Gebruik Adobe Marketing Cloud om in te stellen dat berichten in de app worden weergegeven in uw apps.

Overzicht

Met berichten in de app kunnen marketingmedewerkers geavanceerde berichten activeren voor gebruikers van apps. De functie voor berichten in de app combineert aangepaste berichten met activeringen waardoor specifieke berichten alleen worden afgeleverd als er aan specifieke voorwaarden wordt voldaan.

Voorbeelden:

 • Het bericht “Beoordeel de toepassing” weergeven nadat gebruikers de app 5 keer hebben gestart.
 • Gebruikers naar een specifieke website sturen nadat ze een bepaald artikel of een opgegeven aantal artikelen hebben gelezen.
 • Een bericht over belangrijke nieuwe inhoud in de toepassing sturen.
 • Een welkomstscherm of een tussenliggende HTML-advertentie laten zien wanneer de app of een bladerpagina voor de eerste keer wordt gestart.
 • Een bericht laten zien dat alleen kan worden gesloten wanneer de gebruiker zich aanmeldt.

Berichten in de app gebruiken niet de infrastructuur van pushmeldingen van Apple. De functie is beschikbaar op iOS- en Android-apparaten.

Lees voor meer informatie over berichten in de app dit Marketing Cloud-artikel: artikel over berichten in de app voor Mobile Services.

Berichten in de app instellen

U kunt instellen dat berichten in de app worden weergegeven in iOS- en Android-apps.

Berichten in de app wordt aangeboden via de Mobile Marketing SDK. Hiervoor is een extra aankoop via Digital Marketing Cloud vereist.

 1. Meld u aan bij Mobile Marketing Dashboard (https://mobilemarketing.adobe.com).

 2. Voeg een app toe of bewerk een app.

 3. Selecteer de app om deze te configureren, blader omlaag naar SDK-opties voor Analytics en stel een waarde groter dan 0 seconden in. Klik op Save.

  Neem contact op met de systeembeheerder als u geen toegang hebt tot de SDK-opties voor Analytics.

  Met deze optie geeft u de tijdsduur in seconden op. Dit is de tijdsduur tussen moet verstrijken tussen startpogingen voor de app om te worden beschouwd als een nieuwe sessie. Deze time-out is tevens van toepassing wanneer de app op de achtergrond is geplaatst en opnieuw wordt geactiveerd. De periode waarin uw app op de achtergrond is geplaatst, telt niet mee voor de sessielengte.

 4. Maak uw app (opnieuw).

  Wanneer u app-instellingen configureert in Marketing Cloud Dashboard, moet u de app opnieuw ontwikkelen in de on-demandservices om de wijzigingen door te voeren.

Een bericht in de app maken

U kunt instellen dat berichten in de app worden weergegeven in iOS- en Android-apps.

 1. Selecteer in Mobile Marketing Dashboard de app waarin u berichten in de app wilt gebruiken.

 2. Zorg dat de app is geselecteerd, klik op Messaging in het linkerspoor en klik vervolgens op Manage Messages.

 3. Klik op Create Message en klik vervolgens op Create In-App.

 4. Geef bij Audience de instellingen voor weergave-, trigger- en eigenschapinstellingen op.

  Wanneer u een trigger zoals Weergavestatus selecteert, wordt de vervolgkeuzelijst ingevuld met een lijst met geldige waarden op basis van recente analysegebeurtenissen. U kunt deze waarden selecteren of uw eigen waarde invoeren.

  Bekijk de praktijkvoorbeelden hieronder voor een lijst met voorbeelden. Zie de lijst aan het einde van dit artikel voor de specifieke triggers voor AEM Mobile-apps.

  Zie Doelgroep: Bericht in de app in de Help van Marketing Cloud.

 5. Geef bij Experience de weergave-, tekst- en knopopties op.

  Zie Ervaring: Bericht in de app in de Help van Marketing Cloud.  

 6. Geef bij Schedule op wanneer het bericht in de app actief wordt.

  Zie Inplannen: Bericht in de app in de Help van Marketing Cloud. 

 7. Klik op Save & Activate.

Praktijkvoorbeelden

Startaanvraag

Tijdens het starten wordt een bericht in de app weergegeven waarin gebruikers wordt gevraagd zich te abonneren op e-mailmeldingen.

Contextuele promotie

Wanneer gebruikers naar een collectie of een artikel navigeren, wordt in het bericht in de app een aanbevolen product of een campagne gepromoot. Een mobiele app voor een kledingwinkel kan bijvoorbeeld een nieuw product promoten als een gebruiker naar de collectie met herenschoenen navigeert.

Sociaal delen

Als gebruikers artikelen alleen op Facebook delen, kunt u ze aanmoedigen zich in te schrijven voor Twitter om hun sociale bereik te verhogen.

Triggers voor AEM Mobile

Zie Handleiding voor analyserapporten voor AEM Mobile voor meer informatie over deze soorten analysegebeurtenissen.

dps.app.pubid – Tekenreeks voor project-id
dps.app.viewerver – Tekenreeks voor versienummer van viewer
dps.app.pubtitle – Tekenreeks voor titel van publicatie (openbaar)
dps.app.viewertype – Tekenreeks voor viewertype
dps.app.visitorid – Bezoekers-id (tracerings-id uit AppMeasurement)
dps.app.userid – Tekenreeks voor gebruikers-id
dps.app.vendorid – Tekenreeks voor id van app-leverancier
dps.app.pubname – Tekenreeks voor naam van publicatie
dps.app.network – Netwerk (“online” of “offline”)
dps.app.orientation – Richting van de app (“portrait”, “landscape”, “both”)
dps.ref.gesture – Navigatiebeweging voor verwijzer (“click”, “back”, “swipe” of “scroll”)
dps.ref.type – Tekenreeks voor verwijzerstype (menu, startpagina, statisch, dynamisch)
dps.ref.name – Tekenreeks voor naam van de verwijzer
dps.ref.title – Tekenreeks voor titel van de verwijzer
dps.col.title – Tekenreeks voor titel van de collectie
dps.col.name – Tekenreeks voor naam van de collectie
dps.col.layoutname – Tekenreeks voor naam van de collectielay-out
dps.col.type – Tekenreeks voor collectietype (gratis, gemachtigd, beperkt)
dps.nest.title – Titel van de collectie waarop is getikt
dps.nest.name – Naam van de collectie waarop is getikt
dps.article.title – Tekenreeks voor titel van artikel
dps.article.name – Tekenreeks voor naam van artikel
dps.article.author – Tekenreeks voor auteur van artikel
dps.ad.title – Tekenreeks voor title van advertentie
dps.ad.name – Tekenreeks voor naam van advertentie
dps.ad.type – Tekenreeks voor advertentietype (“static” of “eft”)
dps.ad.category – Tekenreeks voor advertentiecategorie
dps.ad.advertiser – Tekenreeks voor adverteerder van advertentie
dps.cont.lang – Tekenreeks voor zoektaal voor inhoud (“inhoud” verwijst naar collectie, artikel of banner)
dps.cont.productid – Tekenreeks voor product-id van inhoud
dps.cont.department – Tekenreeks voor afdeling van inhoud
dps.cont.access – Tekenreeks voor toegangsstatus van inhoud
dps.cont.hidden – Een artikel of banner die is verborgen voor de bladerpagina
dps.cont.short – Tekenreeks voor korte samenvatting van inhoud
dps.cont.keywords – Tekenreeks voor trefwoord van inhoud
dps.cont.internalkeywords – Tekenreeks voor intern trefwoord van inhoud
dps.cont.order – Volgorde van inhoud binnen de collectie
dps.cont.importance – Tekenreeks voor belang van de inhoud (laag, normaal, hoog)
dps.share.channel – Tekenreeks voor kanaal voor Sociaal delen (facebook, twitter)
dps.ban.name – Tekenreeks voor bannernaam
dps.ban.title – Tekenreeks voor bannertitel
dps.ban.isvideo – Banner is video (niet ingeschakeld)
dps.ban.autoplay – Banner ingesteld op automatisch afspelen (niet ingeschakeld)
dps.rich.type – Overlaytype (niet ondersteund)
dps.rich.gesture – Overlaybeweging (niet ondersteund)
dps.rich.context – Overlaycontext (niet ondersteund)
dps.rich.isad – Overlayadvertentie (niet ondersteund)
dps.rich.engagement – Type betrokkenheid bij overlay (niet ondersteund)
dps.rich.url – Overlay-URL (niet ondersteund)
dps.rich.destination – Overlaydoel (niet ondersteund)
dps.rich.videoname – Naam van overlayvideo (niet ondersteund)
dps.push.id – Tekenreeks voor id van pushmelding
dps.push.token – Tekenreeks voor token van pushmelding
dps.push.type – Tekenreeks voor type van pushmelding
dps.push.startup – Tekenreeks voor bron van opstarten van app
dps.push.status – Tekenreeks voor status van pushmelding
dps.buy.type – Tekenreeks voor aankooptype
dps.subscriber.type – Tekenreeks voor abonneetype
dps.subscriber.id – Tekenreeks voor abonnee-id
dps.buy.subterm – Term voor abonnement
dps.buy.subtype – Type voor abonnement
dps.buy.store – Tekenreeks voor App Store
dps.rich.videooffset – Verschuiving voor overlayvideo (niet ondersteund)
dps.rich.videolength – Lengte voor overlayvideo (niet ondersteund)
dps.metered.consumed – Het aantal verbruikte gemeten artikelen (niet ondersteund)
dps.metered.dwelltime – Verblijfstijd voor gemeten artikelen
dps.ban.tapaction – Tikactie voor banner
dps.ban.weblinkurl – URL voor webkoppeling van banner
dps.error – Tekenreeks voor fout
dps.search.term – Zoekterm van gebruiker
dps.serach.refining – Nieuwe of verfijnde zoekterm van gebruiker
dps.search.resultcount – Het aantal zoekresultaten
dps.search.position – Positie binnen de zoekresultaten
dps.state – Tekenreeks voor status