Een collectie bevat inhoud die wordt weergegeven in de app. Een standaardvoorbeeld van een collectie is de uitgave van een tijdschrift met meerdere artikelen. Een collectie kan echter meer dan dat zijn. Een collectie kan ook artikelen, banners, andere collecties en in de toekomst items zoals video's bevatten.

Als u collecties wilt maken of bewerken, moet u zich aanmelden met een Adobe ID waarvoor inhoudsrechten voor het project zijn ingesteld.

Video over het indelen van inhoud

Video over het indelen van inhoud
De navigatie van de mobiele app maken door de inhoud te structureren. (4 min)
Adobe

Een collectie maken

Als u een collectie wilt maken, moet u over machtigingen voor het maken van inhoud beschikken.

 1. Klik in de on-demandportal (https://aemmobile.adobe.com) op Inhoud en lay-outs en vervolgens op Collecties.

  Afhankelijk van uw projectinstellingen ziet u hier de collectie “standaard” of de collecties “standaardtablet” en “standaardtelefoon”. Deze speciale collecties, die collecties op het hoogste niveau worden genoemd, bepalen welke inhoud in uw app wordt weergegeven, welk item wordt gebruikt als startscherm en welke items in de structuur op het hoogste niveau worden weergegeven.

 2. Klik op Maken om een collectie toe te voegen.

 3. Geef een collectietitel en andere metagegevens op, zoals verderop in dit artikel wordt beschreven.

  Geef bij Naam van collectie een naam op die uniek is binnen het project. Gebruik geen spaties.

  Voordat u een collectie kunt publiceren, moet u een product-id opgeven en het tabblad Afbeeldingen gebruiken om een collectieafbeelding te uploaden.

  Eigenschappen van collectie
 4. Gebruik het tabblad Lay-out om een lay-out aan de collectie toe te wijzen.

  De lay-out is medebepalend voor het uiterlijk van de bladerpagina voor de collectie. Zie voor meer informatie Kaarten en lay-outs maken.

 5. Maak een preflight van de collectie om een voorvertoning ervan weer te geven. Publiceer de collectie als u wilt dat deze wordt weergegeven in uw productieapp.

  Voordat u de collectie in uw app kunt weergeven, moet u de collectie op het hoogste navigatieniveau instellen, zoals verderop in dit artikel wordt beschreven.

  Zie Projectinhoud voorvertonen voor AEM Mobile of Inhoud publiceren voor AEM Mobile-apps voor meer informatie.

Instellingen voor de metagegevens van de collectie

De metagegevens van een collectie zijn belangrijk in de AEM Mobile-workflow. Bepaalde opties voor metagegevens, zoals Titel van collectie en Samenvatting, kunnen worden weergegeven in het appmenu en in velden met kaartmetagegevens. Andere metagegevensopties, zoals Leespositie en Standaardwaarde voor collectie openen, zijn van invloed op het gedrag van de app. En nog weer andere opties, zoals Belang van collectie en Afdeling, kunnen worden gebruikt om te bepalen hoe collecties worden toegewezen aan kaarten. 

Naam van collectie Deze optie wordt alleen gebruikt voor interne verwijzingen.

Titel van collectie Deze optie kan worden weergegeven in het appmenu en in kaarten.

Korte titel van collectie Indien opgegeven wordt de korte titel van de collectie in het appmenu gebruikt.

Samenvatting Geef hier een beschrijving van een collectie op.

Korte samenvatting Geef hier een korte beschrijving van een collectie op.

Product-id U kunt een product-id maken of een product-id selecteren die al eerder in de sectie Producten en abonnementen van de portal is gemaakt. Elke collectie moet worden gekoppeld aan een product-id. De product-id is vooral belangrijk wanneer de collectie niet gratis is. Voor handelsversies van collecties geldt dat de bijbehorende product-id moet overeenkomen met de waarde van de product-id die is opgegeven in de winkel, bijvoorbeeld de iTunes App Store. Zie Aankopen en abonnementen voor AEM Mobile-apps.

U kunt het beste een omgekeerde DNS-indeling voor product-id's gebruiken, zoals com.mijnbedrijf.mijnapp.collectienaam.

Als uw project een groot aantal product-id's bevat, wordt alleen de 300 meest recente product-id's in de vervolgkeuzelijst weergegeven. Als de gewenste product-id niet wordt weergegeven in de lijst, typt u de naam van de bestaande product-id.

Afdeling/Categorie U kunt de opties Afdeling en Categorie gebruiken om de app onder te verdelen in secties.

Trefwoorden Trefwoorden worden voornamelijk gebruikt om collecties aan kaarten toe te wijzen. U kunt een grote kaart bijvoorbeeld toewijzen aan elke collectie waarvoor het trefwoord “featured” is opgegeven. Het plan voor de toekomst is om trefwoorden te gebruiken voor zoekbewerkingen binnen de app, zodat de gebruikers collecties kunnen filteren op basis van de zoekwoorden die u opgeeft.

Interne trefwoorden Interne trefwoorden worden voornamelijk gebruikt voor interne doeleinden, zoals het toewijzen van kaarten aan collecties. Interne trefwoorden worden niet weergegeven aan de gebruikers van de app.

Leespositie Als u Herinneren kiest, blijft de leespositie gehandhaafd wanneer gebruikers de collectie afsluiten en later terugkeren. Als u Opnieuw instellen kiest, is de leespositie gewist wanneer gebruikers de collectie afsluiten en later terugkeren.

Horizontale veeggebaren voor navigeren in inhoud inschakelen Als u deze optie selecteert, kunnen gebruikers naar links en rechts vegen om naar het volgende artikel te navigeren. Als u deze optie uitschakelt, moeten gebruikers op de navigatieknoppen tikken om naar het volgende artikel te gaan.

Deze optie kan ook worden gebruikt om te voorkomen dat gebruikers door te vegen aanvullende items op het hoogste niveau weergeven. Als u deze optie voor de bovenste collectie in uw collectie op het hoogste niveau uitschakelt, kunnen gebruikers niet naar een andere collectie vegen. In plaats daarvan moeten ze op een kaart tikken om te navigeren.

Verwar deze optie niet met “Alleen horizontale veeggebaren” die wordt weergegeven bij het exporteren van InDesign-artikelen. Met de optie “Alleen horizontale veeggebaren” bepaalt u of de pagina's van het geëxporteerde InDesign-artikel horizontaal of verticaal worden weergegeven.

Toestaan dat de gebruiker de collectie opslaat op het apparaat Als u deze optie selecteert en gebruikers toegang hebben tot een collectie, kunnen de gebruikers op een pictogram in de rechterbovenhoek van de bladerpagina tikken om de collectie expliciet te downloaden. De inhoud van een gedownloade collectie wordt niet verwijderd, zelfs niet als gebruikers het maximum van 300 MB voor opgeslagen inhoud in de cache hebben bereikt. Gebruikers kunnen op het pictogram tikken om weer in te stellen dat de inhoud van collectie kan worden verwijderd.

Wanneer u expliciet downloaden in een collectie inschakelt, worden alleen de artikelen in die collectie gedownload, niet de artikelen in onderliggende collecties.

Standaardwaarde voor collectie openen Als u Bladerpagina kiest, wordt de collectie geopend in een bladerpagina met kaarten die de inhoud vertegenwoordigen. Als u Inhoudsweergave kiest, wordt het eerste artikel in de collectie geopend.

Als Inhoudsweergave is geselecteerd, wordt de bladerpagina van de collectie weergegeven als de collectie wordt geopend via de collectie op het hoogste niveau, bijvoorbeeld wanneer gebruikers op een item in het app-menu te tikken. De collectie moet via een kaart of een navto-koppeling worden geopend om het eerste artikel weer te geven.

Belang van collectie Deze optie is met name handig om kaarten aan collecties toe te wijzen. U kunt collecties met een groot belang bijvoorbeeld toewijzen aan grote kaarten.

 

Items aan een collectie toevoegen

U kunt artikelen, banners en andere collecties aan een collectie toevoegen.

 1. Klik bij Inhoud en lay-outs op Collecties en selecteer een collectie.
 2. Klik op Inhoud toevoegen om items aan de collectie toe te voegen.
 3. Selecteer de items die u wilt toevoegen en klik op Toevoegen.

De volgorde waarin de items worden toegevoegd aan de collectie, is dezelfde als de volgorde waarin de items zijn geselecteerd. Deze items worden weergegeven in de collectie.

Klik op het pluspictogram om items aan de geselecteerde collectie toe te voegen
Items toevoegen aan de geselecteerde collectie.

U kunt ook via de sectie Inhoudskaart van de portal items aan een collectie toevoegen.

Een collectie kan maximaal 450 items bevatten.

Items in collecties rangschikken of verwijderen

U kunt op de pijl naast een collectie klikken om snel een voorvertoning van de inhoud van de collectie te bekijken. Als u items in een collectie opnieuw wilt ordenen of wilt verwijderen, moet u overschakelen naar de bewerkingsmodus.

 1. Als u de inhoud van een collectie wilt bewerken, dubbelklikt u op de collectie of selecteert u de collectie en klikt u op het pictogram Inhoud in collectie bewerken.
 2. Sleep de pijlen in de rechterkolom om de volgorde van de items te wijzigen. Selecteer een item en klik op het minpictogram (-) om het item te verwijderen.

U kunt ook de sectie Inhoudskaart van de portal gebruiken of de items in een collectie opnieuw ordenen of verwijderen.

Dubbelklik op een collectie om de inhoud te bewerken. Sleep items om de volgorde van de items te wijzigen
Dubbelklik op een collectie om de inhoud te bewerken. Sleep items om de volgorde van de items te wijzigen.

Afbeeldingen voor collecties uploaden

Gebruik het tabblad Afbeeldingen om de vereiste miniatuurafbeelding en een optionele achtergrondafbeelding te uploaden naar de collectie. De miniatuurafbeelding kan in de lay-out van een collectie worden weergegeven als een van de kaarten, zodat gebruikers op de miniatuurafbeelding kunnen tikken om de collectie te openen.

U kunt ook een achtergrondafbeelding toevoegen. Deze kan worden weergegeven wanneer de bladerpagina van de collectie wordt weergegeven.

De afbeeldingen die u opgeeft, worden gecentreerd, geschaald en bijgesneden om het veld met de kaartafbeelding te vullen.

 1. Ga naar Inhoud en lay-outs > Collecties en selecteer de collectie waaraan u werkt.
 2. Klik op Bewerken en klik vervolgens op de tab Afbeeldingen.
 3. Klik op Uploaden en dubbelklik vervolgens op het bestand dat u als miniatuur- of achtergrondafbeelding wilt gebruiken.
 4. Klik op Sluiten.

Zie Inhoud optimaliseren voor AEM Mobile-apps.

Gebruik het tabblad Afbeeldingen om afbeeldingen te uploaden
Gebruik het tabblad Afbeeldingen om afbeeldingen te uploaden.

Collecties op het hoogste navigatieniveau

Wanneer u een project maakt, kunt u aangeven of u dezelfde collectie op het hoogste niveau voor telefoons en tablets wilt gebruiken of dat u verschillende collecties op het hoogste niveau voor telefoons en tablets wilt gebruiken. Deze standaardcollecties bepalen de inhoud op het hoogste niveau. De items die u toevoegt aan collecties op het hoogste niveau, gedragen zich als volgt:

 • Items die zijn toegevoegd aan de collectie op het hoogste niveau, worden weergegeven in het appmenu.
 • Het bovenste item in de collectie op het hoogste niveau wordt weergegeven wanneer de app wordt gestart. Dit item wordt soms ook de “startcollectie” of de “eerste startcollectie” genoemd.
 • Als het bovenste item een artikel is, wordt het artikel worden weergegeven wanneer de app wordt gestart. We raden u aan een collectie in plaats van een artikel te gebruiken voor de eerste start.
 • Wanneer een item in de collectie op het hoogste niveau wordt weergegeven, kunnen gebruikers standaard naar links en rechts vegen om door de inhoud op het hoogste niveau te bladeren. Als u veeggebaren tussen inhoud op het hoogste niveau wilt uitschakelen, kunt u de optie “Horizontale veeggebaren voor navigeren in inhoud inschakelen” uitschakelen in de eigenschappen van de collectie op het hoogste niveau.
 • Als een collectie is ingesteld op “Inhoudsweergave” en is toegevoegd aan het hoogste niveau, wordt die collectie weergegeven als een bladerpagina, wanneer deze wordt geopend vanaf het hoogste niveau. Deze kan worden geopend vanuit het menu van de app of door te vegen in het hoogste niveau. Wanneer deze collectie op andere manieren wordt geopend, bijvoorbeeld door te tikken op een kaart of hyperlink, wordt de inhoudsweergave toegepast.
 • Artikelen die aan de collectie op het hoogste niveau in een iOS- of Android-app zijn toegevoegd, kunnen niet uit het geheugen worden opgehaald als het cachegeheugen vol is. Alle artikelen in de collectie op het hoogste niveau kunnen daardoor ook worden weergegeven wanneer het apparaat offline is.
op het hoogste niveau
Items op het hoogste niveau worden weergegeven in het appmenu.

Inhoudskaart gebruiken

Met de intuïtieve interface van Inhoudskaart kunt u items slepen en neerzetten om inhoud toe te voegen, te verwijderen en opnieuw te ordenen. U kunt veegbewegingen op het hoogste niveau beheren en een heldere visuele weergave leveren van uw appstructuur voor telefoon, tablet en webviewer.

Alle items in de bovenste rij zijn van het hoogste niveau en worden weergegeven in het appmenu. Het eerste item in de bovenste rij is wat gebruikers zien als ze de app voor het eerst openen.

Sleep inhoud vanuit de onderste sectie en zet de inhoud neer om deze aan de structuur toe te voegen.

content_map_start
Sleep items vanuit de onderste sectie en zet de items in de bovenste sectie neer om de appstructuur te maken.

Klik op het pictogram + onder een collectie om deze uit te vouwen. Houd Shift ingedrukt en klik op het pictogram + om de collectie uit te vouwen zonder andere collecties samen te vouwen.

content_map_expand_multiple
Houd Shift ingedrukt en klik op het pictogram + om meerdere collecties uit te vouwen.

Als u een item wilt verwijderen, beweegt u de muis over het item en klikt u op de X in de rechterbovenhoek van het item.

U kunt de volgorde of locatie van een item wijzigen door het item naar de bovenste sectie te slepen. Sleep een item tussen items om het item toe te voegen of te verplaatsen. Sleep het item in een collectie om het item aan de collectie toe te voegen.

content_map_rearrange
Tijdens het slepen en neerzetten geeft de blauwe markering aan waar het item wordt weergegeven.

Pas de structuurweergave aan met de volgende methoden:

 • Gebruik de besturingselementen voor zoomen in de rechterbovenhoek.
 • Schakel miniaturen in of uit.
 • Gebruik de optie Filteren in de bovenste structuur zodat alleen collecties worden weergegeven. Gebruik de optie Filteren in het onderste deelvenster om te bepalen welke items beschikbaar zijn (dit lijkt op het filteren in de secties Inhoud/Collecties van de portal).

Video over Inhoudskaart

Video over Inhoudskaart
Gebruik Inhoudskaart om inhoud te verplaatsen, toe te voegen of te verwijderen. U kunt deze functie ook gebruiken om de organisatie van de app te bepalen. (5 min)
Adobe

De collectie op het hoogste navigatieniveau bewerken

De items die u toevoegt aan de standaardcollectie, worden onderdeel van de inhoud op het hoogste niveau. Inhoudsitems op het hoogste niveau wordt weergegeven in het appmenu. Het bovenste item in de collectie op het hoogste niveau wordt weergegeven als de app wordt gestart. Naar dit bovenste item wordt ook wel eens verwezen als de startinhoud of de inhoud die als eerste wordt gelezen. Dit item kan een collectie of een artikel zijn. Het wordt aanbevolen om een collectie als bovenste item in te stellen.

 1. Maak collecties en andere inhoud die u in de app wilt weergeven.

 2. Ga naar Inhoud en lay-outs > Collecties en klik op de collectie “standaard” (of “standaardtablet” of “standaardtelefoon”) en klik vervolgens op Bewerken.

 3. Klik op het tab Afbeeldingen, klik onder Collectieafbeelding op Uploaden en geef een afbeelding op.

  De afbeelding die u opgeeft voor de collectie op het hoogste niveau, wordt niet weergegeven in de app. De afbeelding is op dit moment echter nog wel vereist.

 4. Zorg dat standaardcollectie is geselecteerd en klik op Inhoud toevoegen.

 5. Selecteer de collecties die u wilt toevoegen en klik op Toevoegen.

  Zorg ervoor dat het bovenste item in de collectie op het hoogste niveau het item is dat u wilt weergeven wanneer de app wordt gestart. De bovenste collectie wordt ook wel de “startcollectie” genoemd. Dubbelklik op de titel van de collectie om de items opnieuw te sorteren.

 6. Klik op het pictogram Preflight om te appinhoud voor te vertonen.

Collecties in de portal sorteren en filteren

Zie Artikelen voor AEM Mobile beheren: sorteren en filteren voor informatie over het sorteren en filteren van collectie-items.