Vereisten voor het ontwikkelen van Windows-apps

 • Pictogrammen van de app in PNG-indeling. We raden een vierkant (310 x 310 pixels) en een rechthoekig (310 x 150 pixels) PNG-bestand aan voor weergave in Windows.
 • Een PNG-welkomstscherm van 620 x 300 pixels.
 • Geldig Windows Store-ontwikkelaarsaccount.

Een Windows-app ontwikkelen

U kunt zowel een Windows- als Mac OS-computer gebruiken om Windows-apps te ontwikkelen.

 1. Wanneer u uw app maakt, moeten bepaalde velden overeenkomen met de informatie die u opgeeft in het Windows-ontwikkelaarscentrum als u van plan bent om de app te verzenden naar de Windows Store. Volg de stappen in Publicatiehandleiding voor Windows voor AEM Mobile om de naam van uw app te reserveren.

  Nadat u het eerste proces voor het reserveren van de app-naam hebt voltooid, kunt u teruggaan naar dit artikel voor informatie over het ontwikkelen van de app.

 2. Klik in de on-demandportal (https://aemmobile.adobe.com) aan de linkerkant op Apps. Als u toegang tot meerdere projecten hebt, kiest u in het vervolgkeuzemenu het gewenste project.

 3. Klik op het pictogram Toevoegen om een app te maken.

 4. Kies Windows als platform en klik op Volgende.

 5. Volg de aanwijzingen om de app te ontwikkelen. Zie de gerelateerde sectie verderop in dit artikel voor uitgebreide beschrijvingen van de opties.

 6. Als uw app aankopen in de app biedt, moet u de informatie over het gedeelde geheim kopiëren naar het veld Identiteitsnaam van Windows-hoofdpakket in het gedeelte Winkel van de projectinstellingen. Zie De identiteitsnaam van het hoofdpakket verkrijgen voor meer informatie.

 7. Nadat u de app hebt gemaakt, kunt u deze downloaden en testen. Als u klaar bent, verzendt u de app naar de Windows Store. Zie Publicatiehandleiding voor Windows voor AEM Mobile.

Algemene instellingen

App-naam. Voer de naam van app in. Deze naam wordt weergegeven in de app-bibliotheek.

Beschrijving. Geef een korte beschrijving van de app op. Deze beschrijving wordt momenteel niet overal weergegeven. De beschrijving die in de Windows Store verschijnt, wordt toegevoegd in het ontwikkelaarscentrum voor de Windows Store.

Korte app-naam. De korte app-naam wordt weergegeven op de live-tegel. Als het pictogram van uw app de app-naam bevat, kunt u dit veld desgewenst ook leeg laten.

Weergavenaam van uitgever. Als u de app naar de Windows Store verzendt, moet de weergavenaam van de uitgever die u opgeeft, identiek zijn aan de naam die u opgeeft in het ontwikkelaarscentrum van de Windows Store. Controleer de accountinstellingen.

Windows Store-ontwikkelaarscentrum
De weergavenaam van de uitgever en de uitgevers-id zijn opgenomen in het ontwikkelaarscentrum van de Windows Store.

Uitgevers-id. Als u de app naar de Windows Store verzendt, moet de uitgevers-id die u opgeeft, identiek zijn aan de id die u opgeeft in het ontwikkelaarscentrum van de Windows Store. U kunt deze informatie vinden bij Profiel > Account.

Identiteitsnaam van het hoofdpakket. Als u de app naar de Windows Store verzendt, moet de identiteitsnaam van het hoofdpakket die u opgeeft, identiek zijn aan de naam die automatisch door Microsoft wordt gegenereerd. Selecteer uw app in het dashboard van het Windows-ontwikkelaarscentrum, vouw aan de linkerkant App Management uit en klik op App Identity. Zie De identiteitsnaam van het hoofdpakket verkrijgen voor meer informatie.

Richting van tablet-app. Selecteer of de app liggend of staand wordt weergegeven.

Talen van de app. Deze optie heeft alleen invloed op de gelokaliseerde gegevens in de winkel en niet op de beschikbaarheid van de app. Microsoft vereist dat u voor elke taal die u vermeldt, een afzonderlijke beschrijving en schermafbeeldingen toevoegt. De meeste uitgevers geven slechts één of twee talen op.

Voorvertoning inschakelen. Als deze optie is geselecteerd, wordt alle geldige inhoud, zowel gepubliceerde inhoud als niet-gepubliceerde inhoud, weergegeven in de testapp die u maakt. Gebruik deze optie alleen om een voorvertoning van niet-gepubliceerde inhoud weer te geven en niet voor het verzenden naar de App Store. Zie Projectinhoud voorvertonen voor AEM Mobile voor meer informatie.

Dialoogvenster Analyse bij voorkeur aan tonen. Als u deze optie selecteert, kunnen uw klanten zich afmelden voor het bijhouden van gegevens. Uw klanten kunnen op elk moment de app-instellingen gebruiken om zich aan te melden of af te melden. Deze optie is vooral handig voor regio's waarin u verplicht bent om gebruikers de mogelijkheid te geven zich af te melden voor het bijhouden van gegevens.

URL voor privacybeleid. Deze waarde is vereist als u de app naar de Windows Store verzendt. Voer de URL in van een webpagina waarop uw privacybeleid wordt beschreven. Als u geen URL voor het privacybeleid opneemt, wordt uw app mogelijk geweigerd door Microsoft.

Het versienummer van de app overschrijven. Deze optie is nodig als u een app bijwerkt en u een ander gereedschap hebt gebruikt om uw bestaande app te maken. Selecteer deze optie en geef een recenter marketingversienummer op. Het versienummer van de huidige app wordt weergegeven op de pagina Mijn apps in het ontwikkelaarscentrum van de Windows Store.

Instellingen voor middelen

Geef deze instellingen op in het deelvenster Assets.

Vierkante tegel/Brede tegel. Geef PNG-afbeeldingen van 310 x 310 en 310 x 150 pixels op voor de vierkante en rechthoekige tegels in de app die op het startscherm van Windows worden weergegeven. Zie App-pictogrammen en startafbeeldingen maken voor AEM Mobile-apps.

Welkomstscherm. Geef een PNG-afbeelding van 620 x 300 pixels op die kort wordt weergegeven terwijl uw app wordt geladen. De afbeelding van het welkomstscherm wordt niet geschaald. De afbeelding wordt gecentreerd weergegeven vóór de achtergrondkleur die u opgeeft. Overweeg het gebruik van transparantie in de afbeelding van het welkomstscherm.

URL voor live-tegel. Geef desgewenst een URL op waarmee de afbeeldingen voor live-tegels van Windows worden weergegeven. Zie The tile template catalog (Engelstalig) voor meer informatie.

Achtergrondkleur. Geef een hexadecimale kleur van zes cijfers op voor de achtergrond van de welkomstafbeelding. De kleur wordt weergegeven achter het startscherm wanneer de app wordt gestart. Ga naar Adobe CC Color of een andere gerelateerde website voor meer informatie over kleuren kiezen.

Instellingen voor plug-ins

Zie Plug-ins van Cordova gebruiken in AEM Mobile voor informatie over plug-ins van Cordova, zoals File Access en Geolocation.

Wanneer moet u apps opnieuw maken en verzenden?

 

Over het algemeen moet u uw app om de volgende redenen opnieuw maken:

 • Als u een instelling van een app wilt bewerken, zoals het wijzigen van het app-pictogram.
 • Als u wilt profiteren van nieuwe viewerfuncties of opgeloste problemen in de laatste versie.
 • Als u onlangs geüploade lettertypen wilt gebruiken.
 • Als u alle aangebrachte wijzigingen in de instellingen voor Mobile Marketing-apps wilt opnemen. 

Wanneer u bijna alle projectinstellingen wijzigt, hoeft u uw app niet bij te werken. U kunt bijvoorbeeld instellingen voor de winkel opgeven, machtigingen instellen, abonnements- en product-id's toevoegen en sociaal delen inschakelen zonder de app te hoeven bijwerken. De enige uitzondering op deze regel betreft het uploaden van lettertypen voor kaarten. Lettertypen zijn ingebouwd in de app, dus u moet de hele app opnieuw maken als u nieuwe lettertypen wilt gebruiken.

Ga als volgt te werk om een app opnieuw samen te stellen:

 1. Selecteer de app in de sectie Apps op de on-demandportal en klik op het pictogram voor bewerken (potlood).
 2. Breng alle gewenste wijzigingen aan en klik op Verzenden.
 3. Download en onderteken de app.

Hiermee wordt de app opnieuw samengesteld met de nieuwste viewercode.

Interne bedrijfs-apps maken voor Windows

Microsoft heeft twee vereisten voor distributie in ondernemingen van Windows Store-apps:

 • Het apparaat van de app moet aan een domein zijn toegevoegd.
 • Het certificaat dat wordt gebruikt om de .appx te ondertekenen, moet zijn opgenomen in de lijst met vertrouwde certificaten op het apparaat.

Het .appxbundle-bestand dat door de DPS App Builder wordt geleverd, is ondertekend voor verzending naar de Windows Store. Voor distributie in ondernemingen moet u de .appxbundle en bijbehorende inhoud mogelijk opnieuw ondertekenen met uw eigen ondernemingscertificaat.

Het app-bestand kunt u distribueren met elke methode die wordt ondersteund door Microsoft. U kunt hiervoor zelfs een eenvoudige opdrachtregel gebruiken.