U kunt de sectie Inhoud en lay-outs van de on-demandportal gebruiken om artikelen te maken en eigenschappen te definiëren. Zodra u een artikel hebt gemaakt, kunt u een artikelbestand uploaden dat is gemaakt met InDesign, een HTML-editor of een CMS.

Voor deze taken moet u een Adobe ID gebruiken met de juiste inhoudsmachtigingen voor het project (zoals Inhoud toevoegen en bewerken of Inhoud publiceren).

Video over het maken van inhoud

Video over het maken van inhoud
Stel de eerste inhoud in voor de mobiele app met de on-demandportal van Experience Manager Mobile. (6 min)
Adobe

Een artikel maken

 1. Ga naar de on-demandportal (https://aemmobile.adobe.com) en kies in de vervolgkeuzelijst “Een project selecteren” het project dat u hebt gemaakt. Deze stap is alleen noodzakelijk als u toegang hebt tot meerdere projecten.

   

 2. Klik op Inhoud en lay-outs en klik vervolgens op Inhoud.

 3. Klik op Toevoegen > Artikel toevoegen.

 4. Geef artikelinstellingen (zie de optiebeschrijvingen verderop in dit artikel) op en klik op Gereed om het artikel te maken.

Instellingen voor de metagegevens van het artikel

De metagegevens van het artikel zijn belangrijk in de publicatieworkflow. Bepaalde opties voor metagegevens, zoals Titel van het artikel en Samenvatting, kunnen worden weergegeven in velden met kaartmetagegevens. Andere metagegevensopties, zoals Verbergen voor Door pagina bladeren en Toegang tot artikel, zijn van invloed op het gedrag van de app. En nog weer andere opties, zoals Belang van artikel en Afdeling, kunnen worden gebruikt om te bepalen hoe artikelen worden toegewezen aan kaarten. 

Naam van artikel Wordt gebruikt voor de interne “navto”-koppelingen tussen artikelen. De naam van het artikel mag geen spaties bevatten en moet uniek zijn binnen het project.

Titel van het artikel De titel van het artikel kan worden weergegeven in velden met kaartmetagegevens.

Korte titel van artikel Hier kunt u desgewenst een korte titel opgeven die in plaats van de lange titel in items zoals kaarten kan worden gebruikt.

Samenvatting Geef hier een beschrijving van het artikel op.

Korte samenvatting Geef hier een korte beschrijving van het artikel op die in plaats van de lange samenvatting in items zoals kaarten kan worden gebruikt.

Auteur Geef hier de naam van de auteur op.

URL voor auteur Geef hier de URL voor de auteur op. Als u bijvoorbeeld de URL voor de auteur aan een kaart toevoegt, kunnen gebruikers op de naam van de auteur tikken om een in-app browser weer te geven met informatie over de auteur.

Verbergen voor bladerpagina Als u deze optie selecteert, wordt het artikel niet weergegeven op de bladerpagina van een collectie waaraan de kaart is toegevoegd. Gebruikers kunnen het artikel alleen verkrijgen via hyperlinks.

Uitbreidingsmogelijkheden inschakelen Selecteer deze optie als u Cordova-API´s of App Runtime-API´s in HTML gebruikt. Zie Cordova-plug-ins gebruiken in AEM Mobile of Specifieke plug-ins van Cordova voor AEM Mobile gebruiken.

Afdeling/Categorie U kunt de opties Afdeling en Categorie gebruiken om de app onder te verdelen in secties.

Trefwoorden Trefwoorden worden voornamelijk gebruikt om artikelen aan kaarten toe te wijzen. U kunt een grote kaart bijvoorbeeld toewijzen aan elk artikel waarvoor het trefwoord “aanbevolen” is opgegeven. Het plan voor de toekomst is om trefwoorden te gebruiken voor zoekbewerkingen binnen de app, zodat de gebruikers artikelen kunnen filteren op basis van de trefwoorden die u opgeeft.

Interne trefwoorden Interne trefwoorden worden voornamelijk gebruikt voor interne doeleinden, zoals het toewijzen van kaarten aan artikelen. Interne trefwoorden worden niet weergegeven aan de gebruikers van de app.

Toegang tot artikel Deze optie wordt gebruikt voor collecties die zijn ingesteld op Gemachtigd of Beperkt. Als het artikel is ingesteld op Gratis, kunnen gebruikers het artikel overal in de app bekijken, zelfs als het artikel zich in een collectie bevindt die is ingesteld op Gemachtigd. Als het artikel is ingesteld op Gemeten, kunnen gebruikers die een gemachtigde collectie bekijken een voorbeeld van een artikel bekijken totdat ze een bepaalde drempel hebben bereikt. (Zie Projecten maken: Inhoudsinstellingen.) Als het artikel is ingesteld op Beveiligd, zien gebruikers een paywall als ze een gemachtigde of beveiligde collectie bekijken.

Belang van artikel Deze optie is met name handig om kaarten aan artikelen toe te wijzen. U kunt artikelen met een groot belang bijvoorbeeld toewijzen aan grote kaarten.

Taal voor zoekindexering Geef de taal van het artikel op die wordt gebruikt voor zoeken in de app. Een artikel wordt alleen bij de zoekresultaten weergegeven als de taalinstelling van het artikel overeenkomt met de standaardtaalinstelling. (Zie Projecten maken: Zoeken.)

Afbeeldingen voor artikelen uploaden 

De miniatuurafbeelding kan op de bladerpagina van een collectie worden weergegeven als een van de kaarten. Als in de app op de miniatuurafbeelding wordt getikt, wordt het artikel geopend. De afbeelding die u opgeeft, wordt zo nodig gecentreerd, geschaald en bijgesneden om binnen de afmetingen van de kaart te passen.

Als u een afbeelding voor sociale media gebruikt, wordt die afbeelding in plaats van de afbeelding voor het artikel gebruikt wanneer artikelen worden gedeeld. De afbeelding voor sociale media wordt zo nodig ook gecentreerd en bijgesneden.

Zie Inhoud optimaliseren die in AEM Mobile-apps wordt gebruikt.

 1. Selecteer in Inhoud en lay-outs de optie Inhoud om de artikelen weer te geven en klik op het artikel waaraan u werkt.
 2. Klik op Bewerken en klik vervolgens op de tab Afbeeldingen. (U kunt ook op de afbeelding dubbelklikken om de eigenschappen van het artikel weer te geven.)
 3. Klik op Uploaden en dubbelklik vervolgens op het afbeeldingsbestand dat u als miniatuurafbeelding voor het artikel wilt gebruiken.
 4. Als u een andere afbeelding wilt gebruiken voor gedeelde artikelen, klikt u op Uploaden om een afbeelding voor sociale media op te geven.
 5. Klik op Sluiten.

Artikelbestanden uploaden

Upload het artikelbestand dat gebruikers in de app kunnen weergeven. Zie Methoden voor het maken van AEM Mobile-inhoud, AEM Mobile-artikelen maken in InDesign en HTML-artikelen maken voor AEM Mobile.

Houd er rekening mee dat nog niet alle weergaven worden ondersteund. U kunt slechts één artikelbestand per artikel uploaden.

 1. Selecteer in de sectie Inhoud van de portal het artikel waarvoor u inhoud wilt uploaden.
 2. Klik op Bewerken en kies Inhoudsbestanden.
 3. Klik op Bladeren en dubbelklik op het artikelbestand. Klik op Gereed om het bestand te uploaden.

De advertentie-instellingen zijn handig voor het verzamelen van analysegegevens.

Advertentie Markeer het artikel als een advertentie.

Advertentietype Geef hier aan of een advertentie een statische afbeelding is of dat de afbeelding wordt geoptimaliseerd en proportioneel wordt geschaald voor tablets.

Advertentiecategorie Geef op in welke categorie de advertentie wordt weergegeven in het analyserapport. 

Naam van adverteerder Geef hier de naam van de adverteerder voor het analyserapport op.

Instellingen voor Sociaal delen

Geef de instellingen voor sociaal delen op om te bepalen wat er gebeurt wanneer artikelen worden gedeeld. Zie Sociaal delen in AEM Mobile-apps voor meer informatie.

Artikelen bewerken, voorvertonen en beheren

Artikelen bewerken, publiceren en verwijderen

Wanneer een of meer artikelen zijn geselecteerd, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Klik op Bewerken of dubbelklik op het artikel als u de instellingen van de metagegevens wilt bewerken. De instellingen van de metagegevens die u opgeeft, zijn van toepassing op alle geselecteerde inhoud.
 • Klik op het pictogram Preflight in de rechterbovenhoek van de portal om een voorvertoning van de inhoud weer te geven in de AEM Preflight-app of een app waarvoor preflight is ingeschakeld. (Zie Projectinhoud voorvertonen voor AEM Mobile.)
 • Klik op het pictogram Publiceren om het artikel te publiceren. (Zie Inhoud publiceren voor AEM Mobile-apps.)
 • Klik op Publicatie ongedaan maken om de publicatie van het artikel ongedaan te maken.
 • Klik op Verwijderen om het artikel te verwijderen. (De publicatie van het artikel moet eerst ongedaan zijn gemaakt.)

Als u een nieuw artikel wilt maken, moet u ervoor zorgen dat er geen artikelen zijn geselecteerd. De knop Toevoegen wordt weergegeven.

U kunt inhoud en collecties op een beperkte manier filteren. Zoeken wordt nog niet ondersteund.

 • Als u inhoud wilt sorteren, klikt u op de koptekst van de kolom en klikt u vervolgens op de pijl om te schakelen tussen oplopend of aflopend sorteren.
Inhoud sorteren
 • Als u inhoud wilt filteren, klikt u in de rechterbovenhoek op het filterpictogram. Selecteer een item zoals Titel en geef de filtercriteria op. Voor Titel en Afdeling kunt u Elke overeenkomst of Exacte overeenkomst selecteren. Als u Exacte Overeenkomst selecteert, moet de tekenreeks precies overeenkomen. Als u bijvoorbeeld “product” typt, is er alleen een overeenkomst als de titel “Product” is. Als u Elke overeenkomst selecteert en “product” opgeeft, geven titels met de naam “Productinformatie”, “Belangrijkste producten” en “Waardeproducties” een overeenkomst.
Artikelen filteren

Let op de volgende beperkingen voor filteren op delen van woorden:

 • Het trefwoord moet ten minste de eerste vier tekens van elk woord in de titel (of afdeling) bevatten om een overeenkomst te zijn.
 • U kunt de volgende tekens niet gebruiken in het filter: *,-,+,<,>,(,),~,@,',"
 • Bepaalde algemene woorden zoals “waar”, “deze” en “die” worden uitgesloten als filterwoord. Als u bijvoorbeeld “deze” opgeeft, wordt “Deze grote ontdekking” niet opgenomen in de resultaten.
 • De resultatenset voor het gedeeltelijke filter kan niet meer dan 200 items bevatten. Als uw filter meer dan 200 items geeft, wordt u gevraagd om de resultaten te verfijnen.