Als u een iOS-app wilt maken met Adobe Experience Manager Mobile, moet u mogelijk de door Apple vereiste certificaten en inrichtingsprofielen verkrijgen. Ook moet u extra installatiewerk uitvoeren om een interne app te maken of om een app naar de iTunes App Store te verzenden.

Companion iOS-publicatiehandleiding

Download Companion Guide PDF (PDF-bestand, alleen in het Engels) voor gedetailleerde instructies over het gebruik van de Apple Developer-site en iTunes Connect om de vereiste certificaten en middelen te maken. De stappen en schermafbeeldingen in dit bestand zijn mogelijk niet volledig nauwkeurig als gevolg van periodieke wijzigingen van de Apple-interface. Controleer of er updates van dit document zijn.

Downloaden

Vereiste bestanden voor het ontwikkelen van iOS-apps

iOS-ontwikkelings-apps ontwikkelen voor testdoeleinden op geregistreerde apparaten

 • Ontwikkelingscertificaat
 • Inrichtingsprofiel voor ontwikkelaar

Een iOS-app ontwikkelen en verzenden naar de iTunes App Store

 • Distributiecertificaat
 • Inrichtingsprofiel voor distributie

Een iOS-app ontwikkelen met ingeschakelde pushmeldingen

 • Pushcertificaat voor ontwikkeling voor het testen van pushmeldingen in ontwikkelings-app (Preflight moet zijn ingeschakeld)
 • Pushcertificaat voor distributie of verzenden van pushmeldingen in distributie-app

Een iOS-app ontwikkelen met de functie voor aankopen in de app

 • Aankopen in de app voor elke niet-gratis collectie. De product-id van elke aankoop in de app moet de product-id zijn die aan de collectie is gekoppeld.
 • Aankopen in de app voor elke abonnementsperiode (als de app abonnementen bevat). De product-id van elke aankoop in de app moet overeenkomen met de abonnements-id die in de on-demandportal is opgegeven.

Een iOS-app ontwikkelen voor interne distributie (Apple Developer Enterprise-account vereist)

 • Enterprise-certificaat
 • Enterprise-inrichtingsprofiel

Inschrijven voor Apple iOS Developer Program

U moet zich inschrijven voor het iOS Developer Program van Apple om uw app naar de App Store te kunnen verzenden. U moet ervoor zorgen dat uw inschrijving actueel blijft en betaald is zolang u wilt dat uw app in de App Store wordt weergegeven.

Als u zich nog niet hebt aangemeld voor het iOS Developer Program, gaat u naar  https://developer.apple.com/programs/enroll/ om aan de slag te gaan. Voor het maken van apps kunt u zich als persoon of bedrijf inschrijven.

Mogelijk staat iemand anders binnen uw bedrijf al ingeschreven voor het iOS Developer Program. U kunt uw ICT-afdeling vragen om de vereiste app-id, certificaten en inrichtingsprofielen te maken. Dit kan het proces veel eenvoudiger maken voor u. Er is geen kennis van de AEM Mobile-workflow vereist om deze items te maken. Dit is dus een taak die u eenvoudig aan iemand anders kunt delegeren.

Nadat u zich voor het iOS Developer Program hebt ingeschreven en uw betaling verzendt, stuurt Apple u een e-mailbericht waarin u wordt gevraagd om uw account te activeren.

Als u tegen betaling beschikbare inhoud aanbiedt via de functie voor aankopen in de app, moet u bank- en belastingsgegevens doorgeven aan Apple.

Certificaten voor ontwikkelaars en distributie maken

U kunt twee algemene typen iOS-apps ontwikkelen: een app voor ontwikkelaars en een app voor distributie. De ontwikkelings-app is bestemd voor testdoeleinden; de distributie-app is de app die u naar Apple verzendt nadat u de ontwikkelings-app hebt getest en goedgekeurd. Apple eist dat beide typen apps worden ondertekend door een geldig certificaat voordat ze op een iPad of iPhone kunnen worden uitgevoerd.

U kunt dezelfde certificaten voor meerdere apps gebruiken. Ze zijn niet gekoppeld aan een specifieke app of app-id. Voor elke app die u maakt, hebt u echter een afzonderlijke app-id en afzonderlijke inrichtingsprofielen nodig.

Wie maakt de certificaten?

Als u voor een bedrijf werkt, kan iemand anders in uw bedrijf verantwoordelijk zijn voor het maken van vereiste certificaten. Als dat het geval is, moet u de noodzakelijke handelingen uitvoeren om die certificaten te gebruiken voor de ontwikkeling van uw app. Certificaten en inrichtingsprofielen kunnen op één computer worden gemaakt en op een andere computer worden geïmplementeerd.  

Xcode downloaden

Als u verantwoordelijk bent voor het maken van certificaten, moet u Xcode installeren op de computer die u gebruikt om certificaten te maken en de apps te verzenden. Xcode is de ontwikkelomgeving van Apple voor het maken van apps. U hebt geen kennis van Xcode of programmeren nodig. Xcode is vereist om apps te ondertekenen. Tevens biedt de oplossing een uitstekende methode om apps op apparaten te laden zonder dat het apparaat hoeft te worden gesynchroniseerd met iTunes.

Algemene stappen voor het maken van certificaten

Bij het maken van de certificaten wordt een onderling proces tussen de Apple Developer-site ( https://developer.apple.com/membercenter/) en het hulpprogramma Keychain Access op uw computer gebruikt. U gebruikt het hulpprogramma Keychain Access om een aanvraag voor het ondertekenen van een certificaat (afzonderlijke ondertekening voor elk certificaat) te maken en vervolgens de ondertekeningsaanvraag te verzenden op de Apple Developer-site. Vervolgens downloadt u het certificaatbestand (.cer) en opent u dit in het hulpprogramma Keychain Access. Nadat u het certificaat hebt toegevoegd aan het hulpprogramma Keychain Access, kunt u het selecteren bij het ondertekenen van apps. Als u het certificaat op een andere computer moet gebruiken, exporteert u het p12-bestand en geeft u een wachtwoord op. Verzend vervolgens het certificaat en het wachtwoord naar de persoon die de app gaat ondertekenen. Deze persoon kan op het .p12-bestand dubbelklikken om het certificaat op de computer te installeren. U moet dit proces twee keer voltooien: eenmaal voor de ontwikkelings-app (voor testen) en eenmaal voor de distributie-app (verzending).

Zie Companion iOS Publishing Guide PDF (PDF-bestand) of raadpleeg de documentatie van Apple voor meer informatie.

In deze video door Klaasjan Tukker zie u hoe u certificaten maakt:

Een iOS-account voor ontwikkelaars instellen

Een app-id maken

Gebruik de Apple Developer-site (https://developer.apple.com/membercenter/) om een app-id voor uw app te maken. Een app-id is een unieke id die Apple nodig heeft om een app te identificeren. Er is voor elke app die u maakt een afzonderlijke app-id nodig.

Geef de bundel-id op wanneer u de app-id maakt. Apple raadt u aan een omgekeerde DNS-indeling te gebruiken, zoals com.mijnbedrijf.appnaam. U kunt deze bundel-id opgeven wanneer u een app ontwikkelt.

De instellingen voor de bundel-id en de app-id worden opgeslagen in het inrichtingsprofiel dat u maakt. Als u instellingen wijzigt, zoals het uitschakelen of inschakelen van pushmeldingen, moet u uw inrichtingsprofielen voor die app opnieuw samenstellen.

UDID's voor iPad en iPhone registreren

Wanneer u uw app maakt, krijgt u de mogelijkheid om een voorvertoning weer te geven van de werkelijke app op een of meer iPads en iPhones voordat u de app naar de App Store verzendt. Deze voorvertoning omvat het pictogram van de app, de app-naam en de volledig functionele app. Als u een voorvertoning van de app wilt weergeven, moet u Apple eerst een lijst geven met de apparaat-id's (UDID's) van elk iOS-apparaat waarop u een voorvertoning van uw app wilt weergeven.

U kunt iTunes gebruiken om de UDID van elke verbonden iPad of iPhone te detecteren. Gebruik vervolgens de Apple iOS Developer-site om uw iPads en iPhones te registeren voor ontwikkelings-apps. 

Inrichtingsprofielen maken

Met de inrichtingsprofielen wordt bepaald op welke iPads of iPhones uw viewer-app kan worden geïnstalleerd en gebruikt. Gebruik de Apple iOS Developer-site om twee inrichtingsprofielen te maken: een inrichtingsprofiel voor ontwikkeling en een inrichtingsprofiel voor distributie. Het inrichtingsprofiel voor ontwikkeling bevat een lijst met apparaat-id's (UDID's). De ontwikkelings-app kan alleen op apparaten worden geladen die zijn opgenomen in het inrichtingsprofiel voor ontwikkeling.

Het inrichtingsprofiel voor distributie bevat geen UDID's, omdat iedereen die uw app in de App Store downloadt, het kan gebruiken. In tegenstelling tot de p12-certificaten, die opnieuw kunnen worden gebruikt voor meerdere apps, moeten voor elke nieuwe app die u ontwerpt, aparte inrichtingsprofielen worden gemaakt.

Het inrichtingsprofiel is gekoppeld aan de app-id. Als u de app-id bewerkt, als u bijvoorbeeld pushmeldingen inschakelt, moet u het inrichtingsprofiel opnieuw maken zodat de wijzigingen erin worden opgenomen.

U geeft de inrichtingsprofielen op als u het AEM Mobile-ondertekeningsgereedschap gebruikt om de app te ondertekenen.

Een record in iTunes Connect voor de app maken

Voordat u de distributie-app naar Apple kunt verzenden, moet u een record voor uw app in iTunes Connect maken. Deze record bevat de informatie die in de App Store wordt weergegeven en de informatie die is vereist om de app te beheren. Nadat u de record in iTunes Connect voor de app hebt ingesteld, kunt u de functie voor aankopen in de app maken en de distributie-app verzenden.

Meld u aan bij iTunes Connect ( https://itunesconnect.apple.com/) met de referentiegegevens van uw Apple iOS-ontwikkelaaraccount.

 

Opmerking:

Apps waarbij Magazine is ingesteld in de instellingen voor categorie of subcategorie in iTunes Connect, moeten worden ingeschakeld voor Newsstand. Als u niet wilt dat uw app in Newsstand beschikbaar is, moet u Magazine niet selecteren als een categorie of subcategorie.

Product-id 's maken voor de functie voor aankopen in de app

Als u collecties in uw app wilt verkopen, moet u iTunes Connect gebruiken ( http://itunesconnect.apple.com) om een functie voor aankopen in de app te maken voor elke betaalde collectie. U moet ook elke functie voor aankopen in de app naar Apple ter goedkeuring verzenden. (Product-id's voor gratis collecties hoeven van Apple niet te worden goedgekeurd.)

Om ervoor te zorgen dat de product-id aan elke collectie wordt gekoppeld, moet u dezelfde product-id opgeven als de id die u hebt opgegeven toen u de functie voor aankopen in de app in iTunes Connect hebt ingesteld. Als u dit doet, wordt de functie voor aankopen in de app aan een specifieke collectie gekoppeld. Maak de functie voor aankopen in de app alleen voor betaalde product-id's, niet voor gratis product-id's.

De product-id van een afzonderlijke collectie moet in de volgende indeling zijn: “com.bedrijf.appnaam.collectienaam”, zoals com.mijnbedrijf.nwscenery.20150306.

Bij Apple kunt u promotiecodes aanbieden voor aankopen in de app. Gebruik iTunes Connect om promotiecodes aan te vragen.

Gebruik de sectie Product en abonnementen van de on-demandportal om de product-id's op te geven die u in iTunes Connect maakt. Zie Aankopen en abonnementen voor AEM Mobile-apps.

Zorg ervoor dat u de functie voor aankopen in de app ruim van tevoren verzendt als u van plan bent om de collecties beschikbaar te maken, zelfs nog voordat u de collectie maakt. Apple controleert de inhoud van de functie voor aankopen in de app naar eigen goeddunken. Veel uitgevers verzenden meerdere functies voor aankopen in de app zonder de bijbehorende collecties te publiceren en Apple heeft dit goedgekeurd. In zeldzame gevallen vraagt Apple u uw collectie voorafgaand aan goedkeuring te publiceren.

Product-id 's maken voor abonnementsperioden

Er twee typen abonnementen die u kunt aanbieden in uw app: Standaard en Volledige toegang.

 • Standaardabonnementen geven gebruikers toegang tot betaalde inhoud in uw app waarbij de beschikbaarheidsdatum van de product-id tussen de begindatum en de einddatum van het abonnement valt. Als gebruikers hun abonnement niet verlengen, hebben ze nog steeds machtigingen voor die inhoud.
 • Abonnementen met de status Volledige toegang geven gebruikers toegang tot alle inhoud in uw app, ongeacht de beschikbaarheidsdatum. Als gebruikers hun abonnement niet verlengen, hebben ze niet langer toegang tot het downloaden van betaalde inhoud.

Gebruik iTunes Connect om de product-id's voor abonnementsperioden in te stellen. Gebruik de optie Abonnementen automatisch verlengen om de product-id's te maken.

Als u een abonnements-app maakt, moet u de functie voor aankopen in de app instellen voor de betaalde product-id's die aan collectie zijn gekoppeld, zoals beschreven in de vorige sectie. U moet ook een functie voor aankopen in de app instellen voor de andere opties voor de abonnementsperiode (3 maanden, 6 maanden, 1 jaar, etc.) De product-id van een abonnementsperiode moet in de volgende indeling zijn: “com.bedrijf.appnaam.periode.type”, zoals com.mijnbedrijf.nwscenery.6maandenstandaard.

Als u dezelfde periode (bijvoorbeeld 6 maanden) wilt gebruiken voor zowel het standaardabonnement als het abonnement Volledige toegang, moet u een nieuwe abonnementsserie maken in iTunes Connect.

Gebruik de sectie Product en abonnementen in de Portal om de product-id's op te geven die u voor uw abonnementen wilt gebruiken. Geef voor elke product-id de juiste beschikbaarheidsdatum voor standaardabonnementstypen op. Zie Aankopen en abonnementen voor AEM Mobile-apps.

Voor apps met iOS-abonnementen moet u ervoor zorgen dat u het gedeelde geheim uit iTunes Connect kopieert en dit in de sectie Winkel van de projectinstellingen in de Portal plakt. Het gedeelde geheim is een unieke code waarmee de app kan communiceren met aankoopbewijzen voor aankopen in de app. Gebruik hetzelfde gedeelde geheim voor alle apps in uw bedrijfsaccount.

Certificaten voor pushmeldingen maken

Als u pushmeldingen inschakelt wanneer u uw app-id maakt of bewerkt, wordt uw app geconfigureerd voor het gebruik van Apple Push Notification Service (APN). Met behulp van pushmeldingen kunt achtergronddownloads verzenden voor collecties of tekstmeldingen verzenden.

Het Apple-proces voor het maken van P12-pushcertificaten lijkt op het proces voor het maken van P12-certificaten voor ontwikkelaars en distributie. U gebruikt de Apple Developer-site en het hulpprogramma Keychain Access voor het maken van het P12-certificaat. Zie Companion iOS Publishing Guide PDF (PDF-bestand) voor meer informatie.

Zodra u uw pushcertificaten voor ontwikkelaars en distributie hebt gemaakt, gebruikt u de sectie Meldingen van de Portal om uw certificaten te uploaden. Zie Pushberichten in AEM Mobile-apps.

De app naar Apple verzenden

Gebruik Application Loader om uw app naar de App Store te verzenden. Zorg ervoor dat uw Application Loader de meest recente versie is. Application Loader wordt automatisch gedownload als u Xcode installeert.  

 1. Gebruik het AEM Mobile-ondertekeningsgereedschap om uw downloadapp te ondertekenen met het certificaat voor distributie (niet voor ontwikkeling) en het inrichtingsprofiel.
 2. Gebruik Application Loader om uw ondertekende ipa-bestand te verzenden.
 3. Gebruik iTunes Connect om de build te selecteren die u hebt geüpload (dit duurt doorgaans enkele minuten) en verzendt de app.

De versie van de app bijwerken

Mogelijk moet u uw app bijwerken om te kunnen profiteren van nieuwe functies of om te voldoen aan de vereisten van een nieuwe iOS-versie. In de sectie Apps van de on-demandportal kunt u een nieuwe versie van de app maken of een bestaande versie bewerken. In beide gevallen kunt u een inrichtingsprofiel gebruiken dat is gebaseerd op dezelfde app-id als u eerder hebt gebruikt. Zolang u inrichtingsprofielen gebruikt die op dezelfde app-id zijn gebaseerd als de vorige versie, herkent Apple de app die u als versie-update verzendt.

Gebruik Application Loader om de nieuwe ondertekende versie van de app te uploaden. Gebruik iTunes Connect om de build te selecteren en een nieuwe versie te verzenden.