Ontdek hoe u aangepaste analysegebeurtenissen en evars voor AEM Mobile-apps opgeeft

U kunt aangepaste analysegebeurtenissen definiëren en implementeren als aanvulling op de voorgedefinieerde analysegebeurtenissen die worden gebruikt in AEM Mobile-apps. U kunt bijvoorbeeld een aangepaste gebeurtenis maken die bepaald gedrag bijhoudt, zoals analyseren hoeveel gebruikers zich hebben geabonneerd op een nieuwsbrief in een HTML-artikel.

Gebruik Mobile Marketing Dashboard om aangepaste analysegebeurtenissen en nieuwe verwerkingsregels voor die gebeurtenissen te definiëren. U kunt deze aangepaste analysegebeurtenissen vervolgens verzenden vanuit HTML-inhoud.

 

Configuratie en vereisten

Aangepaste analyse wordt aangeboden via de Mobile Marketing SDK. Hiervoor is een extra aankoop via Digital Marketing Cloud vereist.

De gebruiker die de aangepaste analysegebeurtenissen configureert, moet een beheerder voor de rapportsuite in Adobe Analytics zijn. Daarnaast moet de beheerder zijn gemachtigd om verwerkingsregels te bewerken. Voor meer informatie over het verkrijgen van machtigingen om verwerkingsregels te bewerken raadpleegt u Verwerkingsregels en Machtigingen krijgen om verwerkingsregels te gebruiken (beide Engels).

Voor de HTML-inhoud die aangepaste gebeurtenissen verzendt, moeten uitbreidingsmogelijkheden zijn ingeschakeld. Deze optie is beschikbaar wanneer u artikeleigenschappen bewerkt in de portal voor on-demandservices.

Aangepaste analyse configureren

De eerste stap bij de configuratie van aangepaste analyse is het definiëren van de aangepaste analysegebeurtenissen en evars. Voor deze stap zijn beheerdersrechten voor analyse vereist. De beheerder kan aangepaste analyse configureren met behulp van Mobile Marketing Dashboard of de site van Adobe Analytics.

Aangepaste analyse configureren via Mobile Marketing Dashboard

 1. Zorg ervoor dat u beheerdersrechten voor analyse hebt en dat u gemachtigd bent om verwerkingsregels te bewerken, zoals hierboven wordt beschreven.

 2. Ga naar Mobile Marketing Dashboard: https://mobilemarketing.adobe.com

 3. Maak een nieuwe app of selecteer een app en kies Manage App Settings.

 4. Klik op Manage Variables & Metrics.

 5. Klik op Custom Metrics. Blader omlaag door de lijst en selecteer een gebeurtenisnummer in het vervolgkeuzemenu. Typ een naam voor de gebeurtenis en selecteer een type in het vervolgkeuzemenu (gebruik Whole Number voor de meeste gebeurtenissen).

 6. Klik op Custom Variables. Blader omlaag door de lijst en selecteer een evarnummer in het vervolgkeuzemenu. Typ een naam voor de evar. Selecteer een persistentiewaarde in het vervolgkeuzemenu (gebruik Tracking Call voor de meeste evars).

 7. Klik op Save bovenaan op de pagina.

 8. Bouw de app opnieuw in de portal voor on-demandservices en verzend de app opnieuw.

  Wanneer u app-instellingen wijzigt in Mobile Marketing Dashboard, moet u de app opnieuw bouwen om de wijzigingen door te voeren.

Aangepaste analyse configureren via Adobe Analytics (Omniture)

 1. Zorg ervoor dat u beheerdersrechten voor analyse hebt en dat u gemachtigd bent om verwerkingsregels te bewerken, zoals hierboven wordt beschreven.

 2. Ga naar de Adobe Analytics-site: https://my.omniture.com/login/

 3. Klik op Admin en kies Report Suites.

 4. Selecteer de rapportsuite en klik op Edit Settings > Conversion > Success Events.

 5. Klik op Add New. Blader naar de nieuwe gebeurtenis die aan de lijst is toegevoegd. Typ een naam voor de gebeurtenis en selecteer het type (gebruik Counter voor de meeste gebeurtenissen). Klik op Save.

 6. Klik op Admin en kies vervolgens Report Suites in het vervolgkeuzemenu.

 7. Selecteer de rapportsuite en klik op Edit Settings > Conversion > Conversion Variables in het vervolgkeuzemenu.

 8. Klik op Add New. Blader naar de nieuwe evar die aan de lijst is toegevoegd. Stel Status in op Enabled. Typ een naam voor de evar en stel Expire After in (gebruik Hit voor de meeste gebeurtenissen). Klik op Save.

Verwerkingsregels definiëren

Nadat de beheerder aangepaste analysegebeurtenissen en evars heeft gedefinieerd, moet de beheerder verwerkingsregels voor de gebeurtenissen en evars toevoegen. De beheerder moet zijn gemachtigd om verwerkingsregels te bewerken, zoals eerder in dit document wordt beschreven.

 1. Zorg ervoor dat u beheerdersrechten voor analyse hebt en dat u gemachtigd bent om verwerkingsregels te bewerken, zoals hierboven wordt beschreven.

 2. Ga naar de Adobe Analytics-site: https://my.omniture.com/login/

 3. Klik op Admin en kies Report Suites.

 4. Selecteer de rapportsuite en klik op Edit Settings > General > Processing Rules in het vervolgkeuzemenu.

 5. Open een bestaande regel voor gebeurtenissen of selecteer Add Rule om een nieuwe regel voor gebeurtenissen te maken.

 6. Kies Add Action. Configureer de handeling zodanig dat de aangepaste gebeurtenis wordt ingesteld op 1 als aan de voorwaarde eronder wordt voldaan. Configureer de voorwaarde voor a.action zodanig dat deze gelijk is aan een door de gebruiker gedefinieerde tekenreeks die moet worden gebruikt om de gebeurtenis te verzenden.

 7. Open een bestaande regel voor evars of selecteer Add Rule om een nieuwe regel voor evars te maken.

 8. Selecteer Add Action. Configureer de handeling zodanig dat de aangepaste evar wordt overschreven door de evar die moet worden gebruikt om de gebeurtenis te verzenden.

 9. Klik op Save onderaan op de pagina.

 10. Bouw de app opnieuw in de portal voor on-demandservices en verzend de app opnieuw.

  Wanneer u analyse-instellingen wijzigt in de cloud, moet u de app opnieuw bouwen om de wijzigingen door te voeren.

Aangepaste gebeurtenissen toevoegen aan HTML-inhoud

Nadat de aangepaste analysegebeurtenissen, evars en verwerkingsregels zijn gedefinieerd, bewerkt u de HTML-inhoud om de aangepaste gebeurtenissen te verzenden. In het HTML-artikel moet u de Analytics SDK opnemen, uitbreidingsmogelijkheden inschakelen en de gebeurtenis verzenden.

De Analytics SDK opnemen

Voeg de volgende <script>-tag toe aan de <head>-tag in de HTML-inhoud.

<script type="text/javascript" src="cordova.js"></script>

Uitbreidingsmogelijkheden inschakelen

Wanneer u het artikel maakt dat de HTML-inhoud bevat, moet u ervoor zorgen dat u de optie Uitbreidingsmogelijkheden inschakelen selecteert in de eigenschappen van het artikel.

De aangepaste gebeurtenis verzenden

Configureer de HTML-inhoud zodanig dat de aangepaste gebeurtenis wordt verzonden. De aangepaste gebeurtenis wordt verzonden met de methoden die worden beschreven in dit artikel:

https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/mobile/ios/phonegap_methods.html

Hier volgen twee voorbeelden.

ADB.trackAction("MyCustomEvent1",
        {"evar77":"user-defined value"},
        null,
        null);
 
OR
 
ADB.trackAction("MyCustomEvent2",
        {"evar78":"user-defined value"},
        null,
        null);

Samenvatting van dit voorbeeld

In het bovenstaande voorbeeld is de HTML-inhoud zo ingesteld dat de volgende twee aangepaste gebeurtenissen worden verzonden:

 • MyCustomEvent1
 • MyCustomEvent2

MyCustomEvent1 gebruikt evar77. De gebruiker geeft informatie die relevant is voor deze gebeurtenis door in deze evar. Op vergelijkbare manier gebruikt MyCustomEvent2 evar78.

De verwerkingsregel zegt dat wanneer MyCustomEvent1 en MyCustomEvent2 worden ontvangen, de teller van de bijbehorende gebeurtenis moet worden opgehoogd. Daarnaast zegt de verwerkingsregel dat MyCustomEvent1 en MyCustomEvent2 moeten worden overschreven door de waarden die de gebruiker heeft ingesteld in respectievelijk evar77 en evar78.