisten voor het ontwikkelen van een Android-app

U kunt zowel een Windows- als Mac OS-computer gebruiken om Android-apps te ontwikkelen. Als u een Android-app wilt maken, hebt u de machtiging “Apps beheren” nodig.

U hebt het volgende nodig om een Android-app te ontwikkelen en te ondertekenen:

 • Geldig p12-certificaat
 • Pictogram van app van 192 x 192 pixels

Zie Publicatiehandleiding voor Android voor AEM Mobile voor informatie over het maken van certificaten, het laden van de testapp en het indienen van de app bij Google Play Store.

Een Android-app ontwikkelen

 1. Controleer of uw projectinstellingen de juiste gegevens bevatten.

  De projectinstellingen bevatten verschillende opties waarmee u de functies en het gedrag van de app kunt definiëren. Zo kunt u bij de projectinstellingen sociaal delen, voorvertoning van artikelen en directe machtiging instellen.

  U hoeft deze projectinstellingen niet te maken voordat u de app maakt. Wanneer u projectinstellingen bewerkt, worden de wijzigingen automatisch doorgevoerd in uw app.

  Zie Projecten maken voor AEM Mobile voor meer informatie.

 2. Klik in de on-demandportal (https://aemmobile.adobe.com) aan de linkerkant op Apps. Als u toegang tot meerdere projecten hebt, kiest u in het vervolgkeuzemenu het gewenste project.

 3. Klik op het pictogram Toevoegen om een app te maken.

 4. Kies Android als platform en klik op Volgende.

 5. Volg de aanwijzingen om de app te ontwikkelen. Zie de gerelateerde sectie verderop in dit artikel voor uitgebreide beschrijvingen van de opties.

 6. Klik op Verzenden om een niet-ondertekende app te maken.

  Zie iOS- en Android-apps ondertekenen voor AEM Mobile voor meer informatie over het ondertekenen van de app.

Appdetails

App-naam. De app-naam die u opgeeft, wordt weergegeven onder het app-pictogram.

Bundel-id. De bundel-id is de id die u opgeeft wanneer u de app naar de ontwikkelaarsconsole van Google Play verzendt. De bundel-id moet een punt bevatten ( . ). Gebruik alleen kleine letters en de omgekeerde DNS-indeling, bijvoorbeeld com.bedrijf.toepassing. Zo is com.adobe.inspire de bundel-id voor Adobe Inspire.

URL voor privacybeleid. Als u een URL voor het privacybeleid opgeeft, wordt de optie “Privacybeleid” weergegeven in het instellingenmenu van de app. Als een gebruiker op Privacybeleid tikt, wordt de webpagina weergegeven in een browser in de app.

Het versienummer van de app overschrijven. Deze optie is vereist als u een app bijwerkt en u DPS App Builder of een ander gereedschap hebt gebruikt om een bestaande app te ontwikkelen. Selecteer in dat geval deze optie en voer een recenter versienummer in. Zie Het versienummer van de AEM Mobile-app wijzigen voor informatie over het verkrijgen van het versienummer van de app.

Aankopen in app van Google Play inschakelen. Selecteer deze optie als u collecties wilt verkopen. Gebruik de ontwikkelaarsconsole van Google Play om aankopen in de app in te stellen die overeenkomen met de product-id's die voor de handelsversies van uw collecties worden gebruikt. Zie Publicatiehandleiding voor Android voor AEM Mobile voor meer informatie over het instellen van facturering in de app.

Dialoogvenster Analyse bij voorkeur aan tonen. Als u deze optie selecteert, kunnen uw klanten zich afmelden voor het bijhouden van gegevens. Uw klanten kunnen op elk moment de app-instellingen gebruiken om zich aan te melden of af te melden. Deze optie is vooral handig voor regio's waarin u verplicht bent om gebruikers de mogelijkheid te geven zich af te melden voor het bijhouden van gegevens.

Ondersteunde apparaten. Kies “Telefoons en Tablets” om alle Android-apparaattypen te ondersteunen, of kies “Telefoons” of “Tablets” om de ondersteunde apparaten tot telefoons of tablets te beperken.

Volgens Android-richtlijnen is een telefoon een apparaat met een klein of normaal formaat. Een tablet is een apparaat met een groot of extra groot scherm en een breedte van ten minste 600 dp.

Richting van tablet-app/Richting van telefoon-app Geef de richting op van de tabletversie van de app en van de telefoonversie van de app. Kies Liggend, Staand of Beide.

Als u de optie 'Beide' kiest, worden bladerpagina's, HTML-artikelen en PDF-artikelen met vloeiend bladeren in beide richtingen schermvullend weergegeven. Als gebruikers het apparaat draaien in een andere richting dan de standaardrichting van het artikel, worden artikelen met een vaste indeling op basis van InDesign of PDF aan de boven- en onderkant bijgesneden zodat ze op het scherm passen.

Preflight inschakelen. Als deze optie is geselecteerd, wordt alle geldige inhoud, zowel gepubliceerde inhoud als niet-gepubliceerde inhoud, weergegeven in de testapp die u maakt. Gebruik deze optie alleen om een voorvertoning van niet-gepubliceerde inhoud weer te geven en niet voor verzending naar de Google Play Store. Zie Projectinhoud voorvertonen voor AEM Mobile voor meer informatie.

Pushmeldingen inschakelen. Selecteer deze optie als u de Adobe Marketing Cloud gebruikt om pushberichten naar gebruikers van de Android-app te verzenden. Zie Pushberichten verzenden via Marketing Cloud.

Instellingen voor middelen

Pictogram van app. Geef een PNG-bestand van 192 x 192 (aanbevolen) op. Zie App-pictogrammen en startafbeeldingen maken voor AEM Mobile-apps.

Instellingen voor plug-ins

Zie Plug-ins van Cordova gebruiken in AEM Mobile voor informatie over plug-ins van Cordova, zoals File Access en Geolocation.

Wanneer moet u apps opnieuw maken en verzenden?

 

Over het algemeen moet u uw app om de volgende redenen opnieuw maken:

 • Als u een instelling van een app wilt bewerken, zoals het wijzigen van het app-pictogram.
 • Als u wilt profiteren van nieuwe viewerfuncties of opgeloste problemen in de laatste versie.
 • Als u onlangs geüploade lettertypen of wijzigingen in app-aanpassingsfuncties wilt gebruiken. Zie AEM Mobile-apps aanpassen.
 • Als u alle aangebrachte wijzigingen in de instellingen voor Mobile Marketing-apps wilt opnemen.

Wanneer u bijna alle projectinstellingen wijzigt, hoeft u uw app niet bij te werken. U kunt bijvoorbeeld instellingen voor de winkel opgeven, machtigingen instellen, abonnements- en product-id's toevoegen en sociaal delen inschakelen zonder de app te hoeven bijwerken. De enige uitzondering op deze regel betreft het uploaden van lettertypen voor kaarten. Lettertypen zijn ingebouwd in de app, dus u moet de hele app opnieuw maken als u nieuwe lettertypen wilt gebruiken.

Ga als volgt te werk om een app opnieuw samen te stellen:

 1. Selecteer de app in de sectie Apps op de on-demandportal en klik op het pictogram voor bewerken (potlood).
 2. Breng alle gewenste wijzigingen aan en klik op Verzenden.
 3. Download en onderteken de app.

Hiermee wordt de app opnieuw samengesteld met de nieuwste viewercode.