Overzicht van het gebruik van Marketing Cloud-functies, zoals Adobe Analytics, Berichten in de app, Pushberichten, Verwerving en Target in AEM Mobile-apps.

Met Marketing Cloud-integratie kunt u profiteren van de volgende services:

 • Analytics, inclusief aangepaste analyse
 • Berichten in de app
 • Pushberichten
 • Verwerving bijhouden
 • A/B-tests uit Target
 • Livefyre

Adobe Mobile Services SDK is een Marketing Cloud-bibliotheek die is ingebouwd in uw mobiele app. Deze bibliotheek configureert uw mobiele app volgens de configuratie in het dashboard van Adobe Mobile Services (https://mobilemarketing.adobe.com). In het dashboard van Mobile Services configureert u de Marketing Cloud-producten en -functies voor uw mobiele app.

 

Marketing Cloud vereist een aanvullende licentie

Adobe Analytics en Adobe Digital Marketing Cloud zijn premiumproducten waarvoor extra licentiekosten in rekening worden gebracht via Digital Marketing Cloud.

Analyse

Gebruik Adobe Analytics om gebruikersgegevens van apps en marketingcampagnes te volgen. Apps verzamelen anonieme verbruiksgegevens voor alle soorten apps. Deze gegevens worden verzameld, ongeacht of gebruikers online of offline zijn.

 • Als uw bedrijf een Adobe Analytics-account heeft, kunt u die accountgegevens bij de hoofdinstellingen opgeven. Als u dit doet, worden uw projecten aan het Adobe Analytics-account gekoppeld. Als u gedetailleerde analyserapporten voor uw mobiele apps wilt weergeven, meldt u zich aan bij Adobe Analytics (https://my.omniture.com/login/).
 • Als u nog geen Adobe Analytics-account hebt, kunt u een gratis Analytics Essentials-account aanvragen via Hoofdinstellingen. Basisanalyses zijn beschikbaar in het dashboard van Mobile Services (https://mobilemarketing.adobe.com).

Zie Analyse voor AEM Mobile en Handleiding voor analyserapporten voor AEM Mobile voor meer informatie over analyses.

 

Aangepaste analysegebeurtenissen voor HTML-inhoud

U kunt aangepaste analysegebeurtenissen voor HTML-inhoud in uw mobiele app definiëren en verwerkingsregels voor deze aangepaste gebeurtenissen opgeven. Zie Aangepaste analyse in AEM Mobile.

Berichten in de app

Met berichten in de app kunnen marketingmedewerkers geavanceerde berichten activeren voor gebruikers van apps. De functie voor berichten in de app combineert aangepaste berichten met activeringen waardoor specifieke berichten alleen worden afgeleverd als er aan specifieke voorwaarden wordt voldaan.

Voorbeelden:

 • Het bericht “Beoordeel de toepassing” weergeven nadat gebruikers de app 5 keer hebben gestart.
 • Gebruikers naar een specifieke website sturen nadat ze een bepaald artikel of een opgegeven aantal artikelen hebben gelezen.
 • Een bericht over belangrijke nieuwe inhoud in de toepassing sturen.
 • Een welkomstscherm of een tussenliggende HTML-advertentie laten zien wanneer de app of een bladerpagina voor de eerste keer wordt gestart.
 • Een bericht laten zien dat alleen kan worden gesloten wanneer de gebruiker zich aanmeldt.

Berichten in de app gebruiken niet de infrastructuur van pushmeldingen van Apple. De functie is beschikbaar op iOS- en Android-apparaten.

Berichten in de app wordt aangeboden via de Mobile Marketing SDK. Hiervoor is een extra aankoop via Digital Marketing Cloud vereist.

Voor informatie over berichten in de app raadpleegt u Berichten in de app in AEM Mobile-apps.

Pushberichten

Gebruik Adobe Mobile Marketing Cloud om pushberichten te verzenden naar gebruikers van iOS- en Android-apps. Pushberichten worden buiten de app weergegeven. Zo kunt u passieve gebruikers opnieuw interesseren of tijdspecifieke of locatiespecifieke informatie geven. Pushberichten op basis van Marketing Cloud gebruiken Google Cloud Messaging (GCM) voor Android-apps en Apple Push Notification Service (APNS) voor iOS-apps. U kunt pushberichten aan specifieke gebruikers richten door analysesegmenten of aangepaste segmenten op te geven.

U kunt ook de functie Meldingen in de on-demandportal gebruiken om pushmeldingen te verzenden voor iOS- en Android-apps.

Zie Pushberichten verzenden via Marketing Cloud voor informatie over het verzenden van pushberichten via Marketing Cloud.

Adobe Target

Adobe Target is de Adobe Marketing Cloud-oplossing waarmee u de ervaring voor uw mobiele app kunt aanpassen door verschillende ervaringen aan te bieden aan verschillende doelgroepen om een A/B-test op te zetten. Vervolgens kunt u de omzet maximaliseren door de resultaten van twee of meer ervaringen te vergelijken om te bepalen welke ervaring het beste presteert voor de verschillende doelgroepen. U kunt bijvoorbeeld promotie-inhoud A richten op 50% van de doelgroep en promotie-inhoud B op de resterende doelgroep om te bepalen welke promotie-inhoud de meeste betrokkenheid genereert.

Voor meer informatie over het integreren van Adobe Target met AEM Mobile raadpleegt u Target gebruiken in AEM Mobile.

Verwerving bijhouden

Door verwerving bij te houden, kunnen marketingmedewerkers de bron van de installatie van een toepassing volgen. U kunt bijvoorbeeld een koppeling voor verwerving op een website, in een e-mailbericht of in een hyperlink voor delen op sociale netwerken plaatsen en instellen dat elke koppeling afzonderlijk wordt gevolgd en gekoppeld aan de installatie van de toepassing.

Verwerving bijhouden is standaard uitgeschakeld. Als u verwerving bijhouden inschakelt, moet u elke app die is gemaakt voordat deze functie is ingeschakeld, opnieuw ontwikkelen zodat de juiste configuratiegegevens van Mobile Services in de app worden ingevoegd.

Voor meer informatie over verwerving bijhouden raadpleegt u Verwerving bijhouden in AEM Mobile-apps.  

Adobe Livefyre

Adobe Livefyre is een socialmediaservice die oplossingen biedt waarmee u door gebruikers gegenereerde inhoud kunt beheren en de betrokkenheid van doelgroepen kunt vergroten. Livefyre is onderdeel van Adobe Experience Manager (AEM) en is geïntegreerd in Adobe Marketing Cloud. Door Livefyre te configureren voor gebruik in AEM, kunt u Livefyre-onderdelen toevoegen aan artikelen die in AEM Mobile-apps worden weergegeven.

Zie Livefyre gebruiken in AEM Mobile voor meer informatie over het integreren van Adobe Livefyre met AEM en AEM Mobile.