U kunt de lettertype- en kleurinstellingen in AEM Mobile-apps wijzigen.

U kunt uw apps aanpassen door lettertypen te uploaden die kunnen worden gebruikt in kaarten op bladerpagina's, app-weergaven en HTML-artikelen. U kunt ook de kleuren aanpassen die worden gebruikt in de verschillende app-weergaven, zoals app-menu, navigatiebalken en de aanmeldingsprompts.

 

Aangepaste lettertypen gebruiken

U kunt de sectie Lettertypen & App-aanpassing van de Portal gebruiken om aangepaste lettertypen te uploaden die kunnen worden gebruikt in lay-outkaarten, HTML-artikelen en in app-weergaven, zoals het app-menu.

U kunt naar lettertypen verwijzen in HTML-artikelen. Zie HTML-artikelen maken voor AEM Mobile: gedeelde lettertypen gebruiken.

 1. Klik in de Portal op Inhoud en lay-outs en op Lettertypen & App-aanpassing. Selecteer het tabblad Lettertypen.

  customize_fonts_main
 2. Als u lettertypen afzonderlijk wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen > Lettertype toevoegen.

 3. Sleep de lettertypebestanden naar de sectie Lettertypen toevoegen of klik op de knop Bladeren en geef het lettertypebestand op.

  Nadat u het lettertypebestand hebt gesleept en neergezet, wordt de lettertypenaam automatisch toegevoegd.

  U kunt het beste alleen de lettertypen uploaden die u wilt gaan gebruiken in uw app om de prestaties te verbeteren en de grootte van de app te beperken.

  Lettertypen toevoegen
 4. Nadat u de lettertypen hebt geüpload, kunt u het lettertype opgeven bij het bewerken van kaarten en lay-outs, het maken van HTML-artikelen of het aanpassen van de app-weergaven.

  Lettertypen kiezen in een vervolgkeuzelijst
  Een geüpload lettertype kiezen tijdens het bewerken van een lay-outkaart.

 5. Ontwikkel de aangepaste app of ontwikkel de app opnieuw om de lettertypen voor te vertonen.

  In de AEM Preflight-app worden geen aangepaste lettertypen weergegeven. Wanneer u lettertypen toevoegt of bewerkt, moet u de app ontwikkelen of opnieuw ontwikkelen om de wijzigingen te bekijken.

  Zie Projectinhoud voorvertonen voor AEM Mobile-apps.

Opmerking:

Zorg ervoor dat u over de juiste licenties beschikt om het lettertype te gebruiken in uw app.

Lettertypen bulkgewijs toevoegen

In plaats van lettertypen een voor een toe te voegen, kunt u ook meerdere lettertypen naar een venster slepen.

 1. Klik in de sectie Lettertypen & App-aanpassing van de portal op Toevoegen > Lettertypen bulkgewijs toevoegen.
 2. Selecteer de lettertypebestanden die u wilt uploaden in de Finder of de Verkenner. Sleep de geselecteerde lettertypebestanden en zet ze neer op het pictogram.
 3. Controleer de lijst met lettertypen die u wilt uploaden. Selecteer alle lettertypen die u niet wilt uploaden en klik op het minpictogram ( - ) dat wordt weergegeven. Klik op Uploaden om de lettertypen te uploaden.

Apparaatlettertypen en weblettertypen

Alleen het apparaatlettertype is vereist voor het weergeven van het lettertype op telefoons en tablets. Voor elk lettertype dat u gebruikt, wordt u echter aangeraden om zowel het apparaatlettertype (OpenType of TrueType) als het weblettertype (.woff) te uploaden. Apparaatlettertypen worden gebruikt in bladerpagina's voor telefoon en tablet. De weblettertypen worden gebruikt in de bureaubladwebviewer, in Windows-apps (als het .otf- of .ttf-lettertype niet kan worden geïnstalleerd) en voor het voorvertonen van lettertypen in kaarten.

Als u beschikt over de juiste lettertypelicentie, moet u toegang hebben tot de .woff-versie van het lettertype. Doorgaans is deze versie opgenomen in het pakket dat u hebt verkregen bij het aanschaffen van een licentie van het lettertype. Neem contact op met de licentiehouder van lettertype voor meer informatie.

De lettertypen waartoe u toegang hebt via Adobe Typekit, zijn niet beschikbaar voor uploaden.

 

Opmerking:

Wanneer u een nieuw lettertype toevoegt, moet u de app momenteel opnieuw ontwikkelen om het nieuwe lettertype beschikbaar te maken.

Lettertypen gebruiken in Windows-apps

In Windows gelden verplichte regels voor lettertypegebruik die zijn opgenomen in de lettertypen van de ontwikkelaar. Als het opgegeven lettertype niet door de ontwikkelaar als “installeerbaar” is gemarkeerd, worden het lettertype niet geladen in Windows. U kunt controleren of het lettertype als “Installeerbaar” is gemarkeerd door er met de rechtermuisknop op te klikken en de eigenschappen weer te geven. Zorg dat u een webversie van het lettertype (.woff) opneemt voor optimale resultaten van Windows-apps.

App-weergaven aanpassen

U kunt verschillende kleuren en lettertypen opgeven voor verschillende weergaven in uw app, waaronder de navigatiebalk van de app, het app-menu en de aanmeldings- en paywallschermen. U kunt ook het app-menu of de optie Account in het app-menu weergeven of verbergen en u kunt de navigatiebalk altijd weergeven of verbergen.

Belangrijk:

 • De voorvertoningsafbeelding van App-aanpassing biedt geen volledig accurate weergave. Zorg ervoor dat u kleuren en lettertypen van de app-aanpassing test door een aangepaste app te ontwikkelen.
 • De instellingen voor het kleurthema (Licht thema, Donker thema of Aangepast thema) zijn algemene instellingen die van toepassing zijn op alle weergaven voor elk platform. Licht thema en Donker thema zijn voorinstellingen die niet kunnen worden bewerkt. Als u een kleur- of lettertype-instelling wijzigt, wordt het thema ingesteld op Aangepast.
 • Zorg dat u op Opslaan klikt om uw werk op te slaan voordat u naar een andere pagina navigeert. Opslaan is alleen van toepassing op het huidige platform.

Video over app-aanpassing

Video over app-aanpassing
In deze video worden de nieuwe functies voor app-aanpassing uit versie 2016.14 en 2017.1 toegelicht.

 1. Klik in de Portal op Inhoud en lay-outs en op Lettertypen & App-aanpassing. Selecteer het tabblad App-aanpassing.

  customize_allscreens
 2. Geef het platform op (iOS of Android).

  De instellingen die u opgeeft, zijn alleen van toepassing op het geselecteerde platform. Het opslaan van aangepaste instellingen is momenteel niet beschikbaar dus u moet de instellingen voor app-aanpassing afzonderlijk opgeven voor iOS en Android.

 3. Selecteer de weergave Alle schermen. Als u een voorinstelling wilt gebruiken, kiest u Licht thema of Donker thema. Als u de kleur- of lettertype-instellingen wijzigt, wordt automatisch Aangepast thema geselecteerd. Voor aangepaste instellingen begint u in de weergave Alle schermen en selecteert u de gewenste kleur- en lettertype-instellingen.

  Wanneer Alle schermen is geselecteerd, worden de wijzigingen die u aanbrengt, toegepast op alle afbeeldingen. Vervolgens kunt u de aangepaste kleuren en lettertype-instellingen overschrijven voor de afzonderlijke weergaven.

  Opmerking:

  Lettertype- en kleurinstellingen zijn gekoppeld met de afzonderlijke thema's: Licht thema, Donker thema en Aangepast thema. Wanneer u een ander thema selecteert, worden de lettertype- en kleurinstellingen opnieuw ingesteld.

 4. Geef in de weergave Alle schermen instellingen voor gebaren voor de app op.

  Knijpen om te zoomen: geef voor elk type artikel aan of u het gebaar Knijpen om te zoomen wilt in- of uitschakelen. Als u deze optie uitschakelt, kunnen gebruikers niet knijpen om in of uit te zoomen op de artikelweergave.

  • De optie Rasterartikelen is van toepassing op InDesign-artikelen en PDF-artikelen waarvoor de optie 'Eén volledige pagina aanpassen aan scherm' is geselecteerd.
  • De optie PDF-artikelen is van toepassing op PDF-artikelen waarvoor de optie 'Eén volledige pagina aanpassen aan scherm' niet is geselecteerd.
  • De optie HTML-artikelen is van toepassing op HTML-artikelen.

  Knijpen om te sluiten (alleen iOS): op iPads kunt u uitzoomen op bladerpagina's om terug te gaan naar de vorige weergave. Geef op of u dit gebaar wilt in- of uitschakelen.

  Vegen vanaf de rand (alleen iOS): in iOS-apps kunt u vegen vanaf de linkerrand om terug te gaan naar de vorige weergave of om het app-menu weer te geven vanaf het hoogste niveau. Geef op of u dit gebaar wilt in- of uitschakelen.

  customize_gestures
 5. Selecteer de individuele app-weergave door een optie in het menu te kiezen of op de navigatiepijlen te klikken en geef de aangepaste kleurinstellingen en de lettertype-instellingen voor de betreffende weergave op.

  customize_app_appmenu2
 6. Als u het app-menu of de optie Account wilt verbergen, navigeert u naar de weergave Appmenu. Klik op het pictogram Appmenu om dit in of uit te schakelen. U kunt ook op de optie Aanmelden klikken om de optie Account in of uit te schakelen.

  Wanneer Appmenu is ingeschakeld, kan het app-menu niet worden weergegeven in de app.

  Wanneer Aanmelden in uitgeschakeld, wordt de optie 'Account' niet onderaan het app-menu weergegeven.

  Wanneer de menubalk is verborgen, kunt u navto- en goto-indelingen gebruiken om navigatiekoppelingen te bieden en functies zoals zoeken te activeren. Zie Hyperlinks in AEM Mobile.

  Als u de optie Aanmelden (optie Account in interface) of de menubalk verbergt, kunt u HTML- en Cordova JavaScript-API's gebruiken om gebruikers toe te staan zich aan en af te melden. Voor voorbeeldcode die een gebruiker toestaat zich aan of af te melden via een dynamische banner, raadpleegt u Banners en dynamische banners maken: Dynamische banners.

 7. Als u het gedrag van de navigatiebalk wilt wijzigen, navigeert u naar de weergave Navigatiebalk van app. Kies een van de volgende opties voor zowel tablets als telefoons.

  Standaard: de navigatiebalk wordt alleen weergegeven wanneer de gebruiker op een niet-interactief gebied in een artikel tikt. De navigatiebalk verbergt artikelinhoud terwijl de balk wordt weergegeven.

  Altijd zichtbaar: als u deze optie selecteert, wordt de navigatiebalk bovenaan in navigatieschermen en artikelen weergegeven en kan deze niet worden verborgen. Als de navigatiebalk altijd wordt weergegeven, wordt inhoud aan de bovenkant van het artikel niet verborgen. HTML-artikelen beginnen aan de bovenkant van het scherm, onder de navigatiebalk. Artikelen met een vaste lay-out worden verkleind en met een letterboxindeling weergegeven.

  app_customization_example
  Als de navigatiebalk altijd zichtbaar is, wordt inhoud met een vaste lay-out verkleind en met een letterboxindeling weergegeven.

  Altijd verborgen: als u deze optie selecteert, worden de navigatiebalk en de statusbalk uitgeschakeld en verborgen. Als de navigatiebalk is verborgen, kunt u navto- en goto-indelingen in artikelen gebruiken om navigatiekoppelingen te bieden en functies zoals de knop Terug en opties voor sociaal delen te activeren. Zie Hyperlinks in AEM Mobile.

  Statusbalk zichtbaar en navigatiebalk verborgen: als u deze optie selecteert, wordt de navigatiebalk uitgeschakeld en verborgen en wordt de statusbalk altijd weergegeven. De inhoud van artikelen wordt weergegeven onder de statusbalk en zo nodig verkleind en met een letterboxindeling weergegeven.

  app_customization_navbars
 8. Klik op Opslaan om de instellingen voor het huidige platform op te slaan.

  Als u op Opslaan klikt, worden de instellingen opgeslagen voor het huidige platform. Als u tegelijkertijd aan iOS en Android werkt, moet u ervoor zorgen dat u voor elk platform op Opslaan klikt.

 9. Maak de aangepaste app (opnieuw) om de aangepaste app-instellingen weer te geven.

  De geüploade lettertypen en aangepaste app-instellingen zijn ingebouwd in de app. Wanneer u nieuwe lettertypen uploadt of de instellingen voor app-aanpassing wijzigt, moet u de app opnieuw ontwikkelen om de wijzigingen weer te geven.

  In de AEM Preflight-app worden geen instellingen voor app-aanpassing weergegeven.

  Zie Projectinhoud voorvertonen voor AEM Mobile-apps.

Aanvullende methoden voor app-aanpassing

U kunt niet alleen de sectie Lettertypen & App-aanpassing van de portal gebruiken, maar ook andere aanpassingen aanbrengen.

 • In de projectinstellingen kunt u een merkafbeelding opgeven die wordt weergegeven in het app-menu.
 • Wanneer u de app maakt, kunt u aangeven of de telefoon alleen de staande of de liggende stand gebruikt of allebei (iOS). Voor iOS- en Android-apps kunt ook opgeven of de app alleen werkt op telefoons, alleen op tablets of op beide.
 • In de collectie-instellingen kunt u aangeven of u horizontaal vegen om naar andere artikelen te navigeren wilt toestaan. U kunt ook bepalen of een collectie wordt weergegeven als een bladerpagina of wordt geopend met het eerste item in de collectie. U kunt gebruikers ook toestaan collecties op te slaan voor offline weergave.
 • Gebruik lay-outsjablonen om het uiterlijk van de bladerpagina's van de collectie te bepalen.
 • U kunt functies zoals sociaal delen, machtiging en zoeken inschakelen.