Huidige lijst met nieuwe functies

 

Zie Nieuwe functies in deze release voor een actuele lijst met nieuwe functies.

Nieuwe functies in de release 2017.2 (16 februari)

Dynamic Shared Content API's

Met de nieuwe workflow voor dynamische gedeelde inhoud kunt u gedeelde inhoudsbronnen bijwerken zonder dat u de inhoud hoeft bij te werken die naar die gedeelde inhoudsbronnen verwijst. Het bijwerken van gedeelde inhoud werkt zowel voor publicatie- als voor preflight-workflows.

In vorige versies moest u om de sharedContent-entiteit te kunnen gebruiken zowel de gedeelde inhoud bijwerken als de artikelen die naar die inhoud verwezen. App-gebruikers moesten vervolgens op de prompt “Bijwerken” tikken om de updates te verkrijgen. In deze versie kunt u de nieuwe dynamicSharedContent-entiteit gebruiken om gedeelde inhoud te uploaden. Wanneer u dynamische gedeelde inhoud bijwerkt en publiceert, worden de wijzigingen automatisch doorgevoerd in alle artikelen die naar de inhoud verwijzen.

De nieuwe mogelijkheden voor gedeelde inhoud zijn niet van invloed op bestaande workflows voor gedeelde inhoud. Als u dynamische gedeelde inhoud wilt benutten, moet u uw bestaande gedeelde inhoud wijzigen om de nieuwe dynamische workflow in te schakelen. Zowel de workflow voor sharedContent als die voor dynamicSharedContent wordt ondersteund.

Gebruik de On-Demand Services API om de inhoud te delen met meerdere HTML-artikelen en banners.

Android-apps alleen voor telefoon en alleen voor tablet

Wanneer u een Android-app ontwikkelt, kunt u de ondersteunde apparaten nu tot telefoons en tablets beperken. Volgens Android-richtlijnen is een telefoon een apparaat met een klein of normaal formaat. Een tablet is een apparaat met een groot of extra groot scherm en een breedte van ten minste 600 dp.

iOS-apps ondersteunen iOS 9 en hoger

iOS-apps die zijn ontwikkeld met deze release, ondersteunen iOS 9 en hoger en zijn niet compatibel met iOS 8.

Als u ervoor kiest om uw app bij te werken, moet u rekening houden met het volgende:

 • De laagste ondersteunde versies van telefoons en tablets met iOS 9 zijn de iPhone 4s en de iPad 2.
 • De minimale systeemvereisten voor iOS 8- en iOS 9-apparaten zijn gelijk.
 • Bestaande gebruikers met iOS 8 houden toegang tot inhoud in hun geïnstalleerde apps.
 • Huidige of vorige gebruikers kunnen de meest recente met iOS 8 compatibele versie installeren via de App Store als de app momenteel niet op hun iOS 8-apparaat is geïnstalleerd.
 • Nieuwe gebruikers met een iOS 8-apparaat kunnen de app alleen op hun iOS 8-apparaat installeren als ze upgraden naar iOS 9 of hoger.

HTTPS-compatibiliteit voor iOS-apps

Apple heeft de datum waarop apps moeten voldoen aan ATS-vereisten vooruit geschoven. In de sectie Apps van de on-demandportal is de optie Inhoud van HTTP toestaan gewijzigd in Alleen HTTPS-verbindingen toestaan. Standaard staan de apps die u maakt HTTP-inhoud toe. Als u Alleen HTTPS-verbindingen toestaan selecteert om te voldoen aan de toekomstige ATS-vereisten van Apple, maakt u een ontwikkelingsversie van uw app en test u deze grondig. Zorg ervoor dat de hyperlinks, dynamische banners en de aanmeldingsfuncties correct werken. Om ervoor te zorgen dat analysegegevens correct worden gerapporteerd, gaat u naar het dashboard van Adobe Mobile Services en configureert u de app-instellingen voor gebruik van HTTPS. Zie iOS-apps ontwikkelen voor AEM Mobile voor meer informatie.

Opgeloste problemen en verbeteringen

Bij deze release van iOS-viewers is de stabiliteit van apps bij artikelen die gebruikmaken van geheugenintensieve overlays aanzienlijk verbeterd. Bovendien bevat deze release van iOS-viewers verbeteringen in de stabiliteit en betrouwbaarheid bij het downloaden van inhoud. Zie Opmerkingen bij de release met opgeloste problemen voor een lijst met opgeloste problemen en aanvullende verbeteringen.

 

Nieuwe functies in de release 2017.1 (10 januari)

App-aanpassing

App-aanpassingsfuncties voor deze versie bevatten de mogelijkheid om de navigatiebalk en het appmenu in iOS- en Android-apps in- en uit te schakelen. U kunt de navigatiebalk aanpassen zodat deze altijd zichtbaar of altijd verborgen is.

Navigatiebalkinstellingen aanpassen

Standaard toont tikken op het artikel kort de navigatiebalk, die het bovenste deel van de artikelinhoud verbergt. Wanneer u de navigatiebalk altijd zichtbaar maakt, laat deze de artikelinhoud in het vervolg geheel vrij. HTML-artikelen worden op volledige breedte weergegeven onder de navigatiebalk. Artikelen met een vaste lay-out worden proportioneel verkleind of vergroot en met een letterboxindeling weergegeven.

 

In dit voorbeeld is het appmenu uitgeschakeld en de navigatiebalk ingesteld om altijd te worden weergegeven. Het artikel met vaste lay-out wordt geschaald en voorzien van de letterboxindeling weergegeven onder de navigatiebalk.

Nieuwe goto-navigatiekoppelingen

In een artikel of een dynamische banner kunt u hyperlinks maken die functies activeren die eerder alleen beschikbaar waren op de navigatiebalk en in het appmenu. Deze goto-functies zijn vooral handig als u het appmenu of de navigatiebalk uitschakelt. De volgende goto-indelingen zijn nu beschikbaar:

 • Koppeling voor sociaal delen – goto://ApplicationViewState/share
 • Koppeling voor zoeken – goto://ApplicationViewState/search
 • Koppeling voor Android-instellingen – goto://ApplicationViewState/settings

Daarnaast zijn nu de API's cq.mobile.application.isAppSearchEnabled en cq.mobile.application.isSocialSharingEnabled beschikbaar om te controleren of in de app zoeken of sociaal delen is ingeschakeld. Zie Specifieke plug-ins voor Cordova op AEM Mobile.

Opmerking:

Op dit moment is een goto-optie voor de optie “Account” niet beschikbaar in het appmenu. Weergave van de aanmeldprompt is echter wel beschikbaar via API's. Als u een dynamische banner wilt maken waarmee de gebruiker zich kan aan- of afmelden, bekijkt u de voorbeeldcode in Banners en dynamische banners maken: Dynamische banners.

 

Machtigingsgericht zoeken

Beperkte inhoud wordt nu verborgen in de zoekresultaten, tenzij de gebruiker is aangemeld en toegang heeft tot de beperkte inhoud. Artikelen uit een collectie die is ingesteld als 'Gemachtigd' of 'Gratis' worden wel weergegeven in de zoekresultaten. Gratis artikelen worden altijd weergegeven in de zoekresultaten. In collecties die zijn ingesteld als Beperkt, Beveiligd of Gemeten (niet gratis), worden artikelen verborgen in de zoekresultaten.

Aanmelden kan beperkte inhoud beschikbaar maken in de zoekresultaten.

Opgeloste problemen en verbeteringen

Dynamische banners in de Bureaubladwebviewer ondersteunen nu getEntity-aanroepen. Zie Opmerkingen bij de release met opgeloste problemen voor een lijst met opgeloste problemen en aanvullende verbeteringen.

Nieuwe functies in de release 2016.14 (6 december)

App-aanpassing

De mogelijkheid om de kleuren en lettertypen te wijzigen in de gebruikersinterface van de app is de eerste van verschillende aankomende functies voor app-aanpassing. In de Portal voor on-demandservices kunt u verschillende kleuren en lettertypen opgeven voor verschillende weergaven in uw app, waaronder de navigatiebalk van de app, het menu van de app en het aanmeldings- en het paywallscherm. Ook kunt u ervoor kiezen om de aanmeldingsoptie “Account” onder aan het menu van de app weer te geven of te verbergen.

In de AEM Preflight-app worden geen instellingen voor app-aanpassing weergegeven. U moet een aangepaste app ontwikkelen of opnieuw ontwikkelen om wijzigingen voor app-aanpassing weer te geven.

 

Android-pushmeldingen via Portal

Android-pushmeldingen zijn nu beschikbaar via de on-demandservices. U kunt Android-pushmeldingen verzenden via de sectie Meldingen van de Portal voor on-demandservices of via API's. Op dit moment worden alleen tekstmeldingen ondersteund. Achtergrondmeldingen worden nog niet ondersteund.

Als afzonderlijke functie kunt u pushmeldingen ook verzenden via Mobile Marketing Dashboard.

Als u Android-tekstmeldingen wilt verzenden, moet u Google Play Developer Console gebruiken om uw app te configureren voor gebruik met Google Cloud Messaging. Vervolgens geeft u de gegevens die u tijdens dit proces hebt verkregen, op in de Portal wanneer u pushmeldingen configureert en de Android-app ontwikkelt.

Nieuw proces voor het ondertekenen van apps

Adobe heeft zijn proces voor het ondertekenen van apps gewijzigd om te voldoen aan de richtlijnen van Apple en het gebruik van de meest recente versie van Xcode mogelijk te maken. De sectie Apps van de on-demandportal van AEM bevat een nieuwe update voor het AEM Mobile-ondertekeningsgereedschap. Nadat u het AEM Mobile-ondertekeningsgereedschap hebt bijgewerkt, moet u het certificaat in de sleutelhanger op uw computer selecteren in plaats van het .p12-certificaat en -wachtwoord op te geven.

Als u deze nieuwe ondertekeningsmethode wilt gebruiken, moet de meest recente versie van Xcode zijn geïnstalleerd op de computer en moet het certificaat beschikbaar zijn in de sleutelhanger van de computer. (U kunt een op een .p12-certificaat dubbelklikken en een wachtwoord opgeven om het certificaat toe te voegen aan het hulpprogramma Keychain Access.)

Compatibiliteit met iOS ATS

Vanaf 1 januari 2017 vereist Apple dat alle apps beveiligde serververbindingen gebruiken. (Opmerking: Apple heeft deze vereiste uitgesteld.) AEM Mobile-apps die verbinding maken met inhoud via hyperlinks, machtigingsaanroepen of andere URL-koppelingen, kunnen alleen HTTPS-domeinen gebruiken om compatibel te zijn. Als u HTTP moet gebruiken in plaats van HTTPS-domeinen, moet u ervoor zorgen dat u niet de optie “Alleen HTTPS-verbindingen toestaan” (vroeger: “Inhoud via HTTP toestaan”) selecteert bij het maken van uw iOS-app. Als deze optie is geselecteerd, kan via HTTP geen inhoud worden geladen in uw app. Als Apple veilige verbindingen vereist, moet u mogelijk uitleg over uw gebruik van HTTP-domeinen geven aan Apple als u de app indient.

Ondersteuning van aangepaste verificatie voor Gigya Identity Provider

Aangepaste verificatie ondersteunt nu het gebruik van Gigya Customer Identity Management als identiteitsprovider, waarmee klanten zich kunnen aanmelden via traditionele methoden en diverse sociale media, zoals Facebook, Google en LinkedIn.

 

Verbeteringen voor bijgewerkte interface van de portal

De portal voor on-demandservices is bijgewerkt op basis van feedback van gebruikers. Zo is de knop “Inhoud vervangen” opnieuw beschikbaar gemaakt en is de gebruikersinterface van Inhoudskaart verbeterd. Daarnaast is onder meer de consistentie van kleuren, pictogrammen en berichten verbeterd. Wijzingen omvatten ook opgeloste problemen zoals vermindering van trillingen tijdens het overschakelen tussen services.

Opgeloste problemen en verbeteringen

Alle app-platformen bevatten nu een automatisch gegenereerde pagina 'Verklaringen'. Als u de app-instellingen opent en 'Verklaringen' kiest, wordt een lijst met licenties weergegeven.

Zie Opmerkingen bij de release met opgeloste problemen voor een lijst met opgeloste problemen en aanvullende verbeteringen.

Nieuwe functies in de release 2016.13 (1 november)

Dynamische banners

Met dynamische banners kunt u HTML-inhoud weergeven op kaarten binnen bladerpagina's. Met dynamische banners kunnen aandelenkoersen, presentatiecarrousels, feeds van sociale media en meer worden weergeven. U kunt de Cordova-plug-ins gebruiken om te profiteren van specifieke functies van AEM Mobile, zoals gebruikers de mogelijkheid bieden om op een dia in een banner met een presentatie te tikken om naar een ander artikel te navigeren of om de aanmeldingsprompt voor machtiging weer te geven.

 

Deze bladerpagina bevat dynamische banners voor aandelentikkers, panorama's, aanmelding voor machtiging en een feed voor sociale media.

Bijgewerkte interface voor Portal

De portal voor on-demandservices van Adobe is bijgewerkt en is nu consistent met de sites van andere Adobe-services. In de vernieuwde interface zijn nog steeds dezelfde functies en services beschikbaar. Zo kan het linkernavigatiespoor worden samengevouwen en uitgevouwen, wordt een werkbalk weergegeven wanneer items zijn geselecteerd en is het navigatiepad vervangen door één koppeling naar de AEM Mobile-services.

Met deze update biedt de on-demandportal niet langer ondersteuning voor de browsers Internet Explorer en Edge. Gebruik in plaats daarvan Chrome, Firefox of Safari.

Eerste ondersteuning voor Android-pushmeldingen

Android-pushmeldingen, die eerder alleen beschikbaar waren via Marketing Cloud-services, zijn nu beschikbaar via on-demandservices. Op dit moment is het verzenden van Android-pushmeldingen alleen beschikbaar via API's. De optie voor het verzenden van Android-pushmeldingen in de on-demandportal wordt binnenkort beschikbaar.

Nieuwe functies in de release 2016.12 (4 oktober)

iOS- en Android-pushmeldingen via Marketing Cloud

Gebruik Adobe Mobile Marketing Cloud (Adobe Analytics: mobiele apps) om pushberichten te verzenden naar gebruikers van iOS- en Android-apps. Pushberichten worden buiten de app weergegeven. Zo kunt u passieve gebruikers opnieuw interesseren of tijdspecifieke of locatiespecifieke informatie geven. Pushberichten op basis van Marketing Cloud gebruiken Google Cloud Messaging (GCM) voor Android-apps en Apple Push Notification Service (APNS) voor iOS-apps. U kunt pushberichten aan specifieke gebruikers richten door analysesegmenten of aangepaste segmenten op te geven.

De mogelijkheid om pushberichten via de Marketing Cloud te verzenden, is een aanvulling op de functie Meldingen. Hiermee kunt u de portal voor on-demandservices gebruiken om meldingen op achtergrond en tekstmeldingen te verzenden naar gebruikers van iOS-apps.

Zie Pushberichten verzenden via Marketing Cloud voor informatie over het verzenden van pushberichten.

 

Zie Marketing Cloud-integratie voor een overzicht van Marketing Cloud-integratie met AEM Mobile.

Verbeteringen voor lay-outsjablonen en andere elementen van de gebruikersinterface van de portal

Deze en eerdere versies bevatten de volgende verbeteringen in de portal voor on-demandservices:

 • Er is nu een Preflight-optie beschikbaar tijdens het bewerken van lay-outsjablonen, zodat u gemakkelijker een voorbeeld van wijzigingen in de lay-out kunt voorvertonen.
 • Wanneer u een lay-outsjabloon bewerkt, kunt u een eerder geïmporteerde collectie gebruiken of een andere collectie selecteren.
 • Met behulp van een nieuwe optie voor het voorvertonen van de lay-out kunt u de HUD (heads-up display of navigatiebalk aan de bovenkant) van de app weergeven of verbergen.
 • De projectinstellingen bevatten nu een prullenbakpictogram waarmee u de merkafbeelding kunt verwijderen.
 • In de sectie Lettertypen van de Portal is een optie beschikbaar voor het kopiëren van de lijst met lettertypen die beschikbaar zijn in uw project. U kunt dit codefragment in uw HTML-artikelen plakken om naar de geüploade lettertypen te verwijzen.

Prestatieverbeteringen voor iOS-apps

HTML-artikelen in iOS-apps worden sneller geladen voor een betere gebruikerservaring.

Ondersteuning van Android 7.0 (Nougat) voor Android-apps

Android-apps die worden ontwikkeld met 2016.12, bieden ondersteuning voor het Android 7.0-besturingssysteem (Nougat). In AEM Mobile-apps wordt de modus voor gesplitste schermen ondersteund, waaronder het ad-hoc aanpassen van het formaat van video's.

 

Verbeteringen voor de bureaubladwebviewer

Bureaubladwebviewer biedt nu ondersteuning voor het koppelingsformaat navto://relative/parent. Ook zijn de prestaties van het in cache plaatsen van machtigingen verbeterd. Deze functies worden al ondersteund voor andere platformen.

Nieuwe functies in de release 2016.11 (7 september 7)

Projecten verbergen

Met de nieuwe functie Project verbergen kunt u ongebruikte projecten verbergen om te voorkomen dat de on-demandportal onoverzichtelijk wordt. Een hoofdbeheerder of een gebruiker met de machtiging “Project en gebruikers beheren” kan een project verbergen. Wanneer een projectbeheerder een project als verborgen markeert, wordt het project standaard niet weergegeven in de Portal-gebruikersinterface voor gebruikers die toegang hebben tot het project.

Gebruikers kunnen een schakelknop gebruiken om projecten die zijn gemarkeerd als verborgen, weer te geven of te verbergen. Verborgen projecten worden grijs weergegeven. Alle functies, zoals publiceren en machtiging, zijn nog steeds beschikbaar in een verborgen project.

Verbeteringen voor de bureaubladwebviewer

De bureaubladwebviewer biedt nu ondersteuning voor de API's voor uitbreidbaarheid die eerder beschikbaar waren in iOS- en Android-viewers. Deze API-functies omvatten de mogelijkheid om het paginanummer van een specifieke locatie in een artikel op te halen, machtigingsinformatie te verkrijgen en informatie over de inhoud van een collectie op te halen.

 

Verbeteringen voor de Android-viewer

Android-apps bieden nu ondersteuning voor navto-koppelingen met percentages om te navigeren in artikelen met vloeiend schuiven. Zo kunt u met de koppeling navto://articlename50% naar het punt halverwege een artikel gaan. Deze functie wordt nu ondersteund voor alle platformen.

 

Updates voor ontwerp-API's

De ontwerp-API's bevatten nu verbeterde ondersteuning voor het verzenden van pushmeldingen en ondersteuning voor het detecteren van verborgen projecten. Met de ontwerp-API's kunt u een geautomatiseerde workflow inschakelen voor het maken en bewerken van Experience Manager Mobile-projecten en -inhoud.

Opgeloste problemen en verbeteringen

Deze release bevat een belangrijke oplossing voor Android-viewers waarin de telefoonlay-out wordt weergegeven op Android-tablets. Daarnaast bevat een bijgewerkte add-on van Acrobat voor het exporteren van AEM Mobile-artikelen oplossingen voor verschillende fouten.

Nieuwe functies in de release 2016.10 (9 augustus)

Article Page Number API in de contextplug-in van AEM Mobile

De Cordova-plug-ins voor Experience Manager Mobile zijn uitgebreid en bevatten nu de mogelijkheid om het paginanummer in het artikel op te halen met getContentLocation.  

Verbeteringen voor de Windows-viewer

Windows-viewers bevatten nu twee van de functies die eerder alleen beschikbaar waren in iOS- en Android-viewers. Weergave op volledige breedte voor PDF-inhoud is nu ingeschakeld, evenals banners met ondersteuning voor navto:// en mailto:.

Nieuwe functies in de release 2016.9 (20 juli)

Ondersteuning voor aangepaste Cordova-plug-ins

Dankzij de mogelijkheid om aangepaste Cordova-plug-ins toe te voegen aan een AEM Mobile-app, kunt u de mogelijkheden van AEM Mobile-apps uitbreiden met aangepaste functionaliteit op apparaatniveau. U kunt inhoud maken die gebruikmaakt van de vele plug-ins die beschikbaar zijn in de Cordova/PhoneGap-gemeenschap, maar u kunt ook uw eigen aangepaste plug-ins maken. U kunt bijvoorbeeld mobiel scannen van streepjescodes inschakelen, toegang bieden tot geofences en mobiele databases gebruiken in uw app. U kunt ook nog steeds gebruikmaken van kernplug-ins van Cordova, zoals Geografische locatie, Camera en Contacten, die beschikbaar zijn gesteld in een vorige release.

De workflow voor het ontwikkelen van apps die aangepaste Cordova-plug-ins gebruiken, verschilt van de standaardmethode om apps te maken. U gebruikt de bijgewerkte versie van AEM Mobile Developer Tool om op te geven welke Cordova-plug-ins u wilt gebruiken. Voor iOS-apps gebruikt u het ontwikkelaarsgereedschap om het gedownloade .ipa-bestand te bewerken. Voor Android-apps gebruikt u het ontwikkelaarsgereedschap om een .apk-bestand te maken, dat u vervolgens uploadt via het nieuwe tabblad Aangepaste app-shell dat wordt weergegeven wanneer u een Android-app maakt of bewerkt.

De aangepaste plug-ins zijn momenteel beperkt tot artikelniveau. Er moet een artikel worden geopend om ervoor te zorgen dat de plug-in kan worden gebruikt door de AEM Mobile-app.

 

 

Aangepaste Cordova-plug-ins gebruiken om het scannen van streepjescodes mogelijk te maken.

Verbeteringen in aangepaste verificatie

De functie voor aangepaste verificatie biedt nu ondersteuning voor algemene identiteitsproviders, inclusief een setAuthToken API. U kunt aangepaste verificatie gebruiken zonder SAML of OAuth te moeten gebruiken. Algemene identiteitsproviders bieden twee alternatieve verificatiemethoden, waaronder:

 • Een aangepaste interface gebruiken, zoals een HTML-formulier in plaats van standaard om een gebruikersnaam en wachtwoord te vragen.
 • Een aanmeldingservaring creëren binnen een artikel in plaats van via het standaardverificatieproces.

Met deze verbeteringen kunt u uw verificatiemogelijkheden uitbreiden om bijvoorbeeld meerdere verificatiemethoden te gebruiken binnen dezelfde app.

Een aangepaste aanmeldingservaring ontwerpen

Verbeteringen in de zoekfunctie

De zoekfunctie bevindt zich niet meer in de Beta-fase en is nu een volledige functie van AEM Mobile. Zoeken in de app biedt nu taalondersteuning en is beschikbaar voor alle platformen: iOS, Android, Windows en de bureaubladwebviewer.

 

Zoeken naar artikelen van een bepaalde auteur

AEM Mobile Developer Tool is bijgewerkt

Deze release bevat een update van AEM Mobile Developer Tool voor zowel iOS als Android. Met dit bijgewerkte ontwikkelaarsgereedschap kunt u apps die aangepaste Cordova-plug-ins bevatten ontwikkelen en testen. Zie Plug-ins van Cordova gebruiken in AEM Mobile: AEM Mobile Developer Tool gebruiken.

Nieuwe functies in de release 2016.8 (23 juni)

Veelzijdigere banners

Banners zijn nu veel flexibeler. Naast URL-koppelingen ondersteunen banners nu ook navto://-koppelingen naar collecties en artikelen, zodat u vanaf meerdere kaarten op een bladerpagina naar hetzelfde artikel of dezelfde collectie kunt verwijzen. U kunt de mailto:-indeling gebruiken om e-mail te verzenden en de sms:- en tel:-indelingen om tekstberichten te verzenden of telefoonoproepen te plaatsen. Ook kunt u banners gebruiken die direct naar de startpagina gaan of die als de knop Terug fungeren.

Nieuwe API's voor Cordova

Er zijn nieuwe API's op apparaatniveau beschikbaar zodat u gemakkelijker een artikel in plaats van een bladerpagina kunt gebruiken om appinhoud weer te geven. Met de verbeterde getEntity API kunt u informatie ophalen voor artikelen, collecties en banners in uw app. Voor collectie-entiteiten is nu de nieuwe getChildren API beschikbaar, waarmee informatie voor artikelen, collecties en banners in een collectie wordt geretourneerd. U kunt bijvoorbeeld een artikel maken waarin de API's worden gebruikt om een structuurweergave van de gehele gepubliceerde entiteitshiërarchie te genereren, met hyperlinks naar artikelen of collecties waarvoor de gebruiker is gemachtigd.

U kunt de machtigingsstatus van collecties controleren en de API's getThumbnailImage en getBackgroundImage gebruiken om de opgehaalde informatie weer te geven.

Taalondersteuning voor zoekopdrachten

U kunt nu opgeven welke taal wordt gebruikt om de metagegevens van artikelen te indexeren voor zoeken in de app. Hiermee hebt u meer controle over de zoekmogelijkheden in uw apps. Bij de projectinstellingen kunt u een standaardtaal voor zoekopdrachten in artikelen opgeven. U kunt die instelling overschrijven voor elk artikel bij de artikeleigenschappen.

Een artikel wordt alleen bij de zoekresultaten weergegeven als de taalinstelling van het artikel overeenkomt met de standaardtaalinstelling. Artikelen die als Spaans zijn geïndexeerd, worden bijvoorbeeld niet weergegeven in de zoekresultaten als Frans de standaardtaal is.

De zoekfunctie is op dit moment nog een Beta-functie.

 

Apparaatrotatie (iOS)

Wanneer u een iOS-app ontwikkelt, kunt u de richting hiervan instellen op alleen staand, alleen liggend of beide. Als u de optie 'Beide' opgeeft wanneer u de app maakt, worden bladerpagina's, HTML-artikelen en PDF-artikelen met vloeiend bladeren in beide richtingen schermvullend weergegeven. Als gebruikers het apparaat draaien in een andere richting dan de standaardrichting van het artikel, worden artikelen met een vaste indeling op basis van InDesign of PDF aan de boven- en onderkant bijgesneden zodat ze op het scherm passen.

De AEM Preflight-app is nog niet bijgewerkt, waardoor weergave in beide richtingen nog niet wordt ondersteund. Maak een aangepaste preflight-app om de weergave in beide richtingen te testen.

Overlays in InDesign-inhoud gedragen zich doorgaans zoals verwacht wanneer het apparaat wordt gedraaid, maar er zijn enkele problemen bekend:

 • Ingebouwde video's worden gestopt en opnieuw gestart als de richting wordt gewijzigd.
 • Vertraging van het automatisch afspelen van afbeeldingsreeksen en vertraging bij het automatisch afspelen van audio worden opnieuw ingesteld als de richting wordt gewijzigd.

Distributie van inhoud in China

U kunt met AEM Mobile nu inhoud leveren aan lezers in China, zodra u een 'China Addendum' hebt ondertekend bij uw Experience Manager Mobile Service Order. Zodra Adobe deze China-bijlage heeft verwerkt, wordt de optie 'Distributie in China inschakelen' weergegeven in de accountprojectinstellingen.

Er is nu ondersteuning voor de in China populaire optie WeChat voor delen via sociale netwerken.

Zie Inhoud distribueren in China.

 

Externe koppelingen in HTML-artikelen

Er is een nieuwe indeling beschikbaar voor het maken van koppelingen in HTML-artikelen. Deze indeling zorgt ervoor dat de app wordt verlaten en de browser van het apparaat wordt geopend. Gebruik de indeling goto://DeviceBrowser?url= in HTML-artikelen voor koppelingen die in een externe browser of app moeten worden geopend.

Voorbeeld: <a href="goto://DeviceBrowser?url=http://www.adobe.com">Adobe-website</a>

Er is wel een instelling in het deelvenster Overlays van InDesign waarmee u kunt bepalen hoe de hyperlink in de browser in de app of in een externe browser wordt weergegeven, maar er was nog geen optie voor koppelingen in HTML-artikelen waarmee gebruikers de app verlaten en de browser wordt geopend, tenzij er een indeling werd gebruikt die al op de witte lijst stond, zoals sms:, mailto; of itms:.

Deze goto-indeling wordt niet ondersteund in banners.

Verbeteringen in de Android-viewer

 • De functie Persistente inhoud op hoogste niveau die begin juni werd gepubliceerd voor iOS, is nu ook beschikbaar in Android-viewers. Een artikel dat aan de collectie op het hoogste niveau wordt toegevoegd, kan niet meer uit de cache worden verwijderd wanneer de cachelimiet is bereikt. Gebruikers kunnen een artikel in de collectie op het hoogste niveau daardoor altijd bekijken, ook als ze offline zijn.
 • Als Cordova-plug-ins zijn ingeschakeld in een Android-app, worden eventueel vereiste prompts voor “Accepteren” alleen weergegeven als de gebruiker naar een artikel bladert waarin die plug-in wordt gebruikt, maar niet wanneer de app wordt geopend.

Voorbeeld van machtigingsservice voor codes

Door machtigingen in uw app in te stellen, kunt u toestaan dat gebruikers zich aanmelden om gemachtigd te worden voor extra inhoud. Adobe heeft een voorbeeldcode voor een basismachtigingsservice gegeven. Zie Een machtigingsservice instellen voor instructies voor het bewerken van deze voorbeeldcode en het uploaden van de code naar uw server.

Nieuwe functies in de release 2016.7 (1 juni)

PDF-bestanden als artikelen uploaden

U kunt artikelen voor AEM Mobile maken van PDF-bestanden door de PDF-bestanden rechtstreeks te uploaden wanneer u artikelen bewerkt of door de add-on van Acrobat te gebruiken om de PDF-bestanden te exporteren naar het project dat u opgeeft.

Bij elke methode kunt u opgeven of de PDF is voorzien van paginering of vloeiend schuiven. Daarnaast kunt u horizontale veeggebaren inschakelen voor gepagineerde artikelen op basis van PDF's. Koppelingen naar pagina's binnen het artikel en externe hyperlinks worden ondersteund. Andere interactieve elementen, zoals video's, worden niet ondersteund.

Methode 1: PDF-bestanden rechtstreeks uploaden

Op de on-demandportal kunt u in plaats van .article-bestanden rechtstreeks -.pdf-bestanden uploaden.

Een PDF-bestand uploaden

Methode 2: artikelbestanden exporteren uit Acrobat

De add-on AEM Mobile PDF Export voor Acrobat zorgt ervoor dat u eenvoudig PDF-inhoud kunt converteren voor weergave in mobiele apps. Deze add-on is nu openbaar beschikbaar en bevindt zich niet langer in prerelease. Zodra u deze add-on in Acrobat installeert, kunt u Acrobat gebruiken om artikelen op basis van PDF's te uploaden naar het project dat u opgeeft. Met Acrobat kunnen PDF's via het lokale bestandssysteem van een computer, Document Cloud, Creative Cloud, Dropbox en Microsoft SharePoint worden geladen. U kunt afzonderlijke PDF-bestanden uploaden naar een project of u kunt een bulkgewijze conversie uitvoeren.

 

Een PDF-bestand exporteren uit Acrobat

Aangepaste verificatie

Met Aangepaste verificatie hebt u nu betere controle over het verificatieproces en kunt u de aanmeldingservaring aanpassen in AEM Mobile-apps. De aanmeldingservaring voor aangepaste verificatie wordt in de app weergegeven als een schermvullende webweergave die u zelf ontwerpt.

Deze eerste release ondersteunt de volgende indelingen:

 • SAML 2.0, waaronder ondersteuning voor MFA/OKTA
 • OAuth 2.0, waaronder ondersteuning van aanmelding voor sociaal delen, zoals via Facebook of Gmail

U kunt bijvoorbeeld uw verkoopvertegenwoordiger toestaan zich aan te melden bij de app met een eigen e-mailadres en wachtwoord plus OKTA-verificatie (SAML 2.0). Of u kunt klanten toestaan zich aan te melden bij de app met hun Gmail- of Facebook-account (OAuth 2.0). De app verkrijgt autorisatietokens van deze identiteitsproviders, die u kunt gebruiken in uw machtigingsservice om gebruikers toegang tot de inhoud te verlenen.

Houd er rekening mee dat er nog steeds een machtigingsservice die de v2 Direct Entitlement API's gebruikt, nodig is om gebruikers toegang tot inhoud te verlenen.

Identiteitsproviders worden ingesteld in Hoofdinstellingen en toegepast op een project in Projectinstellingen.

 

Aanmelden via Facebook

Verificatie-API's

Gebruik verificatie-API's om machtingsaanmelding mogelijk te maken via elke webweergave in uw app. Met deze API's beschikt u over grotere flexibiliteit om aanmeldingsprompts te activeren vanuit elke webweergave in de app.

De verificatie-API's ondersteunen de functie Aangepaste verificatie, waardoor u meer flexibiliteit krijgt wanneer u uw aangepaste verificatie koppelt aan een v2-machtigingsservice.

Zie Specifieke API's van Cordova voor AEM Mobile gebruiken.

 

Lettertypen voor apps gebruiken in AEM Mobile

Dankzij de mogelijkheid om in HTML-artikelen te verwijzen naar lettertypen voor apps, hoeft u lettertypen niet langer afzonderlijk te uploaden voor elk artikel. Wanneer u verwijst naar lettertypen die zijn geüpload in de app, verbetert u de downloadsnelheid en prestaties van het artikel.

Zie HTML-artikelen maken: applettertypen gebruiken.

Zoeken (Beta) in de bureaubladwebviewer

De optie Zoeken is nu beschikbaar in de bureaubladwebviewer. Hierdoor krijgen gebruikers sneller toegang tot uw inhoud. Zoeken in de app wordt nu ondersteund op alle platformen: iOS, Android, Windows en de bureaubladwebviewer.

Zoeken in de bureaubladwebviewer

Nieuwe functies in de release 2016.6 (10 mei)

 

AEM Mobile Developer Tool

AEM Mobile Developer Tool is een opdrachtregelhulpprogramma om de ontwikkelaarsworkflow voor het testen van Cordova-uitbreidingsmogelijkheden soepel te laten verlopen. Het gereedschap kan op de lokale computer van een ontwikkelaar worden geïnstalleerd. Het gereedschap biedt de volgende mogelijkheden:

 • Projecten maken: hiermee maakt u een mapstructuur voor AEM Mobile-projecten die klaar is voor lokale ontwikkeling.
 • Inhoud maken: hiermee maakt u een AEM Mobile-inhoudssjabloon waarmee de beschikbare Cordova- en Runtime-API's kunnen worden gebruikt.
 • Uitvoeren op simulator: hiermee kunt u de simulatorbuild starten, installeren en uitvoeren om lokale inhoud vanuit de lokale omgeving weer te geven.
 • Help: hiermee kunt u de Help voor de opdrachtregelopdrachten weergeven.

 

Windows-ondersteuning voor Cordova-API's

De eerste fase van het toevoegen van uitbreidbaarheid via Apache Cordova is nu beschikbaar voor Windows-apps. Met de toevoeging van Windows kunt u nu een set API's gebruiken om de inhoud in uw apps uit te breiden en uw gebruikers nog meer te betrekken via functionaliteit op apparaatniveau, op de drie belangrijkste apparaatplatformen.

Wanneer u een Windows-app maakt, kunt u het tabblad Plug-ins gebruiken om op te geven welke kernplug-ins van Cordova zijn ingeschakeld.

Permanente inhoud op het hoogste niveau

Een artikel dat aan de collectie op het hoogste niveau wordt toegevoegd, kan niet meer uit de cache worden verwijderd wanneer de cachelimiet is bereikt. Gebruikers kunnen een artikel in de collectie op het hoogste niveau daardoor altijd bekijken, ook als ze offline zijn. Deze functie wordt op dit moment alleen voor iOS-viewers ondersteund, maar wordt binnenkort ook beschikbaar in Android- en Windows-apps.

Zie Collecties beheren.

 

Bijgewerkt deelvenster Overlays in InDesign CC 2015

Het deelvenster Overlays in InDesign CC 2015 is vernieuwd. De overlaytypen staan nu in het bovenste gedeelte van het deelvenster en de instellingen voor de geselecteerde overlay in het onderste gedeelte. Alleen het uiterlijk van het deelvenster is gewijzigd; de functionaliteit van de interactieve overlays blijft hetzelfde. Het bijgewerkte deelvenster is beschikbaar wanneer u InDesign CC 2015 bijwerkt. 

Optimalisatie van afbeeldingen op de bladerpagina

Met bladerpagina's wordt de meest geoptimaliseerde versie van een afbeelding op de kaart geladen waardoor de bladerpagina's sneller worden geladen. Deze optimalisatie vindt op de achtergrond plaats.

Verbeteringen in On-Demand Services API

Met de On-Demand Services API's kunt u nu aanvullende informatie ophalen, zoals artikelgrootte en status van publicatietaak. Zie Systemen van derden integreren met AEM Mobile.

Verbeteringen voor de bureaubladwebviewer

In de bureaubladwebviewer zijn op basis van feedback van gebruikers verbeteringen aangebracht in de navigatie en de gebruikersinterface. De logobanner is kleiner en blijft op zijn plaats wanneer door de inhoud wordt gebladerd. Bovendien treedt het muisaanwijzereffect van de knoppen Volgende/Vorige onder aan de webviewer nu alleen op wanneer de muisaanwijzer over de pijlknop wordt bewogen.

Nieuwe functies in de release 2016.5 (19 april)

Sociaal delen in Android-apps

Als u Sociaal delen inschakelt in een project, kunnen uw klanten inhoud delen met andere klanten vanuit iOS- of Android-apps. Wanneer een klant een artikel vanuit een app deelt, wordt een koppeling naar het artikel weergegeven op de bestemmingspagina voor sociaal delen. De koppeling kan gebruikers ook direct naar de URL leiden die u in de instellingen van het artikel hebt opgegeven.

Zie Sociaal delen inschakelen voor meer informatie.

Uitbreidbaarheidsverbeteringen

 • Gebruik app-gebaseerde API's om toegang tot specifieke gegevens met betrekking tot de app te verkrijgen en meer verificatiegegevens te leveren. Bureaubladwebviewer ondersteunt nu API's voor metagegevens van inhoudentiteiten, app-gegevens, getAuthToken en isAuthenticated.
 • U kunt de standaardinstelling wijzigen in de sectie Inhoud van de projectinstellingen zodat de optie 'Uitbreidingsmogelijkheden inschakelen' in alle nieuwe artikelen wordt geselecteerd. Als u uitbreidbaarheid in al uw inhoud wilt toestaan, hoeft u deze optie dan niet meer voor nieuwe artikelen te selecteren.

Analyseverbeteringen

 • iOS- en Android-apps verzamelen nu analysegegevens voor zoekopdrachten binnen de app, waarmee zichtbaarheid in zoekopdrachten en -patronen mogelijk wordt gemaakt.
 • De Bureaubladwebviewer volgt nu subscriberId en subscriberType in de analyses.

Zie Handleiding voor analyserapporten.

Optie om WebKit te gebruiken voor HTML-inhoud in iOS 9

Wanneer u een iOS-app ontwikkeld, kunt u de plug-in WKWebView inschakelen om HTML-bestanden op dezelfde manier weer te geven als deze worden weergegeven in Mobile Safari. Deze optie gebruikt WKWebView (WebKit) in plaats van UIWebView voor HTML-artikelen en weboverlays op iOS 9-apparaten. Voor een app die wordt uitgevoerd op een iOS 8-apparaat, wordt de inhoud nog altijd weergegeven met UIWebView. Deze optie is beschikbaar onder aan het tabblad 'Plug-ins' tijdens het ontwikkelen van een iOS-app.

Houd er rekening mee dat WKWebView de uitvoering van JavaScript optimaliseert, maar mogelijk ander gedrag dan UIWebView kan vertonen. Ingesloten video- en audiobestanden worden bijvoorbeeld niet geladen in WKWebView.

Als u uw HTML-inhoud wilt testen en wilt bepalen of u deze optie in uw app gaat inschakelen, kiest u de optie WKWebView in het menu Instellingen in de AEM Preflight-app (wanneer de update beschikbaar wordt) en bekijkt u een voorvertoning van uw HTML-inhoud.

Zie iOS-ontwikkelen voor AEM Mobile.

Feedback voor artikelgrootte

Wanneer u een artikelbestand uploadt, wordt de grootte van het artikel in groen, geel of rood weergegeven, afhankelijk van de bestandsgrootte. Voor artikelen die zijn gemarkeerd met geel of rood, wordt een schatting weergegeven van hoe lang het downloaden van het artikel zal duren. Daarnaast kunt u zien welke inhoud kan worden verbeterd via optimalisatie.

Zie Inhoud optimaliseren die in AEM Mobile wordt gebruikt om verschillende methoden te bekijken voor het optimaliseren van inhoud in uw app.

Verbeteringen voor zoeken in app (Beta)

 • Alle niet-interne metagegevensvelden worden nu opgenomen in de zoekresultaten, met inbegrip van Korte titel en Korte samenvatting.
 • Verwijderde inhoud wordt niet langer weergegeven in de zoekresultaten in preflight-apps.
 • De weergaveovergang van zoekresultaten is vloeiender.
 • iOS- en Android-apps verzamelen analysegegevens voor zoekopdrachten in de app.
 • Gebruikers kunnen nu een artikel delen wanneer dit wordt weergegeven in de zoekresultaten.

Zie Projecten maken: Zoeken (Beta).

 

Andere nieuwe functies

Deze release bevat verschillende opgeloste problemen en prestatieverbeteringen, waaronder verbeterde prestaties in de on-demandportal bij meerdere publicatieaanvragen. 

Zie Opmerkingen bij de release met opgeloste problemen voor de opgeloste problemen van deze release.

Nieuwe functies in de release 2016.4 (29 maart)

Cordova API voor AEM Mobile

De eerste fase van het toevoegen van uitbreidbaarheid via Apache Cordova aan iOS- en Android-apps is nu beschikbaar. Met deze release kunt u een set met API's gebruiken om de inhoud in uw apps uit te breiden en uw gebruikers nog meer te betrekken via functionaliteit op apparaatniveau. Deze JavaScript-API's werken op dezelfde wijze voor verschillende apparaatplatformen en zijn ontwikkeld op basis van webstandaarden, zodat uw inhoud werkt op de ondersteunde apparaatplatformen.

Deze release bestaat uit twee soorten plug-inmogelijkheden: kernplug-ins van Cordova en App Runtime-API's.

 • Kern-API's van Cordova  Ondersteunde plug-ins omvatten Camera, Geografische locatie, Contacten, Agenda, Bestandopslag, Media vastleggen en meer. Gebruik deze plug-ins van Cordova om de belangrijkste functies voor mobiele apparaten te gebruiken, zoals bepalen welke winkel het dichtst bij de locatie van de gebruiker ligt en gebruikers toestaan contactgegevens toe te voegen aan de lijst met contactpersonen op hun apparaat.
 • App Runtime-API's  Gebruik deze app-gebaseerde API's voor toegang tot specifieke informatie met betrekking tot de app en de inhoud ervan vanuit een artikel. U kunt bijvoorbeeld metagegevens voor een artikel of collectie ophalen, bepalen of het apparaat een telefoon of een tablet is en controleren of de gebruiker is gemachtigd voor een collectie. Deze app-API's bieden mogelijkheden om de integratie met Adobe Marketing Cloud en bedrijfskritieke systemen van derden uit te breiden.

 

Wanneer u uw app ontwikkelt, kunt u opgeven welke plug-ins van Cordova u wilt inschakelen in de app.

De App Runtime-API's zijn beschikbaar in elke app die is ontwikkeld met AEM Mobile 2016.4 of hoger. U hoeft deze niet in te schakelen wanneer u de app ontwikkelt.

Voor elk artikel dat kern-API's van Cordova of App Runtime-API's gebruikt, moet u 'Uitbreidingsmogelijkheden inschakelen' selecteren in de eigenschappen van het artikel.

Functies van on-demandportal

Ondersteuning voor gedeeltelijke overeenkomst bij het filteren van inhoud in de portal

Wanneer u een lijst met artikelen of collecties weergeeft in de on-demandportal, kunt u nu inhoud filteren door te zoeken naar gedeeltelijke woorden. Als u bijvoorbeeld Artikeltitel-inhoud filtert op basis van 'product', kunt u artikeltitels weergeven met de naam 'Belangrijkste producten', 'Productinformatie' en 'Waardeproducties'. De trefwoorden moeten ten minste de eerste vier tekens van elk woord in de titel (of afdeling) bevatten om te resulteren in een overeenkomst.

 

Artikelgrootte weergeven in geüploade artikelen

Wanneer u een artikel uploadt of het tabblad Inhoudsbestand weergeeft in de eigenschappen van het artikel, kunt u de grootte van het artikelbestand bekijken.

Verbeteringen voor machtigingen

De machtigingsservices voor uw apps worden nu ingesteld en geconfigureerd in de hoofdinstellingen en de projectinstellingen.

In de hoofdinstellingen moet een hoofdbeheerder machtigingsservices maken die worden gebruikt in projecten. In elk project kan de gewenste machtigingsservice voor elk project worden geselecteerd. Deze instelling vervangt de eerdere instelling 'Integrator-id'. Als machtiging al was ingeschakeld in een project vóór deze release, wordt de machtigingsservice automatisch geconfigureerd op basis van eerdere instellingen. Deze machtigingsservice is beschikbaar in het vervolgkeuzemenu.

Zie Machtiging instellen voor meer informatie.

Runtime-verbeteringen

Zoeken in de app (Beta) in Android-apps

Zoeken in de app wordt nu ondersteund in iOS-, Android- en Windows-apps. Hiermee hebben gebruikers sneller toegang tot de inhoud van uw app. Zie Projecten maken: Zoeken.

Verbeteringen voor analysemogelijkheden

Analyse ondersteunt nu het volgen van Abonneetype en Abonnee-id voor iOS- en Android-apparaten. Zie Handleiding voor analyserapporten.

Bureaubladwebviewer is nu in productie

De bureaubladwebviewer wordt niet langer beschouwd als Beta. Zie De bureaubladwebviewer instellen.

Dieptekoppelingen in Android-apps

De mogelijkheden voor dieptekoppelingen die voorheen alleen beschikbaar waren voor iOS-apps, zijn nu beschikbaar voor Android-apps. U kunt bijvoorbeeld een koppeling buiten de app maken die naar een bepaald artikel springt. Zie Hyperlinks: Koppelingen buiten de app maken.

Integratie van sociaal delen en bureaubladwebviewer

Als zowel Sociaal delen als Webviewer zijn ingeschakeld, kunnen koppelingen naar gedeelde artikelen worden geopend in de bureaubladwebviewer op browsers voor computers en laptops. Zie Sociaal delen gebruiken.

 

Wanneer u op een gedeelde koppeling klikt, wordt het artikel in de bureaubladwebviewer geopend.

Andere nieuwe functies

AEM Mobile PDF Export voor Acrobat is nu beschikbaar als algemene prerelease

Met AEM Mobile PDF Export voor Acrobat, een add-on voor Acrobat DC, kunt u elke PDF direct converteren naar een artikel. U kunt deelnemen aan dit prereleaseprogramma voor deze plug-in door u aan te melden op de pre-releasesite.

Oplossingen voor problemen en verbeterde runtime-prestaties

Zie Opmerkingen bij de release met opgeloste problemen voor de opgeloste problemen van deze release.

Nieuwe functies in de release 2016.3 (8 maart)

Lay-outsjablonen zijn nu officieel beschikbaar (geen Beta meer)

Met deze release is de sectie Lay-outsjablonen van de portal nu officieel beschikbaar. Het nieuwe gereedschap Lay-outsjablonen biedt een eenvoudigere WYSIWYG-editor voor het bewerken van kaarten en lay-outs. De oorspronkelijke secties Kaarten en Lay-outs in de portal zijn verwijderd. In uw projecten zijn lay-outs en kaarten die met de vorige methode zijn gemaakt, automatisch geconverteerd naar lay-outsjablonen. Alle instellingen en publicatiestatussen zijn hierbij gehandhaafd. U hoeft zelf niets te wijzigen.

Als u lay-outs en kaarten wilt bewerken, gebruikt u de sectie Lay-outsjablonen van de portal.

 

Gebruik Lay-outsjablonen om kaarten en lay-outs te definiëren.

Inhoudskaart

Met de intuïtieve interface van Inhoudskaart kunt u artikelen en collecties slepen en neerzetten om inhoud toe te voegen, te verwijderen en opnieuw te ordenen. U kunt veegbewegingen op het hoogste niveau beheren en een heldere visuele weergave leveren van uw appstructuur voor telefoon, tablet en webviewer.

Sleep inhoud vanuit de onderste sectie en zet de inhoud neer om deze aan de structuur toe te voegen.

Alle items in de bovenste rij zijn van het hoogste niveau en worden weergegeven in het appmenu. Het eerste item in de bovenste rij is wat gebruikers zien als ze de app voor het eerst openen.

U kunt items toevoegen, verplaatsen en opnieuw rangschikken.

 • U kunt de volgorde of locatie van een item wijzigen door het item naar de bovenste sectie te slepen. Sleep een item tussen items om het item toe te voegen of te verplaatsen. Sleep het item in een collectie om het item aan de collectie toe te voegen.
 • Klik op het pictogram + onder een collectie om deze uit te vouwen. Houd Shift ingedrukt en klik op het pictogram + om de collectie uit te vouwen zonder andere collecties samen te vouwen.
 • Als u een item wilt verwijderen, beweegt u de muis over het item en klikt u op de X in de rechterbovenhoek van het item.

Zie Collecties beheren: Inhoudskaart gebruiken voor meer informatie.

Andere nieuwe functies

 • Android-apps bieden nu ondersteuning voor Berichten in de app via Marketing Cloud. De functie voor berichten in de app combineert aangepaste berichten met activeringen waardoor specifieke berichten worden afgeleverd als er aan de opgegeven voorwaarden voor iOS- en Android-apps wordt voldaan. Als u Berichten in de app met AEM Mobile wilt gebruiken, hebt u een licentie voor Adobe Mobile Analytics nodig. Zie Analyse: Berichten in de app.
 • De bureaubladwebviewer biedt nu ondersteuning voor overlays voor schuiven en zoomen. Alle op InDesign gebaseerde overlays worden nu ondersteund in de webviewer. Zie De bureaubladwebviewer instellen.
 • Zoeken in app (Beta) wordt nu ondersteund in Windows-apps en ook in iOS-apps (zoeken wordt in de volgende release beschikbaar voor Android-apps). Zie Projecten maken: Zoeken.

Opgeloste problemen

Zie Opmerkingen bij de release met opgeloste problemen voor de opgeloste problemen van deze release.

Nieuwe functies in de release 2016.2 (22 februari 2016)

Digital Publishing Solution (DPS 2015) maakt nu deel uit van Adobe Experience Manager Mobile

Op 22 februari 2016 kondigden we een nieuw product met de naam Adobe Experience Manager Mobile aan. Als onderdeel van de Adobe Marketing Cloud combineert dit nieuwe product de functionaliteit van Adobe Digital Publishing Solution (DPS) en Adobe Experience Manager Apps, inclusief gloednieuwe mogelijkheden, in één uitgebreid mobiel pakket voor de onderneming. Meer informatie over alle mogelijkheden van Experience Manager Mobile vindt u in dit blogbericht.

Wat betekent dit voor bestaande DPS-klanten?

DPS maakt nu deel uit van Experience Manager Mobile, dus u hebt gewoon onbeperkt toegang tot alle DPS-functies die u al gebruikte. De belangrijkste verandering die u gaat merken, is dat de DPS-merknamen en URL's op de verschillende plaatsen zijn gewijzigd:

 • De product-URL's zijn gewijzigd. https://publish.adobe.com is nu bijvoorbeeld https://aemmobile.adobe.com. De vorige URL's worden automatisch omgeleid.
 • De DPS Preflight-app heet nu de AEM Preflight-app.
 • Als u InDesign bijwerkt, wordt de exportoptie gewijzigd van 'DPS-artikel' in 'Adobe Experience Manager Mobile-artikel'.

Verbeter de mogelijkheid om inhoud te zoeken door de functie voor zoeken in uw app in te schakelen. Schakel de functie voor zoeken in de app in bij de projectinstellingen om metagegevens van artikelen te indexeren.

 

Als u zoeken in de app voor uw app inschakelt, wordt in het menu van de app de optie Zoeken weergegeven. Uw gebruikers kunnen dan zoekopdrachten uitvoeren op basis van metagegevens, zoals artikelen van een specifieke auteur, of alle artikelen met dezelfde bedrijfsnaam zoeken. Als de zoektekenreeks overeenkomt met de metagegevens van een artikel, wordt het artikel in de resultatenlijst weergegeven.

In dit voorbeeld heeft een zoekopdracht naar 'Simon' geleid tot vier artikelen die door een auteur met de naam Simon zijn geschreven.

Voor deze versie wordt zoeken in de app als Beta-functie beschouwd. Houd rekening met het volgende:

 • Als u indexering voor zoeken inschakelt, kunt u dit niet meer uitschakelen. De metagegevens van de inhoud in dat project worden altijd geïndexeerd als u artikelen maakt. U kunt echter zoekmogelijkheden in uw product-app of uw preflight-app uitschakelen.
 • Op dit moment is zoeken alleen in het Engels beschikbaar.
 • De zoekfunctie werkt in iOS- en Android-apps, maar nog niet in Windows-apps.
 • De zoekfunctie wordt op dit moment niet beperkt door beperkte inhoud. De zoekresultaten kunnen beperkte artikelen bevatten, zelfs als de gebruiker geen machtiging voor deze artikelen heeft.
 • De zoekfunctie maakt op dit moment geen onderscheid tussen inhoud die alleen voor telefoons of alleen voor tablets beschikbaar is. Mogelijk bevatten de zoekresultaten iPad-inhoud, zelfs als het verzoek is gemaakt via een iPhone.
 • Op dit moment kan de weergave van kaarten in de zoekresultaten niet worden bewerkt.
 • Zoeken in de app biedt nog geen ondersteuning voor de inhoud van HTML-artikelen.
 • Voor de AEM Mobile Preflight-app voor iOS is de zoekfunctie nog niet ingeschakeld. Er is echter een bijgewerkte versie naar Apple verzonden. Zodra die is goedgekeurd, worden de zoekmogelijkheden ook opgenomen in de AEM Mobile Preflight-app.

Zie Projecten maken: Zoeken voor meer informatie.

Nieuwe opties voor kaarttoewijzing

Er zijn twee nieuwe regels voor kaarttoewijzingen geïntroduceerd die voor meer automatisering bij het ontwerpen zorgen.

Ten eerste kunt u de optie 'Regel is actief' gebruiken om een kaart uitsluitend op het opgegeven aantal items dat aan de criteria voldoet, toe te passen. U kunt bijvoorbeeld een toewijzingsregel maken die een brede kaart uitsluitend op het eerste item in de collectie toepast.

Ten tweede kunt u de optie 'Elementen toewijzen' gebruiken om een kaart toe te passen voor elke n-e kaart die aan de criteria voldoet. Als u bijvoorbeeld kaarten om en om wilt maken, hoeft u niet de verschillende metagegevens op te geven en ervoor te zorgen dat de artikelen in precies de goede volgorde staan. In plaats daarvan kunt u een kaart maken die de regel op elke tweede kaart toepast.

Zie Kaarten en lay-outs: kaarten toewijzen voor meer informatie.

Lettertypen bulkgewijs uploaden

In plaats van lettertypen een voor een toe te voegen, kunt u nu ook meerdere lettertypen naar een venster slepen.

Opmerking: kaarten/lay-outs worden geconverteerd naar lay-outsjablonen

Met de aankomende release in maart wordt de sectie Lay-outsjablonen van het portal niet meer als Beta-versie beschouwd. De oorspronkelijke secties Kaarten en Lay-outs in de portal worden verwijderd. Lay-outs en kaarten die met de oude methode zijn gemaakt, worden automatisch naar lay-outsjablonen geconverteerd. U hoeft hiervoor niet zelf iets te wijzigen. Als u uw lay-outs en kaarten na de volgende versie wilt bewerken, gebruikt u de sectie Lay-outsjablonen van de portal.

Verbeteringen voor de bureaubladwebviewer (Beta)

De bureaubladwebviewer biedt nu ondersteuning voor de volgende functies:

 • Aangepaste domein-URL. U kunt een aangepaste domein-URL opgeven om de inhoud van Bureaubladwebviewer te hosten op uw eigen website in plaats van de standaardlocatie van de Adobe-server te gebruiken.
 • Extra overlayondersteuning. Audio- en afbeeldingsreeks-overlays worden nu ook ondersteund in de bureaubladwebviewer.
 • Analyse bij voorkeur aan. De optie 'Dialoogvenster Analyse bij voorkeur aan tonen' is nu beschikbaar als u de bureaubladwebviewer instelt. Als deze optie is ingeschakeld, zien de gebruikers een opt-indialoogvenster voordat inhoud wordt weergegeven.

De bureaubladwebviewer bevindt zich nog steeds in Beta-ontwikkeling.

Zie De bureaubladwebviewer instellen voor meer informatie.

 

Prestaties en gedragservaring van de viewer

 • iOS- en Android-toepassingen bevatten verbeterde prestaties en gedrag bij het laden van bladerpagina's en artikelen.
 • In Android-apps verwijzen de paywalls voor beveiligde en gemeten artikelen naar aanmelden in plaats van aanschaffen als in-app aankopen niet beschikbaar zijn in de app. Deze wijziging is gemaakt voor iOS-apps in de vorige versie.

Nieuwe functies in de release 2016.1 (26 januari 2016)

Lay-outuitvoeringen

De lay-outuitvoeringen bieden ontwerpflexibiliteit, waarmee u verschillende weergaven voor dezelfde collectie op tablets, telefoons en de bureaubladwebviewer kunt definiëren. Met deze nieuwe functie is het nu mogelijk om dezelfde inhoud te leveren voor alle ondersteunde platformen en apparaten, terwijl u de controle over het ontwerp behoudt. Wanneer u een lay-outsjabloon maakt, kunt u verschillende instellingen voor lay-outs en kaarten voor tablets, telefoons en het web definiëren. De uitvoeringsinstellingen voor elk doelapparaat bepalen vervolgens het uiterlijk van de bladerpagina, afhankelijk van het apparaat.

De lay-outuitvoeringen zijn vooral handig voor projecten met 1 collectie op het hoogste niveau, maar ze kunnen effectief werken voor projecten met 2 collecties op het hoogste niveau, waarbij u dezelfde collecties voor zowel telefoons als tablets gebruikt.

In het volgende voorbeeld worden de kaarten in deze lay-outsjabloon verschillend weergegeven op tablets en telefoons.

 

De tabletuitvoering heeft een lay-out met drie kolommen, terwijl de telefoonuitvoering een lay-out met 1 kolom heeft.

Wanneer u een lay-outsjabloon maakt, wordt in eerste instantie alleen de tabletuitvoering gemaakt. Dit is de standaarduitvoering die van toepassing is op tablets, telefoons en het web, tenzij een nieuwe lay-out voor telefoons of het web wordt toegevoegd. Wanneer u een lay-out (ook wel een 'uitvoering' genoemd) toevoegt voor de telefoon of het web, krijgt de nieuwe uitvoering de instellingen van de standaardtabletuitvoering. Vanaf dat moment is elke wijziging die u aanbrengt in de instellingen voor kaarten en lay-outs alleen van toepassing op die uitvoering. (De regels van de kaarttoewijzing gelden voor alle uitvoeringen.)

Zie Kaarten en lay-outs maken: Lay-outuitvoeringen voor meer informatie.

Verbeteringen voor de bureaubladwebviewer (Beta)

De bureaubladwebviewer biedt nu ondersteuning voor de volgende functies:

 • Aangepaste domein-URL. U kunt een aangepaste domein-URL opgeven om de inhoud van Bureaubladwebviewer te hosten op uw eigen website in plaats van de standaardlocatie van de Adobe-server te gebruiken.
 • Ondersteuning voor navto van collectie. Koppelingen die overschakelen van artikelen naar collecties worden nu ondersteund in de bureaubladwebviewer.
 • Lay-outuitvoeringen. Als u wilt dat de bladerpagina's in de webviewer een ander uiterlijk hebben dan in tablets, kunt u een speciale lay-outuitvoering voor het web maken.

De bureaubladwebviewer bevindt zich nog steeds in Beta-ontwikkeling.

Zie De bureaubladwebviewer instellen voor meer informatie.

 

Prestaties en gedragservaring van de viewer

 • iOS-apps bevatten stabiliteitswijzigingen en reparaties op basis van analyse van de crashlogboeken.
 • In iOS-viewers verwijzen de paywalls voor beveiligde en gemeten artikelen eerder naar aanmelden dan aanschaffen als in-app aankopen niet beschikbaar zijn in de app.
 • Android-apps ondersteunen nu downloadmeldingen voor collectiedownloads.

Nieuwe functies in 2015.8 (18 december 2015)

 

 

Beperkte collecties

Met Beperkte collecties kunt u DPS-apps maken die alleen de collecties weergeven waarop gebruikers recht hebben. Wanneer gebruikers zich aanmelden, kunnen ze eerder verborgen inhoud zien. Met deze functie kunt u een inhoudservaring definiëren die voor verschillende typen gebruikers uniek en nuttig is. Een DPS-app die wordt gedistribueerd aan uw verkooporganisatie, kan bijvoorbeeld verschillende productinhoud en presentaties weergeven afhankelijk van de verkoopregio of bedrijfseenheid van een gebruiker.

Om Beperkte collecties in te schakelen, stelt u directe machtiging in uw project in en wijzigt u het producttype in 'Beperkt' voor producten die zijn gekoppeld aan de collectie die u wilt verbergen.

DPS Learn-product bewerken
Wijzig het producttype in Beperkt.

Beperkte collecties verborgen
De beperkte collecties zijn verborgen totdat de gebruiker zich aanmeldt.

Zie het Help-artikel Beperkte collecties instellen of de video Beperkte collecties gebruiken voor meer informatie.

Bureaubladwebviewer (openbare Beta-versie)

Naast het maken van folio's voor iOS en Android en Windows-platformen, kunt u met de DPS 2015-app inhoud weergeven in een bureaubladwebviewer. Met de webviewer kan iedereen in uw onderneming DPS-inhoud openen, zelfs gebruikers zonder een mobiel apparaat. De webviewer voert de complete DPS-app uit in een webbrowser, inclusief de bladerpaginanavigatie, artikelen met vaste-lay-out of HTML-artikelen en machtigingsopties.

Het webviewerteam werkt nog aan problemen met interactieve inhoud met vaste lay-out. Daarom wordt de webviewer momenteel beschouwd als een openbare Beta-versie.

Bureaubladwebviewer

Gebruik het gedeelte Apps van de portal om opties voor de bureaubladwebviewer op te geven. Klik op de URL-koppeling om uw gepubliceerde inhoud in de webviewer weer te geven. U kunt de webviewer van uw klanten via verschillende methoden beschikbaar maken, zoals een e-mail of een koppeling op uw webpagina.

 

Gedeelte DPS-apps
Gebruik het gedeelte Apps om de webviewer te maken en klik vervolgens op de URL-koppeling.

Zie Bureaubladwebviewer instellen voor meer informatie over webviewer.

Mac-versie van DPS Converter voor Acrobat (voorlopige versie)

Adobe DPS Converter voor Acrobat is een add-on voor Adobe Acrobat DC die nu beschikbaar is op zowel Mac OS- als Windows-computers. Gebruik de Converter-plug-in om eenvoudig DPS-artikelen te genereren van PDF-documenten die zijn opgemaakt met elk bronproduct, zoals Microsoft office, Photoshop, Illustrator en AutoCAD.

Met de Adobe DPS Converter voor Acrobat kunt u gemakkelijk elk van uw zakelijke documenten in DPS opnieuw distribueren, zelfs voor het opslaan van hyperlinks. Nu kunnen bedrijfsgebruikers die InDesign- of HTML-vaardigheden hebben, met maar een paar klikken inhoud voor DPS maken. Een extra voordeel van de bewerkingsmogelijkheden van Acrobat is dat het nieuwe mogelijkheden biedt voor redactionele workflowoplossingen wanneer u niet de originele documenten hebt.

Mac-versie van DPS Converter voor Acrobat

Zie Available in Prerelease: Adobe DPS Converter for Acrobat voor meer informatie over deelname aan de prerelease.

Limiet voor aantal items in een collectie

Om de prestaties te optimaliseren, is een nieuwe limiet van 450 items (samengevoegde artikelen, banners en collecties) per collectie ingevoerd.

Nieuwe functies in 2015.7 (24 november 2015)

Nieuw ontwerpgereedschap voor bladerpagina's

Er is nieuwe interface voor het ontwerpen van kaarten en lay-outs beschikbaar. Voorlopig kunt u zowel de nieuwe methode Lay-outsjablonen als de bestaande methoden via de tabbladen Kaarten en Lay-outs gebruiken om bladerpagina's te ontwerpen. Binnenkort is alleen de methode Lay-outsjablonen beschikbaar.

 

Ontwerpgereedschap voor pagina's

Met het ontwerpgereedschap voor bladerpagina's kunt u dezelfde interface gebruiken om lay-outs te maken, kaarten te ontwerpen en kaarten toe te wijzen aan inhoud. Tijdens het ontwerpproces kunt u een bestaande collectie opgeven die moet worden weergegeven terwijl u de instellingen voor bladerpagina's aanpast. U kunt de grootte van het doelapparaat wijzigen, een raster in- of uitschakelen en op een kaartgebied klikken om instellingen voor de tekst of het afbeeldingsgebied te bewerken. U kunt zelfs een nieuwe volgorde instellen voor de items in de collectie die u hebt geïmporteerd.

 

Eigenschappen van lay-outs
U kunt de daadwerkelijke inhoud weergegeven tijdens het definiëren van de kaart- en lay-outeigenschappen.

U kunt lay-outs importeren die u al hebt gemaakt zodat u deze kunt bewerken met het ontwerpgereedschap voor bladerpagina's. Tijdens het bewerken van de collectie kunt u een van beide lay-outtypen opgeven.

Lay-outsjablonen
Wanneer u een lay-out aan een collectie toewijst, kunt u een lay-out of een lay-outsjabloon opgeven.

Zie voor meer informatie Kaarten en lay-outs maken.

 

Verbeterde functie voor uploaden van lettertypen

Het uploaden van lettertypen die u kunt gebruiken in kaarten, gaat nu veel gemakkelijker. Het dashboard Inhoud en lay-outs bevat nu een sectie Lettertypen. Sleep de lettertypebestanden naar de sectie Lettertypen toevoegen en kies vervolgens deze lettertypen in een vervolgkeuzelijst tijdens het bewerken van uw kaarten.

Lettertypen uploaden
Upload eerst de lettertypen...

Lettertype toevoegen
. . . en kies vervolgens deze lettertypen in een vervolgkeuzelijst wanneer u kaarten maakt.

Voor elk lettertype dat u gebruikt, wordt u aangeraden zowel het apparaatlettertype (OpenType of TrueType) als het weblettertype (WOFF) toe te voegen. Apparaatlettertypen worden gebruikt in bladerpagina's voor telefoon en tablet. Web Fonts worden gebruikt in de bureaubladwebviewer (momenteel in beperkte Beta-fase), in Windows-apps (als de .otf- of .ttf-versie niet kan worden ingesloten) en voor het voorvertonen van de lettertypen in kaarten bij het gebruik van het nieuwe ontwerpgereedschap voor bladerpagina's.

Wanneer u een nieuw lettertype toevoegt, moet u momenteel de app opnieuw ontwikkelen om het nieuwe lettertype beschikbaar te maken.

Verbeteringen voor koppelingen in apps

Navigeren naar collecties wordt nu op alle platformen ondersteund

Gebruik navto://collection/[collectienaam] om vanuit een artikel naar een collectie te gaan.

navto://collection/collectionname?openTo=browsePage 

navto://collection/collectionname?openTo=contentView

Koppelingen naar collecties werden eerder alleen ondersteund in iOS- en Windows-apps.

De knoppen Bovenliggende weergave en Terug worden nu op alle platformen ondersteund

Gebruik navto://relative/parent om naar de bovenliggende weergave van het huidige artikel te gaan. In de meeste gevallen werkt de knop navto://relative/parent op dezelfde manier als de knop Terug. Als de knop voor de bovenliggende weergave beschikbaar is in een doelartikel dat zich in dezelfde collectie bevindt als het bronartikel, gaat u met tikken op de knop voor de bovenliggende weergave terug naar de bladerpagina van de collectie terwijl u met de knop Terug naar het bronartikel zou gaan.

De indeling goto://FolioNavigation/lastview werkt op dezelfde manier als de knop Terug in de navigatiebalk.

Deze indelingen werden eerder alleen ondersteund in iOS-apps.

Contextueel navigeren naar artikelen

Gebruik navto://collection/[collectienaam]/article/[artikelnaam] om naar een artikel binnen dezelfde context van een andere collectie te gaan. Hierdoor kunnen gebruikers via horizontale veeggebaren andere artikelen in de betreffende collectie weergeven.

Voorbeeld: navto://collection/coffee_equipment/article/deossie_blenders

In dit voorbeeld gaat de koppeling naar een artikel in een andere collectie en kunnen gebruikers vegen om andere artikelen in de collectie met koffieapparatuur weer te geven.

Deze indeling wordt ondersteund op alle platformen.

 

Zie Hyperlinks voor meer informatie.

Aanvullende nieuwe functies

Bladerpagina vernieuwen met omlaag vegen is nu beschikbaar voor Android

Voor de controle op inhoudsupdates van een bladerpagina hoeft u nu niet meer naar een andere weergave te navigeren en terug te keren, maar kunt u nu omlaag vegen op de bladerpagina om deze te vernieuwen. De updateprompt wordt weergegeven als er een update beschikbaar is.   

Meerdere bestanden slepen en neerzetten bij het ontwikkelen van apps

Wanneer u een app maakt, kunt u nu meerdere afbeeldingsbestanden slepen en neerzetten in de sectie Middelen. De juiste afbeeldingsgrootten voor elke optie worden automatisch geselecteerd.

Gebruik de DPS Asset Generator om middelen te maken voor pictogrammen en welkomstschermen: Pictogrammen voor apps en startafbeeldingen maken.

Meerdere bestanden slepen en neerzetten

Voor iOS-apps is iOS 8.1 of hoger vereist

iOS 8.1 is nu de minimaal vereiste besturingssysteemversie voor iOS-apps in plaats van iOS 8.0.

Nieuwe functies in 2015.6 (27 oktober)

Bulkbewerking van metagegevens

In de portal kunt u nu meerdere items selecteren en de bijbehorende metagegevens bewerken. U kunt bijvoorbeeld meerdere artikelen selecteren en een trefwoord opgeven dat van toepassing is op alle geselecteerde artikelen of u kunt meerdere collecties selecteren en dezelfde product-id toepassen.

Verbeteringen voor koppelingen

Navigeren naar collecties (iOS en Windows)

Gebruik navto://collection/[collectienaam] om vanuit een artikel naar een collectie te gaan.

Voorbeeld: navto://collection/coffee_equipment

Als u de instelling van Standaardwaarde voor collectie openen wilt overschrijven, geeft u het volgende op:

navto://collection/collectionname?openTo=browsePage 
navto://collection/collectionname?openTo=contentView

Andere navigatieverbeteringen (alleen iOS)

Gebruik navto://relative/parent om naar de bovenliggende weergave van het huidige artikel te gaan. In de meeste gevallen werkt de knop navto://relative/parent op dezelfde manier als de knop Terug. Als de knop voor de bovenliggende weergave beschikbaar is in een doelartikel dat zich in dezelfde collectie als het bronartikel bevindt, gaat u met tikken op de knop voor de bovenliggende weergave terug naar de collectie terwijl u met de knop Terug naar het bronartikel zou gaan.

De indeling goto://FolioNavigation/lastview werkt op dezelfde manier als de knop Terug in de navigatiebalk.

Zie Hyperlinks voor meer informatie.

Appmenu is nu beschikbaar op alle niveaus van apps

 

Gebruikers hebben nu vanuit elke bladerpagina of artikelnavigatiebalk op een iPad of iPhone toegang tot het appmenu. De linkerkant van de navigatiebalk bevat een knop Terug en een knop voor het appmenu.

Dit gedrag werd al ondersteund in Windows- en Android-apps. (In Android-apps veegt u van links naar rechts om het appmenu in de artikelweergave weer te geven.)

 

Bladerpagina vernieuwen met omlaag vegen (iOS en Windows)

Voor de controle op inhoudsupdates van een bladerpagina hoeft u nu niet meer naar een andere weergave te navigeren en terug te keren, maar kunt u nu omlaag vegen op de bladerpagina om deze te vernieuwen. De updateprompt wordt weergegeven als er een update beschikbaar is.  

Alle inhoud van de app wissen (iOS)

Gebruikers van iOS-apps kunnen nu alle gebruikersgegevens, zowel inhoud in de cache als gedownloade inhoud, van hun apparaten verwijderen. De optie Inhoud wissen is beschikbaar in de iOS-instellingen.

Verbeteringen voor de DPS Preflight-app

De DPS Preflight-app is nu beschikbaar in alle ondersteunde winkels: iTunes App Store, Google Play Store en Windows Store.

De Android-versie van DPS Preflight-app ondersteunt nu de liggende weergave. In de weergave Mijn projecten draait u het apparaat in de gewenste stand voordat u het project opent. Wanneer u op het project tikt om dit weer te geven, wordt de app ingesteld op de huidige stand. Bij de iOS-versie van de DPS Preflight-app werkt dit ook zo wanneer de bijgewerkte versie beschikbaar wordt.

Voor de Windows-versie van de DPS Preflight-app kunt u het apparaat draaien om inhoud in verschillende standen te bekijken op voorwaarde dat de betreffende apparaatstand is ontgrendeld bij Instellingen > Scherm.

Zie De DPS Preflight-app gebruiken voor meer informatie.

Collecties expliciet downloaden (iOS, Android, Windows)

De release DPS 2015.5 (3 oktober) bevat ondersteuning voor het expliciet downloaden van collecties op iOS-apparaten. Met de release DPS 2015.6 (27 oktober) kunnen gebruikers in alle drie de platformen (iOS, Android en Windows) op een pictogram tikken om de collectie expliciet te downloaden. Een gedownloade collectie wordt niet verwijderd van het apparaat tot de gebruiker deze handmatig verwijdert.

Wanneer gebruikers bladerpagina's en artikelen in een app weergeven, wordt de inhoud in de cache geladen. Wanneer de cachelimiet (300 MB) is bereikt, wordt de inhoud die het langst geleden is weergegeven, verwijderd uit de cache. Door een collectie te downloaden, voorkomt u dat de bijbehorende inhoud wordt verwijderd uit de cache. Een gedownloade collectie wordt niet opgenomen in de cache.

Een gebruiker kan een collectie downloaden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De (nieuwe) optie 'Toestaan dat de gebruiker de collectie opslaat op het apparaat' moet zijn ingeschakeld bij de eigenschappen van de collectie.
 • De gebruiker moet toegang hebben tot de collectie.
 • De collectie moet worden gedownload vanaf een bladerpagina. Als een collectie op Inhoudsweergave is ingesteld in plaats van Bladerpagina, kunt u deze op dit moment niet downloaden.

Nadat een collectie is gedownload, kan de gebruiker op het pictogram tikken om weer in te stellen dat de inhoud van de collectie kan worden verwijderd wanneer er nieuwe inhoud aan de cache wordt toegevoegd.

Als de WiFi-verbinding wordt verbroken tijdens het downloaden, wordt het downloaden automatisch hervat nadat de WiFi-verbinding is hersteld.

Als de collectie wordt bijgewerkt, wordt de nieuwe en gewijzigde inhoud automatisch opgenomen in de download wanneer de gebruiker de updateprompt accepteert.

Adobe DPS Converter voor Acrobat (beschikbaar als prerelease)

DPS kan worden geïntegreerd met Adobe Document Cloud voor probleemloze conversie van PDF-documenten naar DPS-artikelen. Gebruik Digital Publishing Solution Converter voor Acrobat, een Add-on voor de desktopversie van Acrobat DC, om een PDF direct te converteren naar een DPS-artikel.

Zie Beschikbaar in prerelease: Adobe DPS Converter voor Acrobat voor meer informatie.

Opgeloste problemen

Deze release bevat verschillende opgeloste problemen. Zie Opmerkingen bij de release met opgeloste problemen voor meer informatie.

Nieuwe functies in 2015.5 (2 oktober)

DPS Preflight-app

De DPS Preflight-app is beschikbaar in de iTunes App Store, Google Play Store en Windows Store.

Met de DPS Preflight-app kunt u zich aanmelden en alle projecten weergeven waartoe u toegang hebt. Nadat u een project hebt geselecteerd, kunt u een voorvertoning van de app weergeven. Als u wilt overschakelen naar een ander project, tikt u op de optie 'Mijn projecten' onder aan het menu van de app.

Met de DPS Preflight-app kunt u eenvoudig een voorvertoning weergeven van inhoud en bladerpagina's. De DPS Preflight-app biedt geen ondersteuning voor aangepaste lettertypen voor het appmenu of voor machtigingsopties als aankopen en paywalls.

De huidige standaardrichting is staand. Als u de richting wilt wijzigen voor iPads, gaat u naar de apparaatinstellingen en selecteert u achtereenvolgens DPS Preflight en Liggend.

Zie De DPS Preflight-app gebruiken voor meer informatie.

Opmerking:

In de gebruikersinterface is 'Voorvertoning' vervangen door 'Preflight'. U kunt nu de optie 'Preflight inschakelen' selecteren in plaats van 'Voorvertoning inschakelen'. Ook klikt u nu op het pictogram Preflight in plaats van op het pictogram Voorvertoning. Het belangrijkste verschil tussen de DPS Preflight-app en een aangepaste preflight-app is dat een aangepaste preflight-app het pictogram van de app, startafbeeldingen en (optionele) aangepaste lettertypen bevat. Het is ook handig om een aangepaste preflight-app te maken als u een voorvertoning van liggende inhoud op een iPhone of Android- of Windows-apparaat wilt weergeven.

Gebruikersinterface van de portal voor het maken van inhoud is vereenvoudigd

Wanneer u een artikel, banner of collectie maakt, hoeft u niet meer de naam op te geven in een afzonderlijk dialoogvenster. In plaats daarvan geeft u de naam op pagina met metagegevens op. Hier wordt gecontroleerd of de opgegeven naam geldig en uniek is.

Opgeloste problemen

Deze release bevat verschillende opgeloste problemen. Zie Opmerkingen bij de release met opgeloste problemen voor DPS 2015 voor meer informatie.

Nieuwe functies in 2015.4 (14 september)

Opgeloste problemen en prestatieverbeteringen

Deze release bevat verschillende opgeloste problemen en prestatieverbeteringen voor apps, waaronder verbeterde weergave van kaarten en lay-outs bij het openen van bladerpagina's. Daarnaast worden iOS-apps nu ongeveer 50% sneller geladen in vergelijking met de vorige release. Zie Opmerkingen bij de release met opgeloste problemen voor DPS 2015 voor meer informatie.

iOS-apps alleen voor telefoon en alleen voor tablet

Wanneer u iOS-apps ontwikkelt, kunt opgeven of de app alleen werkt op telefoons, alleen op tablets of op telefoons en tablets.

Nieuw zoekveld voor projecten in de portal

Op elke locatie in de portal waar u kunt klikken om een lijst met projecten in het account weer te geven, is nu een zoekveld beschikbaar zodat u snel kunt filteren om het project te selecteren waaraan u wilt werken.

Android-ondersteuning voor HTMLResources

Gemigreerde DPS-artikelen die verwijzen naar HTMLResources, werken nu goed op Android-apparaten.

Nieuwe functies in 2015.3 (25 augustus)

De Digital Publishing Solution 2015.3-release van 25 augustus bevat opgeloste problemen en prestatieverbeteringen. Zie Opmerkingen bij de release met opgeloste problemen voor meer informatie over opgeloste problemen.