U kunt in artikelen hyperlinks maken naar websites, andere artikelen of andere elementen. U kunt hyperlinks in op HTML gebaseerde artikelen maken of het deelvenster Hyperlinks of Knoppen gebruiken voor artikelen op basis van InDesign.

Voor InDesign-artikelen worden niet alle knopacties en hyperlinktypen van InDesign ondersteund. Er worden alleen hyperlinkoverlays ondersteund in schuifbare frames en presentaties. Andere overlays worden niet ondersteund.

Een koppeling maken naar artikelen

Gebruik de “navto”-indeling om een koppeling te maken naar andere artikelen of collecties.

Als u een knop of hyperlink maakt, kunt u “http://” vervangen door “navto://” in het URL-veld. Gebruik de waarde Naam van artikel of Naam van collectie zoals die in de metagegevens wordt getoond, niet de waarde Titel.

De volgende navto-indelingen zijn geldig:

navto://[artikelnaam]
navto://[artikelnaam]#n
navto://article/[artikelnaam]

Met #n geeft u een paginanummer op. Het nummer van de eerste pagina is 0, dus als u #2 aan de hyperlink toevoegt, komt u terecht op pagina 3.

Een koppeling maken naar collecties

navto://collection/[collectienaam]
navto://collection/collectionname?openTo=browsePage
navto://collection/collectionname?openTo=contentView

Met de parameter “openTo” wordt bepaald of de doelcollectie wordt geopend op de bladerpagina of de inhoudsweergave (eerste item in de collectie). Deze parameter overschrijft de instelling voor Standaardwaarde voor collectie openen.

navto://collection/topLevelTabletContent (gaat naar de tabletcollectie op het hoogste niveau)
navto://collection/topLevelPhoneContent (gaat naar de telefooncollectie op het hoogste niveau)
navto://collection/topLevelContent (gaat naar de collectie op het hoogste niveau)
goto://ApplicationViewState/library (hiermee gaat u naar de eerste startcollectie)

Koppelen naar artikelen binnen de context van een collectie

navto://collection/[collectienaam]/article/[artikelnaam]

Als u navto://collection/[collectienaam]/article/[artikelnaam] gebruikt, kunnen gebruikers met horizontale veeggebaren andere artikelen in de collectie weergeven. Als u alleen navto://[artikelnaam] gebruikt, wordt het artikel niet weergegeven in de context van een collectie en kunnen gebruikers niet door middel van een veeggebaar andere artikelen in deze collectie weergeven.

Aanvullende informatie

 • De navto-koppelingen zijn hoofdlettergevoelig.
 • Voor InDesign-bronbestanden geldt dat alle koppelingen waarvoor een pad naar een InDesign-bestand is opgegeven, niet meer werken wanneer ze in een app worden weergegeven. Gebruik de navto-indeling voor koppeling tussen artikelen.

Voorbeelden van navto-hyperlinks in InDesign (deelvenster Hyperlinks of Knoppen)

navto://fietsen

navto://fietsen#2 (gaat naar pagina 3 van artikel over fietsen)

Naar pagina 3 van een ander artikel gaan
Naar pagina 3 van een ander artikel gaan

Wanneer u een hyperlink of knop maakt op basis van een URL, kunt u de URL “navto://” gebruiken om naar een ander artikel te gaan.  

Naar een ander artikel gaan in HTML-bronartikelen

Gebruik de navto-indeling om te springen van het ene HTML-artikel naar het andere met gebruik van de mapnaam. Voorbeeld:

<a href="navto://newsArticle01">Nieuwsartikel bekijken</a>

U kunt ook naar een specifieke pagina in een InDesign-artikel navigeren door het paginanummer achter de naam van het document te plaatsen. Het nummer van de eerste pagina van het document is 0, de tweede pagina is 1 enzovoort. Voorbeeld:

< href="navto://Cycling#3">Ga naar pagina 4 van het artikel over fietsen</a>

Op iOS-apparaten worden URL-hyperlinks standaard geopend in een in-app-browser. Als u een in een HTML-artikel een hyperlink wilt maken die buiten de app wordt geopend, moet u de indeling goto://DeviceBrowser?url= gebruiken, die in de volgende sectie wordt beschreven.

Naar anker in HTML-artikel gaan

U kunt niet naar een specifieke pagina in een HTML-artikel gaan, maar u kunt wel naar een anker gaan door navto://[artikelnaam]#[ankernaam]te typen.

Voorbeeld: navto://newsArticle01#part4

Opmerking:

U kunt een anker definiëren in een HTML-bestand door het HTML-bestand te openen in een teksteditor. Navigeer naar de tekst die u als anker wilt gebruiken en plaats ankertags rondom die tekst, zoals <a name="part4"></a>.

Gebruik de volgende goto-koppelingen om het gedrag van verschillende opties in de app-interface na te bootsen.

Naar de startpagina van de app gaan:

goto://ApplicationViewState/library

Dezelfde functie uitvoeren als de knop Terug:

goto://FolioNavigation/lastview

Dezelfde functie uitvoeren als de knop Sociaal delen:

goto://ApplicationViewState/share

Dezelfde functie uitvoeren als de optie Zoeken:

goto://ApplicationViewState/search

Hetzelfde doen als de optie Instellingen kiezen in een Android-app of app voor de bureaubladwebviewer:

goto://ApplicationViewState/settings

De mobiele browser of gekoppelde app openen in plaats van de in-app-browser voor iOS te gebruiken:

goto://DeviceBrowser?url=

Voorbeeld: <a href="goto://DeviceBrowser?url=https://www.adobe.com">Adobe Website</a>

Als u hyperlinks in artikelen op basis van InDesign wilt maken waarmee een externe app wordt geopend, kunt u de hyperlink of het knopobject selecteren en de optie 'Openen in apparaatbrowser' kiezen in het deelvenster Overlays.

U kunt verschillende navto://relative-indelingen gebruiken om naar het volgende, vorige, eerste of laatste artikel in een collectie te gaan. Zo gaat u met een knop met de actie navto://relative/first naar het eerste artikel in de collectie. Geldige indelingen zijn onder andere first, last, next, previous en current. De indeling reset is niet beschikbaar in AEM Mobile. U kunt ook direct naar een bepaald artikel gaan ten opzichte van de positie in de collectie, bijvoorbeeld het vijfde artikel.

Voorbeeld: navto://relative/last (gaat naar het laatste artikel in de collectie)

Voorbeeld: navto://relative/last#last (gaat naar de laatste pagina van het laatste artikel in de collectie)

Voorbeeld: navto://relative/4 (gaat naar het vijfde artikel in de collectie)

Voorbeeld: navto://relative/4#2 (gaat naar de derde pagina van het vijfde artikel in de collectie)

De indeling “current” is met name handig voor paginanavigatie. U kunt #previous, #next, #first, #last gebruiken. Ook kunt u naar een specifieke pagina gaan: gebruik bijvoorbeeld #3 om naar de vierde pagina van het artikel te gaan.

Voorbeeld: navto://relative/current#previous (gaat naar de vorige pagina in het artikel)

Voorbeeld: navto://relative/current#last (gaat naar de laatste pagina in het artikel)

Voorbeeld: navto://relative/current#3 (gaat naar de vierde pagina in het huidige artikel)

In artikelen met vloeiend schuiven kunt u decimalen en percentages gebruiken om naar een specifieke positie te gaan.

Voorbeeld: navto://mijnartikel#3.3 (gaat naar een specifieke positie in een artikel met vloeiend schuiven waarin de onderkant van pagina 4 en de bovenkant van pagina 5 wordt weergegeven)

Voorbeeld: navto://mijnartikel#50% (gaat naar het midden van een artikel met vloeiend schuiven)

Voorbeeld: navto://relative/parent (gaat naar de bovenliggende weergave van het huidige artikel, net als de Knop Terug)

In de meeste gevallen werkt de knop navto://relative/parent op dezelfde manier als de knop Terug. Als de knop voor de bovenliggende weergave beschikbaar is in een doelartikel dat zich in dezelfde collectie als het bronartikel bevindt, gaat u met tikken op de knop voor de bovenliggende weergave terug naar de collectie terwijl u met de knop Terug naar het bronartikel zou gaan. Wanneer u een koppeling naar een artikel in een andere collectie maakt, keert u met de knop voor de bovenliggende weergave terug naar het bronartikel, net als met de knop Terug.

Opmerking:

Op dit moment worden navto://relative/last en navto://relative/4 (artikelnummer) niet ondersteund in Android-viewers.

Deze geavanceerde techniek wordt momenteel ondersteund, maar de indeling kan worden gewijzigd. Als u “dieptekoppelingen” van buiten de app wilt maken, moet u de doelartikelen en collecties publiceren. Dieptekoppelingen werken niet in preflight-apps.

Deze techniek voor dieptekoppelingen werkt alleen in iOS- en Android-apps.

 

Een koppeling naar een app maken

Gebruik deze indeling om een koppeling naar een AEM Mobile-app van buiten de app te maken:

dps.<publicationID>://

Voorbeeld: dps.d14ddfea-7e7f-45ee-a2ef-cffc669627aa://

Als u de publicatie-id voor het project wilt verkrijgen, gaat u naar de sectie Inhoud en lay-outs van de on-demandportal (https://aemmobile.adobe.com) en kopieert u de tekenreeks aan het einde van de URL.

De publicatie-id naar het inhoudsdashboard kopiëren
De publicatie-id naar het inhoudsdashboard kopiëren.

Een dieptekoppeling maken naar een collectie in een app

Gebruik deze indeling om een koppeling naar een collectie in een app te maken:

dps.<publicationID>://?viewRef=/publication/<publicationID>/view/<collectionName>

Voorbeeld: dps.d14ddfea-7e7f-45ee-a2ef-cffc669627aa://?viewRef=/publication/d14ddfea-7e7f-45ee-a2ef-cffc669627aa/view/collectionAudioVideo

Met deze koppeling gaat u naar de bladerpagina van de collectie of naar het eerste item in de collectie, afhankelijk van de instelling van de collectie op Bladerpagina of Inhoudsweergave.

Een dieptekoppeling maken naar een artikel in een app

Gebruik deze indeling om een koppeling naar artikel in een app van buiten de app te maken buiten de context van een collectie:

dps.<publicationID>://?entityRef=/publication/<publicationID>/article/<articleName>

Voorbeeld: dps.d14ddfea-7e7f-45ee-a2ef-cffc669627aa://?entityRef=/publication/d14ddfea-7e7f-45ee-a2ef-cffc669627aa/article/audio_overlays

Gebruik niet de waarde Titel van het artikel, maar Naam van artikel.

Een dieptekoppeling maken naar een artikel binnen de context van een collectie

Gebruik deze indeling om een dieptekoppeling te maken naar een artikel binnen de context van een collectie (hiervoor hebt u apps nodig die na de 2015.8-versie van december zijn ontwikkeld):

dps.<publicationID>://?entityRef=/publication/<publicationId>/article/<articleName>&viewRef=/publication/<publicationId>/view/<collectionName>

Voorbeeld: dps.d14ddfea-7e7f-45ee-a2ef-cffc669627aa://?entityRef=/publication/d14ddfea-7e7f-45ee-a2ef-cffc669627aa/article/audio_overlays&viewRef=/publication/d14ddfea-7e7f-45ee-a2ef-cffc669627aa/view/collectionAudioVideo

Gebruik het deelvenster Knoppen om koppelingen naar websites, naar een andere pagina of naar een ander artikel te maken.

Gebruik voor de beste resultaten het deelvenster Knoppen in plaats van het deelvenster Hyperlinks om koppelingen te maken. Het deelvenster Knoppen is flexibeler en betrouwbaarder.

 1. Maak in InDesign het object dat u als knop wilt gebruiken.

  Als u bijvoorbeeld wilt dat de gebruiker via de knop naar een website gaat, maakt u een tekstframe of plaatst u een afbeelding.

 2. Open het deelvenster Knoppen (Venster > Interactief > Knoppen), selecteer het object en klik op het pictogram Object omzetten in een knop.

 3. Kies bij Gebeurtenis de optie Bij loslaten.

  Bij loslaten is de enige ondersteunde knopgebeurtenis.

 4. Klik op het plusteken naast Actie en selecteer een ondersteunde actie.

  Ondersteunde knopacties
  Ondersteunde knopacties

  A. Ondersteunde acties voor hyperlinkknoppen B. Ondersteunde acties voor presentatieknoppen 

  Tot de ondersteunde hyperlinkacties behoren Ga naar eerste pagina, Ga naar laatste pagina, Ga naar volgende pagina, Ga naar vorige pagina, Ga naar URL, Geluid, Video en Ga naar pagina. De acties Ga naar volgende status, Ga naar vorige status en Ga naar status worden ondersteund voor presentaties.

  Gebruik niet de actie Ga naar bestemming om naar een ander artikel te gaan. Gebruik in plaats hiervan de actie Ga naar URL met een “navto”-indeling. Zie de verwante sectie verderop in dit artikel.

 5. Voeg desgewenst aanvullende knopacties toe.

  Acties worden na elkaar afgespeeld. Als in de eerste actie bijvoorbeeld een video wordt afgespeeld en in de tweede actie een andere dia wordt weergegeven, wordt de video afgespeeld en wordt de dia daarna weergegeven.

 6. Als u de hyperlinkinstellingen wilt wijzigen, selecteert u het knopobject en geeft u deze instellingen op in het deelvenster Overlays:

  Openen in app

  Geef de inhoud weer in een webweergave in de viewer. Schakel deze optie uit wanneer u koppelingen gebruikt naar URL's, zoals mailto: en tel:.

  Openen in apparaatbrowser

  Geef de inhoud buiten de viewer weer in de browser van een mobiel apparaat, bijvoorbeeld in Mobile Safari op de iPad. Selecteer Eerst vragen als u wilt dat er een vraag wordt weergegeven wanneer gebruikers op de koppeling tikken.

In InDesign kunt u hyperlinks toevoegen met het deelvenster Hyperlinks. Hyperlinks zijn vooral handig voor tekst. Als u van een frame een hyperlink wilt maken, kunt u in plaats van het deelvenster Hyperlinks ook het deelvenster Knoppen gebruiken. De knoppen zijn veelzijdiger en stabieler.

 1. Selecteer een frame of tekst die u als hyperlink wilt gebruiken.

 2. Open het deelvenster Hyperlinks (Venster > Interactief > Hyperlinks).

 3. Kies in het deelvenster Hyperlinks de optie Nieuwe hyperlink in het menu van het deelvenster.

 4. Schakel Gedeelde bestemming uit.

  Met Gedeelde bestemming kunt u hyperlinks een naam geven en opnieuw gebruiken, maar deze optie kunt u beter niet gebruiken in de workflow.

 5. Als u de hyperlinkinstellingen wilt wijzigen, selecteert u de hyperlinkobjecten en configureert u deze instellingen in het deelvenster Overlays:

  Openen in app

  Geef de inhoud weer in een webweergave in de app. Schakel deze optie uit wanneer u een koppeling maakt naar URL's waarmee gebruikers de app moet kunnen verlaten, zoals mailto: en tel:.

  Openen in apparaatbrowser

  Geef de inhoud buiten de viewer weer in de browser van een mobiel apparaat, bijvoorbeeld in Mobile Safari op de iPad. Selecteer Eerst vragen als u wilt dat er een vraag wordt weergegeven wanneer gebruikers op de koppeling tikken. Deze optie is niet beschikbaar wanneer Openen in app is geselecteerd.

  Opmerking:

  De instellingen in het deelvenster Overlays zijn niet beschikbaar voor teksthyperlinks. U kunt geen instellingen wijzigen voor teksthyperlinks; deze zijn standaard ingesteld op Openen in app. De viewer bevat echter ingebouwde uitzonderingen voor bepaalde voorvoegsels zoals itms://-, tel: en mailto:. Voor deze URL's wordt standaard een externe app geopend.

Zie Hyperlinks maken in de Help van InDesign voor meer informatie over het maken van hyperlinks.

U kunt een koppeling maken waarmee een e-mailbericht (mailto:) of een tekstbericht (SMS) wordt verzonden of een nummer (tel:) wordt gebeld vanuit een artikel. Ook kunt u koppelingen maken die de YouTube-app of een iTunes-nummer of -album openen. Zie Apple URL Scheme Reference (Engelstalig) voor meer informatie over de vereiste indelingen voor iOS-apparaten.

Opmerking:

wanneer u in InDesign een koppeling naar een externe app of service maakt, selecteert u de knop en kiest u de optie Openen in apparaatbrowser in het deelvenster Overlays.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid