Stel een AEM-exemplaar in dat wordt uitgevoerd met een Adobe Experience Manager Mobile-project. Nadat u AEM hebt geïntegreerd met AEM Mobile, worden de artikelen die u in AEM maakt, weergegeven op de AEM Mobile-on-demandportal. U kunt inhoud maken en beheren voor mobiele toepassingen met gebruik van de gereedschappen van AEM, terwijl u AEM Mobile-on-demandservices gebruikt voor eenvoudige distributie van uw mobiele inhoud.

 

 

Installatievereisten

Als u een AEM-exemplaar wilt instellen dat werkt Adobe Experience Manager Mobile, hebt u toegang tot de volgende items nodig.

 • AEM 6.1 of AEM 6.2.
 • Hoofdbeheerderstoegang van AEM Mobile tot een AEM Mobile-account.
 • API-sleutels voor AEM Mobile.

AEM-pakketten installeren

Als u AEM 6.2 uitvoert, hebt u geen aanvullende pakketten nodig.

Als u AEM wilt configureren zodat het werkt met AEM Mobile, hebt u AEM 6.1 met de volgende pakketten nodig:

 • Servicepakket 1 (aem-service-pkg-bundles-6.1.SP1.zip)
 • Functiepakket 3 (cq-6.1.0-apps-featurepack-3.0.0.zip)
 • Functiepakket 3 voorbeelden (cq-6.1.0-apps-featurepack-samples-3.0.0.zip)

Zie Werken met pakketten voor meer informatie over het installeren van functiepakketten voor AEM 6.1.

AEM Mobile-project en testgebruiker maken

Wanneer u een AEM-exemplaar configureert voor gebruik met AEM Mobile, moet u het exemplaar configureren zodat het een account gebruikt waarmee AEM wordt verbonden met een specifiek AEM Mobile-project. Op deze manier kunt u artikelen in AEM maken en deze artikelen bekijken in het AEM Mobile-project.

 1. Als u dit nog niet hebt gemaakt, maakt u een project in uw AEM Mobile-account op de on-demandportal (http://aemmobile.adobe.com).

 2. We raden u aan een nieuwe Adobe ID te maken met een nieuw e-mailadres dat specifiek wordt gebruikt voor de integratie. Bijvoorbeeld: aem-integration@company.com.

 3. Voeg in de portal de gebruiker toe die u hebt gemaakt in stap 2 van het project. Neem (minimaal) de volgende inhoudsmachtigingen op:

  • Inhoud toevoegen en bewerken
  • Inhoud verwijderen
  • Inhoud weergeven
  • Inhoud publiceren

U gebruikt deze Adobe ID later wanneer u uw AEM-exemplaar configureert voor AEM Mobile.

API-sleutels verkrijgen voor AEM

Er zijn geldige API-referenties vereist als u de On-Demand Services API's wilt gebruiken. In dit geval zijn de API-referenties vereist om uw AEM-exemplaar te configureren met AEM Mobile.

API-referenties bestaan uit de volgende items:

 • API-sleutel en Clientgeheim zijn referenties voor toegang tot de API-gateway.
 • Apparaat-id en Apparaattoken zijn referenties om de API-gebruiker te identificeren.
 1. Gebruik de volgende instructies om een API-sleutel aan te vragen: Systemen van derden integreren met AEM Mobile: API-sleutels.

   

  Neem in dit aanvraagformulier minimaal de specifieke Adobe ID op die u in de vorige stap hebt gemaakt.

  Nadat u de aanvraag hebt voltooid, ontvangt u de API-sleutels.

 2. Ga naar https://aex.aemmobile.adobe.com/ voor de IMS-apparaattokengenerator en geef het volgende op wanneer hierom wordt gevraagd:

  • IMS-client-id en clientgeheim (verkregen via e-mailaanvraag).
  • Meld u aan met de specifieke Adobe ID die u in bovenstaande stappen hebt toegewezen. De apparaat-id en de apparaattoken worden voor dit specifieke Adobe ID gegenereerd.
  aem_aex
 3. Kopieer deze vier waarden (client-id, clientgeheim, apparaat-id en apparaattoken) en sla deze op een bekende locatie op. U gebruikt deze vier waarden in de volgende stappenreeksen.

Het AEM-exemplaar configureren voor AEM Mobile

U moet de configuratiestappen voltooien om ervoor te zorgen dat de AEM Mobile On-Demand-integraties juist werken. Configureer uw AEM-exemplaar voor gebruik met een specifiek AEM Mobile-account.

AEM 6.2 configureren

Configureer uw AEM 6.2-exemplaar voor gebruik met een specifiek AEM Mobile-account.

 1. Klik in een browser waarin AEM wordt uitgevoerd op Adobe Experience Manager in de linkerbovenhoek en klik dan achtereenvolgens op Tools (hamerpictogram) > Operations > Web Console.

  Er wordt een nieuw tabblad of venster geopend.

 2. Schuif omlaag naar “Experience Manager Mobile On-demand Services Client” en klik op het bewerkingspictogram (potlood).

 3. Geef de IMS-client-id en het clientgeheim op in de velden “DPS Client Id” en “DPS Client Secret” en klik op Save. U kunt vervolgens het tabblad of venster met de webconsole sluiten.

 4. Ga op de hoofdpagina van AEM naar Tools (hamerpictogram) > Deployment > Cloud Services.

 5. Schuif omlaag naar “Adobe Experience Manager Mobile On-demand Services” (onder “Adobe Creative Cloud”) en klik op Configure Now.

 6. Geef in het pop-upvenster “Create Configuration” een nieuwe titel en naam op en klik op Create. (“Name” mag geen spaties bevatten.)

 7. Geef in het pop-upvenster van Adobe Digital Publishing Solution Configuration de apparaat-id en apparaattoken op uit de IMS-apparaattokengenerator die u eerder hebt gebruikt.

 8. Klik op Test Device Configuration om de configuratie-instellingen te controleren.

  Als de test mislukt, gebruikt u de IMS-apparaattokengenerator om er zeker van te zijn dat de waarden voor uw apparaat-id en apparaattoken niet zijn verlopen en correct zijn gekopieerd.

 9. Klik op OK en ga vervolgens terug naar het hoofdvenster van AEM.

AEM 6.1 configureren

 1. Ga naar Tools > Web Console in een browser waarin AEM wordt uitgevoerd.

  Er wordt een nieuw tabblad of venster geopend.

 2. Schuif omlaag naar “Adobe Digital Publishing Solution Client” en klik op het bewerkingspictogram (potlood).

 3. Geef de IMS-client-id en het clientgeheim op in de velden “DPS Client Id” en “DPS Client Secret” en klik op Save. U kunt vervolgens het tabblad of venster met de webconsole sluiten.

 4. Ga op de hoofdpagina van AEM naar Tools > Operations > Cloud > Cloud Services.

 5. Schuif omlaag naar “Adobe Digital Publishing Solution” (onder “Adobe Creative Cloud”) en klik op Configure Now.

 6. Geef in het pop-upvenster “Create Configuration” een nieuwe titel en naam op en klik op Create. (“Name” mag geen spaties bevatten.)

 7. Geef in het pop-upvenster van Adobe Digital Publishing Solution Configuration de apparaat-id en apparaattoken op uit de IMS-apparaattokengenerator die u eerder hebt gebruikt.

 8. Klik op Test DPS Settings om de configuratie-instellingen te controleren.

 9. Klik op OK en ga vervolgens terug naar het hoofdvenster van AEM.

Uw AEM-exemplaar is nu geconfigureerd om inhoud in uw AEM Mobile-project te maken en te beheren.

Wanneer u uw exemplaar van AEM wilt uitschakelen, klikt u op de knop in het venster AEM Quickstart om het exemplaar uit te schakelen. Als u AEM opnieuw wilt starten, dubbelklikt u op het oorspronkelijke JAR-bestand dat u hebt gedownload.

Een app maken in AEM

Het maken van een app is vaak de eerste stap voor het maken en beheren van AEM Mobile-on-demandinhoud. Deze handeling wordt vaak uitgevoerd op het beheerdersniveau van AEM. Dit vertegenwoordigt de inhoud die door auteurs is gemaakt, zoals artikelen en collecties die worden weergegeven in de mobiele app.

De details van uw app kunnen worden weergeven in het bijbehorende dashboard. Het dashboard omvat een reeks nuttige tegels waarmee een overzicht van de inhoud van de app, de metagegevens en de verbindingsstatus van AEM Mobile on-demand wordt weergegeven.

De feitelijke app die op mobiele apparaten wordt geïnstalleerd, wordt gemaakt via de AEM Mobile-on-demandportal.

Zie Handelingen om een toepassing te maken en te configureren voor meer informatie.

Een on-demand-app maken in AEM 6.2

 1. Ga naar de sectie Mobile. (Klik in AEM 6.2 op Adobe Experience Manager, klik op het navigatiepictogram en klik vervolgens op Mobile.)
 2. Klik op Create > App.
 3. Kies “AEM Mobile runtime” en klik op Next.
 4. Geef eigenschappen van de app op zoals titel, naam en beschrijving. De app-eigenschappen moeten overeenkomen met de eigenschappen die zijn gebruikt in de AEM Mobile-on-demandportal. Klik op Next.
 5. Selecteer het AEM Mobile-account en doelproject onder Manage Connection.

Een on-demand-app maken in AEM 6.1

 1. Klik in uw AEM-exemplaar op “Apps” in de linkernavigatiebalk.
 2. Klik op + Create > Create App, selecteer “Adobe Digital Publishing Solution Mobile App” en klik op Next.
 3. Geef eigenschappen van de app op zoals titel, naam en beschrijving. De app-eigenschappen moeten overeenkomen met de eigenschappen die zijn gebruikt in de AEM Mobile-on-demandportal. Klik op Next.
 4. Selecteer het AEM Mobile-account en doelproject onder Manage Connection.

 

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid