Vereisten

Vereiste kennis

 • Kennis van AEM Mobile
 • Kennis van het maken en publiceren van inhoud via de on-demandportal
 • Informatie over Apache Cordova (http://cordova.apache.org)

Vereiste producten

 • AEM Mobile

Uitbreidbaarheid van Cordova

Met Experience Manager Mobile Runtime kunnen gebruikers veelomvattende apps ontwikkelen met de uitbreidings- en ontwikkelingsgereedschappen van Apache Cordova (bèta) voor het testen.

Cordova-uitbreidbaarheid, beschikbaar in HTML-artikelen en weboverlays in op InDesign gebaseerde artikelen, biedt toegang tot de volgende mogelijkheden:

 • Kernplug-ins van Cordova: gebruik kernplug-ins van Cordova, zoals Camera, Contacten, Geografische locatie en Bestandsdeling.
 • Aangepaste Cordova-plug-ins: Gebruik plug-ins van de Cordova/Phonegap-gemeenschap of maak uw eigen plug-ins. Voorbeelden: streepjescodes scannen en mobiele databases.
 • Specifieke plug-ins van Cordova voor AEM Mobile: plug-ins voor lokale metagegevens van toepassing en inhoud.

 

Kernplug-ins van Cordova

De kernset van Cordova-plug-ins biedt toegang tot systeemeigen apparaatfuncties binnen inhoudsweergaven van AEM Mobile die gebruikmaken van JavaScript. De plug-ins kunnen per app worden ingeschakeld of uitgeschakeld tijdens het ontwikkelen van de apps.

De volgende kernplug-ins van Cordova zijn beschikbaar:

 • Camera: voor het maken van foto's en selecteren van afbeeldingen uit de afbeeldingenbibliotheek van het systeem.
 • Contacten: hiermee hebt u toegang tot de contactendatabase van het apparaat. Voor Windows-apps is 'pickContact' de enige ondersteunde API van de plug-in.
 • Apparaatinfo: beschrijft de hardware en software van het apparaat.
 • Apparaatbeweging (versnellingsmeter): biedt toegang tot de bewegingssensor die wijzigingen in de beweging ten opzichte van de huidige stand van het apparaat detecteert in drie dimensies langs de x-, y- en z-as.
 • Apparaatrichting (kompas): sensor die de richting waarin het apparaat wijst detecteert, meestal vanuit de bovenzijde van het apparaat.
 • Bestandstoegang: biedt lees-/schrijftoegang tot bestanden op het apparaat.
 • Bestandsoverdracht: biedt toegang om bestanden te uploaden en te downloaden.
 • Geografische locatie: biedt GPS-gegevens over de locatie van het apparaat, zoals de breedte- en lengtegraad.
 • Globalisatie: gebruikt bewerkingen die specifiek zijn voor de landinstelling, taal en tijdzone van de gebruiker.
 • Media (cordova-plugin-media): biedt de mogelijkheid audiobestanden op een apparaat op te nemen en af te spelen.
 • Media vastleggen: biedt toegang tot de audio-, foto- en videomogelijkheden van het apparaat.
 • Netwerkinformatie: informatie over de mobiele en WiFi-verbinding van het apparaat en of het apparaat beschikt over een internetverbinding.
 • Meldingsvensters: biedt toegang tot bepaalde systeemeigen interface-elementen voor dialoogvensters, zoals waarschuwingen en pieptonen.
 • Vibratie (alleen iOS en Android): een manier om het apparaat te laten trillen.
 • WKWebView (alleen iOS): U kunt de plug-in WKWebView inschakelen om HTML-bestanden op dezelfde manier weer te geven als deze worden weergegeven in Mobile Safari. Deze optie gebruikt WKWebView (WebKit) in plaats van UIWebView voor HTML-artikelen en weboverlays op iOS 9-apparaten. Voor een app die wordt uitgevoerd op een iOS 8-apparaat, wordt de inhoud nog altijd weergegeven met UIWebView. (Zie iOS-apps ontwikkelen voor AEM Mobile.)

Zie Kernplug-ins van Cordova voor meer informatie.

Zie Downloadvoorbeelden van Github voor voorbeelden.

Aangepaste Cordova-plug-ins

Doordat het mogelijk is om aangepaste Cordova-plug-ins toe te voegen aan een AEM Mobile-app, kunt u inhoud maken die gebruikmaakt van de vele plug-ins die beschikbaar zijn in de Cordova/PhoneGap-gemeenschap of uw eigen aangepaste plug-ins maken. U kunt bijvoorbeeld mobiel scannen van streepjescodes inschakelen, toegang bieden tot geofences en mobiele databases gebruiken in uw app.

De workflow voor het ontwikkelen van apps die aangepaste Cordova-plug-ins gebruiken, verschilt van de standaardmethode om apps te maken. U gebruikt de bijgewerkte versie van AEM Mobile Developer Tool om op te geven welke Cordova-plug-ins u wilt gebruiken. Voor iOS-apps gebruikt u het ontwikkelaarsgereedschap om het gedownloade .ipa-bestand te bewerken. Voor Android-apps gebruikt u het ontwikkelaarsgereedschap om een .apk-bestand te maken, dat u vervolgens uploadt via het nieuwe tabblad Aangepaste app-shell dat wordt weergegeven wanneer u een Android-app maakt of bewerkt.

Zie https://cordova.apache.org/plugins/

 

Opmerking:

Cordova-plug-ins zijn op dit moment beperkt tot artikelniveau. Er moet een artikel worden geopend om ervoor te zorgen dat de AEM Mobile-app de plug-in gebruikt. Voor iOS-apparaten geldt dat als een artikel het eerste item in de collectie op het hoogste niveau is, dat artikel wordt geladen wanneer de app wordt gestart en in het geheugen wordt opgeslagen. Dat artikel kan ook worden uitgevoerd en dezelfde oproepen voor plug-ins van Cordova plaatsen nadat de gebruiker naar andere inhoud bladert. De plug-ins in dat artikel op het hoogste niveau zijn echter niet beschikbaar voor verwijzing in andere artikelen.

 

Specifieke plug-ins van Cordova voor AEM Mobile

De specifieke plug-ins van Cordova voor AEM Mobile zijn een set JavaScript-API's de toegang bieden tot specifieke gegevens met betrekking tot de AEM Mobile Runtime-toepassing en de inhoud ervan die binnen de inhoudsweergave van het artikel valt. Als u de plug-ins van Cordova voor AEM Mobile wilt gebruiken, moet de inhoud zijn ingeschakeld voor uitbreidbaarheid. Selecteer hiervoor de optie 'Uitbreidbaarheidsmogelijkheden inschakelen' in de eigenschappen van het artikel. Deze plug-ins zijn automatisch ingeschakeld in AEM Mobile-apps.

De specifieke plug-ins van Cordova voor AEM Mobile bevatten de volgende API's:

 • Toegang tot metagegevens van entiteit (inhoudstitel, machtiging)
 • Apparaatinformatie (platform, versie, identificaties)
 • Informatie over pushmeldingen (pushtoken)
 • Miniaturen (achtergrondafbeelding en afbeelding voor sociaal delen)

Zie Specifieke plug-ins van Cordova voor AEM Mobile gebruiken voor gedetailleerde documentatie.

Voorbeelden van Cordova-plug-ins

Uitbreidingsmogelijkheden inschakelen in de app

 1. Maak HTML-broninhoud voor de inhoudsweergave of weboverlay die verwijst naar de Cordova-API's.

  Als uw HTML-code verwijst naar de kernplug-ins van Cordova of de specifieke plug-ins van Cordova voor AEM Mobile, voegt u deze regel toe:

  <script type="text/javascript" src="cordova.js"></script>

  Het bestand cordova.js wordt automatisch opgenomen in uw app. U hoeft dit alleen te laden tijdens de uitvoering.

  De plug-ins van Cordova en de specifieke plug-ins van Cordova voor AEM Mobile vereisen dat Cordova volledig wordt geladen voordat dit veilig kan worden gebruikt. Als dat niet het geval is, kan uw script (dat een bepaalde Cordova API aanroept), mogelijk niet worden uitgevoerd omdat Cordova nog niet geladen is.

  Wanneer Cordova klaar is, wordt de gebeurtenis deviceready geactiveerd. U kunt deze gebeurtenis gebruiken om te bepalen wanneer uw code moet starten.

  Neem deze code op in uw HTML-bestand:

  document.addEventListener("deviceready", function() {
    // Cordova is now ready,
    // start initializing the rest of the code
  }, false);

  Zie Cordova-gebeurtenissen voor meer informatie.

 2. Voor alle inhoud die gebruikmaakt van de plug-ins moet u 'Uitbreidingsmogelijkheden inschakelen' selecteren in de eigenschappen van de inhoud. (Bewerk de eigenschappen van de inhoud in de sectie Inhoud en lay-outs in de on-demandportal.)

  U kunt ook de uitbreidingsmogelijkheden inschakelen voor de artikelen via de On-Demand Services API. Wanneer u de entiteitsmetagegevens van het artikel maakt of bijwerkt, moet u de parameter isTrustedContent instellen op true (boolean). Deze waarde wordt standaard ingesteld op false.

  'Uitbreidingsmogelijkheden inschakelen' is standaard uitgeschakeld voor alle artikelen. U kunt de standaardinstelling wijzigen in de projectinstellingen.

 3. Voor een app die kernplug-ins (geen aangepaste plug-ins) van Cordova gebruikt, maakt u een app die de Cordova-plug-ins inschakelt. (Voor aangepaste Cordova-plug-ins volgt u de stappen in de volgende sectie.)

  Gebruik het tabblad Plug-ins tijdens het ontwikkelen van een app om de API's in te schakelen die u wilt gebruiken in uw inhoud.

  Het inschakelen van plug-ins is niet vereist voor specifieke plug-ins van Cordova voor AEM Mobile.

  Plug-ins voor iOS-app

  Opmerking:

  Selecteer voor de beste resultaten alleen de Cordova-plug-ins die u wilt gaan gebruiken.

 4. Test de app.

Workflow voor het ontwikkelen van apps die aangepaste Cordova-plug-ins gebruiken

Als u aangepaste Cordova-plug-ins in uw app gebruikt, moet u AEM Mobile Developer Tool gebruiken om op te geven welke Cordova-plug-ins u gebruikt. Vervolgens gebruikt u het ontwikkelaarsgereedschap om het .ipa-bestand te wijzigen (iOS) of een .apk-app-shell te maken (Android) die u kunt uploaden tijdens het maken van uw Android-app.

Deze stappen zijn alleen nodig als u aangepaste Cordova-plug-ins in uw app wilt gebruiken. Gebruik het ontwikkelaarsgereedschap om alle plug-ins (aangepast, kern en specifiek voor AEM Mobile) die in uw app worden gebruikt op te geven. Wanneer u het ontwikkelaarsgereedschap gebruikt om een app te wijzigen of te maken, worden alle instellingen die u tijdens het maken van de app opgeeft op het tabblad 'Plug-ins' genegeerd. Gebruik het ontwikkelaarsgereedschap om alle gegevens over Cordova-plug-ins op te geven.

Aangepaste plug-ins van Cordova (video)

Aangepaste plug-ins van Cordova (video)

iOS-workflow voor apps die aangepaste Cordova-plug-ins gebruiken

 1. Maak inhoud die Cordova-plug-ins gebruikt. Volg de bovenstaande stappen in 'Uitbreidingsmogelijkheden inschakelen in de app' om uitbreidbaarheid toe te staan in elk artikel dat Cordova-plug-ins gebruikt.

 2. Maak een iOS-app in de on-demandportal en download het .ipa-bestand. (Zie iOS-apps ontwikkelen voor AEM Mobile.)

 3. Gebruik AEM Mobile Developer Tool om een project in te stellen, de inhoud te testen en te controleren welke Cordova-plug-ins worden gebruikt in de app. Gebruik daarna het ontwikkelaarsgereedschap om het gedownloade .ipa-bestand te wijzigen zodat het de opgegeven Cordova-informatie bevat.

  Zie de onderstaande sectie voor meer informatie over het gebruik van AEM Mobile Developer Tool.

 4. Onderteken het gewijzigde .ipa-bestand.

Android-workflow voor apps die aangepaste Cordova-plug-ins gebruiken

 1. Maak inhoud die Cordova-plug-ins gebruikt. Volg de bovenstaande stappen in 'Uitbreidingsmogelijkheden inschakelen in de app' om uitbreidbaarheid toe te staan in elk artikel dat Cordova-plug-ins gebruikt.

 2. Gebruik AEM Mobile Developer Tool om een project in te stellen en op te geven welke Cordova-plug-ins u wilt gebruiken in de app. Gebruik daarna het ontwikkelaarsgereedschap om een app-shell (.apk-bestand) te maken die de opgegeven Cordova-informatie bevat.

  Zie de onderstaande sectie voor meer informatie over het gebruik van AEM Mobile Developer Tool.

 3. Maak een Android-app in de on-demandportal. Geef op het tabblad 'Aangepaste app-shell' het .apk-bestand op dat u hebt gemaakt met het ontwikkelaarsgereedschap.

 4. Download en onderteken het .apk-bestand in de on-demandportal.

AEM Mobile Developer Tool gebruiken

AEM Mobile Developer Tool is een opdrachtregelhulpprogramma waarmee een soepelere ontwikkelaarsworkflow mogelijk wordt gemaakt. Het gereedschap wordt geïnstalleerd op de lokale computer van de ontwikkelaar en biedt de volgende mogelijkheden:

 • Projecten maken: een mapstructuur voor AEM Mobile-projecten maken die klaar is voor lokale ontwikkeling. Deze projectstructuur wordt alleen gebruikt voor het testen.
 • Inhoud maken: een AEM Mobile-inhoudssjabloon maken waarmee de beschikbare Cordova- en Runtime-API's kunnen worden gebruikt.
 • Cordova-plug-ins toevoegen en een app maken: als u aangepaste Cordova-plug-ins in uw app gebruikt, gebruikt u het ontwikkelaarsgereedschap om de plug-ins op te geven en een app-shell te maken (Android) of een .ipa-bestand te wijzigen (iOS) dat de opgegeven Cordova-plug-ins bevat.
 • Uitvoeren op simulator: (1) Start de simulator, (2) installeer de simulatorbuild en (3) start AEM Mobile Runtime-simulatorbuild waarmee lokale inhoud vanuit de lokale omgeving wordt weergegeven. Stap 1 wordt genegeerd als de doelsimulator wordt gestart en stap 2 wordt genegeerd als de simulatorbuild is geïnstalleerd.
 • Help: geeft de Help voor de opdrachtregelopdrachten weer.

Opdrachtstructuur van AEM Mobile

AEM Mobile Developer Tool is vereist voor twee belangrijke workflows:

 • Het ontwikkelen en testen van inhoud die Cordova-plug-ins gebruikt.
 • Het maken van apps die aangepaste Cordova-plug-ins bevatten.

 

Licentieovereenkomst

Opmerking:

Door de onderstaande software te installeren, geef ik aan dat ik de gebruiksvoorwaarden van Adobe.com heb gelezen en hiermee akkoord ga.

Afhankelijkheden installeren

Installeer de benodigde afhankelijkheden op basis van het besturingssysteem:

 • Mac OS X:
  • Node JS (huidige versie wordt aanbevolen; v6.2.2 of hoger is vereist)
  • Voor iOS-ontwikkeling, Xcode (v7.0 of hoger)
  • Voor Android-ontwikkeling, Java (afhankelijk van OS X-versie)
 • Windows:

 

Het AEM Mobile-opdrachtregelhulpprogramma installeren (Mac OS)

Voer bij het ontwikkelen in Windows alle opdrachten in PowerShell uit in plaats van met de opdrachtregel.

 1. Start Terminal.

 2. Voer het volgende uit om het AEM Mobile-opdrachtregelhulpprogramma via Node.js te installeren:

  npm install -g aemm

  Als een bericht wordt weergegeven dat de gebruiker niet de juiste machtigingen heeft, voert u het bovenstaande script uit met 'sudo':

  sudo npm install -g aemm

  Zodra dit is voltooid, wordt er een symbolische koppeling gemaakt, zodat u het AEM Mobile-opdrachtregelhulpprogramma (aemm) in elke map vanuit Terminal kunt uitvoeren.

Het ontwikkelaarsgereedschap bijwerken

Voer npm install -g aemm (of sudo npm install -g aemm) nogmaals uit wanneer een bijgewerkte versie van AEM Mobile Developer Tool beschikbaar komt.

De omgeving configureren voor Android

Als u de Android-build wilt testen, moet u de vereiste Android-SDK installeren en de omgeving configureren voor de uitvoering van de Android-emulator.

 1. Voer vanuit de terminal de volgende opdracht uit om de nodige SDK en configuraties te installeren:

  aemm platform install android
 2. U wordt mogelijk gevraagd om akkoord te gaan de licentieovereenkomst van de Android SDK. Geef y op om de overeenkomst te accepteren of n om deze te weigeren. Als u de overeenkomst weigert, kunt u de benodigde SDK's niet installeren en de Android-emulator niet uitvoeren.

U hoeft de omgeving voor iOS (sudo aemm platform install ios) alleen te configureren als u apps wilt maken die aangepaste Cordova-plug-ins gebruiken.

De simulatorbuild installeren

Het AEM Mobile-opdrachtregelhulpprogramma vereist de AEM Mobile Runtime-simulatorbuild. Deze simulatorbuild wordt geïnstalleerd en uitgevoerd tijdens het ontwikkelen van het project. Dit proces is vereist als u HTML-inhoud wilt testen met de simulator. Het is niet vereist voor het maken van apps met aangepaste Cordova-plug-ins.

Voer een van de volgende handelingen uit om de AEM Mobile Runtime-simulatorbuild te installeren:

 1. Voer vanuit Terminal de volgende opdrachtregel uit om de nieuwste versie van de simulatorbuild te installeren:

  aemm app install <platform>

  De beschikbare waarden voor <platform> zijn: ios, android

U kunt als alternatief ook de versie van de simulatorbuild opgeven. Hiermee kunt u een oudere versie uit de lijst met beschikbare simulatorbuilds installeren.

 1. Haal vanuit Terminal de lijst met beschikbare simulatorversies op:

  aemm app install --list
 2. Geef de simulatorversie op tijdens het installatieproces:

  aemm app install <platform> <simulator-version>

  Als u bijvoorbeeld simulatorversie 2016.4 in iOS wilt installeren:

  aemm app install ios 2016.4

  Opmerking:

  Als u een foutbericht krijgt wanneer u probeert de simulator uit te voeren, start u Xcode en ondertekent u de licentieovereenkomst, indien van toepassing. U kunt ook sudo xcodebuild –license accept invoeren in Terminal.

   

Een project maken

Het AEM Mobile-opdrachtregelhulpprogramma heeft een vereiste mapstructuur om het project te ontwikkelen en te testen. U gebruikt dit project alleen voor testdoeleinden. Nadat u de inhoud hebt getest, kunt u deze aan uw project toevoegen in de on-demandportal.

Ga als volgt te werk om deze projectstructuur in te stellen:

 1. Ga in Terminal naar de map waarin u het nieuwe project wilt beheren.
 2. Maak de mapstructuur (vervang '<project name>' door de naam van uw project):
aemm project create <project-name>

Hierdoor wordt de map met de opgegeven <project-name> en een map met voorbeeldinhoud gemaakt met de naam 'SampleArticle'.

De simulator uitvoeren

Nu de projectmap is gemaakt, kunt u beginnen met het ontwikkelen van de app. Dit proces is vereist als u HTML-inhoud wilt testen met de simulator. Het is niet vereist voor het maken van apps met aangepaste Cordova-plug-ins.

Ga als volgt te werk om de simulator te openen (als deze nog niet is geopend), de AEM Mobile Runtime-simulatorbuild te installeren (als deze nog niet is geïnstalleerd) en de simulator uit te voeren:

 1. Ga vanuit Terminal naar de gemaakte projectmap door de volgende opdracht te gebruiken:

  cd <drag and drop the project-name directory>
 2. (Optioneel) Stel de standaardrichting in waarmee de emulator/simulator wordt gestart. De opties zijn liggend en staand.

  aemm config --set screenOrientation <<orientation>>

  Als u bijvoorbeeld de richting wilt instellen op liggend:

  aemm config --set screenOrientation landscape

  Als u dit gebruikt, wordt ook de bestaande standaardrichting, indien beschikbaar, vervangen. Ga als volgt te werk om de huidige standaardrichting op te halen:

  aemm config --get screenOrientation

  Ga als volgt te werk om de huidige standaardrichting te verwijderen:

  aemm config --unset screenOrientation
 3. Open en installeer de simulatorbuild en voer deze uit.

  aemm run <platform>

  De beschikbare waarden voor <platform> zijn: ios, android

 4. De opdracht Uitvoeren blijft luisteren in de terminal. Dit kunt u stoppen door de volgende toetscombinatie in te voeren in hetzelfde terminalvenster: Ctrl + C

Zodra de simulator-app wordt gestart, krijgt u het 'SampleArticle' te zien dat eerder is gemaakt. Alle wijzigingen aan de bestanden in de map 'SampleArticle' zorgen ervoor dat de simulator-app wordt vernieuwd en de bijgewerkte inhoud automatisch wordt weergegeven.

Druk tijdens het uitvoeren van de simulator op Command+Shift+H om terug te keren naar het beginscherm.

U kunt opgeven welk simulatorapparaat moet worden gebruikt door de apparaatnaam op te geven. Dit is handig wanneer u op een ander simulatorapparaat test.

 1. Haal de lijst met beschikbare simulators op die momenteel op het systeem zijn geïnstalleerd:

  aemm run <platform> --list
 2. Geef vanuit de lijst met <uuid><device-name> het apparaat op:

  aemm run <platform> --target "<device-name>"

  Als u de simulator bijvoorbeeld wilt uitvoeren op een iPhone 6s met iOS 9.2:

  aemm run ios --target "iPhone-6s, 9.2"

Inhoud maken

Het project maakt een standaard-HTML-inhoudssjabloon, maar u kunt meer aan de lijst toevoegen door de volgende handelingen uit voeren::

 1. Ga vanuit Terminal naar de gemaakte projectmap:

   cd <drag and drop the project-name directory>
 2. Maak aanvullende HTML-inhoud:

  aemm article create <article-name>

  Hiermee wordt een andere HTML-inhoudmap gemaakt met de opgegeven <article-name> binnen de projectmap.

  De mapstructuur van de HTML-inhoud is een map met index.html en alle nodige bronnen (CSS/JS/afbeeldingen etc.) die is toegewezen in index.html. U kunt dus ook gewoon een map maken binnen <project-name directory>/www/<custom-folder> en index.html hierin opnemen in plaats van het bovenstaande script uit te voeren. Dit kan handig zijn als u al op een andere plek HTML-inhoud hebt gemaakt en dit wilt testen met de Cordova-uitbreidbaarheid. U kunt de HTML-inhoud slepen naar de map <projectnaam-map>/www/ waarna de simulator deze inhoud herkent.

Cordova-plug-ins toevoegen aan het project (voor aangepaste Cordova-plug-ins)

Deze opdrachten zijn alleen vereist als u aangepaste Cordova-plug-ins in uw app wilt gebruiken. Als u aangepaste Cordova-plug-ins gebruikt, moet u AEM Mobile Developer Tool gebruiken om op te geven welke Cordova-plug-ins (aangepast, kern en specifiek voor AEM Mobile) u in de app wilt gebruiken.

 1. Zorg ervoor dat Node JS v6.2.2 of hoger is geïnstalleerd.

  Als u eerder de LTE-versie hebt geïnstalleerd, raden we u aan de huidige versie te downloaden en te installeren.

 2. Ga vanuit Terminal naar de gemaakte projectmap:

  cd <drag and drop the project-name directory>
 3. Voeg de Cordova-plug-ins (zowel kern als aangepast) toe die u in uw app wilt opnemen:

  aemm plugin add [plugin_0] [plugin_1] [...]

  De standaardplug-ins van Cordova die in AEM Mobile-apps worden gebruikt inschakelen:

  aemm plugin add aemm-plugin-application aemm-plugin-user aemm-plugin-context aemm-plugin-device aemm-plugin-inappbrowser aemm-plugin-fullscreen-video aemm-plugin-navto aemm-plugin-html-contract

  De standaardinstelling wijzigen van UIWebView in WKWebView (hetzelfde als 'WKWebView' selecteren op het tabblad Plug-ins):

  aemm plugin add https://github.com/adobe-marketing-cloud-mobile/cordova-plugin-wkwebview-engine.git#2.0.0

  Deze gebruikt momenteel versie 2.0.0, maar kan worden bijgewerkt. U vindt de nieuwste versie hier: https://github.com/adobe-marketing-cloud-mobile/cordova-plugin-wkwebview-engine/releases

  Alle kernplug-ins van Cordova die in AEM Mobile-apps worden gebruikt inschakelen (de plug-ins verwijderen die u niet wilt gebruiken):

  aemm plugin add cordova-plugin-camera cordova-plugin-compat cordova-plugin-contacts cordova-plugin-device cordova-plugin-device-motion cordova-plugin-device-orientation cordova-plugin-dialogs cordova-plugin-file cordova-plugin-file-transfer cordova-plugin-geolocation cordova-plugin-globalization cordova-plugin-media cordova-plugin-media-capture cordova-plugin-network-information cordova-plugin-vibration

  Gebruik deze opdracht om een lijst weer te geven met plug-ins die aan het project zijn toegevoegd:

  aemm plugin list

  Gebruik deze opdracht om eerder toegevoegde plug-ins te verwijderen:

  aemm plugin remove [plugin]

  Gebruik de opdracht Help om aanvullende informatie weer te geven:

  aemm plugin help

Een aangepaste app maken (voor aangepaste Cordova-plug-ins)

Deze opdrachten zijn alleen vereist als u aangepaste Cordova-plug-ins in uw app wilt gebruiken.  

Voor iOS-apps wijzigt u het .ipa-bestand dat u hebt gedownload in het gedeelte Apps van de on-demandportal.

Voor Android-apps maakt u een .apk-bestand voor de app-shell dat u uploadt wanneer u de app maakt in de on-demandportal.

Instellingen die u toevoegt aan de sectie 'Plug-ins' wanneer u een app maakt, worden genegeerd en vervangen door de instellingen die worden opgegeven met AEM Mobile Developer Tool.

Opmerking:

De opdracht 'aemm' is gebaseerd op de opdracht 'cordova' en delegeert een groot aantal opdrachten naar cordova-lib. Er kunnen fouten optreden waarbij u wordt aangeraden de opdracht cordova uit te voeren. In de meeste gevallen kunt u eerst proberen cordova te vervangen door aemm en vervolgens de aanbevolen handeling uit te voeren.

 1. (iOS) Configureer de iOS-omgeving om Xcode toe te staan een niet-ondertekend framework te maken.

  sudo aemm platform install ios
  aemm platform add ios
 2. Navigeer naar de gemaakte projectmap en voeg de Cordova-plug-ins toe die u wilt opnemen in uw app, zoals wordt beschreven in de vorige sectie.

 3. Maak de Cordova-structuur (iOS) of maak de app-shell (Android).

  aemm build [platform]

  iOS-voorbeeld:

  aemm build ios --device --release

  Als u --device toevoegt, wordt de app gemaakt voor iOS-apparaten in plaats van de simulator.

  Als u --release toevoegt, wordt een releaseversie gemaakt in plaats van de standaard foutopsporingsversie.

  Android-voorbeeld:

  aemm build android --release

  Opmerking:

  Als u de app niet kunt maken, wordt het aangeraden NodeJS te verwijderen en de huidige versie van NodeJS te installeren (raadpleeg de NodeJS-site voor meer informatie). Voer daarnaast sudo npm uninstall -g aemm uit en voer vervolgens sudo npm install -g aemm uit.

  Foutbericht over ondertekening code oplossen

  Als u XCode hebt bijgewerkt, wordt mogelijk het volgende foutbericht weergegeven: “Error: CODE_SIGNING_REQUIRED must be set to NO in order to build for device. You can resolve this by running 'aemm platform install ios'.”

  U kunt dit probleem oplossen door de volgende opdracht in Terminal uit te voeren:

   

  sudo /usr/libexec/PlistBuddy -c "Set DefaultProperties:CODE_SIGNING_REQUIRED NO" "$(xcode-select -p)/Platforms/iPhoneOS.platform/Developer/SDKs/iPhoneOS.sdk/SDKSettings.plist"

  Deze oplossing is vereist wanneer Xcode is bijgewerkt.

 4. (iOS) Verpak het .ipa-bestand.

  aemm package ios --device <drag and drop .ipa file>

  Voorbeeld:

  aemm package ios --device /Users/jdoe/Downloads/coffee_2062.ipa
 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • (iOS) Onderteken het gewijzigde .ipa-bestand.
  • (Android) Upload de .apk-app-shell die u hebt gemaakt in de on-demandportal. Maak, download en onderteken het .apk-bestand.

  Raadpleeg de vorige sectie in dit artikel over het maken van apps die aangepaste Cordova-plug-ins gebruiken voor meer informatie over deze workflow.

Aangepaste Cordova-plug-ins testen in de simulator

Voer de volgende opdrachten uit:

aemm build ios
aemm package ios
aemm run ios

Laat de parameter --device weg als u de opdracht wilt toepassen op de simulator. U moet aemm package ios uitvoeren om de aangepaste plug-ins te verpakken in de simulatorbuild. Als u de oorspronkelijke simulatorbuild wilt herstellen, voert u de opdracht aemm app install ios opnieuw uit.

Foutopsporing op afstand

Vanuit de simulator kunt u de HTML-inhoud op afstand inspecteren, zoals u dit zou doen in een moderne browser. Met deze functie kunt u het DOM-element bekijken en manipuleren, controleren op enige fouten die vanuit de console worden gegenereerd of direct JavaScript- of jQuery-opdrachten invoeren en nog veel meer. Ga naar de volgende artikelen voor meer informatie:

De inhoud verpakken

De HTML-inhoud binnen de projectmap heeft ook de vereiste structuur om het inhoudsbestand te genereren voor de portal van AEM Mobile-on-demandservices. U kunt alle HTML-inhoud selecteren binnen de projectmap en deze slepen naar en neerzetten in de AEM Mobile Packager.

Zie HTML-artikelen maken voor AEM Mobile voor meer informatie.