Vereisten voor het ontwikkelen van een iOS-app

Als u iOS-apps wilt ontwikkelen en ondertekenen, is een Mac OS-computer vereist. Als u een iOS-app wilt maken, hebt u de machtiging Apps beheren nodig.

De volgende items zijn vereist om een iOS-app te maken en te ondertekenen:

 • App-pictogram: PNG-afbeelding van 180 x 180 pixels.
 • Welkomstschermen: PNG-afbeeldingen van 1536 x 2048, 2048 x 1536, 640 x 960, 640 x 1136, 1242 x 2208 en 2208 x 1242 pixels.
 • Een .p12-ontwikkelingscertificaat (voor het maken van een test-app) of een .p12-distributiecertificaat (om de app te verzenden naar Apple). Ook moet u het wachtwoord opgeven wanneer u de app ondertekent.
 • Een inrichtingsprofiel voor ontwikkeling met de apparaat-id's voor testdoeleinden of een inrichtingsprofiel voor distributie voor verzending naar Apple.

Zie Publicatiehandleiding voor iOS voor AEM Mobile voor meer informatie over het maken van de vereiste certificaten en bestanden.

Een iOS-app ontwikkelen

 1. Controleer of uw projectinstellingen de juiste gegevens bevatten.

  De projectinstellingen bevatten verschillende opties waarmee u de functies en het gedrag van de app kunt definiëren. Zo kunt u bij de projectinstellingen sociaal delen, voorvertoning van artikelen en directe machtiging instellen.

  U hoeft deze projectinstellingen niet te maken voordat u de app maakt. Wanneer u projectinstellingen bewerkt, worden de wijzigingen automatisch doorgevoerd in uw app.

  Zie Projecten maken voor AEM Mobile voor meer informatie.

 2. Ga naar de on-demandportal (https://aemmobile.adobe.com), klik op Apps en selecteer uw project (als u meerdere projecten hebt).

 3. Klik op het pictogram Toevoegen om een app te maken.

 4. Kies iOS als platform en klik op Volgende.

 5. Volg de aanwijzingen om de app te ontwikkelen. Zie de gerelateerde sectie verderop in dit artikel voor uitgebreide beschrijvingen van de opties.

 6. Klik op Verzenden om een niet-ondertekende app samen te stellen.

  Nadat het samenstellen van de app is voltooid, klikt u de koppeling om de niet-ondertekende app te downloaden. U kunt een niet-ondertekende app niet laden op een apparaat of verzenden naar een winkel.

  Zie iOS- en Android-apps ondertekenen voor AEM Mobile voor meer informatie over het ondertekenen van de app.

Appdetails

Bundel-id De bundel-id is de id die u opgeeft wanneer u de app-id maakt in het iOS Developer Center. U kunt het beste een omgekeerde DNS-indeling gebruiken, zoals com.mijnbedrijf.mijnapp. Zo is com.adobe.inspire de app-id voor Adobe Create.

URL voor privacybeleid Als u een URL voor het privacybeleid opgeeft, wordt de optie “Privacybeleid” weergegeven in het instellingenmenu van de app. Als een gebruiker op Privacybeleid tikt, wordt de webpagina weergegeven in een browser in de app.

Versiebeheer De optie Override the App Version Number is nodig als u een app bijwerkt en DPS App Builder of een ander gereedschap hebt gebruikt om een bestaande app te maken. Selecteer in dat geval deze optie en voer een recenter versienummer in. Zie Het versienummer van de AEM Mobile-app wijzigen voor informatie over het verkrijgen van het versienummer van de app.

Achtergrondaudio afspelen Selecteer deze optie alleen als u artikelen op basis van InDesign maakt waarvoor de optie voor achtergrondaudio wordt gebruikt in een audio-overlay. Houd er rekening mee dat het afspelen van achtergrondaudio doorgaat wanneer gebruikers de app afsluiten. Gebruikers kunnen de audio pauzeren en stoppen met de systeembesturingselementen van iOS.

Als u deze optie selecteert en geen achtergrondaudio levert in uw app-inhoud, wordt uw app mogelijk geweigerd door Apple.

Kiosk inschakelen Hoewel Kiosk door Apple wordt verwijderd in de release iOS 9, is deze optie nog steeds beschikbaar zolang Kiosk wordt ondersteund. We raden u echter af om uw app in te schakelen voor Kiosk, tenzij u hiervoor een zeer goede reden hebt. Als u Kiosk inschakelt, moet u ervoor zorgen dat uw app-id op de Apple Developer Portal ook is geconfigureerd voor het inschakelen van Kiosk.

Dialoogvenster Analyse bij voorkeur aan tonen Als u deze optie selecteert, kunnen uw klanten zich afmelden voor het bijhouden van gegevens. Uw klanten kunnen op elk moment de app-instellingen gebruiken om zich aan te melden of af te melden. Deze optie is vooral handig voor regio's waarin u verplicht bent om gebruikers de mogelijkheid te geven zich af te melden voor het bijhouden van gegevens.

Ondersteunde apparaten U kunt een app voor uitsluitend iPhone of iPad of een universele app maken.

Richting van tablet-app/Richting van telefoon-app Geef de richting op van de tabletversie van de app en van de telefoonversie van de app. Kies Liggend, Staand of Beide.

Als u de optie 'Beide' kiest, worden bladerpagina's, HTML-artikelen en PDF-artikelen met vloeiend bladeren in beide richtingen schermvullend weergegeven. Als gebruikers het apparaat draaien in een andere richting dan de standaardrichting van het artikel, worden artikelen met een vaste indeling op basis van InDesign of PDF aan de boven- en onderkant bijgesneden zodat ze op het scherm passen.

Preflight inschakelen. Als deze optie is geselecteerd, wordt alle geldige inhoud, zowel gepubliceerde inhoud als niet-gepubliceerde inhoud, weergegeven in de testapp die u maakt. Gebruik deze optie alleen om een voorvertoning van niet-gepubliceerde inhoud weer te geven en niet voor het verzenden naar de App Store. Zie Projectinhoud voorvertonen voor AEM Mobile voor meer informatie.

Als u Preflight inschakelen selecteert, moet u de app ondertekenen met een ontwikkelingscertificaat en niet met een distributiecertificaat.

HTTPS-connectiviteit In de toekomst is Apple van plan te vereisen dat alle apps verbinding maken met beveiligde servers. Om te voldoen aan deze ATS-vereiste (App Transport Security), moeten AEM Mobile-apps die verbinding maken met webinhoud via hyperlinks, machtigingsaanroepen of andere URL-koppelingen HTTPS in plaats van HTTP gebruiken. Als u HTTPS-domeinen wilt gebruiken, selecteert u de optie Alleen HTTPS-verbindingen toestaan. Als deze optie is geselecteerd, kan via HTTP geen inhoud worden geladen in uw app. Dit omvat alle via HTTP gehoste inhoud die wordt geopend vanuit dynamische banners, HTML-artikelen, weboverlays of de webbrowser in de app. Als u deze optie niet selecteert en HTTP-domeinen blijft gebruiken nadat Apple deze beveiligingsvereiste heeft afgedwongen, moet u het gebruik van HTTP mogelijk tegenover Apple rechtvaardigen wanneer u de app indient.

Als u Alleen HTTPS-verbindingen toestaan selecteert, maakt u een ontwikkelingsversie van uw app en test u deze grondig. Zorg ervoor dat de hyperlinks, dynamische banners en de aanmeldingsfuncties correct werken. Om ervoor te zorgen dat analysegegevens correct worden gerapporteerd, gaat u naar het dashboard van Adobe Mobile Services en configureert u de app-instellingen voor gebruik van HTTPS. (Zie Analyse voor AEM Mobile-apps: Instellingen voor Mobile Marketing-apps configureren.)

 

Instellingen voor middelen

Pictogram van app. Geef een PNG-bestand van 180 x 180 op. Zie App-pictogrammen en startafbeeldingen maken voor AEM Mobile-apps.

Welkomstschermen. Geef PNG-afbeeldingen van 1536 x 2048, 2048 x 1536, 640 x 960, 640 x 1136, 1242 x 2208 en 2208 x 1242 voor welkomstschermen op. U kunt meerdere bestanden slepen en neerzetten vanuit Verkenner.

Instellingen voor plug-ins

Zie Plug-ins van Cordova gebruiken in AEM Mobile voor informatie over plug-ins van Cordova zoals File Access en Geolocation.

WKWebView: U kunt de plug-in WKWebView inschakelen om HTML-bestanden op dezelfde manier weer te geven als deze worden weergegeven in Mobile Safari. Deze optie gebruikt WKWebView (WebKit) in plaats van UIWebView voor HTML-artikelen en weboverlays op iOS 9-apparaten. Voor een app die wordt uitgevoerd op een iOS 8-apparaat, wordt de inhoud nog altijd weergegeven met UIWebView.

Houd er rekening mee dat WKWebView de uitvoering van JavaScript optimaliseert, maar mogelijk ander gedrag dan UIWebView kan vertonen. Ingesloten video- en audiobestanden worden bijvoorbeeld niet geladen in WKWebView. Bovendien worden lokale bestanden niet correct geladen in iFrames vanwege de WKWebView-handhaving van het 'same-origin-policy' voor lokale bestanden. Lettertypen waarnaar in HTML-artikelen wordt verwezen, werken niet in WKWebView.

Opmerking:

Als u uw HTML-inhoud wilt testen en wilt bepalen of u deze optie in uw app gaat inschakelen, kiest u de optie WKWebView in het menu Instellingen in de AEM Preflight-app (wanneer de nieuwe versie is goedgekeurd) en bekijkt u een voorvertoning van uw HTML-inhoud.

Wanneer moet u apps opnieuw maken en verzenden?

 

Over het algemeen moet u uw app om de volgende redenen opnieuw maken:

 • Als u een instelling van een app wilt bewerken, zoals het wijzigen van het app-pictogram.
 • Als u wilt profiteren van nieuwe viewerfuncties of opgeloste problemen in de laatste versie.
 • Als u onlangs geüploade lettertypen of wijzigingen in app-aanpassingsfuncties wilt gebruiken. Zie AEM Mobile-apps aanpassen.
 • Als u alle aangebrachte wijzigingen in de instellingen voor Mobile Marketing-apps wilt opnemen. 

Wanneer u bijna alle projectinstellingen wijzigt, hoeft u uw app niet bij te werken. U kunt bijvoorbeeld instellingen voor de winkel opgeven, machtigingen instellen, abonnements- en product-id's toevoegen en sociaal delen inschakelen zonder de app te hoeven bijwerken. De enige uitzondering op deze regel betreft het uploaden van lettertypen voor kaarten. Lettertypen zijn ingebouwd in de app, dus u moet de hele app opnieuw maken als u nieuwe lettertypen wilt gebruiken.

Ga als volgt te werk om een app opnieuw samen te stellen:

 1. Selecteer de app in de sectie Apps op de on-demandportal en klik op het pictogram voor bewerken (potlood).
 2. Breng alle gewenste wijzigingen aan en klik op Verzenden.
 3. Download en onderteken de app.

Hiermee wordt de app opnieuw samengesteld met de nieuwste viewercode.

 

 

Zakelijke privé-apps distribueren

U kunt iOS-apps maken die alleen zijn bedoeld voor interne distributie. Een viewerapp met zakelijke ondertekening wordt niet via de Apple Store gedownload, maar binnen het bedrijf gedistribueerd, doorgaans via een MDM (Manager mobiele apparaten).

U hebt een abonnement op het iOS Developer Enterprise Program van Apple nodig om een viewerapp met zakelijke ondertekening te kunnen maken. Een Apple Enterprise-abonnement heft de limiet van 100 apparaten voor ontwikkelings-apps op.

 1. Meld u aan bij het Apple iOS Dev Center met een Enterprise ID en maak een .p12-certificaat en inrichtingsprofielen voor het bedrijf. Zie de Apple-documentatie voor meer informatie over het maken van ondernemingscertificaten.
 2. Bouw de app, download deze en onderteken de app met behulp van het certificaat en de inrichtingsprofielen van het bedrijf.
 3. Gebruik een MDM of andere methode om de app binnen uw organisatie te distribueren.

Pushmeldingen in zakelijke apps

Uw zakelijke certificaat heeft geen bundel-id voor een specifieke app die daaraan is gekoppeld. Hierdoor kunt u hetzelfde zakelijke certificaat gebruiken om u aan te melden en om meerdere apps binnen uw organisatie te distribueren. Voor pushmeldingen moet u een pushcertificaat maken die overeenkomt met de bundel-id van de app, zodat de pushmelding aan een specifieke app wordt gekoppeld.