Het ontwerp van apps bepalen

Welke ervaring moeten gebruikers hebben wanneer ze uw app starten? Hoeveel niveaus met bladerpagina's geeft u op? Wordt uw app horizontaal of verticaal weergegeven, of kiest u voor verschillende richtingen voor telefoons en tablets? Hoe moeten uw bladerpagina's eruitzien?

U kunt verschillende soorten app-ervaringen maken. Kijk eens naar bestaande apps voor wat inspiratie. Zie de lijst met gebruikssituaties en voorbeelden bij Inspirerende bronnen voor AEM Mobile.

 

Stroomschema

Video over het ontwikkelen van apps

Andrei Ganci en Martin Hecko presenteerden de volgende sessie tijdens de Adobe Max 2015-conferentie:

De allerbeste mobiele appervaringen ontwerpen (Engelstalig, 1:15:32)

Wilt u afzonderlijke ontwerpen voor tablets en telefoons gebruiken?

Wanneer u een project maakt, bepaalt u of u de collectie op het hoogste niveau voor telefoons en tablets of andere collecties op het hoogste niveau wilt gebruiken. De belangrijkste reden om afzonderlijke collecties op het hoogste niveau te gebruiken voor tablets en telefoons is om verschillende inhoud voor tablets en telefoons toe te voegen. Uw tablet-app kan bijvoorbeeld horizontale artikelen bevatten en uw telefoon-app kan verticale artikelen bevatten. Zie Projecten maken voor AEM Mobile.

Als u dezelfde inhoud wilt gebruiken voor tablets en telefoons, maar verschillende lay-outs voor de bladerpagina wilt opgeven, kunt u lay-outsjablonen maken met verschillende uitvoeringen voor telefoons en tablets. Zie Kaarten en lay-outs maken: Lay-outuitvoeringen.

Bepaal of u een ander ontwerp of andere inhoud voor telefoons en tablets wilt gebruiken
Bepaal of u andere inhoud voor telefoons en tablets wilt gebruiken.

Inhoud maken voor uw app

Gebruik de sectie Inhoud en lay-outs van de on-demandportal om de artikelen, banners en collecties die u in de app gaat gebruiken toe te voegen. Wanneer u in uw project over inhoud en collecties beschikt, kunt u experimenteren met verschillende ontwerpen voor bladerpagina's.

Bepaal welke opmaak u wilt gebruiken voor uw artikelbestanden. U kunt bijvoorbeeld dynamisch aanpasbare HTML-artikelen maken of artikelen met vaste lay-out maken op basis van InDesign-brondocumenten. Zie Methoden voor het maken van AEM Mobile-inhoud.

Wanneer u collecties maakt, kiest u de instelling om te bepalen of de collecties voor de bladerpagina (met lay-outs en kaarten) of voor de inhoudsweergave (weergave van het eerste artikel van de collectie) moeten worden geopend.

Voeg artikelen toe aan uw project
Voeg artikelen toe aan uw project.

Een startcollectie maken

Welke ervaring moeten gebruikers hebben wanneer ze uw app voor het eerst starten? Kies een collectie die u als startcollectie wilt gebruiken. Deze collectie heeft geen speciale kenmerken. De collectie hoeft alleen maar het eerste item in uw collectie op het hoogste niveau te zijn.

Voeg de items aan uw startcollectie toe. Dit kan een willekeurige combinatie van banners, artikelen en andere collecties zijn. U kunt de weergave van deze items definiëren wanneer u kaarten en lay-outs maakt.

Wilt u dat gebruikers naar links en naar rechts kunnen vegen om tussen verschillende items op het hoogste niveau te vegen? Selecteer in dat geval de optie Horizontale veeggebaren voor navigeren in inhoud inschakelen. Als u deze optie uitschakelt, moeten gebruikers op kaarten tikken of het menu van de app gebruiken om naar de verschillende inhoud te gaan.

De inhoud op het hoogste niveau bepalen

Wanneer u een project maakt, geeft u aan of u dezelfde collectie op het hoogste niveau voor telefoons en tablets of andere collecties op het hoogste niveau wilt gebruiken. Als u dezelfde collectie op het hoogste niveau voor zowel telefoons als tablets gebruikt, wordt een collectie met de naam “standaard” in de sectie Collecties van de portal gebruikt. Als u verschillende collecties op het hoogste niveau voor telefoons en tablets gebruikt, worden de collecties met de naam “standaardtelefoon” en “standaardtablet” in de sectie Collecties weergegeven.

Gebruik deze collecties om de inhoud op het hoogste niveau te bepalen. Het eerste item in deze collectie op het hoogste niveau moet uw startcollectie zijn. Elk willekeurig ander item wordt in het menu van de app weergegeven. Bovendien kan door middel van een veeggebaar naar links en rechts in de startcollectie door andere inhoud op het hoogste niveau worden gebladerd, mits de optie Horizontale veeggebaren voor navigeren in inhoud inschakelen in de startcollectie is geselecteerd.

Zie Collecties beheren in AEM Mobile voor meer informatie.

Opmerking:

Zelfs als collecties op het hoogste niveau niet in de app als bladerpagina's worden weergegeven, moet u wel een product-id en een collectieafbeelding opgeven.

Collecties beheren
In dit voorbeeld is het eerste item in de collectie op het hoogste niveau (“standaardtablet”) de startcollectie.

Weergave van appmenu
In het menu van de app worden de merkafbeelding (opgegeven in de projectinstellingen), de items die aan de collectie op het hoogste niveau zijn toegevoegd en de optie Account weergegeven.

Met de Inhoudskaarten kunt u items slepen en neerzetten om de appstructuur te wijzigen.

Kaarten en lay-outs maken

U kunt op elke collectie een lay-out toepassen om te bepalen hoe de bladerpagina van de collectie eruit zal zien. Elke lay-out bestaat uit kaarten die inhoud vertegenwoordigen (banners, artikelen of andere collecties). U kunt verschillende lay-outs voor verschillende soorten collecties maken.

Zie Kaarten en lay-outs maken voor meer informatie over het maken van kaarten.

Voorbeeld van bladerpagina met lay-out bestaande uit 5 kolommen
Voorbeeld van bladerpagina met lay-out bestaande uit 5 kolommen